Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Antonín   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3100
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 756 614

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 30 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Fundamentalisti: Situace v BJB – předsjezdová analýza z 27.3.2017
Posted on Úterý, 25. duben 2017 @ 08:41:38 CEST Vložil: Benjamin

Principy poslal Nepřihlášený

Zastavme se nejprve u návrhů sborů. Návrhy na SD 2017 podalo celkem 10 sborů. Jmenovitě jsou to sbory Aš, Brno, Karlovy Vary, Kroměříž, Lovosice, Praha 3, Praha 4, Praha – Církev XXI. století, Praha Vinný kmen a Vikýřovice. Dovolím si návrhy rozčlenit dle toho, z jakého teologického spektra sborů přicházejí. Jsou to především sbory fundamentalistické (Kroměříž, Lovosice). Dále sbory konzervativní, mezi něž bych zařadil sbory s rumunskými kazateli (Aš, Karlovy Vary), rusky hovořící (Praha - Vinný Kmen a Praha - XXI. století) a sbory Brno a Prahu 3. A pak již jen zbývají dva sbory Praha 4 a Vikýřovice. Dále jsou zde návrhy VV, které jsou svým obsahem blízké návrhům sborů fundamentalistických a konzervativních. Je překvapivé, že návrhy z jiných ať už (českých) konzervativních nebo tradičních sborů na SD nepřišly.

V návrzích došlých na SD lze vidět pokračování v nastoleném kurzu změnit BJB v církev. Chápání BJB jako církve velmi silně zaznívá ve výrocích typu „Boží slovo církev vybízí, aby ve svém středu netrpěla žádné falešné učení“ (Lovosice), ve varování před poskvrněním BJB jako církve scestným učením (Karlovy Vary) a v uchránění BJB před tresty Božími (Aš). Dále se v návrzích objevují důrazy na teologickou uniformitu (v návrzích rusky hovořících sborů) a vyvstává v nich touha potlačit svobodu svědomí jednotlivce (např. Praha 3). V neposlední řadě přispívá k vnímání BJB jako církve svým postojem také VV, jenžto svým návrhem na „káznění“ sboru v Praze 4 bez opory v řádech a dokumentech BJB vystupuje ze své služebné role. (Zde není zcela zřetelné odkazování se ke sborové kázni v předsednické zprávě, když VV později přiznává, že BJB status nadsborové kázně nezná.)

Přitom je zajímavé si v této souvislosti povšimnout, že ve zněních svých návrhů se stávajících řádů a dokumentů BJB přímo dovolávají pouze sbory Praha 4 (kongregační zřízení), Vikýřovice (dodržování jednacího řádu) a VV (ukončení členství sboru ve svazku BJB) a už žádné jiné vyjma těch, které chtějí řády BJB měnit.Námluvy fundamentalistických a konzervativních sborů

Dále toto předsjezdové období je třeba vnímat jako období námluv mezi fundamentalistickými a konzervativními sbory. Oba tyto proudy v BJB si v této chvíli dělají vzájemné ústupky. Níže jsou rozvedeny podrobněji.

1. Teologická komise a návrh na její odvolání Výkonným výborem

VV svůj návrh odůvodňuje tím, že se komise v menším počtu nemůže vyjadřovat k aktuálním otázkám BJB. Tento návrh VV je zřetelnou narážkou na zprávu teologické komise ve sjezdových materiálech, která zahrnuje analýzu s kritickým zhodnocením fundamentalistických sborů. Z návrhu VV na odvolání teologické komise lze odvodit, že VV si tuto kritiku fundamentalismu v řadách BJB nepřeje.

