Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jiří   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2921
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 701 950

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 38 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Poslední dnové lidstva. Část 1
Posted on Neděle, 30. srpen 2009 @ 02:01:37 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

Předmluva

Toto není komentář stejnojmenné eseje skvělého spisovatele Jakuba Arbesa, ale pokus chronologicky seřadit události posledních dnů ve světle Bible. Nejde zde o úplný pohled; snažil jsem se nastínit jen hlavní body světových dějin posledních časů. Protože jde o problémový okruh velice nesnadný a do značné míry ještě záhadný, rád bych upozornil čtenáře na principy, které nutno při  četbě uplatňovat. 
 
Princip neomylnosti Písma sv.
Písmo sv. je normou, je naprosto suverénní a pochybnosti nepřipouštějící – nikoli tento příspěvek, byť se opírá o Písmo svaté.

Princip rozlišování duchů
1J. 4:1 „ Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.


1) Říše Antikristova
 
Satan negativně ovlivňoval lidstvo už od ráje podsouváním špatných myšlenek. A protože myšlenky nejsou vidět a lidé věří jen tomu „co je před očima“ (1Sam. 16:7) je Satanův útok velice zákeřný, protože lidé ani netuší, že jsou jím ovlivňováni. Každá špatná myšlenka předchází špatnému skutku. Jestliže se necháme jeho myšlenkami ovládnout, pak mu patříme, jsme jeho poddanými a součástí Satanovy neviditelné říše, která se skládá ze zlých duchů a lidí, kteří mu slouží. 
 
Od dob Spasitelova působení na této zemi se Satan prezentuje nově jako duch antikristův, jehož úkolem je netoliko svádět lidstvo ke zlému jako kdysi, ale jeho boj dostal nový rozměr: přímo ničit   Kristovo dílo spásy.
 
Blíže viz:

1J. 4:3 „Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli že přijde, a který již nyní je na světě.“
 
o němž jste slyšeli že přijde“ - na konci věků, kdy vytvoří světovou říši.

který již nyní je na světě“ -  vždy tam, kam náš Pán přišel zachraňovat, Satan v podobě ducha antikristova se vždy snažil a snaží mařit Spasitelovo dílo. Říše antikristova se projevuje činy jeho poddaných a to od té doby, kdy první člověk kladl aktivní odpor Kristovu spasitelskému poslání.
 
K antikristově říši patřila židovská velerada, stejně jako Pilát a ti, kteří volali „Ukřižuj!“ Zde je vidět, že tato říše je univerzální a není v ní rozdílu mezi Židy a pohany.  Antikristovská říše trvá dodnes a směřuje neodvratně ke svému zničení.

Na výsledku Spasitelova pozemského působení závisela i budoucnost nebeských světů; lze snad říci, že budoucnost lidstva i  nebeských světů vložil Otec na bedra svého Syna. 
 
Blíže viz:

 
 
2) Sjednocování světa a jeho důsledky
 
V současné době se všichni stáváme svědky toho, že se svět sjednocuje jak politicky, tak i nábožensky. Rozpory v náboženské oblasti, dříve nesmiřitelné, se nyní stále častěji dostávají do roviny jakési dohody, která ve své podstatě tvrdí, že je jen jeden Bůh, který je pro všechny náboženství společný, neboť my všichni  jsme jeho děti.

 
Toto tvrzení, na první pohled logické ovšem ignoruje biblické hledisko, dle něhož se pravý Bůh zjevil pouze v Izraeli a z Izraele učení o Božím Synu a Jeho nekonečné oběti za nás na kříži pak prostřednictvím apoštolů a jejich následovníků expandovalo do celého světa.

Kdyby totiž se Bůh zjevil i mimo izraelský národ, pak by apoštolské misie ztratily smysl. Řečeno jinak: kdyby samy národy mohly najít pravého Boha, pak by misie ztratila smysl. 
 
Blíže viz:

V Evropě jsme svědky snah o sbližování římského katolicismu s islámem. Tyto aktivity otevřel 2. vatikánský koncil zejména dokumentem Věroučné konstituce o církvi „Lumen gentium.“ Vývoj tedy směřuje k bohu univerzálnímu, tzn. že Hospodin, Alláh, Brahma, Višnu, Šiva – je jeden a týž Bůh. Pro podporu tohoto tvrzení se argumentuje všelijak: např. tím, že Alláh v arabštině znamená Bůh. O tom, že je Bůh v Bibli jednoznačně definován a že zvěst o Božím Synu expandovala z Izraele do celého světa, se však mlčí. 
 
