Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Monika   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2950
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 731 137

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 10 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Adventistické upřesnění věroučného bodu o stvoření: symptom změny kurzu církve
Posted on Neděle, 26. červenec 2015 @ 23:48:50 CEST Vložil: Mainstream

Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Církev adventistů sedmého dne změnila na letošním červencovém zasedání Generální konference v San Antoniu svůj věroučný bod o stvoření. Osobně to považuji za symptomatický posun uvnitř církve, který může přinést změny nejen v její vnitřní atmosféře, ale může mít i závažné dopady do ekumenických vztahů s ostatními křesťanskými denominacemi.

Český překlad nově formulovaného věroučného bodu (celkem jich má církev 28) z oficiálních stránek církve www.casd.cz zní takto: “Bůh zjevil v Písmu spolehlivou a historickou zprávu o své stvořitelské činnosti. Stvořil vesmír a v nedávném šestidenním stvoření učinil Hospodin nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich, a odpočinul sedmého dne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý památník svého díla vykonaného a dokončeného v průběhu šesti doslovných dnů, které společně se sobotou představovaly stejnou jednotku času, jaká je dnes nazývána týdnem. První muž a žena byli učiněni k Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem a zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření “velmi dobrý.” (Bible – 1. Mojžíšova 1-2; 2. Mojžíšova 20:8-11; Žalm 19:1-6; 33:6.9, 104, Izajáš 45:12.18; Skutky 17:24, Koloským 1:16; Židům 1:2; 11:3; Zjevení 14:7.)”

Z textu vyplývá, že církev adventistů se otevřeně hlásí k doslovnému, fundamentalistickému chápání prvních kapitol knihy Genesis. Země podle tohoto bodu vznikla „v nedávném šestidenním stvoření” (tzn asi před šesti tisíci lety). Stvoření vyvrcholilo sobotou a její zachovávání je proto tímto stvořitelským týdnem zdůvodňováno.

I když je to názor vymykající se pojetí většiny křesťanů, je mezi adventisty dlouhodobě převládající. Proč tedy jeho explicitní potvrzení ve věroučných bodech signalizuje zásadnější posun v adventismu, než by se na první pohled mohlo zdát?  Důvodem je, že stávající text tohoto článku, který také výrazně směřoval k doslovnému chápání Bible, přece jen nechával určitý prostor i pro toho, kdo zprávu o stvoření chápal pouze jako teologickou výpověď bez konkrétní aplikace do přírodních věd. To však již nyní není možné. Nová formulace tak přináší tři zásadní důsledky:

  1.  Staví mimo církev ty, kteří mají jiný názor.
    Církev, která na počátku odmítala jakékoliv jiné krédo, než Bibli, svou první verzi věroučných bodů odsouhlasila až na Generální konferenci v Dallasu v roce 1980. Jejich neustálým zpřesňováním od té doby stále více zužuje teologický i společenský prostor, ve kterém se adventisté můžou, pokud chtějí být v souladu s církevní věroukou, pohybovat. Vedení církve přiznává, že nová formulace věroučného bodu o stvoření se vymezuje proti stoupencům teistické evoluce („Šlo nám o záměrné odmítnutí teorií o vzniku přírody a člověka evolucí, teistickou evolucí nebo jakékoli interpretace založené na evolučních liniích,” řekl klíčový adventistický teolog Angelo Rodriguez, který se na formulaci věroučného článku podílel.) Adventisté tedy nyní stojí proti všem, kteří sice věří, že Bůh je stvořitelem, ale biblická zpráva o stvořeni je pro ně teologickou výpovědí, se kterou poznatky současné biologie nejsou v rozporu. Jenže i mezi adventisty je řada lidí, kteří ideu teistické evoluce na základě svého přesvědčení nebo vědeckého poznání zastávají. Teď jsou postaveni do role těch, kteří stojí proti své církvi. (Ellen Whiteová, o které adventisté věří, že byla inspirovaným Božím prorokem, k tomu píše: „Nejvyšší autorita po Bohu mezi adventisty sedmého dne se projevuje ve vůli celého společenství církve, jak je vyjádřena v rozhodnutích Generální konference, když se usnáší v rámci svých pravomocí. Těmto rozhodnutím se mají všichni členové církve bez výjimky podřizovat, pokud se neprokáže, že tato rozhodnutí odporují Božímu slovu nebo právu svědomí jednotlivce.”) Zastávat teistickou evoluci tak pro adventisty nyní znamená zastávat herezi, srovnatelnou například s popíráním učení o Kristově božství. (Není to nadsázka, církev nikde neudává hierarchii věroučných bodů.) Jedinou nadějí pro stoupence teistické evoluce by tedy do budoucna bylo, že se nová formulace bodu o stvoření prokáže jako odporující Božímu slovu nebo svědomí jednotlivce. Jak by však takové prokazování mělo vypadat, specifikováno nikde není. A vzhledem k tomu, že věroučný bod byl přijat drtivou většinou delegátů, něco takového nepřipadá do úvahy.