 

2. Návrh VV vyjadřující se ke snaze o obnovení Mariánského sloupu

Je velmi nezvyklé, aby se VV takto zaktivizoval a podával Sjezdu návrh vyjadřující se k otázce, která byla součástí debat Ekumenické rady církví. V minulosti se k ožehavým otázkám projednávaným v ERC představitelé BJB stavěli zdrženlivě. Nejinak tomu bylo i při projednávání této otázky v ERC 2.11.2016, kdy se VV zdržel hlasování. Přidal se pouze k odsouhlasení usnesení valného shromáždění ERC (24.11.2016), v němž se doporučuje, aby se církve vyjádřily k dopisu kardinála Duky k této otázce samostatně. VV nerozeslal dopis kardinála Duky, aby se s ním mohly sbory seznámit a doporučit adekvátní odpověď. Místo toho předkládá Sjezdu návrh, který je třeba vidět v kontextu návrhů fundamentalistických sborů ohledně vztahu BJB k ERC.

Na jednu stranu VV v odůvodnění svého návrhu opravuje popletené údaje o valném shromáždění ERC v návrhu lovosického sboru. Na druhou stranu tím, že se VV takto zaktivizoval a podává návrh, který fundamentalisté jistě rádi podpoří, jim vlastně vychází vstříc, aby je uklidnil. VV chce tímto návrhem říci, že přece BJB také v některých věcech velmi razantně nesouhlasí s římskokatolickou církví (jako například ve věci týkající se obnovení Mariánského sloupu v Praze). Tento návrh VV spíše než by byl vyjádřením BJB navenek ke společnosti je vyjádřením dovnitř BJB. Chce být smířlivý k postojům fundamentalistických sborů.

 

3. Odmlka VV směrem k fundamentalistickým sborům a jejich návrhům

Ve sjezdových materiálech nenacházíme žádný náznak ze strany VV vymezit se vůči opakovaným návrhům fundamentalistických sborů. Tyto sbory již přitom byly loňským návrhem vikýřovického sboru vyzývány k tomu, aby od svých návrhů o vystoupení BJB z ERC a přikazování VV neúčastnit se ekumenických shromáždění, upustili. Poněvadž jsou to tytéž návrhy, které byly zamítnuty předchozím Sjezdem, VV mohl při sestavování letošních sjezdových materiálů vyjádřit, aby byla v těchto otázkách respektována usnesení minulého Sjezdu. Svým mlčením k těmto návrhům VV signalizuje neochotu pouštět se do střetu s fundamentalistickými sbory a tím umožňuje těmto sborům nepozorovaně zasévat semínka svých nauk mezi ostatní sbory. Je docela možné, že fundamentalistické sbory budou tyto své návrhy předkládat na SD opakovaně tak dlouho, až dosáhnou svého.

Porovnáme-li návrhy na SD loňský a letošní, můžeme zřetelně vidět posun v návrzích podle toho, z jakého spektra sborů přicházejí. Slušné tradiční sbory svou rétoriku zjemnily, naopak fundamentalistické sbory na agresivitě ještě přidaly. Dobrým příkladem v tomto ohledu slouží porovnání loňských a letošních návrhů sboru vikýřovického na straně tradičních sborů a lovosického na straně fundamentalistických sborů. Je to obvyklý jev, slušní svou rétorikou ustupují (Vikýřovice), agresivní ji naopak stupňují (Lovosice). Alarmující je přimhuřování oka nad tímto jevem Výkonným výborem.

 

4. Ordinace bratra Václava Chumchala, kazatele sboru v Lovosicích

Je třeba si klást vážné otázky nad doporučením Komise duchovní služby k ordinaci bratra kazatele Václava Chumchala. Václav Chumchal svým dosavadním agresivním vystupováním v BJB požadavky k tomu, aby byl ordinován jako člověk pro BJB s určitým kreditem, nesplňuje. K tomu závěru lze dojít, pokud si člověk např. projde loňskou emailovou korespondenci, v níž se br. Chumchal velice ostře až nekřesťansky vyslovil proti bratru Dobroslavu Stehlíkovi. V současných návrzích za lovosický sbor se br. Chumchal vyhraňuje proti bratru Milanu Kernovi, kterého napadá z bezbožného jednání kvůli účasti na ekumenických bohoslužbách. V komunikaci mezi kazateli BJB píše pohrdavě o řediteli školy Dorkas v Olomouci bratru Petru Hlaváčkovi. Své oponenty v teologických debatách oslovuje „pane“, nikoliv „bratře“, ale to ne z důvodu že původně vyšel z katolického prostředí, nýbrž tak činí záměrně, protože je nepovažuje za své bratry a sestry.

