Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Hana   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4706, komentáře < 7 dní: 87, komentářů celkem: 4421, adminů: 23, uživatelů: 2367
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 533 660

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 16 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi
Posted on Pátek, 11. listopad 2011 @ 11:31:59 CET Vložil: Mainstream

Církevní restituce poslal BohemianAnonymus

Na začátku listopadu byl na portálu GS uveřejněn článek Liberecký sbor BJB navrhuje, aby BJB odmítla majetkové narovnání . Zúčastnil jsem se diskuse a byl jsem jedním uživatelem vyzván, zda bych ze svých komentářů neudělal článek pro Notabene. Po velkém váhání tak činím. 

1. Úvod

Nejde mi o prezentaci různých právních názorů na problém, protože existují i fundované názory, že vláda nyní  plošně předává i majetek, jehož dřívější vztah k církvi je nanejvýš pochybný. Jde mi o křesťanský pohled. Rozhodl jsem se doplnit a upravit některé své komentáře z nichž první jsou už z r. 2008.2. Stručný popis problému

Pro oblast narovnání vztahů mezi státem a církvemi budu nadále používat sice nepřesný, ale krátký název Církevní restituce (CR). Ti, kteří o ně usilují, operují tezí „Co bylo ukradeno, se má vrátit“. Proti této tezi nelze namítat vůbec nic, protože vede k odstranění křivdy, tedy nastolení spravedlnosti. Vzniká ale otázka, zda je možné tuto tezi uplatňovat neomezeně, či nikoliv.
 
Obecné tvrzení, že svoboda individua končí tam, kde začíná svoboda druhého, je pravdivé, neboť jde v podstatě o parafrázi Mt.7:12. Podobně lze říci, že nároky jedné strany (v tomto případě církví) končí tam, kde začínají nároky druhé strany, tj. národa. Jen tak nedojde mezi oběma stranami ke konfliktu. Pokud by došlo k nějaké hořkosti, mohla by v budoucnu vydat nedobré ovoce.
 
V této části budu obhajovat tyto teze:
 

1) národ (občany) nelze ztotožnit se státem (státní mocí jako viníkem nezákonností)

2) ať již budou CR probíhat jakkoli, neměly by se dotknout národa. Není-li to možné, neměly by se realizovat vůbec.
 
Existuje hojně užívané tvrzení: Co stát ukradl, má vrátit.“ Avšak „stát“  je velice všeobecný pojem, vejdou se do něj viníci, i nevinní, věřící i nevěřící, potomci perzekucí i lidé narození po pádu totality. Ti všichni ze svých daní CR zaplatí.
 
Původcem veškerých nezákonností v minulosti byla velice omezená skupina lidí, tedy KSČ se svým mocenským aparátem. Ten by měl být zodpovědný za své činy – jejich vinu nelze svalit na bezmocný národ. My, co jsme zažili vládu jedné strany víme, že i s mírnými projevy nesouhlasu se režim tvrdě vypořádal.
 
Národ vždy pyká za zlé činy svých vůdců: ztrátou osobní svobody, snížením životní úrovně, a mnohdy i svými životy, je-li svými vůdci perzekuován, nebo vržen např. do války. 

„Stát ukradl, stát má vrátit“. Co jsem však ukradl já jako součást národa a občan státu, abych to vracel??? VŮBEC NIC!!! Profitoval jsem jakýmkoli způsobem z minulého režimu? NIKOLI!!!  A takových jako já jsou milióny!!! POKUD TEDY ZA ZVŮLI MINULÉHO REŽIMU BUDEME PLATIT VŠICHNI, NEVINNÍ I VINNÍCI,  ZNAMENÁ TO ŽE BYL NA NÁROD VZTAŽEN PRINCIP KOLEKTIVNÍ VINY.
 

3. Duchovní rozměr CR

Mám za to, že církve by měly nadřadit biblické hledisko nad světským. To mj. znamená, že likvidace křivd by měla být provedena na účet viníka a nikoli národa. Že se církvím stala křivda, je nepochybné. Tuto křivdu ale nelze likvidovat za cenu vzniku křivdy nové – tj. křivdy na národu, protože odškodnění církvím budou platit i nevinní – věřící i nevěřící.  A tzv. „obyčejní“ lidé, plní obav z budoucnosti se oprávněně ptají: „PROČ MY??? Já se ptám: proč ne ti, kteří tyto křivdy způsobili, nebo jejich následníci?
 
