Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jiří   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2921
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 701 854

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 45 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Poslední dnové lidstva. Část 3
Posted on Úterý, 01. září 2009 @ 13:52:56 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

 8.  Hlavní události antikristovské říše
 
8.1 První fáze antikristova panování
 
Doba mezi vznikem Antikristovské říše po vytržení Církve a druhým příchodem Páně bude min. 7 let dlouhá. (Dn. 9:27). Zde jde zřejmě o sedmiletý časový úsek, který bude mít dvě části. V první části bude Antikrist s falešným prorokem oslňovat svět zázraky (Zj. 13:13) a vytvořením celosvětového míru.
 


Mt. 24:23,24 „Tehdy, řekne-li vám někdo: ,Hle, tu je Mesiáš, nebo tam,´ nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

Zj. 13:4,5  „…A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě po 42 měsíce.“

Zj. 13:13 „A činí veliká znamení, dokonce i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“
 
Zj. 13:3 „A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“

Jak jsem již napsal, antikrist bude sice obdivovaným světovým mírotvorcem, nikoli však Knížetem pokoje (Iz. 9:6), proto bude jeho dílo předem!!! odsouzeno k neúspěchu.

1Tes. 5:3 „Až budou říkat ´je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou.“
 
Předchůdcem světového satanského náboženství bude náboženství unitární, všem vyhovující, na principu synkretismu, s celou galerií bohů, ke kterému spějeme v rámci tzv. „velké ekumény“ mílovými kroky. Protože toto náboženství neuzná Krista jako jedinou cestu ke spáse, nebude mít  s Bohem kontakt. Proto velice snadno přijme svět náboženství čistě satanské, protože bude podpořeno velikými zázraky Šelmy a falešného proroka. Lidé chtějí jen to, „co je před očima“ (1S. 16:7) – a Satan mu vyhoví!!!

 
8. 2 Předěl mezi oběma časovými úseky
 
8. 2. 1 Zastavení starozákonní bohoslužby v jeruzalémském chrámu
 
Dn. 9:27 „Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou.
 
V druhé polovině pak nastane vláda teroru, který se zvláště soustředí na izraelský národ: bude to zákaz obětí v znovupostaveném třetím chrámu, korunovace antikrista v tomto chrámu za boha, teror Židů, které vyvrcholí jejich celonárodním povstáním; od úplné vojenské porážky je zachrání druhý Spasitelův příchod.
 
Tento teror však nezačne dříve, dokud nebudou Bohem označeni jeho služebníci; Antikrist si také označí své služebníky na pravou ruku či čelo.

 
8. 2. 2 Označení Božích služebníků
 
Zj. 7:3 „neškoďte zemi, ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

 
8. 2. 3 Označení služebníků šelmy
 
Zj. 13:16-18 „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména. To číslo označuje člověka a je to číslo 666.“

 
DŮLEŽITÉ JE TOTO: NIKDO NEBUDE OČIPOVÁN NÁSILÍM, I KDYŽ PSYCHOLOGICKÝ NÁTLAK BUDE VELMI SILNÝ. PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ SATANOVA ZNAMENÍ BUDE VĚCÍ OSOBNÍHO ROZHODNUTÍ PRO SATANA, NEBO PRO BOHA.

aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména.“ 
 
Toto zřejmě již nebude otázkou nějakého zákazu; pravděpodobně půjde o to, že peníze ve fyzické formě již nebudou existovat, hodnota kreditu bude obsažena na čipu, přes který se budou provádět jakékoli transakce; dále s velkou pravděpodobností tento čip bude též nahrazovat zámky – tedy lidé bez čipu se nedostanou domů, ani do práce, k lékaři, do veřejných budov, etc.

Z lidí, kteří nepřijmou antikristův cejch, se stanou rázem bezdomovci, naprosto nezávisle na tom, jak velký majetek budou vlastnit. Komu, nebo čemu dají přednost: Satanu, nebo Kristu??? Budou mít dost síly svůj majetek opustit, nebo se nechají očipovat a kvůli majetku který budou mít jen krátký čas půjdou do věčného zahynutí???
 
Boží služebníci, kteří nepřijmou Satanovo znamení, by se od tohoto okamžiku měli začít organizovat, např. akumulací zdravotního materiálu, potravin, vyhledávání lékařů, sester a lidí nejrůznějších profesí, které budou nutné pro přežití. Bude nutné přejít do ilegality a naučit se v ní existovat. Boží soudy které budou dopadat na antikristovskou moc omezí její působení natolik, že Boží služebníci budou moci z milosti Boží přežít. 
 
