Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jiří   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2921
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 701 908

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 39 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Názory: DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL
Posted on Čtvrtek, 08. prosinec 2016 @ 15:16:21 CET Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

Společenství Izraele ztratilo několikrát svou samostatnost. Izraelské království skončilo r. -722, Judské království r. -586 a mimo krátké období Hasmoneovského království (r. -142 až r. -6), musel Izrael čekat na znovunabytí své samostatnosti až do r. 1948.


V r. 1948 tedy vznikl samostatný stát Izrael. Jaké biblické texty se na moderní stát Izrael vztahují? Jaký je smysl jeho existence? Vznik tohoto státu nemůže být obyčejnou historickou událostí jako vznik kteréhokoli státu už z toho důvodu, že stát IZRAEL vznikl na území, které mu přidělil Hospodin, což je ve světových dějinách událost naprosto unikátní.


VZNIK MODERNÍHO STÁTU Z KŘESŤANSKÉHO POHLEDU

Působil při vzniku státu Izrael Bůh? Je tento stát předpověděn v Písmu? Jaký je smysl jeho existence a jak jeho vznik interpretovat?

Pro interpretaci jsem zvolil tyto dva biblické texty:

Sk. 1,6,7 "Když se tedy sešli, tázali se ho: Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? 
(7) Řekl jim: Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, " (SP)

J. 15:5 " . . .neboť beze mne nemůžete činit nic." (SP)

Z prvního textu je patrná touha po obnovení izraelského království. Učedníci nepochybovali, že tuto obnovu má provést Spasitel - Mesiáš. A Spasitel jim tuto víru nevyvrátil - pouze podotkl, že se obnova uskuteční v příhodném čase, který určí Otec. Stejnou víru měla i řada rabínů, kteří se vyjadřovali k vytvoření moderního státu Izrael. A protože Mesiáš z jejich hlediska ještě nepřišel, tak vytvoření moderního státu Izrael odmítali. 

Stát Izrael vzdor tomu vytvořen byl, což vnímám jako akt svévole, či vzpoury, ne-li dokonce urážky Boha, protože obnovení izraelského království si nárokuje Spasitel pro sebe, což ostatně dokazují biblické texty uvedené výše. 

Spasitel praví, že bez Něj nic dobrého nemůžeme učiniti. Spasitel, ač jedno s Otcem (J. 10:30) neříká:" Bez Boha nemůžete činit nic", ale: "Beze MNE nemůžete činit nic"!!!
V neposlední řadě musím upozornit i na skutečnost, že z Písma víme, že každé království (stát) světa je pod Satanovou vládou (Lk. 4 :5-7) a že ani stát Izrael není vyňat z tohoto pravidla. Z toho lze usoudit, že Bůh plánoval vytvoření pozemského království vyššího typu, ve kterém bude vládnout nikoli člověk - ale sám Spasitel.

Blíže viz:

Alija do takového svévolně vytvořeného státu má tento smysl:

Ez. 20:33-38 "Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, budu nad vámi kralovat silnou rukou, vztaženou paží ve zlobě, kterou vyliji.
(34) A vyvedu vás z národů a shromáždím vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni silnou rukou, vztaženou paží a ve zlobě, kterou jsem vylil.
(35 ) Přivedu vás do pustiny národů a budu se tam s vámi soudit tváří v tvář.
(36) Tak jako jsem se soudil s vašimi otci v pustině egyptské země, tak se budu soudit s vámi, je výrok Panovníka Hospodina.
(37) A provedu vás pod holí a uvedu vás do závazku smlouvy. 
(38) Budu však tříbit ty z vás, kdo se bouří a kdo jsou ke mně vzpurní. Vyvedu je ze země jejich dočasného pobytu, ale na izraelskou půdu nevejdou. I poznáte, že já jsem Hospodin."  (SP)

Hospodin shromáždí Židy do Izraele k vykonání soudu. Islamizace od Krista odpadlé Evropy se nutně přelije i na Izrael, který pak bude nucen čelit jejímu náporu, jak o tom čteme u proroka Ezechiele v 38 39 kapitole.

Nakonec jsem přišel k závěru, že to, co Hospodina nejvíce uráží je Talmud, protože se rouhavě vyjadřuje ke Spasiteli i Jeho matce, o množství dalších úchylek od Písma ani nemluvě. Talmud, potažmo Kabalu, pak vnímám jako následek zavržení Krista izraelským národem.