Blíže viz:

 
V politické rovině se v Izraeli běžně hovoří o tzv. Eurábii (svazku Evropa – Arábie) v rovině politické, což má v rovině náboženské odraz v podobě sbližování římského katolicismu (nikoli křesťanství) s islámem. Politické sblížení Evropy s islámským světem, je bez předchozího náboženského sjednocení  nemyslitelné. V tomto procesu hraje ŘKC velmi důležitou úlohu.

Úpadek moci USA 

USA budou právě tak silné, jak silná bude jejich podpora Izraele. Protože se od něj už řadu let odvrací, je možné, že Pán Bůh dopustil události z 11. září. Až USA přestanou Izrael a křesťany podporovat, propadnou se do bezvýznamnosti.

 
Papežova návštěva Izraele
 
Rádio Vaticana uvádí papežův projev z 15. 5. 2009 na závěr jeho pouti projev, z něhož vyjímám:

 
Všichni ať uznávají, že stát Izrael má právo existovat a těšit se z míru a bezpečí v rámci mezinárodně dohodnutých hranic. Ať je stejně tak uznáno, že palestinský lid má právo na svrchovanou a nezávislou vlast, na důstojný život a svobodu pohybu. Najděme způsob, jak toto řešení existence dvou států uskutečnit, aby nezůstalo snem.(konec cit.)
 
Tím se samozřejmě myslí právo na nezávislou vlast palestinského lidu UVNITŘ hranic Izraele.

A že samotný Izrael nemůže se svou zemí svévolně nakládat, nám říká tento text:

3M. 25:23,24 „Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť ZEMĚ JE MÁ. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci. Proto po celé zemi, jež bude vaším vlastnictvím zajistíte možnost zemi vyplatit.“

 
TEDY ZEMĚ JE HOSPODINOVA!!!
 
Nikdo, žádný izraelský politik nemá právo darovat ani píď izraelské území komukoliv. Je strašné, že papež navrhuje politické, tedy nikoli biblické řešení, které je s Písmem svatým v naprostém konfliktu!!!
 
A že papež jako duchovní osoba doporučuje toto protibiblické hledisko je pro mě velkým zklamáním, protože Korán, který je pro muslimy závazný, jako Bible pro nás, Židům právo na jejich zemi neupírá – viz následující texty:
 
5:24/21
„Lide můj! Vstupte do svaté země, kterou vám Bůh zaslíbil, a neobracejte kroky své, abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!“ (str. 603; zde mluví k izraelitům Mojžíš).
 
17:16/104
„a řekli jsme dítkám Izraele: Obývejte tuto zem, a až přijde čas slíbený Hodiny poslední, v houfu vás přivedeme.“ (str. 261; zde mluví Bůh).
 
38:19/20
„A jeho království jsme upevnili a moudrost a obratnost v souzení jsme mu dali.“ (str. 211 – zde Bůh mluví o Davidovi).
 
Jsem si jist tím, že výše uvedené texty Bůh nechal zabudovat do Koránu proto, aby muslimové útočící na Izrael byli před Ním bez výmluvy.
 
Pramen: Korán
– z arabského originálu Al Qur´án podle různých vydání přeložil, předmluvou a komentářem opatřil Ivan Hrbek. Vydala Academia, nakladatelství Akademie věd ČR jako reprint 1. vydání tohoto překladu (Odeon, Praha 1972), ediční číslo 0962, ISBN 80-200-0246-4.
 
Na tyto texty mohl papež navázat. Jeho cesta do Izraele se stala horou nevyužitých možností.
 
To, že papež v Izraeli netlumočil biblické hledisko je důkazem toho, že Bible pro něj – a potažmo pro celou ŘKC není kvalitou určující a rozhodující – kdo má zastávat biblická hlediska, ne-li církev, která o sobě tvrdí, že je tou pravou církví Kristovou!!!
 
V důsledku tohoto odklonu od Boha směřuje vývoj mílovými kroky ke vzniku světové antikristovské říše, jejíž vznik bude popsán v kap. 6, části 2.
 
