Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Matěj   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5000, adminů: 23, uživatelů: 2910
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 675 305

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 10 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Názory: EKUMÉNA - nekonvenční pohled
Posted on Pondělí, 13. listopad 2006 @ 09:11:24 CET Vložil: Mainstream

Spolupráce mezicírkevní poslal Nepřihlášený

Ekuména - NEKONVENČNÍ POHLED

Všichni, kdo prosazují tzv. ekumenické hnutí, tj. sjednocení všech křesťanských církví v jednu univerzální, se opírají o výroky našeho Spasitele, obsažené v tzv. velekněžské modlitbě, tak jak ji nacházíme v evangeliu sv. Jana, v 17 kapitole.

Abychom si ujasnili, jak je toto sjednocení v Písmu interpretováno, musíme rozhodnout, zda jde o :

1) sjednocení instituční, tedy o splynutí všech křesťanských církví v jednu, tedy o ryze pozemský cíl -

NEBO :

2) sjednocení duchovní - tj. splynutí každého jednotlivce s Kristem - tedy o cíl přesahující naše pozemské bytí, který má věčnou hodnotu.

Jak nahlíží na problém Písmo sv.?

A) Selektivnost modlitby Pána Ježíše.
(1) J.17 : 9 "Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal..."
(2) J. 17 : 11 "Otče Svatý, zachovej je svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my."
(3) J.17 : 14 "...ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako i já nejsem ze světa."

Zde náš Spasitel říká naprosto jasně, že ani On, ani jeho učedníci nejsou ze světa - při realizaci jednoty tedy nemůže jít o pozemský cíl.

(4) 2.Kor. 5 : 14 "Vždyť nás má ve své moci láska Kristova..." Kraličtí překládají výstižně "Láska zajisté Kristova víže nás."

Tedy potřebujeme duchovní a nikoli instituční pouto. Bez lásky Kristovy vše ztrácí smysl.


B) Sjednocení s Bohem.
(5) J. 17 : 11 "..nechť jsou jedno jako my."
(6) J. 17 : 21 "aby všichni byli JEDNO JAKO TY OTČE VE MNĚ A JÁ V TOBĚ, ABY I ONI BYLI V NÁS, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mě poslal."
(7) J.17 : 24 "Otče, chci, aby také ti, kteréž jsi mi dal, BYLI SE MNOU TAM, KDE JSEM JÁ; AŤ HLEDÍ NA MOU SLÁVU, KTEROU JSI MI DAL..."
(8) J. 17 : 26 "a Já, abych byl v nich."
(9) Gal. 2 : 20 "NEŽIJI UŽ JÁ, ALE ŽIJE VE MNĚ KRISTUS."
(10) Sk. 4 : 12 "V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména daného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."
(11) J. 10 : 7 "AMEN, AMEN PRAVÍM VÁM, JÁ JSEM DVEŘE PRO OVCE."
(12) J. 10 : 9 "JÁ JSEM DVEŘE. KDO VEJDE SKRZE MNE, BUDE ZACHRÁNĚN..."
(13) J. 14 : 6 "Ježíš mu odpověděl : JÁ JSEM TA CESTA I PRAVDA I ŽIVOT. NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI, NEŽ SKRZE MNE."
(14) 1. Tm. 2 : 5, 6 "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas."
(15) Ef. 5 : 23 "protože muž je hlavou ženy jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil."
(16) Mt. 23 : 9 "A NIKOMU NA ZEMI NEDÁVEJTE JMÉNO OTEC : JEDINÝ JE VÁŠ OTEC, TEN NEBESKÝ."
(17) Kol. 2 : 9, 10 "V Něm je přece vtělena všechna plnost božství, v Něm jste i vy dosáhli plnosti. ON JE HLAVOU MOCNOSTÍ A SIL."
(18) Sk. 4 : 12 "V nikom jiném není spásy; NENÍ POD NEBEM JINÉHO JMÉNA ZJEVENÉHO LIDEM, JÍMŽ BYCHOM MOHLI BÝT SPASENI."