Viz: 

Pokud jde o soudy nad Izraelem v současnosti:

Jak jsem již dříve napsal: To, co prováděli muslimové v okolí Izraele v malém, provedou teď ve velkém. Vůbec nechápu, že rabíni (jako např. Baruch Efrati na adrese: 'Islamization of Europe a good thing' - Israel Jewish Scene, ), islamizaci Evropy vítají. To je velice krátkozraké. Nicméně, kdo jinému jámu kopá . . .

Toto si vysvětluji tím, že když Židé zavrhli Spasitele, nemohli dostat Ducha svatého, který by je při studiu Písma vedl. Proto jim  Ez. 38 a 39 nic neříká - jinak by islamizaci Evropy nevítali.

Jestliže bude Evropa islamizována, pak to pro Izrael nebude znamenat nic dobrého. Jak jsem kdesi napsal: "To, co muslimové prováděli v okolí Izraele v malém, provedou teď ve velkém." A jinde: "Muslimové dosud nedokázali naplánovat velkou vojenskou operaci - to dokáží v Evropě jen Němci. " Citováno zpaměti.

Muslimové zatím!!! v Evropě páchají násilnosti všeho druhu a opájejí se pocity dobyvatelů - nicméně opájejí se vítězstvím, které pro ně dobyl někdo jiný!!! Oni to přece nebyli!!! Oni nechápou, že se pro ně Evropa stane smrtící pastí!!!  Kdo nechápe, kým a proč byla Evropa pro muslimy dobyta, nemá šanci orientovat se v problémech, které nás nyní tlačí. 

Dnes je již jasné, že západní Evropa bude islamizována. Přijme sice islám - ale donutí muslimy za islám bojovat. Ale muslimové nebudou chtít: Něco jiného je páchat násilnosti všeho druhu na bezprávných Evropanech - a něco jiného je bojovat proti pravidelné izraelské armádě, skvěle vybavené, vycvičené, vyzbrojené a motivované. ALE BUDOU MUSET!!!

Ez. 38:4 "Obrátím tě zpět, vložím do tvých čelistí kruhy a vyvedu tě i celé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale oblečené, početné shromáždění, s velkými i malými štíty, všechny, kteří nosí meče,"

A jak to dopadne???

Ez. 39:4 "Na izraelských horách padneš ty a všechny tvé šiky i národy, které jsou s tebou."

A takový útok moderních armád, které vniknou na malé území s extrémní hustotou obyvatelstva, prakticky do středu Izraele, bude mít strašné následky. Pokud jde o rozlohu Izraele, cituji z mé dřevní práce: 

"Zaslíbená země (nynější Izrael) je z geografického hlediska vně Arabského poloostrova – za ní je už jen moře. Velikost státu Izrael (20770 km2; jen ČR má 3,8 x větší rozlohu), je vzhledem ke státům pouze Arabského poloostrova zanedbatelná. Rozloha arabských států jen Arabského poloostrova, tj. Saúdské Arábie, Jemenu, Spojených arabských emirátů, Kataru, Ománu, Kuvajtu, Iráku, Sýrie, Jordánska, je asi 3 728 776 km2  -  t. zn. že je 179 x větší než stát IzraelPočet obyvatel těchto států je 69 110 000, tj. 13 x více než stát Izrael. (údaje z r. 1996)."

Nejsem si ani zdaleka jist, zda je moudré za těchto okolností soustřeďovat Židy v Izraeli, když útok Góga z Magógu je přede dveřmi. I když to sionisté jistě myslí dobře, z jejich záměru za těchto okolností je mi úzko! Nicméně Židé z Francie již do Izraele prchají!!!

Musíme si uvědomit jedno: Necháme-li se islamizovat a tím si vnutit muslimskou totalitu, bude to mít negativní dopady na Izrael. Nevyhneme se totiž tomu, že si v budoucnu my, nebo naši potomci, potřísníme ruce židovskou krví. A TO CHCEME??? JÁ TEDY ROZHODNĚ NE!!!