 
8. 3 Antikrist vyžaduje, aby se mu lidstvo klanělo
 
Zj. 13:15 „Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.“

Dn. 11:31 „jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele.“
 
dají tam ohyzdnou modlu pustošitele.“ Touto modlou je zřejmě socha antikristova, před níž bude muset lidstvo poklekat. Dále viz kap.7, části 2: Poměr Židů k Antikristu.

 
8. 4 Celosvětový náboženský teror šelmy, nevěstky a falešného proroka
 
Zj. 13:12 „Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.“

Zj. 13:15 „je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
 
Zj. 18:24 „ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“

Mt. 10:17-20 „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.“
 
Dojde i na udávání v rodinách; Kristovi následovníci budou nenáviděni a na permanentním útěku

Mt. 10:21-23 „vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného.“
 
8. 5  Boží odpověď na Satanův teror
 
Satanův teror vyvolá Boží soudy, které postihnou primárně Satanovu světovou mocenskou mašinérii, která pak bude moci zasahovat proti Kristovým následovníkům s určitým omezením.

Jde o: 
 
Soudy ve znamení pečetí: Zj. 6
Soudy ve znamení polnic  Zj. 8, 9
Soudy ve znamení nádob hněvu Zj. 16
 
 
8. 6 Antikrist se prohlásí za boha
 
Zj. 11:2 „Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům, ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců.“
 
Dn. 11:33 „Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem a plamenem, zajetím a loupeží.“
 
2Tes. 2:3,4 „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a , povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ,usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.“
 
 
8. 7 Působení dvou Božích svědků
 
Zj. 11:3-8 „A povolám své 2 svědky, a oblečeni ve smuteční šat budou prorokovat 1260 dní. To jsou ty dvě olivy  a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Tito svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování  a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.“

Zj. 11:11,12 „Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ a vstoupili do nebes v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.“
 
Tedy tito proroci budou působit v Jeruzalémě. Je možné, že tito proroci přivolají na vzpurné lidstvo hrůzy šesti polnic (Zj. 8:7-13; Zj. 9:1-21). Po jejich nanebevzetí nastane veliké zemětřesení. (viz níže).

 
8. 8 Zemětřesení v Jeruzalémě
 
Zj. 11:13 „V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo 7000 lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.“

Bůh se už na toto rouhání nebude moci dívat a vyvolá zemětřesení, kterým bude zničena desetina Jeruzaléma, včetně (a to  především) znovupostavený (třetí) chrám. 
 
Iz. 42:8 „Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.“
 
Ty, kdo se Bohu protiví a přivlastňují si Jeho slávu, Bůh srazí na kolena.

 
8. 9 Celosvětový konfikt  s Izraelem
 
Po vylití páté nádoby na trůn šelmy (Babylón), nastane tma (Zj. 16:10). Po vylití šesté nádoby bude vysušena řeka Eufrates (Zj. 16:12), aby byla připravena cesta invazním armádám od východu (Zj. 17:12).
 
Antikrist bude mobilizovat do boje s Izraelem všechny své síly a užije k tomu své nadpřirozené moci.

Zj. 17:13,14 „A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“
 
Po vylití sedmé nádoby hněvu nastane celosvětové zemětřesení.

Zj. 16:19 „A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru svého trestajícího hněvu.“
 
Útok na Izrael tedy bude proveden ze znovupostaveného Babylóna, jako celosvětového centra satanského  náboženství a moci – tedy od východu. Útok invazních armád umožní nadpřirozené vysušení řeky Eufratés.
 
Antikristovo celosvětové vojsko vedené čtyřmi anděly dosud svázanými při řece Eufratés  (Zj. 9:14,15) na své cestě k Izraeli usmrtí třetinu lidstva, zřejmě těch, kteří s nimi nechtěli táhnout do boje (Zj. 9:18,19). Vysuší snad tito andělé řeku Eufratés?

Zach. 14:1-3 „Hle, přichází den Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Shromáždím k Jeruzalému do boje všechny pronárody. Město bude vypleněno, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z lidu vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi, v den bitvy.“
 
Zj. 13:10 „Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.“

Toto CELONÁRODNÍ POVSTÁNÍ IZRAELE proti Antikristovi bude dáno tím, že bude nutit Židy, aby soše Antikrista se klaněli jako Bohu. Tím se dostane do konfliktu s druhým přikázáním (2M. 20:4,5). A protože se neposlušnost v této věci bude trestat smrtí (Zj. 13:15), Židé povstanou naposled ve světových dějinách a budou zoufale o život. Jejich boj o přežití, bude možná zoufalejší než ten, ve varšavském ghettu v r. 1943. Před úplným zničením je zachrání druhý Spasitelův ve slávě a moci.
 

