Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vratislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 9, komentářů celkem: 4427, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 671 593

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 19 návštěvník(ů) a 2 uživatel(ů) online.
informator
rakato

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Názory: Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů
Posted on Čtvrtek, 03. květen 2007 @ 22:57:50 CEST Vložil: Benjamin

Dokumenty poslal Krytyk

Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů
 
Předkládám vám k diskusi návrh nového Řádu ODM komentovaný z pohledu baptistických principů. Moje komentáře jsou normálním písmem, text návrhu je v kurzívě:


 
Návrh nového Řádu Odboru mládeže BJB

 
Co to je Odbor mládeže?

 
ODBOR MLÁDEŽE JE TÝM SPOLUPRACOVNÍKŮ PRO PODPORU

 
SLUŽBY MLADÝM LIDEM VE SBORECH BJB.
 
- Odbor mládeže je koordinačním pomocným nástrojem složek mládeže baptistických sborů dobrovolně sdružených v BJB pro usnadnění mezisborových mládežnických aktivit.
 

 
Proč máme Odbor mládeže? Jaké je jeho poslání?

 
Podpora – mladých křesťanů a jejich zapojení se v místním sboru
 

- Podpora mladých křesťanů a jejich zapojení v místním sboru je výhradně záležitostí svébytného sboru, jeho staršovstva a jeho pověřených pracovníků s mládeží
 

Propojení – jednotlivých skupin mládeže
 
- jednotlivé sborové složky mládeže jsou vzhledem ke kongregačnímu uspořádání BJB organizačně vzájemně nezávislé a ODM zásadně nemůže sloužit k jejich  propojení do jediné struktury

 
Pomoc – se vzděláváním mladých lidí a přípravou akcí přesahujících možnosti jednoho sboru
 
- těžiště vzdělávání mládeže je v jejím sboru, vzdělávání prostřednictvím ODM je zbytečné a riskantní, jsou-li vedoucí ODM indoktrinováni učením KAMu, mládež může využívat kvalitnější školské a vzdělávací možnosti BJB

 
Základní informace
 
Sbory BJB v ČR ustavují Odbor mládeže BJB jako společný pomocný koordinační nástroj pro rozvoj spolupráce mezi mládežemi sborů BJB.
 
Vedoucí Odboru mládeže podává každoročně zprávu o této činnosti na Sjezdu delegátů, kterému zodpovídá za tyto úkoly:
 

- vedoucí Odboru mládeže se zodpovídá jednotlivým mládežím, které ho zvolily, výroční zprávu může podávat kromě jednotlivým mládežím i Sjezdu delegátů sborů BJB k informaci (podobně jako jiné odbory).
 

Hlavní úkoly Odboru mládeže

 
1. Podpora mladých křesťanů a jejich zapojení se v místním sboru (povzbuzení a motivace pro službu, rozvíjení darů mladé generace a jejich přínos pro Kristovu církev)

- Toto je svrchovanou věcí jednotlivých sborů
 

2. Propojení jednotlivých skupin mládeže (na konferencích mládeže a setkání vedoucích, sdílení nápadů a inspirací z jednotlivých sborů, publikace materiálů a zdrojů).

- Pouze organizační a koordinační pomoc při přípravě akcí mládeží, popř. podpora informačního toku a komunikace mezi mládežemi
 
3. Pomoc se vzděláváním mladých lidí a přípravou akcí přesahujících možnosti jednoho sboru (celostátní konference mládeže a regionální setkání, víkendové kurzy pro vedoucí a letní tábory pro mládež, misijní příležitosti).

- vzdělávání ne, koordinace konferencí a táborů bez účasti a vlivu naddenominačních či nebaptistických subjektů

 

Další úkoly

 
Ekumenické kontakty a spolupráce s křesťanskými organizacemi v České republice a v zahraničí.
 
- tato formulace dnes legalizuje teologický vliv jiných denominací (zejména CB, ale i AC, KS apod.) a KAMu na baptistickou mládež, je otázkou, zda by mladí lidé, kteří zhusta prožívají období nezakotvenosti a nezralosti jak ve víře tak v baptistickém uvědomění, měli nějak enormně a systematicky rozvíjet vztahy s jinými denominacemi a nechat se ovlivňovat jejich učením nebo učením nebaptistických paracírkevních organizací.