Je - li tedy hlavou církve Bůh (viz texty 15, 16), pak jí nemůže být člověk; a pokud se snad člověk za hlavu církve prohlašuje, je to jasně protibiblické, neboť si neprávem přivlastňuje Boží slávu a úlohu.
Protože platí :
(19) Iz. 42 : 8 "JÁ JSEM HOSPODIN. TO JE MÉ JMÉNO. SVOU SLÁVU NIKOMU NEDÁM..." Podobně Iz. 48 : 11.
(20) Kol. 3 : 11 "Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a svobodný - ALE VŠECHNO A VE VŠECH KRISTUS."

Tedy tam, kde je ve všech KRISTUS, je nastolena PRAVÁ DUCHOVNÍ UNIVERZALITA; původ věřících a jejich církevní příslušnost jsou naprosto nepodstatné. (viz hlavně texty 5 - 9).

Br. farář Marius Baar ve své knize "Das Abendland am Scheideweg" (asi 1980) píše v kapitole 5 o tom, že obsahem Ježíšova příkazu bylo a stále je zvěstovat Jeho radostné poselství - A NIKOLI KŘESŤANSTVÍ BUDOVAT.

CO TEDY POTŘEBUJEME ?
Texty 5 - 8 a hlavně text 9 který je těžištěm problému jasně preferují sjednocení v duchovní rovině. Snad si to můžeme v prvním přiblížení představit tak, že KRISTUS JE STŘEDEM a my (tj. všichni jeho následovníci, ať už jsme kdekoli ve světě) jsme na obvodu kružnice. Od tohoto Středu, od Spasitele světa vede radiálně paprsek Jeho lásky ke každému z nás. A pokud je každý úd těla Kristova SJEDNOCEN S KRISTEM, PAK JE SKRZE TÉHOŽ KRISTA SPOJEN S KAŽDÝM ÚDEM JEHO TĚLA, tedy s každým jednotlivým věřícím - ať už se nachází kdekoli a je členem jakékoli Kristovy církve.

Mystické tělo Kristovo se skládá z jednotlivých údů (věřících), a nikoli ze sborů, nebo církví. (1. Kor. 12 : 27; Ef. 1 : 22, 23).

JEN TAM, KDE BOŽÍ SYN JE STŘEDEM VŠEHO, JEDNOTITELEM A SPOLEČNÝM JMENOVATELEM VŠEHO, JE VŠE V POŘÁDKU.

Krista jako Hlavu církve (text 15) nelze nikým nahradit, neboť Hospodin, jehož Synem náš Spasitel je, své slávy nikomu nedá !!! (texty 7,19). Sjednocení každého údu s Kristem je dokonalé, neboť Boží Syn i Jeho oběť na kříži, jsou dokonalé. Toto sjednocení tedy nelze nijak vylepšit, byť se o to mnozí věhlasní novátoři usilovně snaží.

SJEDNOCENÍ CÍRKVÍ V JEDNU SVĚT NEZACHRÁNÍ. SVĚT ZACHRÁNÍ POUZE PŘIJETÍ KRISTOVY OBĚTI. Sjednocení církví pouze v rovině instituční není dílo Boží; je to dílo lidské, tedy NOVÁ BABYLÓNSKÁ VĚŽ, která jako každé dílo lidské nakonec SPADNE.
Není - li církev ze světa (viz text 3), pak bychom se o pozemské sjednocení církví pod jednu střechu neměli snažit, neboť to není Božím záměrem.
Máme se sjednotit jen s Kristem - a to bohatě postačí.

DĚJINY NÁS UČÍ, ŽE VŠUDE TAM, KDE POJÍTKEM MEZI VĚŘÍCÍMI BYL LIDSKÝ SYSTÉM A NIKOLI KRISTUS, DOCHÁZELO K NEJHORŠÍM ÚCHYLKÁM OD BOŽÍHO SLOVA A BYLY PORUŠOVÁNY NEJEN ZÁKONY BOŽÍ, ALE I LIDSKÉ.

Pokud tedy budeme hledat království Božího (viz. Mt. 6 : 33; Lk. 12 : 31), pak i to ostatní - TEDY I NUTNÁ ORGANIZAČNÍ FORMA nám bude automaticky přidána (darována). VĚŘME TOMU !!!