 
3) Góg z Magógu: první útok na Izrael
 
První útok na Izrael provede Góg, velkokníže Mešeku a Túbalu se svými spojenci: Peršany, Kúšany, Pútejci, Gómerem, Bét-Togarmou na nejvzdálenějšího severu, jak praví kap. 38 a 39 proroka Ezechiele.
 
Mešech a Gómer mohou být synové Jafetovi, vnuci Noé. Zde se nebudu pouštět do spekulací, které jsou víceméně neprokazatelné, přidržím se jen toho, co je nepopiratelné, jasné. Faktem zůstává, že tohoto útoku mnohých národů (Ez. 38:5,6) se zúčastní Peršané (nyní Irán), a vojska z nejvzdálenějšího  severu (Ez. 38:6, 15)., kde sídlí Góg (v. 15). To ukazuje na mocenský blok Evropy a muslimských států – nikoli sjednocený světový superstát. 
 
Již nyní lze v Evropě pozorovat nárůst muslimských imigrantů, kteří se stále hlasitěji domáhají vytvoření stále lepších podmínek pro jejich náboženství. Protože je muslimů v Evropě stále více, politici je musí vzít v úvahu. A pokud nechtějí ztratit jejich hlasy, budou muset provádět protiizraelskou politiku. Že křesťané v islámských zemích práva, kterých požívají muslimové v Evropě nemají, je jasné.

Ez. 38:8 „Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči. 
 
Zajímavá je skutečnost, že před útokem Gógova uskupení, bude muset Izrael vybojovat další obrannou válku, ve které utrpí značné ztráty, z nichž se bude několik let zotavovat. TENTO ÚTOK NA IZRAEL JE PŘEDE DVEŘMI!!! Zřejmě toto je naše blízká budoucnost.
 
Existence palestinského státu na izraelském území nutně vyvolá Hospodinův hněv, neboť nikdo nemá dávat to, co je Hospodinovo: izraelskou zemi - viz kap. 2. Z palestinského státu na území Izraele pak budou pršet rakety na Izrael nikoli podomácku vyrobené, nýbrž špičkové rakety, které si tento stát pak může nakoupit kdekoli – stejně jako si může nechat vycvičit kdekoli na světě své vojáky v jejich  odpalování.

Před útokem Góga z Magógu prorok Ezechiel praví, že Izrael bude bydlit bezpečně.

Ez. 38:8 „Její lid, shromážděný z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté, bude vyveden z národů a všichni budou bezpečně bydlet.“
 
Toto proroctví jistě naznamená, že Izrael bude bydlet ABSOLUTNĚ bezpečně. Je jasné, že i když Izrael odráží útoky muslimských národů i palestinský teror, jeho ztráty jsou naprosto zanedbatelné v porovnání s pogromy páchanými na tomto národu snad všemi evropskými národy, zvláště pak nacisty a ustašovci v „osvíceném“ 20. století. Absolutní bezpečnosti budou Židé požívat za tisíciletého království, kdy bude v Jeruzalémě kralovat Kníže pokoje. (Iz. 9:6).
 
Je pozoruhodné, že Gógův útok se uskuteční v době, kdy v Izraeli nebudou existovat opevněná (hrazená) místa (Ez. 38:11). Tím ovšem není řečeno, že v Izraeli nebudou existovat JAKÉKOLI hradby. Prorok Ezechiel nám popsal náš soudobý stav.

Asi od r. 1918 v Izraeli neexistují městské hradby. Ale i  dnes existují v Jeruzalémě hradby přes 4 km dlouhé, které, věřím, vytrvají až do útoku Góga z Magógu. Prorok Ezechiel nám popsal naši současnost. Městské hradby, jako obranný systém, ztratily svůj význam před více než jedním stoletím, v souvislosti s technickými prostředky vedení války: rozvojem dělostřelectva, později letectva, vynálezem dynamitu, ekrazitu, později tritolu, ještě později raket, atd. 
 
Motivací Góga bude kořist (v. 12). K tomu jen toto:

Ez. 38:12 „Poberu kořist a uloupím lup.“
 
Uloupím lup“ – zřejmě znamená, že se Góg bude cítit Izraelem okraden a půjde si pro to, o čem se domnívá, že mu po právu patří. To ukazuje na extrémní antisemitismus i na to, že Izrael se bude v té době dařit, takže bude co uloupit. 
 