Zneklidňující jsou výroky v jeho kázáních na adresu pankráckého sboru: „Jsme v boji. Jsme v boji s vlky, kteří trhají Boží stádo, kteří překrucují Písmo, kteří ho rozmělňují a ohánějí se falešnou láskou. … Vlci nejsou jenom ve světě, ale jsou také v církvi. Pronikli mezi Boží lid, vetřeli se s nekalými úmysly….vyšli z nás, ale nejsou z nás.“ (kázání 17. a 31.5.2015)

Za zcela zásadní v současné situaci BJB je třeba vidět výroky br. Chumchala v nedávném rozhovoru s bratrem Ivanem Stankem, v rozhovoru, který byl také veřejný pro kazatele BJB. Níže jsou uvedeny v plném kontextu:

Br. Václav Chumchal 20.2.2017

„Domnívám se, že před naší jednotou ale i jednotlivci v ní (včetně mě) nyní leží několik otázek, které si musíme pokládat. Proč jsme baptisté? Ztotožňujeme se historicky s tímto proudem věrouky? Chce být vůbec současná česká BJB ještě stále církví s reformačními důrazy? Chce se ještě stále hlásit k evangelikalismu? Jsou pro nás ještě stále důležité doktríny, zásady a stanoviska, na kterých byla tato denominace postavena? Chceme být ještě stále poslušní Písmu anebo už pro nás Bible není ani primárním zdrojem ani autoritativní normou, vdechnutou Božím Duchem? 

 

Pokud si jako jednota odpovíme ANO, tak se musíme radikálně zbavit těch, kteří se mezi nás přikradli, kteří možná vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kteří přinášejí zhoubné nauky a nedrží se zdravých slov našeho Pána. Kteří mluví převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. 

 

Pokud si jako jednota odpovíme NE. Tak je opravdu na místě, abych si já a mě podobní hledali místo někde jinde. Mezi těmi, kteří na Písmu a společném učení stát chtějí a hodlají ho respektovat. Protože dlouhodobě zůstávat ve společenství, které se jen jako církev tváří, ale to podstatné jí uniká, je naprosto zbytečné. 

 

Tzn. ztráty budou tak jako tak a jednota si musí uvědomit, jak si na dané otázky odpovědět? Musí se rozhodnout, kterou cestou se chce vydat? Jak si BJB odpoví, ukáže čas? To jediné, čím si mohu být jistý je, že pospolu, v tom složení ve kterém dnes existujeme, to určitě nebude. (Gal 1)“

 

Ordinaci bratra Chumchala ve světle těchto jeho výroků si nelze vysvětlit jinak, než že se Komise duchovní služby přiklání k jeho vidění věcí v BJB. Komise duchovní služby je zastoupena členy pouze konzervativních sborů (Aš, Brno), proto i ordinaci br. Chumchala je třeba vnímat za signál k budoucímu úzkému sepětí konzervativních a fundamentalistických sborů. V takovém sepětí fundamentalistických a konzervativních sborů může být v BJB velice úzko jiným tradičně orientovaným sborům.

 

5. Taktika fundamentalistických sborů

Již v únoru tohoto roku bylo sepsáno Prohlášení čtyř fundamentalistických sborů a stanice Jílové u Děčína, které se z taktických důvodů fundamentalistické sbory rozhodly nyní nezveřejňovat. Toto prohlášení vytyčuje směr, kterým si fundamentalistické sbory přejí, aby se BJB vydala. Nezveřejnit toto prohlášení je součástí taktiky fundamentalistických sborů, které nyní zjistili, že jim začíná být ze strany konzervativních sborů více nasloucháno a proto směrem k těmto sborům mírní své kroky.

