Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a František   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2426
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 054 539

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 4 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Otevřený dopis sboru Na Topolce sborům BJB
Posted on Pondělí, 30. červen 2008 @ 14:17:33 CEST Vložil: Benjamin

Principy poslal Nepřihlášený

Otevřená reakce baptistického sboru v Praze 4 Na Topolce na dopis Vsetínského sboru z 13.dubna 2008:

Milé sestry a bratři,
otevřený dopis, který Vsetínský sbor před několika měsíci adresoval všem sborům BJB, se nesetkal prakticky s žádnou slyšitelnou odezvou od sborů či VV BJB. Tuto skutečnost považujeme za smutný doklad stavu BJB v ČR. U vědomí svého vlastního dluhu v této věci jsme se rozhodli napsat následující otevřenou reakci, kterou se chceme nejen připojit k hlasu Vsetínského sboru, ale také apelovat na ostatní sestry a bratry sdružené ve sborech BJB.

Také společenství našeho sboru je znepokojeno situací, ve které se jednota českých baptistů nachází. Domníváme se, že BJB se již několik let postupně odklání od základů své tradice, tak jak jsou mimo jiné formulovány v naší ústavě. V několika následujících bodech bychom rádi upozornili na témata, která dnes považujeme za klíčová.

1)
Zásady a stanoviska: článek 2. „Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu.“

Se znepokojením sledujeme, jak se v BJB postupně vytrácí solidní biblistika a kritická teologická práce s Písmem. Domníváme se, že povrchní biblický fundamentalismus a plytké evangelikální moralizování nemohou takovou práci plnohodnotně nahradit. Považujeme za alarmující, že se v prostředí BJB stala normou velmi nízká úroveň teologického vzdělání. Tento stav signalizuje naši duchovní nezodpovědnost a nezájem o Písmo a domníváme se, že vede na duchovní mělčinu. Toužíme a voláme po návratu k Písmu, po hlubší teologické práci a spolupráci.

Biblický teologický seminář v Pelhřimově, který ostatně SD v Lovosicích nepřijal jako akci celé jednoty, nepovažujeme za možné a plnohodnotné řešení tohoto stavu. Postrádáme též spolupráci jednoty s teologickými školami v ČR, zejména s International Baptist Seminary v Praze – Jenerálce a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

2)
Zásady a stanoviska: článek 3. „Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a vyznáváme víru v jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého.“

Odmítáme snahu zavádět závazná vyznání víry, která ubírají jednotlivcům i celým sborům svobodu v jejich rozhodování a vyznání. Baptistické tradici je takové jednání zcela cizí. Toužíme po plodné a plnohodnotné ekumenické spolupráci se všemi křesťany. Účelové (a často politicky motivované) sdružování evangelikálních denominací za takovou plnohodnotnou ekumenu nepokládáme. Zároveň toužíme po tom, aby byla v širokém ekumenickém rozhovoru našimi představiteli více hájena a prezentována specifika baptismu.

3)
Zásady a stanoviska: článek 7. „Věříme, že každý místní sbor má svobodu a odpovědnost hledat a nalézat, co je Kristovou vůlí v jeho vlastním životě a díle.“

Na základě naší ústavy vnímáme BJB jako účelové sdružení svobodných sborů. V dřívějších dobách bývalo také rozhodnutí SD formulováno jako doporučení sborům. Cítíme, jak se tato původní svoboda, vzájemný respekt a schopnost přijmout odlišnost druhého vytrácí. Nemyslíme si, že by bylo možné vynucovat jakékoli závěry SD sborům mocenskou cestou. Rozhodnutí SD respektujeme a vážíme si jich. Svrchovanou autoritou pro nás ale zůstává Ježíš Kristus, dosvědčovaný skrze Písmo. Hledání a rozpoznávání jeho vůle a vlády, které se děje ve společenství sboru, musí být vždy nadřazeno jiným (světským i církevním) autoritám. Stejnou míru svobody přejeme také ostatním sborům a jsme připraveni s otevřeností přijmout jejich odlišnosti.

4)
Zásady a stanoviska: článek 8. „Zastáváme zásadu "všeobecného kněžství věřících", podle níž jsou všechny údy sboru povolány ke službě.“

Vysoce si ceníme biblického principu všeobecného kněžství věřících a proto odmítáme všechny podoby jeho omezování, jako je praxe nadsborové ordinace pro kazatelskou službu, zaměňování VV BJB za jakýsi sborům nadřízený presbyterní orgán či neadekvátní autoritářské pojetí staršovstva a kazatelské služby. K plné kněžské službě byli Kristovou milostí povoláni všichni věřící – muži i ženy, na základě svých duchovních darů, které rozpoznává společenství místního sboru. Nikoli BJB či jiná nadsborová struktura.

5)
Zásady a stanoviska: článek 9. „Věříme, že vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné.“

Baptistické sbory nemohou žít v izolaci. Také my toužíme po inspirativním a stimulujícím společenství s dalšími baptistickými sbory nejen v naší zemi. Chybí nám podpora spontánního mezisborového setkávání, jakož i promyšlená spolupráce s jinými sesterskými jednotami baptistů v okolních zemích i na úrovni EBF a BWA. Bohužel se obáváme, že současná podoba BJB je v této věci spíše překážkou nežli pomocí. BJB nebyla a nikdy neměla být denominací ve smyslu lidové církve. Postupné opouštění baptistických důrazů, posilování autority VV BJB a rostoucí vazba na stát ale vedou k transformaci BJB v denominační útvar. BJB není církev. VV BJB není „vedením církve“. VV BJB často přestupuje pravomoc, kterou získal od sborů na základě našich řádů. Sjezdem delegátů neprojednané či odmítnuté návrhy jsou realizovány, na sborech neprojednané ekumenické dokumenty jsou podepisovány členy VV bez vědomí členů BJB.

Vyznáváme, že po mnoha negativních zkušenostech postupně ztrácíme důvěru v současný VV BJB.

6)
Zásady a stanoviska: článek 11. „Hájíme svobodu svědomí, a proto přijímáme i skutečnost, že mezi námi zůstávají rozdíly.“

Sbory, které jsou sdruženy v BJB, se navzájem odlišují v mnoha svých důrazech i životních projevech. Tento stav pokládáme za libý dar Ducha svatého. Zároveň ovšem se znepokojením pozorujeme, jak je duchovní dědictví baptismu postupně nahrazováno naddenominační evangelikální teologií.

Domníváme se, že v současnosti je v BJB vyvíjen tlak na uniformitu v otázkách, které považujeme za podružné (typ zbožnosti, eticko-teologické důrazy…) a naopak je oslabována jednota v otázce baptistických zásad. V našich dokumentech však čteme: „Kde existuje společná oddanost Ježíši Kristu a jsou respektovány baptistické zásady, tam ať je vítána i rozmanitost a přijímány odlišnosti.“

Chybí nám rozhovor, ve kterém bychom tříbili a prohlubovali porozumění vlastní tradici. Chybí nám skutečná svoboda a respekt v podružných odlišnostech i shoda v otázkách zásadních.

7)
Zásady a stanoviska: článek 12. „Zasazujeme se o oddělení církve od státu, jež má svůj základ ve výlučnosti Kristovy vlády v církvi.“

Odmítnutí principu odluky církve od státu pokládáme za nejviditelnější příznak duchovní krize BJB. Velmi kriticky vnímáme skutečnost, že je tato věc již několik let některými členy sborů i VV relativizována. Nikoli pouze vyznavačský křest, ale právě odluka je historickým myšlenkovým východiskem baptismu. BJB, jakkoli to zní absurdně a provokativně, ve své současné podobě již není jednotou baptistickou. Oficiální představitelé BJB rezignovali na nesení této zásady a nepozvedají prorocký hlas, kterým by navazovali na hlas našich předchůdců(m.j. např. absencí baptistického příspěvku v uplynulé diskusi o podobě tzv. církevního zákona). Aktuální téma „narovnání“ mezi státem a církvemi chápeme jako příležitost pro jasné kritické baptistické stanovisko BJB. Obáváme se ale, že skutečnost bude docela jiná.

Těsná vazba BJB na stát přesahuje dobře viditelnou oblast financí a trvale se prohlubuje. Nechceme na tomto zištném a pragmatickém výprodeji baptismu nést díl odpovědnosti a proto voláme všechny naše bratry a sestry k změně postojů a k nápravě věci.

Milé sestry a bratři,
dobře si uvědomujeme, že pro mnohé z vás může být tón i obsah tohoto dopisu obtížně přijatelný. Rozhodně se nechceme stavět do role „správných baptistů“, kteří povýšeně kárají své sourozence. Naše slova nejsou projevem nezájmu a odmítnutí BJB, ale snahou o nápravu. Výše uvedená slova chápeme jako apel také sami pro sebe, pro svou osobní i sborovou praxi. V mnoha ohledech zůstáváme u polovičatostí, v mnoha věcech jsme stále dlužníky našich předchůdců.

Přijímáme také možnost, že naše současné postoje zůstávají v BJB menšinovými. Přijímáme i možnost, že se v mnoha ohledech mýlíme a rádi se o tom necháme přesvědčit. Přesto se domníváme, že je důležité, aby také náš hlas zazněl a nebyl oslyšen. Prosíme všechny sbory i jednotlivce, aby nevnímali tento náš dopis jako pouhé gesto, ale spíše jako impuls k otevřenému rozhovoru o současnosti a budoucnosti naší jednoty. Rádi bychom k otevřené reakci povzbudili nejen ty, kteří se na celou situaci dívají podobně, ale i ty, kteří s námi nesouhlasí.

S přáním pokoje a milosti od našeho Pána s Spasitele Ježíše Krista

Sborové staršovstvo z pověření společenství sboru BJB Praha 4 Na Topolce

Zdroje:
Baptistický sbor Na Topolce

Oficiální stránky Bratrské jednoty baptistů v ČR 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Benjamin


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.2
Hlasů: 10


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Associated Topics

Principy


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Otevřený dopis sboru Na Topolce sborům BJB" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.08 Seconds