8. 10 Zničení antikrista
 
Bezbožník usazený v Izraeli bude vyděšen událostmi z východu a severu. (Dn. 11: 44, 45),.

Mt. 24:29,30 „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat s nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou.“
 
Sk. 2:20 „Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde  den Páně (Hospodinův), velký a slavný.“

Lk. 21:26 „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.“
 
Antikrist vytáhne do boje, střetne se s Božím vojskem s Pánem Ježíšem v čele (Zj. 19:11-21). Pán Ježíš zabije nepřátele mečem vycházejícím z jeho úst, tj. Slovem Božím (Ef. 6:17; Žd. 4:12; Zj. 19:21).
 
Šelma a falešný prorok budou za živa vrženi do ohnivého jezera (Zj. 19:20). Z tohoto textu je zřejmé, že kdesi v hyperprostoru buď existuje, nebo bude Bohem vyvolána v existenci strašlivá energetická entita, tedy ohnivé jezero. Tato entita je tak děsivá, že v ní skončí nakonec i ďábel, šelma, falešný prorok, smrt i peklo (Zj. 20:14),  po kolapsu našeho vesmíru (2Pt. 3:10; Žd. 1:10-12; Iz. 51:6), nezbude vůbec nic (Zj. 20:11). Neboť v konečné fázi budou existovat jen dvě entity: ohnivé jezero a nebeský Jeruzalém.
 
Z textu Zj. 19:20 je zřejmé, že v blízkosti šelmy i falešného proroka bude vytvořena jakási interdimenzionální brána, do které  budou oba vtaženi a uvrženi zaživa!!! (v těle!!!) přímo do jiné dimenze, do tohoto ohnivého jezera (které není z naší dimenze pozorovatelné), z níž není a již nikdy nebude úniku. BOJME SE BOHA!!!
 
Podobné interdimenzionální brány, avšak směřující k Bohu budou vytvořeny při vytržení Církve Kristovy (1Tes. 5:2; Mt. 24:40,41; Lk. 17:34,35) a vytržení dvou zavražděných a vzkříšených Hospodinových svědků (Zj. 11:3-12).
 
Mrtvá těla vojáků budou tlačena v lisu za městem (Jeruzalémem) (Zj. 19:15; Zj. 14:20). Mrtvá těla nepřátel Božích nemají žádnou cenu a nezaslouží si žádnou úctu – jsou odpadem!!!
 
Zde tedy ještě existují tyto čtyři entity: nebe,  země (vesmír), peklo a ohnivé jezero.
 
Pán Ježíš svým příchodem obecně zničí všechno modlářství - všechna náboženství a ideologie – zůstane jen čisté Slovo Boží. Též jeruzalémský chrám jako centrum modlářství bude zničen.
 
1Kor. 1:19 „je psáno: ,Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
 
 
A TO BUDE KONEC ANTIKRISTOVSKÉ ŘÍŠE.

Konec třetí části
 
BohemianAnonymus


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.33
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Poslední dnové lidstva. Část 3" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Poslední dnové lidstva. Část 3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 10. listopad 2009 @ 20:51:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z diskuse na GRANOSALIS na téma Protokoly siónských mudrců:

Re: Re: Re: PROTOKOLY SIÓNSKÝCH MUDRCŮ (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 05:39:42 CET

Zjevení Janovo 7:4 - 8Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:  z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc,  z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc,  z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc,  z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.

Tady chybí pokolení Dan a místo něj tam je Josefův syn Manases. Antikrist by měl vzejít z pokolení Dan !! Souhlasím s Gregoriosem, že Antikrist, člověk hřícha nebo-li Syn zatracení bude Žid a to z pokolení Dan. To vůbec nesouvisí s tím jestli miluji Izraele a naplňuji biblické verše uváděné  v diskusi. To vůbec nesouvisí s antisemitismem !! To je biblická věc ať se mi pocitově líbí nebo ne. Navíc se Antikrist posadí v chrámě nebo jeho napodobenině a Židé by nepřijali za mesiáše nikoho jiného než Žida. Ten se posadí ne místo Krista a prohlásí se za Mesiáše. Takových mesiášů můžeme vidět v dějinách Izraele více, např.  Šimona bar Kochba znamená " syn hvězdy " , který vedle druhou židovskou válku v r. 132 po Kr. Ježíš varoval před lžimesiáši a to se týká zas Izraele. My, církev Boží, máme v otázce Mesiáše jasno ......

Překopíroval BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.11 Seconds