Sám fakt, že církve trvají na finančních náhradách křivd celým národem (které se nejvíce dotknou těch nejchudších), pak znamená, že se církve vydělily z národa,  nadřadily nad národ, (PÝCHA!!!) aby pak na národu uplatnily princip kolektivní viny.
 
Zákonem o politických stranách č. 15/1990 Sb. byla uznána KSČ za legitimní existující politickou stranu, která je právnickou osobou. Nynější KSČM, která převzala majetek strany, by tedy měla převzít i její závazky vůči národu. Náhrada křivd by měla být provedena z majetku této strany. Pokud by nestačil, měly by církve od dalších nároků upustit. Připustíme-li vznik nové křivdy, pak nepůjde o nic menšího, než o uplatnění principu kolektivní viny na národu. Sudetských Němců se zastal pan Havel – ale kdo se zastane Čechů?  
 
Pokud je mi známo, po listopadu 89 církve nevystoupily proti zjevnému rozkrádání tohoto státu (pokud tomu tak není, pak mě prosím opravte), ač to učinit mohly. Měly dokonce v PS evangelického faráře Karáska. CÍRKVE SE NESTALY SVĚDOMÍM NÁRODA – V KONTRASTU S NIMI JAN KŘTITEL ODVÁŽNĚ VYTKL VLÁDCI JEHO NEMRAVNOST (Mt. 14). Proto na nynějším neblahém stavu tohoto státu mají svůj podíl. Jak je možné, že proti tomuto rozkrádání naplno  vystoupil jen „neznaboh“ Petr Cibulka, který tehdy správně tvrdil, že jde o největší dělení majetku od Bílé hory a vyzýval národ k tomu, aby se konečně probudil?  Mám za to, že dřívější mlčení církví došlo dnes konečně odměny. Konečně jim něco spadlo ze stolu těch mocných.
 
Bez kolosu ŘKC by CR vůbec nevznikly. Nespornou genialitu a  intelektuální nadřazenost ŘKC nad nekatolickým zbytkem vidím v tom, že si ŘKC za státní peníze, tedy peníze od nás všech, nekatolíky v podstatě koupí – aniž by kromě svého úsilí investovala jedinou korunu!!! Vyjednavači ŘKC si v tomto procesu vedou skvěle. Z mého pohledu to jsou skuteční architekti budoucnosti, skuteční inženýři lidských duší, skuteční aktéři – zatímco nekatolíky vnímám jako statisty, kulisy, či jak kdosi na GS napsal, „křoví“.
 
Představitelé nekatolických církví, kteří se nechali vtáhnout do tohoto procesu, nerozpoznali jeho nebezpečí a setrvají v něm až do konce, se stanou prakticky hrobaři svých církví, za něž mají odpovědnost před Pánem! To má další důsledek v tom, že tím dojde de facto k uznání nadřazenosti ŘKC nad nimi, neboť jen ŘKC (ne Bohu!!!) budou nakonec nuceni za získané finanční prostředky projevit svou vděčnost.
 
Jestliže dříve představovaly nekatolické církve určitou intelektuální a duchovní „alternativu“ k ŘKC, pak vtažením do tohoto procesu a jeho ukončením bude tato jejich kvalita anulována – dostanou se tak do pasti, z níž již nebude úniku. Od této chvíle už nic nebude bránit jejich splynutí s ŘKC, které pak bude jen otázkou času. S hlediska objektivity musím uznat, že tato akce, její provedení, načasování, etc. byla ŘKC provedena naprosto bezchybně – své nekatolické partnery „přečetla“ skvěle. Prostě ŘKC už teď své partnery přehrála na celé čáře.
 
V diskusi na sousedním GS bratr Pastýř napsal, že pokud by církve nabízené narovnání odmítly, strhnou na sebe Boží požehnání. S tím naprosto souhlasím. Zdá se však, že církvím na Božím požehnání mnoho nezáleží – alespoň ne tolik, jako na penězích. Ale obojí současně mít nemohou.
 
To, že odpovědnost za křivdy nechce nést viník, je normální.  Ale to, že křesťanské církve souhlasí s tím, aby toto břímě nesli většinou nevinní, je velice na pováženou. Ignorují tím totiž základní Spasitelův zákon, který má univerzální platnost:
 
Gal. 6:2 „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
 
LÉPE KŘIVDU STRPĚT, NEŽ JI ZPŮSOBIT!  JESTLIŽE NEJSOU UPLATŇOVÁNY NÁHRADY NA VINÍKOVI, NEMĚLY BY BÝT UPLATŇOVÁNY VŮBEC.