Gógova vojska bude zničena přírodními katastrofami (Ez. 38:19-22) na izraelských horách (Ez. 39:4,5), pohřbeni budou v údolí Nájezdníků, neboli Údolí Gógova hlučícího davu (Ez. 39:11-15)., které leží na východní straně Mrtvého moře.  Izraeli je budou pohřbívat celých 7 měsíců (Ez. 39:12-15).

Ez. 38:20 „Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem.“ 
 
Zřejmě zde dojde ke zřícení jeruzalémských hradeb i Skalního dómu, a tím bude umožněno pozdější znovupostavení jeruzalémského chrámu „třetího chrámu“ ve kterém bude obnovena izraelská bohoslužba, kterou po 3,5 roce antikrist zastaví (Dn. 9:27).

Dále dojde k úplnému přesídlení Židů z národů do jejich země, tedy tak, že mezi národy už nezůstane nikdo z nich. Jen budoucí antikrist zůstane uprostřed národů, neboť jeho předurčení Božího protivníka ho z Izraele vyděluje.
 
Ez. 39:27,28 „Ukážu na nich svou svatost a před očima mnohých pronárodů tím, že je přivedu zpět z národů a shromáždím ze zemí jejich nepřátel. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, který je přesídlil mezi pronárody. Já je shromáždím do jejich země a neponechám tam už nikoho z nich.“
 
Po této válce bude svět následkem sjednocování náboženského i politického směřovat ke vzniku světové antikristovské říše, jejíž kořeny jsem popsal již v kap. 1 a 2. Totální příchod Židů z národů do Izraele nám budiž znamením, že antikristovská říše je již přede dveřmi.


 
4 První vzkříšení (Zj. 20:4-6) a vytržení Církve
 
Tento okamžik nastane zřejmě v okamžiku, kdy bude spasen plný počet pohanů – tedy dílo spásy bude dokončeno. O tomto okamžiku ví jenom Bůh. Tímto vytržením nastane „Den Kristův.“ Vytržení Církve znamená též to, že se věřící k Pánu dostanou přímo, tedy mimo bránu smrti.
 
Ř. 11:25 „Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů.“

1Tes. 5:2 „Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.“ 
 
Mt. 24:40 „Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.“

Mt. 24:42 „Bděte tedy, protože nevíte v který den váš Pán přijde.“
 
Lk. 17:34 „Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán.“

Fp. 1:6 „A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“
 
1Tes. 4:15-17 „Toto vám říkám podle slova Páně: my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už budeme navždy s Pánem.“
 
Texty nás informují o tom, že Pán, který sestoupí s nebe, (není zde míněn Jeho druhý příchod), se s Církví setká v povětří (někde mezi nebem a zemí), vzkřísí nejdříve ty, kdo zemřeli s Kristem až do této chvíle; a živí, budou uchváceni v oblacích vstříc Pánu. Tyto duše pak budou navždy s Pánem; tj. sestoupí s Ním na zem, kde budou kralovat v pozemském Jeruzalémě, a před zánikem vesmíru budou přeneseni do nebeského Jeruzaléma (zda v těle, či nikoli, nevím), k věčné svatbě s Beránkem, který bude uprostřed nich Zj. 19:7,8; 21:3; 21:9-11. (viz část 4). 
 
Bude pro Církev připravené místo?

J. 14:2 „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“ (blíže viz kap. 12, části 4).
 
Zj. 20:5 „Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro Slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

Důležité je to, že vytržená Církev nebude snášet hrůzy světové antikristovské říše. Ale i ve velkém soužení budou lidé přicházet lidé k  víře v Ježíše Krista, o kterých hovoří předchozí text. Budou to Boží služebníci, kteří budou označeni znamením na jejich čelech:
 
Zj. 7:4 „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

 
Těm patří toto slovo:

Ž. 31:25 „Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!“
I tito lidé, kteří položí svůj život pro věrnost  Ježíši Kristu a Slovu Božímu budou připojeni k Církvi, která se ujme vlády s Kristem na 1000 let.  
 
 
5) Odměna věřících
 
1Kor. 1:8 „On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.

