Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vendelín   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 4742, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 4348, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 607 937

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 29 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Kázání o víře ve vzkříšení
Posted on Pondělí, 04. duben 2016 @ 22:52:22 CEST Vložil: Mainstream

Kázání poslal Stanley

První čtení: Genesis 3,14 -15: „I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."

“Druhé čtení: Matouš 28,11 - 15:  „Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.“

Čtení ke kázání: 1 Korintským 15,12 - 19:  „Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!“

Kázání: 

          Milé sestry a drazí bratři,

          dnešní kázání bude o víře ve vzkříšení našeho Pána, Ježíše Krista. Tato víra není samozřejmostí. Ve vzkříšení Ježíše Krista nevěří ateisté, pohané, Židé i muslimové. Celkem asi pět miliard lidí. Tedy většina, neboť celková lidská populace činí dnes něco málo přes sedm miliard. Křesťanů je odhadem něco přes dvě miliardy a ti by ve vzkříšení Ježíše Krista měli věřit. 
        
Ale i to není jisté. Mezi staré křesťanské hereze patří totiž i doketismus. podle kterého měl Ježíš jen zdánlivé tělo, nebo alespoň tělo neschopné utrpení. Ježíš ve své božské podstatě podle doketistů musel být povznesen nad úzkost, smrt a lidství vůbec. Jeho utrpení a smrt byly tak jen zdánlivé a logicky i jeho vzkříšení bylo jen zdánlivé. Takříkajíc naoko. Doketismus byl značně rozšířen ve starověku mezi gnostickými učiteli helenistického světa. A jelikož se gnosticismus šíří i dnes, a to také mezi křesťany, tak možná doketismus má stoupence rovněž v současné době. 

         Co se týče věřících Židů, tak ti považují Ježíše za falešného Mesiáše a pochybují logicky i o jeho vzkříšení. Jak ale reagují na realitu prázdného hrobu? Jednoduše tím, že podle nich Ježíšovi učednici přišli v noci, když stráže spaly, a Ježíšovo tělo prostě ukradli. A jak jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení, tento výklad je rozšířen mezi Židy dodnes (Mt 28,15).

        Velice zajímavý je vztah muslimů k Ježíši Kristu. Ježíše považují muslimové za velkého proroka a významného Božího posla, který na rozdíl od Muhammada dovedl činit zázraky. Ježíšovo zázračné narození je plně uznáváno a Ježíš je dokonce přirovnán k novému Adamovi. Naproti tomu Ježíšovo božství je muslimy tvrdě popíráno a rovněž jeho smrt na kříži. V Koránu ve čtvrté súře stojí, že Židé Ježíše ani nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim to zdálo. Naopak Bůh Ježíše pozdvihl k sobě. Ježíš tedy nezemřel a je nadále živý v nebi, odkud se jednou vrátí. A zdá se, že podle muslimů je s Ježíšem v nebi i jeho matka Marie.

          Ježíš je v Koránu ostatně označován jako syn Marie a o jejím manželovi Josefovi se v Koránu vůbec nepíše. Ježíš byl podle Muhammada zázračně stvořen Bohem, není však Jeho synem. Muhammad rovněž odmítá učení o Boží Trojici, přičemž za členy Svaté Trojice považuje Boha, Ježíše a Marii.  Učení, že členy Svaté trojice je Bůh, Ježíš a Marie, vyznávaly některé křesťanské sekty (například korydiánci) a Muhammad pravděpodobně omylem považoval toto učení za obecně křesťanské.        

          Postoj řady ateistů i nevěřících ke vzkříšení Ježíše názorně přiblížila spisovatelka Lenka Procházková ve svém známém románu Beránek. Ježíš zde vystupuje jako člen židovské sekty esejců a ti mu pomáhali i s různými zázraky. Také Ježíše uvedli to stavu zdánlivé smrti a ten díky tomu přežil ukřižování. S jejich pomocí Ježíš opustil i hrob, aby následně byl náhodou zabit a pochován jinde. Podle jiných názorů odešel Ježíš do Indie, kde již předtím pobýval mezi svým dvanáctým a třicátým rokem života. V Indii pak údajně Ježíš i zemřel a je tam i pochován.