  2. Vstupuje na pole vědy, kde ale církev nemá co dělat.
    Církev se schválenými formulacemi pustila na území, které jí nepřísluší a kam vstupovat je nebezpečné. Autoritativně totiž vymezila mantinely, ve kterých se nadále lidé mohou ve svých úvahách a zejména přírodovědeckém bádání pohybovat. Historie ukazuje, že podobný vstup církve na pole přírodních věd nikdy nebyl šťastný. Navíc, separátně stanovit některým vědám metodologii „pohledem bible“, je mylná cesta. Mnohem systémovější by již bylo odmítnutí současné vědy jako celku. Nelze se však na ni odvolávat například v oblasti zdraví ( jak adventisté rádi činí), a zároveň odmítat její závěry v oborech, kde se její výsledky liší od toho, co by adventisté rádi slyšeli (například v geologii nebo biologii). Svobodné bádání k vědě patří a její metodologie by měla platit pro všechny vědy stejně – od fyziky přes anatomii až po paleontologii nebo biologii.

  3. Akceptuje jiná východiska pro věrouku, než je Bible.
    Církev adventistů sedmého dne vždy tvrdila, že žádná její věroučná formulace nepochází od prorokyně Ellen Whiteové, ale že vše bylo zformulováno po studiu Bible a role Elen Whiteové byla pouze „potvrzující”. Formulace „nedávné šestidenní stvoření” to mění. Inspiraci dílem Ellen Whiteové v tomto přiznávají i vedoucí představitelé církve. Dílo Ellen Whiteové se tak stává vedle Písma rovnocenným zdrojem adventistické věrouky.

Když byla v padesátých letech dvacátého století adventisty vydána kniha Věroučné otázky, která se přihlásila  k základním východiskům křesťanství, na jejím základě někteří křesťané přestali adventisty považovat za kult a sektu. Kniha umožnila seriózní debatu jak uvnitř církve, tak i s jejími křesťanskými partnery. Změněný věroučný bod o stvoření nyní tato východiska popírá, zejména tím, že akceptuje názory Ellen Whiteové jako rovnocenné s Biblí (navzdory tomu, že v prvním věroučném bodě adventisté tvrdí, že Bible je jediným zdrojem víry). Výše uvedené tři body tak naznačují, že kormidlo, které církev od padesátých let dvacátého století směřovalo, se právě otočilo o sto osmdesát stupňů.

