Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vratislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 9, komentářů celkem: 4427, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 671 518

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 19 návštěvník(ů) a 2 uživatel(ů) online.
informator
rakato

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Petr Chelčický: O rotách českých
Posted on Čtvrtek, 28. říjen 2010 @ 23:45:01 CEST Vložil: Mainstream

Svědectví poslal Nepřihlášený

Jiní pokládají, jako mistr Petr Chelčický v své knize o rotách českých, kteráž se počíná: "Kacířem jest nebyl Čech, aniž ještě v těchto dnech může nalezen býti etc.", že se Čechové v náboženství za jeho času na čtvero rozdělili:

Jedna byla rota papežova;

druhá mistrů a kněží pražských některými věcmi rozdílná od první a v některých se sjednávala s ní;

třetí kněží táborských, mluvících, že se sluší postaviti o pravdu boží, brániti zákona božího, mstíti nad nepřátely božími a trápiti je, aby pravda a zákon boží svobodu měl, nebo proto nám Bůh moci propůjčil; což jest vše krásná řeč a nezdá se, by v ní která drasta byla, ale co jest očima v skutcích jejich viděti po těch krásných řečech, pravdy-li rozmnožení a zákona božího nic jisté, ale krev, ana se hojně prolévá a zlodějství, loupežové, násilí etc.

Čtvrtá strana neb rota není známá (dí on) ani obzvláštně zjevná,nebo, což třetí strana vede vidomých skutkův, v těch nerozdílně spojena jest s ní tato čtvrtá strana, ale stojecí s ní, roste z ní a více šíří se čtvrtá z třetí a netoliko z třetí, ale i z jiných lidí roste etc. A jediné úmysly dělí se od jiných stran u víře, ač svoluje v některých slovích s jinými, ale v smyslu jest ovšem odloučena od jiných, nejvíce pak tím sílí se a roste, že to vše pod přikrytím vede a přimíří se k oku lidem, jakž koho vidí.

A ta jedinou tuto zvláštnost od jiných zevnitř nese, že mluví život Kristů a apoštolsky a učedlníkův apoštolských, ješto jsou ty věci nejpravější, když právě v skutku jsou, ale když se ve lsti mluví, tuť jest největší podtrhnutí člověka, jakož se děje od strany této, ješto mluví život Kristů, ale vede život Antikristů, mluví život apoštolský, ale vede život apostatský, nebo se protiví a ruší Krista z kořen etc. , nebo jediné poběhlost lotrovská jest život jejich rozpuštěný a zoufání přezlého plný. Nebo v této straně čtvrté jsou rozličných smyslův roty zvláště v smyslu víry.

Někteří z nich praví o Kristu, že jest nebyl přirozený syn Boží, než toliko zvolený jako jiný svatý, jiní pak z nich praví, že jest byl hříšník a zlosyn, ježto jest v lidi největší zmatky uvedl bráně jim toho, což jim Bůh přikázal a svobodu jejich přirození ruše. A jiní pak nic z víry nedrží ani o Bohu ani o Kristu ani o peklu ani o hříchu ani o svědomí ani o Písmu, vše sou potupilí; a někteří nevěří i o vzkříšení posledním ani o dni soudném, jiní z nich toliko o smilství stojí, aby jeden muž všecky ženy k smilství měl. A to praví býti dokonalým životem smilniti svobodně, jísti a píti ustavičně, což břicho může snésti.

Někteří pak z nich těch hříchů nečiní a něco mluví řečí o spravedlnosti a prorokují, že se teprv má něco pravého zjeviti a že lid nějaký dobrý bude. Ale tito všickni spolu, nejprv kněží jejich, kazí oběť boží a všecku snážnost o to mají, aby ji dokonce skazili, vymyšlené rouhání a posmívání činíce oběti vezdejší etcis.

A níže dí: Což tedy pravda v tu chvíli učiní, byla-li by kde nalezena,před kým se ta zpraví, od koho slyšána bude a kdo ji pozná a pomůž jí jako pravdě? Do sboru oněch čtyř rot nemá proč jíti, neb ty strany všecko potupí, což nepůjde podlé jejich úmysla, a že pravda nemůže podlé vůle těch rot mluviti, nebo protivné věci pravdě ty strany vedou. Pak-li já něco (dí on) o pravdě smýšleje dím co o ní, zdali moudří a mocní na světě přijmou jako pravé ode mne, jenž sem u nich té vážnosti jako slina na vyplivnutí z úst etc.

Výkladové poznámky:

mistr Petr Chelčický: Univerzitním mistrem Chelčický nebyl. V 16. století býval od svých obdivovatelů označován jako "mistr osmera blahoslavenství" . Tak o něm čteme v předmluvě k Síti víry ve vilémovském tisku z 1521.

o rotách:
Co Chelčický rozuměl pojmem rota, lze vyčíst zejména z druhého dílu jeho Síti víry, ed. Emil Smetánka, Praha 1929, 263nn.

Kacieřem jest nebyl Čech ... :
Stejný český úryvek z písně cituje ve své latinské invektivě roku 1432 emigrantský autor protihusitské polemiky, vydané Konstantinem Hoflerem, Geschichtschreiber der husitischen Bewegung 1, Wien 1856, 621-632. Překlád ve Výboru z české literatury doby husitské 1, Praha 1963, 441.

drasta:
tříska. 
Příbuzné odkazy
· Více o Svědectví
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Svědectví:
Rozhovor se sestrou kazatelkou Martinou Matysovou a jejím manželem


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.33
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Petr Chelčický: O rotách českých" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.17 Seconds