Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a František   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2426
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 054 521

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 6 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Poslední dnové lidstva. Část 2
Posted on Pondělí, 31. srpen 2009 @ 14:10:52 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

6) Vznik Světové antikristovské říše
 
6.1 Duchovní kořeny této říše
 

Antikristovská říše posledních časů uzrává v myslích lidí od té doby, kdy první člověk se aktivně postavil na odpor Pánu Ježíši Kristu, našemu Spasiteli, jak jsem uvedl v kap. 1. Po vytržení církve, ve které působí Duch svatý, dostane Satan (drak)  a antikrist s falešným prorokem volnou cestu. Lidstvo, které odmítlo Boha, pak nemůže doufat v Jeho ochranu. Satan proti svým lidem užije teroru naprosto neomezeně, neboť mu v tom nikdo nebude bránit.

2Tes. 2:7,8 „Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije ,dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.“
 
ten, kdo tomu brání“ -  je Kristova Církev.

Tedy až po vytržení Církve přijde antikrist.

6.2 Antikristova říše – duchovní následník starověkých říší    
 
Antikristovská říše vznikne renesancí starověkých říší, kterým byl kdysi Izrael podroben. STŘEDEM POSLEDNÍCH  SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ JE IZRAEL!!! Jde tedy o říši Babylónskou, Médsko – perskou, Řeckou a Římskou, ve které poslední z nich bude hrát mimořádně důležitou úlohu, neboť v Dn. 7:25-27 je psáno, že bude mluvit proti nejvyššímu a hubit svaté Jeho. Z této říše zřejmě přijde Antikrist, který bude židovského původu, jak uvedu dále. Tak jako tyto starověké říše si podrobily Izraele, tak se o to bude snažit i antikristovská říše. Zeměpisně to tedy  bude říše složená nyní z islámských států a sjednocené Evropy. O Eurábii jsem se zmínil již v kap. 2 první části.

 
6.3 Vnější sláva a vnitřní princip říší
 
a) V Dan. 2:31-45 je popsána vnější sláva a moc těchto říší, která postupně upadá. Zlato – stříbro – měď – železo – nesourodá směs železa s hlínou. Tím je řečeno, že po železném království nepovstane již žádná říše kvalit předchozích říší. Kámen, který nebýval v rukou  (Dn. 2:34) udeří do železných a hliněných nohou sochy, tedy do jejího nejcitlivějšího místa a zničí této tuto sochu, která reprezentuje světové říše. A ten kámen, co zničil sochu (v. 35) se stane obrovskou skálou a zaplní celou zemi (Dn. 2:35).. To bude Kristovo království, které nebude nikdy zničeno (Dn. 2:44;  Mt. 24:30).
 
b) V Dan. 7:3-8 je popsána démonická podstata těch samých říší, které byly přirovnány k apokalyptickým příšerám. 
 
Jsou to:

a) lev s orlími křídly (Dn. 7:4) - říše babylónská (606-536 př. Kr.)

b) medvěd (Dn. 7:5) - říše médsko- perská (536-333 př. Kr.).

c) čtyřhlavý levhart (Dn. 7:6) - řecká říše (levhart) a 4 křídla = 4 diadochie (331-31 př. Kr.)

d) šelma s 10 rohy (Dn. 7:7,8) - římská říše (753 př. Kr. – 476/1453 po Kr.)

 
Daniel chtěl dostat informace o té čtvrté, která byla mimořádně strašná (Dn. 7:19n), které povede vítěznou válku proti svatým (v. 21), bude se snažit změnit doby a zákon a nakonec bude zničena a království pod celým nebem (celosvětové), budou dány lidu svatých nejvyššího (v. 27).

 
Starověká římská říše se za císaře Trajána rozkládala prakticky na území všech předchozích říší – babylónské, médsko-perské i řecké, i když Mezopotámie byla prakticky za rok opět ztracena.

 
Dn. 7:8 „Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.“

 
Protože jde o jedinou šelmu která měla oči jako lidské a ústa, která mluvila troufale, a kterou přirovnávám k římské říši, dá se s určitou pravděpodobností předpokládat, že antikrist přijde ze země, která je duchovním následníkem Římské říše (která bude mít svůj počátek v Babylonu), i když rodem bude Žid – viz kap. 7 této  části.

Písmo svaté hovoří o světské moci takto: 
 
a) Celý svět stojí pod vedení Satana. Satan nabízel našemu Spasiteli všechna království světa a jejich slávu. (Mt. 4:8,9; Lk. 4:5-7).

 
b)  Satanovo panování nad světem je jím pevně organizováno. Svět je rozdělen na určitá území, na nichž vykonávají Satanovu vládu jeho podřízení – démoni.