 
Organizační struktura a způsob volby vedoucího Odboru mládeže
 
1. Vedoucí Odboru mládeže (dále jen ODM) je volen Sjezdem delegátů na období 3 let s ohledem na termíny Sjezdu delegátů v daném roce. Vedoucí ODM může být volen opakovaně.
 
- Vedoucí Rady ODM má být volen mládežemi sborů, optimální volební období je 2 roky, aby se v této službě mohlo vystřídat více osob z jedné generace, vedoucí ODM je neplacená funkce, jeho náklady (cestovné, ubytování, příspěvky na telefon, apod.) hradí jeho mateřský sbor
 
2. Členové ODM jsou jmenováni VV BJB na návrh vedoucího ODM – jejich volební období končí zvolením nového vedoucího ODM. Své návrhy na členy ODM mohou sbory zasílat vedoucímu ODM průběžně. Členové ODM mohou být voleni opakovaně a jejich počet není omezen.

- Členové Rady ODM mají být také voleni mládežemi sborů jako zástupci jednotlivých regionů, členové rady jsou neplacené funkce, jejich náklady (cestovné, ubytování, příspěvky na telefon, apod.) hradí jejich mateřské sbory

3. ODM se schází minimálně 2 x ročně.

- Rada ODM se schází dle potřeby

4. Rozhodování v rámci Odboru mládeže je platné při shodě nadpoloviční většiny všech členů.
 
5. Členství v ODM může být ukončeno ze strany člena písemným oznámením adresovaném vedoucímu ODM. Člen může být vyloučen také hlasováním všech stávajících členů ODM.

- člen ODM nemůže být z Rady ODM vyloučen
 

Volby Vedoucího Odboru mládeže

 
1. Volbu připravuje ODM na základě návrhů ze sborů, mládeží, VV nebo svých vlastních.

- ODM nebo VV nemá co navrhovat - zbytečné a nebaptistické posilování významu těchto subjektů
 

2. Odbor mládeže informuje sbory o volbě Vedoucího ODM a o možných kandidátech, mládeže tak mají možnost se vyjádřit nebo doplnit kandidáty. Výsledná kandidátka je představena sborům minimálně 6 týdnů před uskutečněním voleb. Počet kandidátů není určený.

- ODM pouze koordinuje volbu
 

3. Vedoucí ODM je volen Sjezdem delegátů. Je zvolen, pokud obdrží nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Pokud není v případě více kandidátů dosažena nadpoloviční většina hlasů, je hlasováno aklamací a zvolen je kandidát s vyšším počtem hlasů.

- Vedoucí ODM by měl být volen delegáty jednotlivých mládeží, podobně jako VV (= alternativa SD)
 

4. V případě nezvolení kandidáta se celý postup zopakuje na příštím Sjezdu delegátů.
 
- Vedoucí ODM by měl být volen delegáty jednotlivých mládeží, podobně jako VV (= alternativa SD), volba může být dvoukolová, volba je platná při obdržení nadpoloviční většiny hlasů
 
5. O odvolání Vedoucího ODM rozhoduje Sjezd delegátů nadpoloviční většinou všech hlasů.
 
- odvolání vedoucího ODM může iniciovat region (vyslovení nedůvěry), odvolání pak nadpoloviční většinou delegátů mládeží (posílení přímé demokracie)

 
Finance Odboru mládeže

 
Finance ODM se řídí platnými pravidly Fondovního hospodaření BJB.

- ODM disponuje pouze omezenými finančními prostředky pro organizační zajištění akcí, kontrolu hospodaření provádí revizní komise volená delegáty mládeží
 

Přechodná ustanovení: V případě přijetí tohoto nového Řádu ODM končí svoji funkci stávající členové Rady ODM a noví členové ODM budou jmenování po zvolení nového VV BJB. Stávající Vedoucí ODM zvolený jednotlivými mládeži zůstává ve své funkci a jeho současné volební období končí Sjezdem delegátů v roce 2009.
 
