Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Simona   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 16, komentářů celkem: 4436, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 675 459

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 25 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Sbor BJB v Praze 4 k návrhům pro Sjezd delegátů 2017
Posted on Středa, 05. duben 2017 @ 01:23:59 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

2. dubna 2017
Vážené sestry a bratři ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
s ohledem na to, že v posledních několika měsících byla naše předchozí vyjádření mylně vykládána a bylo z nich usuzováno na názory a stanoviska, která nesdílíme, což se žel negativně projevilo v návrzích na SD;

s ohledem na to, že současné dění chápeme zcela jednoznačně jako účelovou snahu rozštěpit BJB a vnutit jí nebaptistická a v mnoha případech i obecně nekřesťanská stanoviska,

dovolujeme si ke sjezdovým materiálům připojit následující vyjádření:

1. Stvrzujeme, že manželství je dle svědectví Písem Starého a Nového zákona smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Je trvalým svazkem, v němž se jeden má vydávat druhému a v němž má panovat vzájemná úcta, respekt a láska.


2. Odmítáme zákonické postoje, které neberou ohled na pastorační a misijní hlediska v nakládání s druhými, ať už se jedná o vztahy v rodinách a manželstvích, nebo o přiblížení se lidem, kteří jsou pro svou jinakost církví ostrakizováni. V tomto ohledu se hlásíme k hlubšímu promýšlení pastoračních otázek, tak jak jsou diskutovány v naší širší baptistické rodině v Evropské baptistické federaci (EBF). Nechť jsou nám k tomu vodítkem rezoluce koncilu EBF z roku 2010 týkající se manželství a prohlášení Komise EBF pro teologii a vzdělávání z roku 2016 týkající se lidské sexuality.

3. Odmítáme arogantní a zákonické postoje čtyř vyhraněných sborů, kterým je v BJB dáván čím dál větší prostor. Tento agresivně prosazující se proud v BJB přispívá nejen k tomu, že naše Jednota značným tempem opouští svá baptistická specifika, ale především, že vpouští do svých řad a přijímá za správné chování, které se neslučuje se svědectvím Písma svatého.

4. Varujeme před vystavením zelené karty tomuto proudu v BJB tak jak mu byla vystavena Komisí duchovní služby (v čele s kandidátem na předsedu VV BJB bratrem Pavlem Coufalem) v podobě doporučení k ordinaci hlavního představitele tohoto agresivního proudu, bratra Václava Chumchala.

5. Varujeme před ukvapenými a kontroverzními opatřeními, která mají vést k podvazování svobody svědomí a vylučování sborů z BJB. Varujeme také před stupňováním tohoto vývoje, který je patrný ze zamlčeného prohlášení čtyř vyhraněných sborů k situaci v BJB z 10. 2. 2017.

6. Vyzýváme sbory BJB, aby se proti tomuto agresivně prosazujícímu se směru v BJB vzepřely a to tím, že odmítnou všechny návrhy spojené s kauzou vyvolanou tímto proudem a to hlasováním proti nebo zdržením se hlasování, kterým vyjádří své pochybnosti o motivech iniciátorů těchto návrhů.
Jedná se o návrh VV č. 1 a dále návrhy sborů č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14.

Jeden z příkladů působení těchto vyhraněných sborů

Pozastavujeme se nad tím, že v BJB byl doporučen k ordinaci bratr Václav Chumchal, zastánce tvrdé linie křesťanského dogmatismu, který o sobě prohlašuje, že Boží slovo je pro něj „normou zákazů, příkazů, nařízení a vyřčených soudů“. Dle toho se svými spolubratry v BJB také jedná.

Bratr Chumchal svým dosavadním agresivním vystupováním v BJB napadl a nadále napadá několik bratří kazatelů včetně těch, kteří stáli nebo stojí v čele orgánů BJB. V minulém roce se v korespondenci nekřesťansky vyslovil proti bratru Dobroslavu Stehlíkovi. V letošních návrzích na SD za lovosický sbor napadá bratra Milana Kerna z bezbožného jednání a zapírání Krista kvůli účasti na ekumenických bohoslužbách. V diskuzi mezi kazateli se s opovržením vyslovuje vůči bratru Petru Hlaváčkovi, řediteli školy Dorkas v Olomouci. Své oponenty z řad BJB záměrně v rozhovorech oslovuje „pane“ místo „bratře“, aby prokázal, že je nepovažuje za své bratry v Kristu (tak se ve sboru Na Vinohradech nedávno vyslovil vůči bratru Ladislavu Mečkovskému). Dále se bratr Chumchal nevybíravě vyslovuje o svých spolubratřích a spolusestrách jiných baptistických sborů ve svých kázáních, kde o nich hovoří jako o „vlcích, kteří trhají Boží stádo“, jako o těch, kteří „pronikli mezi Boží lid, vetřeli se s nekalými úmysly...vyšli z nás, ale nejsou z nás.“

Dle vzorového ordinačního slibu by se měl bratr zavázat, že bude „dobrým příkladem pro jiné“ a že „bude chránit svým jednáním dobré jméno sboru, celé BJB a církve Kristovy vůbec“. Ve světle výše zmíněného je třeba si položit otázku, zda-li se bratrovo chování slučuje s tím, k čemu by se měl zavázat v ordinačním slibu.

Dále si klademe otazníky nad tím, že sbor BJB v Lovosicích, který se chystá k ordinaci svého kazatele, podává na Sjezd delegátů návrhy, které se neslučují s tím, k čemu by se kazatel tohoto sboru měl zavázat v ordinačním slibu.

• Ordinovaný se ve vzorovém ordinačním slibu zavazuje k tomu, že bude „ve své práci dbát ústavy, řádů a usnesení BJB“. Jak to, že sbor v Lovosicích nedbá usnesení minulého SD a znovu podává návrh, aby BJB vystoupila z ERC?