CR se realizují právní cestou, tedy výhradně ve světské rovině. Biblické hledisko se neuplatňuje. Církve se zde prezentují jako privilegovaný světský subjekt, kterému se na rozdíl od jiných vše vrací plošně a kterého nezajímá čistota způsobu nabytí majetku. Ničím se neliší od světa. Jestliže byla církev ze světa vyvolena (J.15:19) pak se ptám, jak se její vyvolenost ve věci CR projevuje?
 
Je dojemné, jak se v této věci představitelé církví svým mlčením snaží chránit viníka (proč asi?), zatímco s národem jednají tvrdě – jako s viníkem. Necitlivost k těm nejslabším a nejpotřebnějším je úděsná. Když jde o peníze, tak jdou Boží zákony stranou. BUDE PAK SVĚDECTVÍ CÍRKVÍ O KRISTU VŮBEC VĚROHODNÉ? NESTANOU SE PAK PŘEKÁŽKOU NA CESTĚ K NĚMU?

Církvím vůbec nevadí přijímat peníze od lidí, kteří nic nezavinili, dokonce i od těch, kteří v době totality nežili. Jestliže toto pokládají za správné, jestliže jim „ani na mysl nevstoupilo“ že jednají špatně, dokumentuje to jediné – JEJICH VZDÁLENOST OD KRISTA. Opravdu si vedení zúčastněných církví myslí, že jednají spravedlivě??? Mají svědomí???
 
Jak by počínání církví zhodnotil Spasitel? Mám za to, že takto:
 
Mt. 5:20 „Nebude-li vaše spravedlnost O MNOHO přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, JISTĚ NEVEJDETE do království nebeského.“
 
BohemianAnonymus 
Příbuzné odkazy
· Více o Církevní restituce
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Církevní restituce:
Počty vyznávajících členů křesťanských církví v ČR a církevní restituce


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.42
Hlasů: 7


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


komentář bratra Pastýře (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Mainstream v Pátek, 11. listopad 2011 @ 11:41:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
vkládám zde zmíněný komentář bratra Pastýře:

1. Ještě bych doplnil, že - tuším -  církevní majetek nebyl znárodněn podle nějakého zákona o konfiskaci církevního majetku, ale podle zákonů, do jejichž působnosti tento majetek patřil. Mnohé  tedy bylo podle znárodňovacích dekretů prezidenta republiky z roku 1945 ještě před rokem 1948, a na ně se restituce obvykle nevztahují. Sem patří zřejmě potravinářský průmysl, jako třeba lihovary. Některé položky, podle informací ve sdělovacích prostředcích, patří sem, a nepodléhají restitucím.

2. U znárodňování po roce 1948 pak jde o další věc, a to, že často řadový restituent se navrácení dočkat nemohl, ale církvi má být navráceno všechno plošně. Tím je podle mne narušen princip právní rovnosti občanů před zákonem a dochází k privilegizaci církve.

3. A za třetí, podle některých právních expertů církev nárokuje majetek, který ji nepatřil, protože u některých věci nelze z právního pohledu jasně vymezit podíl státu a církve. To se týká zejména věci hlouběji do historie.

Takže líbivé heslo, že je třeba vrátit, co se ukradlo není možná zcela pravdivé. Opravdu se žádá jen to, co bylo ukradeno?

Domnívám se, že pokud by nějaká církev (ne třeba ta, která není v seznamu, té se to může mluvit) jednoznačně odmítla toto podporovat, strhne na sebe Boží požehnání. Pokud by ještě nebyla ekumenicky přestrašená a politicky korektní, a řekla, že to není fér, věřím, že by se k ní Bůh přiznal. Ovšem dnešní ekumenické bratříčkování, katolické kličky, zákulisní jednání a péče o vlastní imidž to asi jentak někomu nedovolí.

Ptám se slovy Jošafata: To už zde není žádný prorok Hospodinův?

Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 19. listopad 2011 @ 13:19:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článek byl někým vyvěšen na GS. Článek i komentáře je možné nalézt zde.  BA
Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: xiaojun v Středa, 15. srpen 2018 @ 09:06:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
cai123 08.15coach outlet canadanike huarache shoescanada goose saletimberland bootsralph laurenpandora charms salecoach outlet onlinemariners jerseysmoncler salenike shox shoesastros jerseysmbtdr martenspandora charmsjordansnike huarache shoespandora jewelrymont blanc penscheap oakley sunglassescheap jordan shoesyeezy boost 350dodgers jerseyslouis vuitton factory outletralph lauren saleuggs outletbirkenstock ukmlb jerseys wholesalefitflop sandalscoach factory outlet onlinemichael kors outlet onlineair more moneymichael kors outlet clearancekobe shoesnike free 5.0coach outlet store onlinepandora jewelry outletharden vol 1louis vuitton outlet onlinemulberry outlet ukkate spade outletmichael kors handbagsuggs outletcoach factory outlet onlinedansko shoescoach factory outlet onlinecheap ray ban sunglassesnike outlet store onlineadidas yeezyadidas nmd r1jordan shoeskate spade outlet storeasics outletcoach outlet onlinecanada goose jacketsnike zoom shoesrangers jerseymichael kors outlet onlinecheap jordan shoestwins jerseysadidas outlet onlinekate spade handbagscanada goose jacketmichael kors outlet onlinebirkenstock sandalsair max outletcoach outletysl outletkate spade purseslouboutin outletpandora charms salemoncler jacketscoach factory outletugg outlet storepolo ralph lauren outletcoach outlet onlinecoach outlet onlinenike zoomugg shoescartier watchescheap nike shoesmont blanc pensupra for salepolo ralph lauren outletkate spade outlet onlinelouis vuitton handbagsralph lauren outlet onlinebirkin handbagstimberland boots outletcoach outlet onlinenike shoesnike tessenrockies jerseystiffany outletnike dunksnike outletcheap oakley sunglassesswarovski outletmichael kors outlet storekate spade bagsmichael korspandora charms sale clearancetory burch handbagsmoncler coatshermes handbagskate spade outletmulberry ukyeezy shoesnba jerseys wholesaleyeezy boost 350adidas outlet onlinekate spade outlet onlinekate spade pursesmichael kors outlet clearancecity royals jerseyswhite sox jerseyslouis vuitton outletphilipp plein outletsalvatore ferragamo shoesangels jerseysair maxsalvatore ferragamo outletadidas outlet onlinecoach outlet onlinemichael kors bagsair max 90indians jerseysabercrombie kidspirates jerseysmichael kors outlet clearancered bottom heelsadidas outlet storejimmy choo shoesnike outlet storecanada goose jacketsair jordan shoesnike air max 97polo ralph lauren outletpandora charms outletpandora charms sale clearancenike outlet storecoach outletcheap air jordansecco outletcanada goosereebok outletkate spade handbagscanada goose jacketsrolex replica watchestimberland shoesnike react shoesvans outletpolo ralph lauren outlet onlinemichael kors outlet storetiffany and co outletcoach factory outlet onlinekate spade outlet onlinebirkenstock shoes outlettory burch outlet storeugg outlet storecoach outlet store onlineadidas yeezycheap air maxronaldo jerseyslouboutin shoescoach outlet onlinemarlins jerseysrolex replica watchesmoncler outlet onlineair more uptempoadidas campus shoesoakley sunglasses wholesalecoach factory outlet onlinenike air max 2019pandora charms outletray ban sunglasses outletralph lauren ukmichael kors outlet clearanceretro 11moncler outlet onlinetiffany and co jewelrymets jerseysugg outlet storefitflops sale clearancetoms outlet onlineadidas storehermes bagnike air prestodr martens bootsadidas nmd runneruggs outletpandora jewelry storepandora jewelrynike outlet onlinesupreme uklongchamp outlet onlineyeezy boostlouboutin shoeskate spade outlet onlinefitflops ukconverse shoescheap air jordanscoach outlet onlineugg boots salejordan shoes for salenike free 3.0polo outlet onlinelouis vuitton outlet onlinecanada goose salechristian louboutin salenike running shoeskyrie 4ray bansadidas yeezy boostcanada goose outletnike outlet storefitflop ukecco outletpandora outletbirkenstock outlet storepandora charmsmulberry handbagsadidas outletugg outlet onlinemichael kors outletpandora jewelrycoach factory outletnew balance outletjordan shoeshermes bagscanada goose outlet storetimberland outlettory burch outlet onlinecoach factory outlet onlinepadres jerseysysl handbagscheap air jordansfitflops sale clearancecheap jordansralph lauren sale clearance ukair max 1cheap jordans free shippingcoach factory outlet onlinemichael kors outlethermes