- vypouští  se

 

Návrh nového Řádu Odboru mládeže BJB

 
Milí bratři a sestry,

 
předkládáme Vám návrh nového Řádu Odboru mládeže (dále jen ODM), který vyjadřuje náš záměr na další fungování tohoto Odboru. Cílem tohoto návrhu je změnit definici ODM z instituce, která sdružuje jednotlivé skupiny mládeže na Tým spolupracovníků pro podporu této služby.
 
- ODM nikdy nebyl institucí, pouze pomocným koordinačním nástrojem, pojem instituce je ryze účelová interpretace předkladetele
 
Je zde několik důvodů a principů, které nás k tomu vedou:
 • Jsme přesvědčeni o tom, že za službu mládeže plně odpovídá místní sbor

   
 • Mládež by neměla být chápána jako instituce sdružená ve vlastní instituci, ale jako přirozená součást svého vlastního sboru - mládež je standardní složkou sboru, ODM nesdružuje mládeže do instituce, toto je účelové tvrzení

   
 • Odbor mládeže není nadřazenou institucí jednotlivých mládeží a vedoucích, ale týmem pro podporu jejich vlastní služby - ODM není ani nikdy nebyl  nadřazenou institucí mládeží (účelová interpretace předkladatele)

   
 • Každý sbor pak může být partnerem ODM v této službě - toto staví  ODM zcela mimo složky mládeže a na úroveň sborů (ODM nemůže být rovnoceným partnerem sborů) a autorita členů ODM nespočívá v jejich pozici, ale v autoritě jejich služby - u pomocného koordinačního nástroje nelze mluvit o autoritě, tento pojem je baptistickému pojetí cizí, je vlastní autoritativním fundamentalistickým (typu SBC) nebo charismatickým denominacím
Na základě těchto principů bychom chtěli změnit tyto skutečnosti:
 
 • ODM a jeho vedoucí není vykazatelný jednotlivým mládežím, ale jednotlivým sborům skrze Sjezd delegátů – tento Sjezd také volí a odvolává Vedoucího ODM
   
  - pojem vykazatelnost je vlastní autoritativním denominacím charismatického typu (CB, KS apod.) a je zatížen jejich vnímáním obsahu tohoto pojmu, lépe je použít pojem je zodpovědný, zodpovídá se, a zodpovídá se samozřejmě přímo mládežím, volby byly řešeny výše

   

 • Zrušení pojmenování „Rada Odboru mládeže“ jako zástupců jednotlivých regionů a nahrazení pojmem „Odbor mládeže“ – součástí tohoto týmu budou i nadále lidé z jednotlivých regionů, nebude zde ale povinnost za každý region zástupce jmenovat

  - Rada ODM plně vystihuje činnost tohoto nástroje, jednotlivé regiony musejí být v Radě zastoupeny
   

 • Jednotlivé členy ODM bude jmenovat VV na základě návrhu Vedoucího ODM (viz. návrh nového Řádu ODM)

  - jmenování členů ODM Výkonným výborem nepřípustně zyyšuje význam VV, který mu nepřísluší a nepřípustně činí ODM na mládežích nezávislým
Jeden z hlavních důvodů, který nás vede k této změně, je především změna v chápání pojmu mládež v jednotlivých sborech. Není zde již pevná hranice v tom, kdo je a kdo není členem mládeže, protože pojem mládež není již definován hranicemi (je členem naší mládeže?) ale středem zájmu (účastní se akcí, které pořádá mládež?). Nejen z toho důvodu pak ani mládežníci nevědí, jaký význam by pro ně měl mít Odbor, který by sdružoval takto (ne)definované členy. A toto otázka definice je důležitá nejen pro mládežníky, ale také pro členy a vedoucího tohoto Odboru.