Pojítkem mezi námi má být LÁSKA KRISTOVA (text 4, tj. 2. Kor. 5 : 14), nikoli nějaká ORGANIZAČNÍ FORMA, SPOLEČNÁ STŘECHA, atd.
Žádná církev, ani sjednocení církví nás nespasí; EKUMÉNA v současné podobě je svými propagátory INTERPRETOVÁNA naprosto FALEŠNĚ - jejich myšlenka je Písmu sv. bytostně cizí. Nás i svět spasí jedině PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Tedy ten, KDO VEJDE SKRZE KRISTA, NIKOLI SKRZE CÍRKEV, bude ZACHRÁNĚN - viz texty 12, 13.
A tam, kde dojde ke SJEDNOCENÍ S KRISTEM, jakékoli pozemské SJEDNOCENÍ CÍRKVÍ ztrácí nejen svoji důležitost, ALE TÉŽ I SVŮJ SMYSL.

ZÁKLADNÍ KOMENTÁŘ K PŘÍSPĚVKU.

Mám za to, že by církve ve své instituční formě, k níž časem dospěly měly zůstat tak, jak jsou. Měly by však klást větší důraz na čistotu biblického učení a šíření evangelia.

Současný stav světové křesťanské obce vnímám jako mnohobarevný záhon, kde téměř každý teologicky i liturgicky akcentuje něco jiného - každý ať chválí našeho Spasitele po svém.
Někdy jsou ale tyto akcenty nebiblické, vycházející z tzv. tradice. A to, (i nejen to), je příležitostí ke komunikaci vedené v Kristově duchu - k uplatnění Jeho svobody v praxi.

Jsem pro otevřenou vícestrannou i víceúrovňovou komunikaci s jedinou výjimkou : tou je KOMUNIKACE, JEJÍMŽ ZÁMĚREM JE ÚTISK, NEBO POHLCENÍ TOHO DRUHÉHO. V takové komunikaci jsou totiž porušeny hned tři biblické principy :

(1) PRINCIP DŮSTOJNĚJŠÍHO DRUHÉHO :
Fp. 2 : 3 "V ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe."

(2) PRINCIP SVOBODY :
2. Kor. 3 : 17 "Duch je tím Pánem, a kde je Duch Páně, tam je svoboda."

(3) PRINCIP RECIPROCITY :
Mt. 7 : 12 "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i proroci.

Nevyvážený dialog vede k tomu, že někdo někoho předělává - nutně ke svému obrazu a nikoli k obrazu Božímu. Tím sleduje svůj vlastní světský - a nikoli Boží cíl. Předělat člověka k obrazu Božímu může jen Bůh - a my na tomto kolosálním díle můžeme participovat svými modlitbami. Výsledky se nemusí dostavit hned, budou všek určitě trvalejší, neboť půjde o dílo Boží - a nikoli naše.

Buďme otevření - avšak na stráži ! Svou svobodu v Kristu si nedejme nikým vzít - nebuďme otroky nejrůznějších lidských učení, kterými se mnozí novátoři snaží "vylepšit" Písmo sv. (1.Kor. 7 : 23; Žd. 13 : 9). Nezůstávejme jen při realizaci nejrůznějších organizačních forem, které jsou na hony vzdáleny biblickému učení a které pohlcují téměř všechny naše aktivity a energii, vč. modlitebného života, hlásání evangelia a službě potřebným.

ZÁVĚREM :
Jsem pro mnohobarevný Boží záhon Kristovy církve, kde vše, komunikaci nevyjímaje, se děje v lásce a svobodě Kristově - NIKOLI PRO UNIVERZÁLNÍ ŠEĎ, KTERÁ BY BYLA NASTOLENA A UDRŽOVÁNA POUZE LIDSKÝMI DIREKTIVAMI A MOCENSKÝMI PROSTŘEDKY.

BohemianAnonymus (jinak granosalis)


 
Příbuzné odkazy
· Více o Spolupráce mezicírkevní
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Spolupráce mezicírkevní:
Charta Oecumenica: Kritická reflexe se zřetelem ke katolickému dogmatu


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.5
Hlasů: 6


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"EKUMÉNA - nekonvenční pohled" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds