Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Zdeněk   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4815, komentáře < 7 dní: 12, komentářů celkem: 4466, adminů: 23, uživatelů: 2367
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 738 042

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 29 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Základní teze k diskusi o možností kazatelské služby sester
Posted on Středa, 20. duben 2016 @ 16:44:29 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Materiál teologické komise BJB z roku 1996

1. Postavení žen ve starozákonním společenství Božího lidu

Izraelská pospolitost doby starozákonní byla podobně jako většina starověkých společností uspořádána patriarchálně (Sd 19, 24), jak je zřejmé i z mnoha ustanovení Mojžíšova zákona (Ex 21,7; Dt 24,1; Nu 30,4 - 16).

Ve Starém zákoně však lze vysledovat i daleko pozitivnější pohled na roli žen v pospolitosti Božího lidu: účast při bohoslužbě (Ex 38, 8; Dt 29,9 -12; Sd 13,19 - 23; Ezd 2,64 - 65), pramáti víry (Iz 51,2; Rt 4,11), soudkyně (Sd 4,4 - 5 a 5, 7), prorokyně (Ex 15,2a, 2Kr 22,14), "moudré ženy" (2S 14, 2 - 20; 20,16 - 22).

Ohraničená role žen v izraelském kultu je pochopitelná v souvislosti s neblahou rolí kněžek - nevěstek v kultech plodnosti u sousedních národů Izraele (Dt 23,18; 2Kr 23,7; 1S 2,22).

Nejzásadnější starozákoní výroky o poslání člověka však jasně vypovídají o podvojnosti člověka jako muže a ženy (Gn 1,27 - 28; 2,20 - 22) a překonávají tak obecně sdílený patriarchalismus (Gn 2, 24). Před tváří Hospodina tedy neexistují lidé, kteří by byli lidmi skrze jiné lidi (Gn 5, 2).

2. Ježíšův postoj k ženám

V poexilním židovstvu převládl velice tvrdý patriarchát, který ženu téměř úplně vyřadil z náboženského života. Učitelé zákona ženy neučí a raději si od nich udržují odstup.

Ježíš naprosto radikálně přehodnocuje dosavadní postoj mužů k ženám (J 4, 27). Překračuje běžné zvyklosti patriarchální společnosti: Běžně hovoří se ženami, uzdravuje je, zastává se jich (Mk 12,38 - 44; 14,3 - 9), učí je (Lk 10,38 - 42), ženy jsou dokonce v kruhu jeho učedníků (Lk 8, 1 - 3).

Ježíšovo ustanovení 12 apoštolů souvisí s jeho posláním obnovy Izraele (Mt 10,1 -7). Dvanáct apoštolů se symbolicky stává reprezentanty nových 12 pokolení Izraele. Izraelské rody byly pojmenovány podle ploditelů. Odtud je srozumitelné ustanovení 12 mužů - Židů.

Svědectví žen nebylo v tehdejší židovské společnosti považováno za věrohodné. Toto však Ježíš radikálně mění. Po svém vzkříšení se jako prvním zjevuje ženám a jako první je pověřuje svědectvím evangelia (Mt 28, 5 - 10; Mk 16,9-10; J 20, 11-18).

3. Duchovní služba žen v prvotní církvi


Věřící ženy byly od samého počátku plnoprávnými svědky a následovnicemi Ježíše Krista (Sk 1,13 -14; 16,12 -15; 17,4.11 - 12.34, 1Pt 3, 7).

V raném období církve ženy slouží podle svých obdarování (Sk 2,17-18) ve značné míře činem i slovem: Např. jako diakonky (Ř 16,1 - 2), prorokyně (Sk 21,8 - 9; 1K 11, 5), učitelky (Sk 18,24 - 26), evangelistky (Fp 4,2 - 3) a další.

V pozdějším období dochází k usměrňování charismatických projevů, jejich podřizováním řádu a úřadu. Zároveň poznenáhlu dochází k přizpůsobování církevní praxe světským společenským strukturám a s tím i k postupnému omezování působnosti žen v cíkvi (1Tm 2, 11 - 12).

Exkurs: Apoštol Pavel o roli žen v církvi


Nejzásadnější Pavlův výrok k této otázce navazuje bezprostředně na postoj Ježíše Krista: V Kristu již není ani muž ani žena, neboť v Kristu jsme jedno (Ga3,26 - 28).

V praxi však Pavel Ježíšův radikální postoj přizpůsobil tehdejším poměrům ve společnosti. Podobně jako v otázce otroctví Pavel neusiloval o odstranění společenských rozdílů, zvláště pokud by hrozilo nebezpečí, že osvobozování bude zaměněno za evangelium. Apoštol Pavel jako nejradikálnější kazatel svobody v Kristu si uvědomoval, že ten největší radikalismus není svoboda, ale dobrovolné se podřízení do role služebníka (1K 9, 19 - 23). Tato svoboda ke službě a sebezapření je tou nejradikálnější svobodou (1K 9, 12). Proto týž Pavel důrazně prohlašuje rovnost muže a ženy a zároveň připouští, že společenský řád potřebuje čas k dorůstání nárokům evangelia.

Podle 1K 11 Pavel předpokládá, že ženy se ve shromáždění modlí i prorokují (1K 11, 5). Zdůrazňuje však přitom, že je třeba respektovat kulturní zvyklosti a obecně sdílené normy slušnosti (1K 11,13 -16). Tento problém Pavel řeší na konkrétním případu v 1K 14,34 - 35. Ze souvislosti celé kapitoly je zřejmé, že nejde o zákaz služby slovem, ale o zamezení výstřednostem některých vdaných žen, které budily všeobecné pohoršení.

"Zákaz učit" v 1Tm 2, 12 je ve zjevném napětí jak k praxi rané církve, tak k Pavlovu zásadnímu výroku v Ga 3,28. Detailní výklad tohoto biblického místa naznačuje, že tu jde předně o apoštolovu starost, aby ženy svým příliš rázným vystupováním na veřejnosti nekompromitovaly sbor před pohanským okolím (podezření z matriarchalismu). Zároveň však nelze zamlčet, že zde už byl náběh k vyloučení žen z vedoucích struktur církve.

4. Role žen v církvi v průběhu dějin

Již od konce prvého století se církevní struktury začínají hierarchizovat a stávat doménou mužů. Biskupský úřad je vyhrazen pouze mužům, z úřadu diakonského jsou ženy postupně vytlačovány. Tento vývoj se s postupem času stále více prohluboval. Duchovní službu žen přijímaly pouze menšinové proudy v církvi, jako např. montanisté ve druhé století. Silná účast žen právě na tomto hnutí, které bylo většinovou církví odsouzeno jako hcretické, ještě více posílila nedůvěru k veřejnému působení žen v církvi.

Ve středověku se ženy mohly aktivněji v církvi uplatnit pouze v mnišských řádech, ale i tam bez kněžského svěcení.

Novověk přinesl postupnou proměnu tradičních sociálních poměrů. Jako dochází k rušení otroctví, tak dochází i k odbourávání patriarchalismu ve společnosti. Ženy se začínají ve velké míře uplatňovat i ve veřejné sféře (školství, lékařství, soudnictví, obchod, ale i politika).

Tyto přeměny poskytly církvi příležitost nově promýšlet duchovní službu žen v církvi a nechat tak zaznít dlouho opomíjeným tonům biblické zvěsti.

Ordinované kazatelky se začaly objevovat nejprve mezi kongregacionalisty a baptisty. Postupně se přidávaly církve metodistické, luterské, reformované a nejnověji též anglikánská. V naší zemi slouží ordinované kazatelky v Českobratrské církvi evangelické, Církvi československé husitské, Jednotě bratrské a u metodistů.

Zdroj: Zpravodaj VV BJB 5/1996 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Základní teze k diskusi o možností kazatelské služby sester" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.30 Seconds