- jedná se o zcela účelovou interpretaci předkladatele:

* žádný odbor a žádná složka ve sboru nemá přesná pravidla a definici pro členství ve složce, členem složky se automaticky stává každý, kdo se účastní její činnosti, přesto složky mají své vedení a nadsborové nástroje - Odbory

* ODM nesdružuje mládeže ale je jejich pomocným nástrojem

* jedná se o druh dobrovolné organizovanosti ve složkách sboru, které nemohou stát na úrovni rovnocené sboru nebo dokonce mimo sbor, přesto mohou vyvíjet mezisborovou činnost na svých úrovních prostřednictvím svých nástrojů - Odborů.

Prosíme vás o promyšlení této změny a o vaše reakce na tento návrh, abychom je mohli zvážit, zpracovat a popřípadě opravit v našem předkládaném návrhu. V případě přijetí také žádáme o změnu pojmu Rada Odboru mládeže na Odbor mládeže v dalších dokumentech BJB, které se týkají Odboru mládeže.
 
Za stávající „Radu Odboru mládeže“ vnímáme tuto změnu jako důležitou, ve své podstatě však služebnou, která by měla co nejlépe sloužit především svému obsahu a k definici služby, která se již koná.

- Navrhovaná změna je pro baptistické sbory systémově i teologicky nepřijatelná. Pokud se sbory rozhodnou ke změnám stávajícího Základního dokumentu, pak jedině s cílem posílit baptistické principy, přímou demokracii a omezit vliv teologicky cizorodých subjektů na baptistické mládeže.


 
Příbuzné odkazy
· Více o Dokumenty
· Novinky od Benjamin


Nejčtenější článka o Dokumenty:
Návrhy pro Volební sjezd delegátů 27. - 28. 4.2007 v Praze


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.71
Hlasů: 7


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Associated Topics

Dokumenty


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 42 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: mata v Pátek, 04. květen 2007 @ 11:35:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
popravde me trochu zmatl nadpis clanku. jsem puvodne myslel ze se jedna o novy rad fungovani ODM koherentni s baptistickym pohledem, tebou navrzeny. a zatim je to jen rozbor jiz nekolikrat rozebibraneho staro-noveho navrhu o nemz se stejne nehlasovalo. mno uz sem myslel zes prilozil konstruktivni ruku k dilu. neva, nicmene by to nebylo odveci. myslis ze bys mohl zkusit vychazeje na pr. z tohoto staro-noveho navrhu a svych komentaru, zformulovat novy rad, ktery budes povazovat za systemove a teologicky prijatelny?

btw krome toho co tu komentujes si i ja dovolim vlastni krytyku :) ... imho tenhle staro-novy rad neni moc preciznim dilkem, jsou v nem veci vyslovene nedodelany a logicky nekonzistetni. muj soukromy pocit je, ze je sitej hooooodne horkou jehlou. nechci nikomu sahat do svedomi, muj odhad je 14 dni max. tri nedele prace tesne pred submitnutim na SD. omlouvam se tvurcum pokud jsem se jich tim dotknul, je to jen muj nazor.
Re: Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Krytyk v Pátek, 04. květen 2007 @ 13:02:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V této chvíli je důležitá analýza předkládaného návrhu ODM z pohledu baptistických principů. Pokud ODM tento návrh nestáhne, pak je třeba k němu vést zásadní a kvalifikovanou diskusi. Z té by měly vyplynout i další závěry:

- zda je stávající Řád a struktura ODM v intencích batistických zásad a principů a zda je jeho změna vůbec nutná

- zda je možné nalézt konsensus v baptistickém pohledu na postavení a strukturu ODM v celém rámci BJB

- zda existuje politická vůle sborů měnit Základní dokument BJB a detailně v něm specifikovat postavení ODM

K tomu je třeba, aby:
 
- sbory měly k dispozici stávající znění Řádu ODM (na stránkách mládeže jsem ho nenašel)

- vznikly komparativní studie, které by srovnávaly stávající Řád ODM s předkloženým návrhem na SD

- na základě hlubší odborné diskuse byla vypracována principiální teoretická východiska pro subjektivitu složek mládeže a ODM z pohledu baptistických principů

- na základě hlubší odborné diskuse byly vypracovány varianty církevně-právního řešení zakotvení subjektivity mládeže a ODM v Základním dokumentu

- proběhly vnitrosborové diskuse o vypracovaných variantách

- výsledky vnitrosborových diskusí byly projednány v hlubší odborné diskusi a zapracovány do variant návrhů