• Ordinovaný se dále zavazuje k tomu, že si bude „vážit křesťanů z jiných denominací, spolupracovat s nimi ve společných oblastech ke vzájemné úctě, snášenlivosti, lásce a spolupráci vést i sbor, v němž je ustaven za kazatele“. Jak může sbor chtít pro celou BJB ordinovat kazatele, který ve svých mnohých dopisech sborům vyjadřoval a vyjadřuje nevraživost vůči jiným denominacím a sborům BJB?

• Ordinovaný se dále zavazuje k tomu, že bude „sbor vést k zachovávání jednoty, snášenlivosti, lásce a spolupráci s jinými baptistickými sbory i k vědomí spoluzodpovědnosti za celou BJB“. Jak to, že sbor v rozporu s tím, k čemu by se měl zavázat jeho kazatel v ordinačním slibu, podává návrh na vyloučení sboru v Praze 4 ze svazku BJB? Jak to, že se ve svém zdůvodnění ani jednou neodvolá na Pána Ježíše Krista, jenž je a musí baptistům vždy být tou nejvyšší autoritou a svrchovaným Pánem?

Bratr Chumchal v rámci kauzy vyvolané nehorázným výslechem na RZS postavil otázku, že BJB stojí před rozhodnutím, kterou cestou se chce vydat. V diskusi druhým kazatelům napsal, že buď se Bratrská jednota baptistů „radikálně zbaví těch, kteří se mezi ní přikradli, kteří možná vyšli z ní, ale nebyli z ní. Kteří přinášejí zhoubné nauky a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše. Kteří mluví převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou.“

Nebo je na místě, aby si „on a jemu podobní hledali místo někde jinde. Mezi těmi, kteří na Písmu a společném učení stát chtějí a hodlají ho respektovat. Protože dlouhodobě zůstávat ve společenství, které se jen jako církev tváří, ale to podstatné jí uniká, je naprosto zbytečné.“

Domníváme se, že kauza uměle vyvolaná na RZS byla od počátku vedena s cílem, aby v BJB byl upevněn tento agresivně prosazující se zákonický proud a postupně byl z ní vytlačen tradiční baptismus založený na víře, že jediným naším Pánem je Ježíš Kristus dosvědčovaný Písmem.

V důvěře Vám sestrám a bratřím a tím také v důvěře Hospodinu, s nadějí hledíme vstříc Velikonocům a tím také v naději čekáme, co pro nás Pán chystá

zdraví Vás a o Vaše modlitby prosí shromáždění Topoleckého sboru 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Sbor BJB v Praze 4 k návrhům pro Sjezd delegátů 2017" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Sbor BJB v Praze 4 k návrhům pro Sjezd delegátů 2017 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Středa, 05. duben 2017 @ 17:05:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dostala se mi do ruky zajímavá reakce. Je to od Olega G., který je myslím kazatelem ruskojazyčného sboru. Snad mu nebude vadit když to zveřejním. Je to velmi výstižné...


Míle bratři a sestry s Topoleckého sboru,    bohužel nemůžu vyhovět vaší prosbě o vytištění a vyvěšení vašeho dopisu v našem sboru. Důvody pro to jsou následovné:    1. Uvádíte, že vaší "předchozí vyjádření mylně vykládány" ale z dopisu není vidět, že vaše tvrzení o tom, že "praktikována homosexualita není hříchem" je popřeno nebo z něho bylo činěno pokání. Přesto, že píšete, že jste špatně pochopeni, neuvádíte nic jasného pro správné pochopeni toho nejzávaznějšího tvrzeni které pobouřilo všechny naše sbory.    2. Píšete, že je zde "účelová snaha rozštěpit BJB" což považuji za účelovou pomluvu. Jelikož zatím nevím o nikom kdo by usiloval o rozštěpeni BJB kromě satana samotného.    3. Píšete, že jde o "vnucení nekřesťanských stanovisek", ale přece bylo to pravě vaše stanovisko které sbory považuji za nekřesťanské. Dále neuvádíte žádný konkretní návrh který by byl nekřesťanský.    4. Uvádíte, že jsou "arogantní a zákonické postoje čtyř vyhraněných sborů" čímž odsuzujete cele sbory a ne jenom jejích vybrané představitele. Přičemž jejích arogance a zákonictví není nikým prokázáno, a proto považuji toto tvrzení za pomlouvačské.    5. Mluvíte o bratru Václavu Chumchalu jako o  "hlavním představitele tohoto agresivního proudu". Ale neuvádíte nic konkretního z jeho teologických postojů nebo myšlenek které jsou důležité pro každý proud. Jen uvadite některé jeho hermeneutické principy a chováni které může byt častí každého mládí a jen mezi-bodem v duchovní cestě.    6. Házíte stín na Komisí duchovní služby která byla řádně zvolena naši jednotou, a používáte divnou rétoriku související s bratrem Pavlem Coufalem.   7. V rozporu s baptistickýma zásady namlouváte sbory k tomu jak mají hlasovat na SD "o návrh VV č. 1 a dále návrhy sborů č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14."   8. Obviňujete Lovosický sbor z toho, že "nedbá usnesení minulého SD a znovu podává návrh, aby BJB vystoupila z ERC" ale neuvádíte nic z naši ústava o tom, proč by sbory nemohli opakovaně podávat stejný návrhy.      Píšu v naději, že mé rozhodnutí o nezveřejnění vašeho dopisů bude pochopeno a že za to na mně nebudete se zlobit.    Vaš bratr v Kristu,    Oleg Gricyk kazatel sboru BJB. 

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.15 Seconds