Adventisté proto od roku 2015 svou věroukou, a ne jen rétorikou některých představitelů, jak tomu bylo doposud, míří do vod fundamentalismu, přesvědčeni o své jedinečnosti a mimořádném poslání. Marketingově, a zvláště pro třetí svět, je to bezpečná cesta. Důsledky v praxi církve, které tato (a zdá se, že nevratná) změna přinesla, se ukáží až za několik let. Už dnes se ale zdá, že uvnitř církve dříve často opakovaná teze o adventismu jako o širokém deštníku, pod kterým spolu mohou pokojně žít liberálně uvažující adventisté společně s konzervativními, přestává platit. Lidsky a na místní úrovni to samozřejmě někde možné bude, avšak hlavní proud adventismu nyní vyslal k svým evangelikálně a liberálně smýšlejícím bratrům a sestrám jasný signál, že oficiálně se něco takového moc dlouho trpět nebude. A signál, který tím vysílá k bratrům a sestrám v jiných denominacích je stejně tak jednoznačný: „Zásadně se ve své teologii a církevní praxi mýlíte, a to nejenom pokud jde o stvoření.”

Bedřich Jetelina
Autor je český publicista, scénárista a režisér. Od roku 2010 je členem a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Původním povoláním technik. Od mládí se zajímal o společenské a náboženské otázky, získal titul bakaláře teologie a jako duchovní Církve adventistů sedmého dne působil v Novém Jičíně a ve Vsetíně. V roce 2010 získal magisterský titul v oboru Teologie služby na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v roce 2013 obhájil doktorát v oboru Teologická antropologie a etika na téže fakultě.
Do Prahy se přestěhoval v roce 2000 a začal se zabývat oblastí komunikace. V letech 2000–2004 pracoval jako vedoucí oddělení komunikace Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. V letech 2003 - 2011 řídil internetové AWrádio.
Od roku 2012 pracuje jako režisér a scénárista "na volné noze". S Českou televizí spolupracuje už od roku 2006, kde se podílel na pořadech Cesty víry, Křesťanský magazín, Folklorika a Sváteční slovo a je autorem cyklu pro mládež Za obzorem.

Zdroj: http://ekines.cz/2015/07/09/adventisticke-upresneni-veroucneho-bodu-o-stvoreni-symptom-zmeny-kurzu-cirkve/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reakce Mikuláše Pavlíka, předsedy Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne na článek Bedřicha Jeteliny

V uplynulých dvoch dňoch som dostal z Čiech niekoľko otázok v súvislosti s článkom Bedřicha Jetelinu, ktorý uverejnil ako reakciu na prijatie určitých zmien vo vieroučnom bode Stvorenie odsúhlasenom delegátmi na zasadnutí GK v San Antoniu.

V svojom príspevku nechcem komentovať článok ako celok, je však potrebné uviesť na správnu mieru jeden z autorových záverov, ktorý vyvodil z českého prekladu vieroučného bodu o stvorení. Ide o tvrdenie, že Země podle tohoto bodu vznikla „v nedávném šestidenním stvoření” (tzn asi před šesti tisíci lety).“

Uvedená interpretácia neodráža skutočný zámer textu. Vieroučný bod je formulovaný tak, že oddeľuje od seba vznik zeme (vesmíru) a vznik života. Možno to z českého prekladu (zatiaľ neoficiálneho) nie je až také zrejmé, ale anglický originál je jednoznačný. Český preklad v uvedenej správe na www.casd.cz, na ktorý sa autor odvoláva, znie takto: Stvořil vesmír a v nedávném šestidenním stvoření učinil Hospodin nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich, a odpočinul sedmého dne. Formulácia oddeľuje stvorenie vesmíru, vrátane zeme („stvořil vesmír“) a stvorenie života na zemi („v nedávném šestidenním stvoření“), ale možno nie tak zreteľne, ako to vyplýva z anglického originálu. V diskusii v pléne delegátov potreba tohto časového oddelenia jednoznačne zaznela (diskusný príspevok predniesol Jiří Moskala) a komisia to zapracovala do textu. Anglický preklad to dokazuje výraznejšie, pretože znie takto: „He created the universe, and in a recent, six-day creation, the Lord made atď.“ Presnejší český (slovenský) preklad by mal znieť takto: „On stvoril vesmír, a (potom), v nedávnom šesťdňovom stvorení…“ V angličtine uvedená čiarka jednoznačne oddeľuje dve udalosti, obidve vety opisujú z časového hľadiska rozdielne stvoriteľské činy. V češtine a slovenčine na upresnenie potrebujeme doplniť spojku „potom“. Preto záver autora, že „Zem podľa tohto bodu vznikla v nedávnom šesťdňovom stvorení“ nie je presný.