Dn. 10:12-21.
Když se Daniel pokořil před Bohem, jeho slova byla vyslyšena Bůh k němu nemohl přijít hned, neboť: 
 
Dn. 10:13 „Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.“

 
To znamená, že se Satan se svými podřízenými (démony) postavil samému Bohu!!! na odpor. Tento odpor Bůh zlomil za přispění Míkaela, jednoho z předních ochránců. (Dn. 10: 13).

 
Dn. 10:20 „…nyní se vrátím abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím, a hle, přichází ochránce Řeků.“

přichází ochránce Řeků“ – tj. následující světové říše. 
 
Dn. 10:21 „není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Míkaela.“

„kromě vašeho ochránce Míkaela“ – Míkael tedy bojuje proti těmto „ochráncům“  za Izrael.
Tedy ostatní „ochránci,“ kteří jsou v nepřátelském vztahu s Bohem, tyto národy vlastně klamou. Tedy i my se nacházíme v duchovní sféře Bohu nepřátelské. 
 
Ef. 6:12 „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“

Nyní díky Spasitelově oběti na kříži již není v Satanových silách zablokovat spojení mezi Bohem a člověkem, neboť Satan disponuje jen zlomkem své původní síly. Tím, že byl svržen z nebeských světů, se stal z Božího hlediska podřadnou duchovní silou. 
 
Tím ale není řečeno, že spojení mezi člověkem a Bohem jsou nyní otevřená. Satan, jako nadlidská inteligence velice rychle postřehl, že to, co nemůže provést on sám, vykoná člověk z jeho návodu za něj. Bůh nevstoupí tam, kam není pozván – a pokud člověk ze Satanova popudu Boha do své duše nevpustí, pak Bůh zůstává vně, i když o vstup velice stojí. Bůh se nikam nedobývá, nikoho neznásilňuje (Zj. 3:20). Proto také jezdec na bílém koni ze Zj. 6:2, nemůže být Spasitel, jak se někteří domnívají, neboť Spasitel je Knížetem pokoje (Iz. 9:6).

Zj. 3:20
„Hle, stojím u dveří a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
 
 
6.4 Celosvětové sjednocování jako předehra vzniku Antikristovské říše.

Před konečným sjednocením světa vznikne tedy mocenský blok Evropa – muslimské státy, který napadne Izrael. Pak dojde k vytržení církve a soustředění Židů z celého světa v Izraeli.
V té době vystoupí Antikrist jako geniální sjednocovatel světa, kterému bude sekundovat falešný prorok, který svými zázraky bude dělat Antikristovi reklamu v celosvětovém měřítku.

Politické sjednocení světa není možné bez předchozího sjednocení náboženského, neboť jakékoli náboženské neshody by ho činily velice nestabilním. Bude tedy vytvořeno kvalitativně nové náboženství, čistě satanské, (viz níže), které setře jakékoliv rozdíly mezi dosud existujícími náboženstvími, tzn. křesťanstvím. islámem, buddhismem a dalšími. 
 
Deformované křesťanství opustilo Krista jako jedinou cestu ke spáse; islám zase popírá Boží Synovství. Ale ani jedno z těchto náboženství se nerouhá nebesům a Bohu.  

Bude tedy vytvořeno náboženství nové, náboženství čistě satanské, kde se lidé budou Satanu klanět a vzývat ho.  Písmo praví: 
 
Zj. 13:4 “klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“

Též i Izrael!!! 

Zj. 13:6 „a rouhala se Bohu,  jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.“

Toto náboženství rozhodně nebude popírat Boha i jeho Syna už z toho důvodu, že lidem musí být naprosto jasné, ve jménu koho a proti KOMU!!! vlastně bojují – aby tak  při posledním soudu byli bez výmluvy. 
 
Zj. 16:9 „Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami…“

Zj. 16:11 „…rouhali se nebeskému Bohu,“ 

Předchůdcem světového satanského náboženství tedy bude náboženství unitární, všem vyhovující, na principu synkretismu, s celou galerií bohů, ke kterému spějeme v rámci tzv. „velké ekumény“ mílovými kroky. Protože toto náboženství neuzná Krista jako jedinou cestu ke spáse, nebude mít  s Bohem kontakt. Proto velice snadno přijme svět náboženství čistě satanské, protože bude podpořeno velikými zázraky Šelmy a falešného proroka, celosvětovou prosperitou a mírem. Lidé chtějí jen to, „co je před očima“ (1S. 16:7) – a Satan mu vyhoví!!! 
 