1Kor. 3:11,12 „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo.“
 
1Kor. 3:13-15 „Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když mu dílo shoří utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale projde ohněm.“
 
Po vytržení církve Spasitel sám posoudí dílo každého věřícího; jak každý stavěl na Základu, kterým je On sám,  jak byl věrný při správě hřiven, jež od Pána dostal (Mt. 25:14-30; Lk. 19:11-27).  I ten, který stavěl na Základu nekvalitně, bude zachráněn. Ale my všichni jen díky Jeho milosti nebudeme obviněni – viz 1Kor. 1:8, protože věčný život v Kristu Ježíši je darem Jeho milosti (Ř. 6:23).  
 
Je tedy zřejmé, že odměna bude diferencována; úroveň nebeské blaženosti se bude odvíjet od úrovně chválení Krista, a bude vycházet z odměny, kterou věřící od Spasitele dostal. 

 
Naproti tomu i utrpení zavržených bude diferencováno. Odplatou za hřích je smrt (Ř. 6:23). To znamená, že hřích je absolutní: neexistuje „lehký,“ či  „těžký“ hřích, jak bludně učí ŘKC, která tak hřích zlehčuje. Hřích je jen jeden, a má za následek věčné zavržení. Ale úroveň utrpení v tomto zavržení, bude (analogicky) různá.

Vytržená Církev spolu  se všemi vzkříšenými, (1Tes. 4:15-17), se  bude s Pánem nacházet v nebeských světech po celou dobu hrozných Božích soudů, kterou dopadnou na tuto zemi. A po antikristově zničení bude s  těmi, kteří zahynuli během antikristova teroru na zemi a byli vzkříšeni (Zj. 20:4), kralovat spolu s Kristem v pozemském Jeruzalémě 1000 let. 
 
 
Konec první části

 
BohemianAnonymus

 


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.75
Hlasů: 4


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Poslední dnové lidstva. Část 1" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Poslední dnové lidstva. Část 1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 17. září 2009 @ 22:02:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl bych doplnit část 3 takto:

Absolutní bezpečnosti budou Židé požívat tehdy, až přijmou Božího Syna za svého Spasitele – to je smysl všech jeho zkoušek – viz 3 linky výše, v kap. 2.  To nastane za tisíciletého království, kdy bude v Jeruzalémě kralovat Kníže pokoje. (Iz. 9:6).

BA

Re: Poslední dnové lidstva. Část 1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 18. září 2009 @ 22:23:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento komentář týkající se kap. 3, bych rád upřesnil takto:

Ez. 38:8 „Její lid shromážděný z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté, bude vyveden z národů a všichni budou bezpečně bydlet.“

Bůh bude podrobovat národ izraelský zkouškám (prostřednictvím jeho nepřátel), až do druhého příchodu Páně. Až tento národ přijme Spasitele, Bůh tyto zkoušky zastaví. A prožité soužení (Zach. 14:1-3; Zj.13:10), z kterého Izraele vytrhne Spasitel svým druhým příchodem, je přetaví v nadšené Kristovy misionáře, kteří budou požehnáním celému světu. 
 
Zach. 8:13
„Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.“
 
Zach. 8:23
„Toto praví Hospodin zástupů: v oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“
 
Dále viz kap.7, části 2, kap. 8.9, části 3 a kap. 10, části 4.

BA

Re: Poslední dnové lidstva. Část 1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 11. červen 2010 @ 19:28:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych lépe  vyložil níže uvedený text uvedený v kap. 4.

1Tes. 4:15-17 „Toto vám říkáme podle slova Páně: my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla, a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; POTOM my živí kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už budeme navždy s Pánem.“

Zesnulí v Kristu budou po smrti s Kristem, jak naznačuje podobenství o Lazarovi (Lk. 16:19-31).

Lk. 16:22 „I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi.“ 
 
ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve“ – tj. Pán je vzkřísí, tedy spojí vzkříšená těla s dušemi, které doposud byly u Něho.

my živí kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu“ – tzn. to, že budeme přeneseni k Pánu v těle, stejně jako naši zemřelí, a to současně.  
 
A pak už budeme navždy s Pánem.“ – tedy u Něho v nebi, později v Jeruzalémě pozemském, později nebeském. 

BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.13 Seconds