Dále viz:

Boží soudy a jejich chybná interpretace:

Hospodin trestá provinění otců na synech až do 3 a 4 pokolení (2M. 20:5). Že existuje vina i nad tento rámec nám dokládá (Mt. 23:26-29). A že lze Boží odsouzení na sebe přivolat, nám říká (Mt. 27:25). Nicméně Spasitel za svou smrt vinu Židům nedává. Naopak, na kříži na ně prosí (Lk. 23:34).

Trest provinění otců na synech do 3 a 4 pokolení (2M. 20:5), je součástí vztahu mezi Bohem a člověkem - nikoli tedy mezi člověkem a člověkem! Tedy přesunout vinu a s ní i trest z otců na syny může jen Bůh - ale nikoli člověk! Proto nikdo z lidí nemůže dávat vinu potomkům Židů, křižujících Spasitele (Sk. 2:23,36) za Spasitelovu smrt - podobně jako nikdo nemůže dávat vinu potomkům nacistů za genocidu Židů!!! Nehledě už vůbec k tomu, že soud patří jen Synu (J. 5:22)!!! Každý člověk, který přesouvá vinu z otců na syny si uzurpuje Boží pravomoci - a ať si dá veliký pozor, aby ho Bůh nepotrestal!!! Ten, kdo vnucuje dnešním Němcům  vinu za činy jejich otců, se staví pyšně do Boží role - a víme, že Bůh se pyšným protiví (1Pt. 5:5; Jk. 4:6). Takový člověk maje ve svém oku trám, chce snad vyjímat třísku z oka svého bratra (Mt. 7:3,4)???

Bohužel situace v Izraeli bude dál eskalovat a těsně před druhým Spasitelovým příchodem vyvrcholí podepsáním smlouvy s Antikristem.  Neuvěřitelné - lid smlouvy podepíše smlouvu s Antikristem!!!

Dn. 9:27 "A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, leč uprostřed onoho sedmiletí ukončí obětní hod i přídavnou oběť. Tehdy na křídle ohavností bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou."  (SP)

Iz. 28:14-18 "Protož slyšte Hospodinovo slovo posměvači vládnoucí tomuto lidu, který je v Jeruzalémě. 
(15) Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a s podsvětím jsme udělali ujednání, i když bude procházet valící se bič, nepřijde na nás, protože jsme učinili lež svým útočištěm a v klamu jsme se ukryli.
(16) Proto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat.
(17) Učiním právo mírou a spravedlnost závažím. Krupobití smete lživé útočiště a úkryt zaplaví vody. 
(18) A bude zrušena vaše smlouva se smrtí a vaše ujednání s podsvětím neobstojí. Když bude procházet valící se bič, zůstanete mu k pošlapání."  (SP)

Odpadnutí Izraele od Boha bude završeno tím, že se Antikrist posadí v znovuvybudovaném třetím chrámu, kde se prohlásí za Boha, což Hospodina popudí měrou nejvyšší. Zavržení Krista vede nutně k přijetí Antikrista jako Mesiáše. Z Písma víme, že se Satan manifestuje jako anděl světla (2Kor. 11:14). Podobně i Antikrist se bude manifestovat jako Kníže pokoje - Mesiáš. A poté, co mu Židé odmítnou prokazovat božskou úctu, Antikrist odhodí svou masku a dojde k největšímu pronásledování Židů všech dob. Sám fakt, že bude třetí chrám dobudován a nastolena v něm židovská obětní bohoslužba svědčí o tom, že v této chvíli bude již islám s ostatními náboženstvími světa zničen. V této době bude existovat jen judaismus a antikristovské, čistě satanské náboženství.

2Tes. 2:3,4 "Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby,
(4) který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha."  (SP)
Mt. 24:15 "Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě - kdo čte, ať rozumí -"  (SP)

TAKTO TEDY SKONČÍ STÁT IZRAEL VZNIKLÝ Z LIDSKÉ VŮLE!!!
PAK PŘIJDE SPASITEL A NASTOLÍ TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ!!!
SOLI DEO GLORIA!!!


Zj. 21:5 "Ten, který seděl na trůnu řekl: Hle, činím všechno nové."   (SP)

A alija do Kristova pozemského království pak bude mít úplně jiný smysl:

Zach. 8:7,8 "Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země na západ slunce,
(8) přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, věrně a spravedlivě."  (SP)

Viz:

ZÁVĚR

Celý problém bych shrnul do jediné věty:

Do Izraele vzniklého z lidské vůle budou Židé navráceni k soudu - zatímco do Izraele vzniklého z Boží vůle, budou navráceni k požehnání celému světu!


