Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Anežka   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 5001, adminů: 23, uživatelů: 2912
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 678 110

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 16 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: K účelovosti Přechodného příspěvku v návrhu zákona o majetkovém narovnání
Posted on Úterý, 06. prosinec 2011 @ 18:19:10 CET Vložil: Mainstream

Církevní restituce poslal Duke

Znění § 16 v navrhovaném zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi:

Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností

(1)    Po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „přechodné období“) stát vyplácí dotčeným  církvím a náboženským společnostem příspěvek na podporu jejich činnosti (dále jen „příspěvek“).

(2)    V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

(3)    Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

(4)    Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

(5)    Příspěvek není předmětem daně, poplatku ani jiné podobné platby.


Znění důvodové zprávy k navrhovanému § 16:

Systém přímého financování církví a náboženských společností státem byl zaveden zákonem č. 218/1949 Sb., který byl přijat v rámci perzekuce páchané na území tehdejšího Československa (po 25. únoru 1948) ze strany totalitního státu vůči věřícím a církvím a náboženským společnostem a umožňoval jejich přímou hospodářskou kontrolu státem. Výši tohoto financování v letech 1948 – 1989 určoval totalitní stát podle svojí libovůle, bez ohledu na skutečné potřeby církví a náboženských společností.

Součástí majetkového vypořádání státu s církvemi a náboženskými společnostmi podle tohoto zákona je i opuštění principu financování platů duchovních a dalších výdajů církví a náboženských společností ze státního rozpočtu.

Účelem zaváděného institutu přechodného financování je umožnit církvím a náboženským společnostem přizpůsobit se – po více než 60 letech trvající majetkové závislosti na státu – nové ekonomické situaci, kdy stát již nadále přímo nefinancuje duchovní církví a náboženských společností ani nepřispívá na úhradu dalších nákladů. Po dobu 17 let bude podle § 16 vyplácen církvím a náboženským společnostem, které získaly oprávnění k výkonu zvláštního práva, tj. oprávnění být financovány podle zákona č. 218/1949 Sb., příspěvek na podporu jejich činnosti. Tento příspěvek se bude od čtvrtého roku snižovat o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období. Výše částky vyplacené v prvním roce přechodného období odpovídá částce poskytnuté církvi a náboženské společnosti podle zákona č. 218/1949 Sb. v roce 2011, což byl první rok účinnosti Deklarace shody.

Příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností bude vyplácen do 31. ledna roku, na který je určen tak, aby církve a náboženské společnosti měly včas k dispozici finanční prostředky na svou činnost.

Stanoví se, že příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností není předmětem daně z příjmů a ani jiné daně, poplatku či obdobné platby.

Znění § 15 v navrhovaném zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi:

Smlouva o vypořádání

(1)    O majetkovém vyrovnání uzavře stát s každou dotčenou církví a náboženskou společností smlouvu o vypořádání. Na smlouvu o vypořádání podle tohoto zákona se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a dotčená církev a náboženská společnost postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

(2)    Vedle náležitostí podle odstavce 1 je součástí smlouvy o vypořádání
a)    výslovné ujednání o tom, že uzavřením smlouvy o vypořádání jsou veškeré nároky dotčené církve a náboženské společnosti za nevydaný původní majetek církví a náboženských společností, jenž se stal v rozhodném období předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5, vypořádány s tím, že vydávání věcí podle tohoto zákona není tímto ujednáním dotčeno,
b)    výše finanční náhrady,
c)    ujednání o tom, že finanční náhrada bude vyplacena formou třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátek,
d)    ujednání o tom, že nesplacená částka finanční náhrady bude každoročně zvýšena za podmínek a postupem podle § 14 odst. 5,
e)    ujednání o tom, že závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním,
f)    závazek státu, že bude vyplácet příspěvek na podporu činnosti dotčené církve a náboženské společnosti podle § 16,
g)    ujednání o tom, že účel této smlouvy se řídí tímto zákonem ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

(3)    Za Českou republiku uzavírá smlouvu o vypořádání s každou dotčenou církví a náboženskou společností vláda.