Druhou nepresnosťou je následná veta uvedená v zátvorke – (tzn. asi pred šesťtisíc rokmi). Cirkev adventistov nikdy oficiálne nestanovila, kedy vznikol život na zemi, resp. čo znamená „nedávne“ stvorenie a vo vieroučnom bode sa taký údaj neobjavuje. Autor možno čerpá z povedomia, ktorá v cirkvi vládne na základe citátu Ellen G. Whiteovej, ktorá stanovuje dĺžku života na zemi na toto obdobie (k tomu sa hlási aj predseda Ted Wilson), ale Angel Rodrigues, ktorý je v článku citovaný, v predstavení pred delegátmi jednoznačne uviedol, že to môže byť šesť, desať, dvadsať aj viac tisíc rokov. Ide teda o interpretáciu, ktorá nemá vo vieroučnom bode oporu.

Pretože som žiadaný o aktuálnu reakciu na niektoré tvrdenia uvedeného článku, ostanem pri tomto krátkom vysvetlení z prostredia, kde sa o bode diskutovalo a kde sa tvorili jeho formulácie aj výklad. Po návrate do ČR sa môžem k téme vrátiť obšírnejšie, prípadne sa vyjadriť aj k ďalším záverom autora, ktoré, ako som uviedol v úvode, zatiaľ nechávam z časových dôvodov bez komentára.

Mikuláš Pavlík

Zdroj: http://mpavlik.casd.cz/2015/07/12/reakcia-na-clanok/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pôvodné znenie
Boh je stvoriteľom všetkého a v Písme podal hodnoverný záznam o svojej stvoriteľskej činnosti. Za šesť dní Hospodin stvoril „nebo a zem“ i všetko pozemské tvorstvo a v siedmy deň onoho prvého týždňa odpočinul. Tak ustanovil sobotu ako trvalý pamätník svojho dokončeného stvoriteľského diela. Prví ľudia, muž a žena, boli stvorení na Boží obraz ako vrcholné dielo stvorenia; dostali vládu nad svetom a zodpovedne sa mali oň starať. Svet bol po dokonanom stvorení „veľmi dobrý“ a zvestoval Božiu slávu. (ZVV,6)

Konečné znenie v češtine
“Bůh zjevil v Písmu spolehlivou a historickou zprávu o své stvořitelské činnosti. Stvořil vesmír, a (poté) v nedávném šestidenním stvoření učinil Hospodin nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich, a odpočinul sedmého dne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý památník svého díla vykonaného a dokončeného v průběhu šesti doslovných dnů, které společně se sobotou představovaly stejnou jednotku času, jaká je dnes nazývána týdnem. První muž a žena byli učiněni k Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem a zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření “velmi dobrý” a zvěstoval Boží slávu. (Bible – 1. Mojžíšova 1-2; 2. Mojžíšova 20:8-11; Žalm 19:1-6; 33:6.9, 104, Izajáš 45:12.18; Skutky 17:24, Koloským 1:16; Židům 1:2; 11:3; Zjevení 14:7.)

Krátky komentár

Ak by som mal zhrnúť zmeny a nové formulácie, ktoré som sa pokúsil prehľadne ukázať, potom sa do konečného znenia dostali štyri dôležité doplnenia:

1.    Slovo „historický“, ktoré spolu so slovom hodnoverný resp. autentický (v origináli authentic) dopĺňa charakteristiku správy o stvorení z Gen 1. a 2. kap.
2.    Časové oddelenie stvoriteľského diela na stvorenie „vesmíru“ a „nebies a zeme“, teda nášho obývateľného priestoru.
3.    Výraz „nedávne“ šesťdňové stvorenie, ktoré zužuje časový priestor pre stanovenie vzniku života na zemi.
4.     Šesť stvoriteľských dní bolo označených za „doslovné“.