Tento text píši v radostné důvěře, že se nakonec neprosadí vůle lidská - ale vůle Boží, i když to tak na první pohled nevypadá a jsme vystaveni mnohým úzkostem z budoucnosti. Z článku je zřejmé, že jakákoli svévole byť maskovaná nábožensky, dopadne nakonec katastrofálně. A posléze jsem chtěl vyzvat věřící k modlitbám za záchranu naší vlasti a států východní Evropy před islamizací - což se prakticky neděje. Veřejně, ve sborech už vůbec ne - je to považováno za neslušné. Jsme snad už duchovně mrtví, připraveni ke kolaboraci s islámem???  Budeme-li totiž islamizováni, pak se nevyhneme tomu, že budeme  tím, či oním způsobem zataženi do války proti Izraeli, což si jistě nikdo z nás nepřeje. A nejen to, nemusím snad zdůrazňovat, že bychom  se na válce Evropy proti  Izraeli jakkoli podílet neměli.
BA  
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 22. prosinec 2016 @ 21:16:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Překopíruji svůj komentář odjinud:

NĚMECKÝ PROBLÉM
Děsivé zprávy z Ankary a Berlína mě odtrhly od klidu předvánočního zamyšlení a vrátily do brutální reality. Na německý problém se dívám takto:
V Německu existují dnes již naturalizovaní muslimští Turci a domácí Němci. To je první ohnisko konfliktu.
A do této situace přicházejí již řadu let favorizovaní muslimští, převážně arabští migranti, kteří si v Německu mohou dovolit prakticky cokoli a tím představují vzhledem k domácím Němcům druhé ohnisko konfliktu.
A třetím ohniskem konfliktu je koexistence těchto tří skupin. Dále je tu problém s Kurdy, Čečenci, který zde řešit nebudu. 

Turci se již v Německu prakticky etablovali, založili rodinné firmy a řádně platí daně. Přišedší arabské migranty nebudou chtít podporovat a to přinejmenším z toho důvodu, že jim mají co oplácet. 
Za 1. sv. války, když se rozpadala osmanská říše a rodily se arabské státy na Blízkém Východě, tak Arabové, pod princem Fajsalem a T. E. Lawrencem, podle běžně dostupných údajů, zajaté turecké vojáky zvěrsky ubíjeli. 

A konečně největším problémem se nakonec stali Němci sami. Celé poválečné generace Němců byly a jsou dodnes ideologicky masírovány vinou nacistů za genocidu Židů - tedy vinou za činy, kterých se osobně nedopustili. Toto flagelantství, sebemrskačství dospělo u Němců až k sebenenávisti. A to je velice nebezpečný fenomén. Každý, kdo má určitý vhled do disciplín jako psychologie, či psychiatrie ví, že tato negativní emoce, totiž nenávist k sobě samému se může snadno překlopit v nenávist k tomu, či k těm, kteří tato obvinění vznášejí. 

Je zvláštní, že Němci připravili za 2. sv. války o život kolem 20 miliónů!!! Rusů, z toho 6 - 8 miliónů!!! vojáků. Připusťme pro tento případ, že všichni tito vojáci padli na bojištích - totiž že v zajateckých táborech nebyl zavražděn nikdo. To ovšem znamená, že ruských civilistů bylo zavražděno 12-14 miliónů! - což je min. dvojnásobek zavražděných Židů - a přesto vinu za tyto oběti Němcům nikdo neklade - a to je velmi podivné. Myslím, že i nad tím bychom se měli zamyslet - zda nejsme někým manipulováni a někam postrkováni.
Více zde: http://www.quintus-sertorius.net/news/nemecko-se-totalne-zmenilo-ja-dostavam-denne-spoustu-e-mailu-od-vystrasenych-zen-ktere-se-boji-chodit-ven-vzdy-se-samy-sebe-ptaji-co-si-maji-na-sebe-oblect-aby-se-nestaly-tercem-nejakeho-obtezovani-ci-rovnou-sexualniho-napadeni/
Re: DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 04. leden 2017 @ 23:11:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanský pohled na modlitby za Izrael obsahuje článek  Proč podporujeme Izrael | Reformace.cz
BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.11 Seconds