 
6.5  „Duchovní síly antikristovské říše
 
Primární silou je Drak, odvozenými silami (služebníky) šelma, falešný prorok, nevěstka.

 
6.5. 1 Drak
 
Zj. 12:3,4 „Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd s nebe a svrhl je na zem.“
 
Tímto drakem je sám Satan. Třetina nebeských hvězd představuje jeho odbojné anděly. V Písmu je pro Satana užit symbol deset rohů ne těchto místech: Dn. 7:7; Zj. 13:1; Zj. 17:12, 16. Drak, tedy Satan je hlavní protibožskou silou, ostatní dvě šelmy jsou jeho služebníky – viz Zj. 13:4.
 
Drak zde na zemi působí neviditelně; na konci tisíciletého království povede zřejmě vtělený Drak, tedy Satan jako protipól vtěleného Boha, Pána Ježíše vzbouřené lidstvo do posledního boje.
 
Zj. 6:7,8 „A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“ A hle, kůň sinavý, a jméno  jeho jezdce Smrt a svět mrtvých zůstával za ním.“

svět mrtvých zůstával za ním.“ Za Satanovým vojskem táhnoucím na Jeruzalém zůstanou jen mrtví. Ti, kteří nebudou chtít sloužit v jeho vojsku, tedy zůstanou na polovině cesty, budou vojsky Satanovými zabiti. 
 
A Satanův Konec?
 
Zj. 20:10 „jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již šelma a falešný prorok.“
„a kde je již šelma a falešný prorok.“ Ti byli do hořícího jezera uvrženi při předcházejícím konfliktu, tj. antikristově útoku na Izrael před tisíciletým královstvím.

 
6. 5. 2 Šelma z moře
 
Tato šelma duchovně pochází z propasti (Zj. 11:7). Viditelně se vynoří z moře pohanských  národů. (Zj. 13:1). Touto šelmou je antikrist – tedy člověk, který se dá Satanu totálně k dispozici.


Dn. 11:36 „Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti Bohu bohů, co mu nepřísluší a bude ho provádět zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno.“

Zj. 13:6 „a rouhala se Bohu,  jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.“ 
 
Zj. 13:4  „…A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“

Tedy následovat šelmu bude i Izrael!!!
 
Zj. 13:3 „jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země šla v obdivu za tou šelmou …

Zde bude pravděpodobně imitováno Kristovo zmrtvýchvstání – neboť uskutečnění pravého zmrtvýchvstání leží mimo Satanovy možnosti. Ve verši 14
se hovoří o zranění šelmy (antikrista) mečem – bude to smrtelné zranění následkem např. atentátu, zdánlivá smrt a nepravé vzkříšení!!! Zdá se, že Satan, pokud to bude v jeho možnostech, se pokusí napodobit život Spasitele; pokládám za pravděpodobné, že se Antikrist bude  židovského původu; že se narodí nadpřirozeným způsobem v Betlémě a jeho život bude povrchním lidem Spasitele připomínat. Bude světovým mírotvorcem – nikoli Knížetem pokoje, kterým je pouze náš Spasitel (Iz. 9:6). 
 
Zj. 13:4klekali před drakem…a klekali také před šelmou.“

Zj. 19:10 „…Před Bohem poklekni!“

Tím si Satan i Antikrist přisvojili čest, která patří jen Bohu. 
 
 
6. 5. 3 Šelma ze země
 
Tato osoba bude dělat antikristovi celosvětovou reklamu a antikristovu politiku bude podporovat zázraky i náboženským terorem.

 
Zj. 13:11 „Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek a mluvila jako drak.“

Šelmou  ze země, bude zřejmě falešný prorok. 
 
měla dva rohy jako beránek“ -  mohou znamenat mimo jiné to, že bude mluvit tak, aby lidé nabyli dojmu, že má na mysli jejich dobro.

mluvila jako drak“ – ve jménu uskutečnění tohoto „dobrého“ na zemi je třeba dle něj užít teroru.
 
Zj. 13:12 „Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc.  Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před tou první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.“

Zj. 13:13 „…i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“
 
Zj. 13:14,15 „…rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.“

Zj. 13:16 „a nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ 
 
Zdá se, že Boží triádě Otec – Syn – Duch svatý, odpovídá satanská triáda: Drak – šelma – falešný prorok. I zde jsou však rozdíly, pomineme-li nebetyčný  rozdíl v kvalitě: Antikrist nebude vtělením Satana, neboť ten by po dvou  prohraných bitvách, skončil v ohnivém jezeře dvakrát. (Zj. 19:20; Zj. 20:10).
 