Za uplynulý rok se fundamentalistickým sborům povedl v BJB husarský kousek. S prvním pokusem přišli již na kurzu kazatelů v květnu 2016, kde obdobně jako na RZS chtěli odvézt pozornost z debaty o kazatelské službě žen k výbušnějšímu tématu, jenž by se stal lakmusovým papírkem pravověří v BJB. Tenkrát museli odejít s prázdnou. Po inkvizičním výslechu na RZS se ovšem podařilo, že jim na lep skočila nejen řada konzervativních sborů, ale především sám Výkonný výbor. Mazaně dovedli od sebe odfiltrovat v BJB veškerou pozornost. Důkazem toho jsou letošní sjezdové materiály, kde se ani jeden návrh nezabývá vysloveně fundamentalistickými sbory, ale naopak všechna pozornost je soustředěna tam, kde ji odedávna chtěli mít, tedy na pankrácký sbor. Sjezdové materiály také ukazují, že fundamentalisté na sebe neuvěřitelným způsobem nabalili konzervativní sbory. Lze se domnívat, že si je budou chtít udržet co nejdéle. Proto záměrně nevyšli ven se svým prohlášením z 10.2.2017, aby zbytečně před SD netříštili pozornost. S prohlášením vyjdou ven po námluvách s konzervativními sbory a poté, co konzervativní sbory docílí toho, aby pankrácký sbor byl z BJB odejit. V té chvíli budou mít fundamentalisté ještě silnější pozici. Budou se v BJB snažit prosadit svůj jednostranný a úzce zaměřený pohled na Písmo, budou usilovat o aktualizaci ústavy směrem k fundamentalistickému vyznání víry a možná již v té době docílí toho, že BJB bude venku z ERC. Toto se může stát velmi, velmi brzy. Mnohé návrhy na letošní SD, pokud budou schváleny, této cestě velice nasvědčují. Je na místě klást si otázku, co se pak stane s tradičními sbory? Budou také jeden po druhém z BJB vypuzovány?

 

Čas zralý na reformu BJB

BJB dospěla do fáze, kdy potřebuje novou reformu. Poslední reformou prošla v 90. letech, kdy byly celkem úspěšně napravovány mnohé pokřivenosti z dob komunistického režimu. Od přelomu tisíciletí se ovšem BJB postupně pomalými kroky vzdaluje baptistickým ideálům, míří směrem k církvi, a snad nyní po pětadvaceti letech opět potřebuje novou reformu, obdobnou té z 90 let. Je skoro zázrakem, že baptistické zásady a stanoviska tak pracně sestavované v 90. letech celou tu dobu bez újmy přežily. To se ovšem může letošními návrhy na SD rychle změnit.

Před sjezdovými materiály se jevila reálná situace v BJB jako soužití konzervativních, tradičních a progresivních sborů s tím, že se fundamentalistické sbory budou muset rozhodnout, jestli se přizpůsobí a zůstanou v BJB, nebo v opačném případě si budou hledat místo někde jinde (jak píše br. Chumchal).

Nyní se můžeme domnívat (nebo je to spíše přáním?!?), že v BJB jsou síly rozloženy na konzervativní proud (fundamentalistické a konzervativní sbory) a proud reformní (některé tradiční sbory a sbor pankrácký). Fundamentalistické a konzervativní sbory se ještě více semkly k sobě. Může se v podobě reformního proudu vytvořit v BJB protiváha? Co když BJB zreformovat nepůjde? Může v tom případě vést reformní proud ke vzniku nové české baptistické jednoty?


Nepodepsaný
(analytik podílející se na zprávě teologické komise) 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Benjamin


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.66
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Associated Topics

Principy


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Situace v BJB – předsjezdová analýza z 27.3.2017" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.13 Seconds