(4)    Za dotčenou církev a náboženskou společnost uzavírá smlouvu o vypořádání statutární orgán. V případě, že ze základního dokumentu dotčené církve a náboženské společnosti vyplývá omezení statutárního orgánu dotčené církve a náboženské společnosti k majetkovým dispozicím, je k podpisu smlouvy zapotřebí předchozí zmocnění k tomu oprávněným orgánem dotčené církve a náboženské společnosti.

(5)    Návrh smlouvy o vypořádání doručí Ministerstvo kultury každé z dotčených církví a náboženských společností do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6)    Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a dotčenou církví a náboženskou společností se uzavře do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Uzavřenou smlouvu o vypořádání vyhlásí Ministerstvo kultury sdělením ve Sbírce zákonů do 2 měsíců ode dne jejího uzavření. Ministerstvo kultury dále sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí skutečnost, že byly uzavřeny smlouvy o vypořádání představující alespoň 85 % celkové nominální hodnoty součtu finančních náhrad určených všem dotčeným církvím a náboženským společnostem podle § 14 odst. 2, a to do 2 měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(7)    Nebude-li smlouva o vypořádání uzavřena ve lhůtě podle odstavce 6 z důvodu na straně státu, dotčená církev a náboženská společnost se může obrátit na soud s návrhem, aby nahradil chybějící projev vůle.

Komentář:


Vzhledem ke skutečnosti, že "Přechodný příspěvek" je navrhován jako příspěvek "na podporu činnosti dotčených církví" a navrhovaný § 16 ani komentář k § 16 v důvodové zprávě a ani navrhované náležitosti Smlouvy o vypořádání s dotčenou církví (§ 15) neupravují jakýkoliv závazek církve použít tyto prostředky účelově na platy duchovních, považuji interpretaci bratra tajemníka Šípa, že "současná dotace na platy duchovních bude pokračovat ještě 17 let" za spekulativní komentář, který sborům manipulativně podsouvá myšlenku jediného možného způsobu, jak lze s tímto příspěvkem v BJB naložit.

Mám za to, že i když BJB smlouvu o majetkovém narovnání uzavře (což považuji za více než pravděpodobné), měla by BJB tuto novou situaci přijmout jako zásadní výzvu k opětovnému samofinancování duchovní služby ve sborech a nikoliv na dalších 17 let prodloužit agónii finanční nesamostatnosti sborů dosud napojených na vyživovací infuzi státních dotací. 
Příbuzné odkazy
· Více o Církevní restituce
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Církevní restituce:
Počty vyznávajících členů křesťanských církví v ČR a církevní restituce


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.25
Hlasů: 4


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"K účelovosti Přechodného příspěvku v návrhu zákona o majetkovém narovnání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Prodloužení dvoukolejnosti BJB na dalších 17 let může způsobit její rozpad (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Pátek, 09. prosinec 2011 @ 21:15:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před sedmi lety BJB nastoupila cestu dvoukolejnosti, když umožnila jednotlivým sborům požádat o státní dotace na platy svých duchovních.

Nyní hrozí, že se tato neblahá dvoukolejnost prodlouží o dalších dlouhých 17 let. A nejenom prodlouží, ale že se oproti stávající situaci ustaví přímo v lůně BJB.

K čemu to povede?

Na jedné straně tu bude velká skupina sborů, pro které BJB bude nepostradatelným nástrojem pro řešení jejich finanční nesamostatnosti.

Na druhé straně tu budou sbory, které budou stát mimo tyto procesy, které budou pernamentně zaměstnávat Výkonné výbory a Sjezdy delegátů. Jak dlouho bude pro tyto sbory takto nastavená BJB únosná (přínosná)?

Přemýšlejte, jak vznikla a jak se prohlubuje dvoukolejnost Evropské unie. Nadcházející vývoj EU se může stát jistým obrazem budoucího vývoje BJB.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.09 Seconds