 
6. 5. 4  Veliká nevěstka
 
Zj. 17:3-5 „Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem, a šarlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Viděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.“
 
Zj. 17:3 ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy“  toto je nám velice známý model církve nadřazené světské moci vzniklý již ve starověku a který načas odbourala moderní doba. Tedy církev nadřazená světské moci je evidentně satanského původu.

na dravé šelmě nachové barvy.“ Nach je symbolem královské moci. Tedy tato odpadlá církev bude načas řídit světovou moc. 
 
Zj. 17:16
„A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všechno až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.“
 
Z těchto textů je zřejmé, že tuto církev zpitou krví Ježíšových svědků si vládnoucí moc zhnusí natolik, že ji nejen zbaví jejího vznešeného postavení (purpur, šarlat), i nahromaděného majetku (zlato, drahokamy, perly), ale její představitele vyvraždí (budou rvát její tělo a spálí ji ohněm).

 
7. Poměr Židů k antikristu
 
Zavržením Krista se Židé odsoudili k tomu, že přijmou Antikrista.

J. 5:43
„Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu. Toho přijmete.“
 
Přesně tak to udělá antikrist. Přijde ve svém vlastním jménu a bude Židy přijat. A protože Židé dosud očekávají příchod Mesiáše v těle,  proto antikristovi nutně podlehnou.
 
Apoštol Pavel praví:

2Kor. 5:16
„Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme.“
 
Židé už v historii měli dva mesiáše. Šabtaje Cvi (1626 – 1676) a Ja´akova Franka (1726 – 1791). Oba dopadli neslavně a přestoupili na islám.

 
Pramen:

Paul Johnson: Dějiny židovského národa, Rozmluvy, 252 30 Řevnice, 1996 str. 265, 266, ISBN 80-85336-31-6.

Antikrist tedy bude nutně židovského původu, „synem Davidovým,“neboť jinak by ho Židé nepřijali. Přijde z národů (Zj. 13:11).
Znamená to tedy, že Antikrist, se po Gógově porážce nevrátí s ostatními Židy do Izraele ale zůstane uprostřed národů  odkud bude Satanem povolán k nevyšší politické funkci (viz kap. 3, část 1).

Jen jediná šelma uvedená v kap. 6.3 této části měla oči jako lidské a ústa, která mluvila troufale. Ztotožnil jsem jí s následníkem římské říše. Dá se tedy s určitou pravděpodobností předpokládat, že Antikrist přijde ze země, která bude následníkem Římské říše, kde zřejmě bude politicky angažován a s návratem Židů do Izraele se osobně neztotožní. 
 
Z Písma sv. víme, že falešný prorok nutí lidi, aby Antikristovi vzdávali poctu jako Bohu, poklekali před jejím  obrazem pod trestem smrti (Zj. 13:15). Tím se ale Antikrist dostane do konfliktu s druhým přikázáním Desatera (2M. 20:4,5), které tvorbu obrazů i jejich uctívání přísně zakazuje.

 
Přesně to, co udělal před tisíciletími Nebúkadnesar v Babylónu (Dn. 3:5) učiní Antikrist Jeruzalémě , ve znovupostaveném chrámě, tedy tam, kde se Antikrist bude vydávat za boha (2.Tes. 2:3,4).

Protože ve v Písmu sv. řeč o soše jediné!! je možné, že tato socha bude stát v znovupostaveném chrámu v Jeruzalémě, protože to Boha na nebesích nejvíce popudí. K této soše budou možná proudit procesí z celého světa. Tak se tento babylónský, satanský  rituál stane duchovním protipólem poutí do chrámu v Jeruzalémě, které realizovali Židé z celého světa, až do jeho zboření v r. 70 n. l. 
 
Není divu, že je za těchto okolností, kdy ještě budou zavražděni dva Hospodinovi svědci, nazván Jeruzalém Sodomou a Egyptem.

Zj. 11:8
„Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.“
 
Židé uctívání této modly (sochy) odmítnou, což povede k zastavení starozákonní oběti ve znovupostaveném (třetím) chrámu, k represáliím nebývalého rozsahu, které vyvrcholí celonárodním povstáním Židů proti Antikristovi, kdy je před totální porážkou zachrání druhý příchod Páně. 
 
 
Konec druhé části

 
BohemianAnonymus


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Poslední dnové lidstva. Část 2" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Poslední dnové lidstva. Část 2 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 03. září 2009 @ 21:53:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Část 7 Poměr Židů k antikristu

 
Větu:
 
Přesně tak to udělá Antikrist. Přijde ve svém vlastním jménu a bude Židy přijat. A protože Židé dosud očekávají příchod Antikrista v těle, nutně mu podlehnou.
 