outletpandora jewelrynike air max 2018columbia outletgucci outlet onlineyeezy shoesdiscount oakley sunglassescoach factory outlet onlinefitflops salecheap ray ban sunglasseslongchamp outlettoms shoescheap jordans for salefake rolexfendi handbagskate spade handbagscoach outlet onlineecco shoesmichael kors outlet clearanceblue jays jerseysadidas yeezy boostray ban glassesprada outlet onlinenfl jerseyscoach outlet onlinesalomon outletugg outlet onlinecoach outlet store onlinesupreme clothingcheap ray ban sunglassescoach factory outlet onlinenike shoes outletcoach outlet store online clearancedr martens bootstory burch outlet onlineray ban sunglasses discountcoach outlet store onlineconverse outletsalvatore ferragamo outletmlb jerseys cheapralph lauren outlet onlinebirkenstock outlet storemichael kors outlet storepolo ralph lauren outlet onlineralph lauren uktimberland shoesadidas ultra boostnike shoescoach factorty outlet storecanada goose coatsfitflop shoeslebron james shoesred bottomcoach outlet store onlinecheap jordan shoesbirkenstock outletlouis vuitton outletpandora charms outletugg boots outletnike air max 90yeezy shoesorioles jerseyskate spade outlet onlinenike cortez classicnmd adidaspandora outlet storediscount oakley sunglassesfred perry polo shirtsnike air max 2018air max 87cheap oakley sunglassesprada shoesbirkenstock salecanada goose jacketscheap oakley sunglasseskate spade handbagmichael kors outlet storeralph lauren outlet onlinecheap jordan shoescoach factorty outlet onlinecheap jordan shoesbrewers jerseysvalentino outletcoach factorty outlet storeskechers outletair max shoesmulberrycanada gooselouis vuitton factory outletbirkenstock shoescoach factory outlettimberland shoesmichael kors handbagspg 2 shoesugg canadanike cortez classicferragamo shoeskate spade outletcheap jordan shoespolo ralph lauren outlet onlineugg bootsnfl jerseyskobe shoesbraves jerseyspandora outletmonclerfitflops salepandora jewelry outletsalvatore ferragamo shoeslongchamp outletcoach outlet onlinelouis vuitton outlet storecoach outlet onlineyeezy shoescoach factory outlet onlinecoach factory outletlouboutin outletchristian louboutin saleecco shoes for womenchristian louboutin shoesadidas shoescheap oakley sunglassespandora charms outletcolumbia shoesadidas shoescanada goose coatsnike outletmichael kors outlet onlinevans outlet storeralph lauren sale clearance ukpandora charmspandora charms outletmichael korsmichael kors outlet onlineferragamo outletnba jerseys cheapfitflops salechristian louboutin shoesphilipp pleinsupreme shirtspandora sale clearancecoach outlet onlineair max 95coach outlet store onlinecoach factory outlet onlineswarovski crystalcoach outlet onlineadidas nmd r1athletics jerseyscoach outlet onlineralph lauren outlet onlinechristian louboutin shoesasics outlet storebirkenstock outlet onlinecoach factory outletralph lauren outlet onlinediscount oakley sunglassesjimmy choo outletray ban sunglasses outletkate spade handbagsadidas sneakersugg bootsadidas outlet storerolex replica watches for salecoach factorty outlet onlinelacoste polo shirtsoakley sunglasses outlettimberland outletadidas superstarscheap ray ban sunglassesnew balance outlet storeair jordan retrocheap jordansmichael kors outlet storemichael kors outlet storeair jordansadidas yeezy shoeshermenshermes bagspandora charms sale clearanceecco outlettimberland outletair max shoeschristian louboutin shoespandora charms outletugg salecoach factory outletmichael kors canadaugg bootsnike air max 97canada gooseadidas superstar shoesralph laurensupra for salecanada goose jacketscoach factory outlet onlinecoach outlet storemoncler salenike air max zeronike outlet onlinemoncler coatsred bottomskate spade bagsconverse all starpolo ralph laurenkate spade outlet onlinecanada goose parkasupreme shirtspolo ralph lauren outletadidas originalspandora canadapandora jewelry outletpandora charms salecanada goose jacketsbasketball shoesnike sneakersmichael kors outlet onlineralph lauren ukburberry outlet storeugg outletjimmy chooyeezy boost 350salvatore ferragamolongchamppandora jewelrycoach outlet onlinedurant shoestoms outlet storeralph lauren salecoach factory outlet onlineadidas stan smithpandora ringsair maxmoncler jacketadidas nmd r1devil rays jerseysreds jerseyskate spade handbagsralph lauren ukcoach factory outletcoach outlet storefitflop sandalsadidas yeezy boost 350pandora charmsoakley sunglasses outletchristian louboutin shoesdiamondbacks jerseysnike sneakersunderarmour outletkate spade outlet onlinefred perry outletbirkenstock outletcheap nfl jerseys wholesalecai123 08.15Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.23 Seconds