- upravené varianty návrhů byly předloženy sborům ke druhému čtení a připomínkám

- připomínky sborů byly zapracovány do variant návrhů

- konečné varianty návrhů byly zaslány sborům k projednání a k rozhodnutí sborů, pro kterou variantu návrhu se rozhodnou

- projednání konečných variant návrhů Sjezdem delegátů s následným hlasováním o přijetí či zamítnutí změn

Tento legislativní proces je časově nesmírně náročný a vyžaduje nejen organizační opatření (zřízení odborné komise), ale zejména důkladnou odbornou církevně-právní práci (analýzy, studie, diskuse) a důkladnou procesní přípravu, která by respektovala práva a možnosti sborů (dostatečně dlouhé časové etapy jednotlivých procesních kroků).

Tyto změny nelze provést jediným hlasováním na základě návrhu několika nezkušených mládežníků a ukvapeně tak ovlivnit celou budoucnost mládežnické práce v BJB.

Je možné si sednout a po vzoru předloženého návrhu ODM sepsat během týdne návrh jiný. Jeho hodnota však nebude mít valné ceny a může přinejlepším sloužit jen jako pouhý impuls ke skutečné a vážné diskusi baptistů k tomuto tématu.
Re: Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: blahovej v Pátek, 04. květen 2007 @ 17:36:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buď zdráv... posílám několik dodatků a dotazů (opět okrajových!)

- v komentáři jsem zahlédl dotaz na dosavadní řád a strukturu ODM. S ničím takovým - v oficiálně schválené podobě tradované z minulosti - jsem se také nesetkal.

- "mládež může využívat kvalitnější školské a vzdělávací možnosti BJB" -
V současnosti (podle tebe) mezi ně například patří ... ?

- "koordinace konferencí a táborů bez účasti a vlivu naddenominačních či nebaptistických subjektů"
Mám této formulaci rozumět tak, že by měl ODM dbát na to, aby se na konferencích a táborech nepodílel žádný ne-baptista ?
Re: Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: mata v Pondělí, 07. květen 2007 @ 08:30:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
co vcil? navzdory nedavno probihajici velmi rusne a obcas i konstruktivni debate se zda, ze to tu ponekud vyhnilo. myslim ze krytyky tu zaznelo uz pomerne dost, ocekaval bych, ze druha strana zacne nejak plynuleji vstupovat do diskuze s jednotlivymi, rekneme, problematickymi body navrhu atd ... nebo diskuze neni na miste?
Re: Návrh nového Řádu ODM z pohledu baptistických principů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: maur v Čtvrtek, 24. květen 2007 @ 15:40:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl bych reagovat na tuto část Řádu ODM z pohledu baptistických principů:


Ekumenické kontakty a spolupráce s křesťanskými organizacemi v České republice a v zahraničí.
- tato formulace dnes legalizuje teologický vliv jiných denominací (zejména CB, ale i AC, KS apod.) a KAMu na baptistickou mládež...

Když už se zde v diskuzi objevuje, že máme často mezery ve vzdělání, co se týče baptismu, rád bych vás odkázal na Přednášku "Vznik a zásady Baptistů" z r. 1928 v Brně. (K nahlédnutí na stránkách www.topolka.estranky.cz záložka baptismus/Vznik a zásady baptistů)

  1. Svoboda svědomí. Baptisté vyznávají, že každý občan ve státě má míti úplnou svobodu svědomí, že si může věřiti neb nevěřiti, co chce, podle svého nejlepšího poznání a přesvědčení, které může projevit slovem i písmem, aniž by pro to trpěl na své cti, bezpečnosti a majetku.
Chápeme-li tento odstavec shodně, potom nějaká diskuze o legalizaci teologického vlivu jiných denominací je možná zbytečná. Navíc si myslím, že takové ekumenické kontakty jsou poměrně dosti důležité. Často se právě při takových setkáních – v konfrontaci s jinými denominacemi – dovídáme, že jsme již zapoměli, co to vlastně znamená přijmout principy baptismu.

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 1.89 Seconds