Vyhnem sa špekuláciám nad príčinami, ktoré viedli k doplneniam a spresneniam formulácií tohto bodu o stvorení, objektívne však treba priznať, že neprinášajú žiadnu výraznú zmenu oproti tomu, čomu sme ako adventisti doteraz verili. Je pravda, že pôvodné znenie je univerzálnejšie a bez uvedených doplnení dáva širší priestor na individuálne interpretácie správy o stvorení. No nemyslím si, žeby konečné znenie výrazne posúvalo cirkev k vieroučnému fundamentalizmu ako to naznačuje v svojom článku Bedřich Jetelina. V dôležitých oficiálnych dokumentoch cirkvi, ktoré vykladali článok o stvorení sú všetky štyri doplnenia jasne deklarované. Za všetky budem pracovať s knihou Adventisti siedmeho dňa veria (Biblický výklad základných vieroučných výrokov), Advent-Orion Vrútky, 1998.

K bodu 1.
Na strane 70 spomenutej knihy v odseku Záznam o stvorení sa uvádza: „Tieto dva stvoriteľské záznamy sa zhodujú s ostatkom Písma pod podmienkou, že ich prijmeme doslovne a historicky.“

K bodu 2.
V časti Čo sú nebesá na s. 71 sa píše: „Zem vlastne nemusela byť Kristovým prvým stvorením, ale pravdepodobne bola jeho posledným dielom.“
„Stačilo len šesť dní, aby sa z beztvárnej a pustej zeme stala veľmi úrodná planéta...“ Biblická správa o stvorení oddeľuje stvorenie zeme ako „beztvárnej a pustej“ planéty a jej „zúrodnenie a zaľudnenie“.
Nemôžeme prehliadať ani učenie o veľkom spore, ktoré predpokladá vznik života a iných svetov pred stvorením človeka. „Písmo hovorí o Božích synoch, pravdepodobne Adamoch zo všetkých nepadlých svetov, ako sa stretávajú s Bohom v nejakom vzdialenom kúte vesmíru.“
 
K bodu 3.
„Tí, čo dni stvoriteľského týždňa považujú za tisícročia alebo neurčito rozsiahle obdobia miliónov alebo miliárd rokov, spochybňujú platnosť Božieho slova...“

K bodu 4.
Celá časť Dni stvorenia v citovanej knihe sa touto otázkou zaoberá a jej závery sú jednoznačné: „Dni podľa biblického záznamu o stvorení sú doslovné dvadsaťštyrihodinové časové intervaly.“
V svojom stručnom komentári som sa pokúsil letmo ukázať, že spresnenie formulácií vieroučného bodu o stvorení nie je ničím radikálne konzervatívnym alebo fundamentalistickým. Do znenia zakomponovalo len to, čo vychádza z našich oficiálnych publikácií a komentárov.
 
Mikuláš Pavlík

Zdroj: http://mpavlik.casd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Stvorenie-Porovnanie.docx 
Příbuzné odkazy
· Více o Zajímavosti
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zajímavosti:
Adventistické upřesnění věroučného bodu o stvoření: symptom změny kurzu církve


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.33
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Adventistické upřesnění věroučného bodu o stvoření: symptom změny kurzu církve" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Adventistické upřesnění věroučného bodu o stvoření: symptom změny kurzu církve (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Středa, 29. červenec 2015 @ 20:55:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Osobně v tomto článku nevidím nic, co by bylo " na poli vědy, kde ale církev nemá co dělat." Naopak, tento článek říká pouze to, co říká sama Bible. Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.17 Seconds