          Nehledě na všechny tyto názory jsme jako pravověrní křesťané vyzýváni apoštolem Pavlem v dnešním čtení ke kázání k tomu, abychom neochvějně věřili v Ježíšovo vzkříšení. Jinak je naše víra nejen klamná, ale i marná, jelikož bychom stále byli v zajetí svých hříchů. A skutečně kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, tak je zpochybněno celé Jeho dílo spásy. Vzkříšení z mrtvých totiž korunuje, pečetí a potvrzuje Kristovo dílo. Vzkříšení jasně dokazuje, že Ježíš je skutečně Syn Boží (Ř 1, 3 - 4).  A tak jen ten, kdo věří, že Ježíš byl vzkříšen, bude spasen, jak píše apoštol Pavel: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben. ´“ (Ř 10, 9 - 11).    
 
       Kristovo vzkříšení nám tedy přineslo předně ospravedlnění. Ježíš byl totiž „vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění“, jak je psáno ve čtvrté kapitole Listu Římanům (Ř 4,25). Dále nám Ježíšovo vzkříšení přineslo smíření s Bohem, jak je psáno v páté kapitole Listu Římanům: „Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.  A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.“ (Ř 5,10 - 11).

       Dále vzkříšení našeho Pána nám přináší odpuštění našich vin, jak se píše v Listě Koloským:  „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duch1ovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.“ (Ko 2,12 - 13). Díky tomuto odpuštění vin jsme také osvobození od přicházejícího Božího hněvu, jak je uvedeno v Prvním listě Tesalonickým: „Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.“ (1Te 1,9 - 10).

          Ježíšovo vzkříšení je rovněž zárukou, že i my, pokud zemřeme, budeme vzkříšení z mrtvých: „Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ (Ř 8,10 - 11). 

      Kristovo vzkříšení dále nám umožňuje žít v Boží moci. Vzkříšený Ježíš jednak se za nás přimlouvá před Božím trůnem: „Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Ř 8,34).  A jak upozornil své učedníky sám Ježíš, Jeho odchod k Bohu Otci umožnil seslání Ducha svatého: „Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“ (J 16,7 - 11).

       Ježíšovým vzkříšením Bůh tak splnil zaslíbení dané v tzv. prótoevangeliu, které jsme slyšeli v našem dnešním prvním čtení: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."“ (Gn 3,15). Oním semenem ženy, které rozdrtilo hlavu hadovi a tím i satanovi, nebyl nikdo jiný než Ježíš Kristus. Svým vzkříšením nás Ježíš tedy osvobodil od hříchu, smrt a ďábla. Proto v Listě Židům se píše, že Ježíš svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“ (Žd  2,14 - 15). 

            Ježíšovo vzkříšení z mrtvých proto zaručuje, že smrt a zánik nebudou mít poslední slovo, co se týče člověka jako jednotlivce, lidských dějin a osudu celého vesmíru. V tomto věku či světě vše hyne: nejen zvířata či lidé, ale i hvězdy a zánik čeká i tento vesmír. Naštěstí, díky Kristovu vzkříšení můžeme naopak vyhlížet nové nebe a novou zemi a těšit se na život věčný v budoucím věku.  Buďme tedy bdělí, pevní ve víře ve vzkříšeného Pána, buďme stateční a silní, jak nás ostatně žádá apoštol Pavel v Prvním listě Korintským (1 K 16,13). Amen. 
          
Modlitba po kázání:  

Náš nebeský Otče,

     děkujeme Ti, že jsi svého Syna, Ježíše Krista, vzkřísil z mrtvých a tím jsi potvrdil Jeho dílo spásy, které nám přineslo smíření s Tebou, odpuštění našich vin, ospravedlnění, spasení, osvobození od budoucího hněvu a život věčný. Na svět pak mohl přijít Duch svatý, náš Přímluvce a Utěšitel, který nás uvodí do všeliké pravdy a dává nám sílu žít podle Tvé svaté vůle.  
 
       Odpusť nám, že naše životy ne vždy odpovídají možnostem, které jsi pro nás otevřel v Ježíši Kristu a daruj nám dostatek milosti, abychom si vždy dobře uvědomovali, co vše pro nás Ježíš vydobyl a abychom uměli dobře naložit se všemi dary, které jsi nám v Něm daroval. Abychom skutečně žili tak, jak se Ti líbí a to Tvé slávě a chvále a k užitku našich bližních. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. 
  
                                                                                     Stanislav Heczko 
                                    
Příbuzné odkazy
· Více o Kázání
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Kázání:
Hřích je maxivir, který vymyslel a pustil do oběhu satan


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Kázání o víře ve vzkříšení" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.17 Seconds