Nahraďte prosím, touto  větou:

 
Přesně tak to udělá antikrist. Přijde ve svém vlastním jménu a bude Židy přijat. A protože Židé dosud očekávají příchod Mesiáše v těle,  proto antikristovi nutně podlehnou.
 
Všem se omlouvá BA

 
Re: Poslední dnové lidstva. Část 2 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 09. září 2009 @ 22:40:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Z diskuse na Granosalis:
 
Re: Re: Poslední dnové lidstva. Část 2 (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pátek, 04. září 2009 @ 23:28:39 CEST
Ahoj Anonyme,vím o Tvé práci.
 
Píšeš :- A ten kámen, co zničil sochu (v. 35) se stane obrovskou skálou a zaplní celou zemi (Dn. 2:35). To bude Kristovo království, které nebude nikdy zničeno (Dn. 2:44;  Mt. 24:30).

Mám tak na Tebe ,ale i ke všem zde , jen malý dotaz:  Ten kámen,co zničil tu sochu,se nestal obrovskou skálou? 
                                                                                                             Pán Ti žehnej! v.
 
Re: Re: Re: Poslední dnové lidstva. Část 2 (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 07. září 2009 @ 13:58:29 CEST
Ahoj Vlastiku,
 
Mám za to, že Ti jde o toto:
 
Moje interpretace biblického textu:
 
„A ten kámen, co zničil sochu (v. 35) se stane obrovskou skálou a zaplní celou zemi (Dn. 2:35).“
 
Zde hovořím jednou v minulém, podruhé v budoucím čase, protože nazírám tuto skutečnost z budoucnosti, z doby někde mezi zničením světových království a nastolením království Kristova.
 
Prorok Daniel, který žil v Nebúkadnesarově době však nazírá tuto skutečnost ještě ze vzdálenější z budoucnosti, proto o ní referuje jen v minulém čase. „A ten kámen, který do sochy udeřil… se stal…  zaplnil…“
 
Snad Tě toto vysvětlení uspokojí.
 
Pán s Tebou. BA

Re: Poslední dnové lidstva. Část 2 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 25. říjen 2009 @ 19:33:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych odstranil jednu nepřesnost na konci kapitoly 6. 2.

6.2 Antikristova říše – duchovní následník starověkých říší    
 
Antikristovská říše vznikne renesancí starověkých říší, kterým byl kdysi Izrael podroben. STŘEDEM POSLEDNÍCH  SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ JE IZRAEL!!! Jde tedy o říši Babylónskou, Médsko – perskou, Řeckou a Římskou, ve které poslední z nich bude hrát mimořádně důležitou úlohu, neboť v Dn. 7:25-27 je psáno, že bude mluvit proti nejvyššímu a hubit svaté Jeho. Z této říše zřejmě přijde Antikrist, který bude židovského původu, jak uvedu dále. Tak jako tyto starověké říše si podrobily Izraele, tak se o to bude snažit i antikristovská říše. Bude to tedy  bude světová říše s centrem složeným z islámských států a sjednocené Evropy s hlavním městem znovuvystavěným Babylónem.  O Eurábii jsem se zmínil již v kap. 2 první části.

BA

Re: Poslední dnové lidstva. Část 2 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 10. listopad 2009 @ 20:54:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z diskuse na GRANOSALIS na téma Protokoly siónských mudrců:

Re: Re: Re: PROTOKOLY SIÓNSKÝCH MUDRCŮ (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 05:39:42 CET

Zjevení Janovo 7:4 - 8Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:  z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc,  z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc,  z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc,  z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.

Tady chybí pokolení Dan a místo něj tam je Josefův syn Manases. Antikrist by měl vzejít z pokolení Dan !! Souhlasím s Gregoriosem, že Antikrist, člověk hřícha nebo-li Syn zatracení bude Žid a to z pokolení Dan. To vůbec nesouvisí s tím jestli miluji Izraele a naplňuji biblické verše uváděné  v diskusi. To vůbec nesouvisí s antisemitismem !! To je biblická věc ať se mi pocitově líbí nebo ne. Navíc se Antikrist posadí v chrámě nebo jeho napodobenině a Židé by nepřijali za mesiáše nikoho jiného než Žida. Ten se posadí ne místo Krista a prohlásí se za Mesiáše. Takových mesiášů můžeme vidět v dějinách Izraele více, např.  Šimona bar Kochba znamená " syn hvězdy " , který vedle druhou židovskou válku v r. 132 po Kr. Ježíš varoval před lžimesiáši a to se týká zas Izraele. My, církev Boží, máme v otázce Mesiáše jasno ......

Překopíroval BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.11 Seconds