Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Dana   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5000, adminů: 23, uživatelů: 2863
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 632 608

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 14 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE
Posted on Úterý, 02. květen 2017 @ 20:55:13 CEST Vložil: Mainstream

Teologie poslal BohemianAnonymus

Mt. 12:39,40 "On jim však odpověděl: Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. (40) Vždyť jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země."

 (všechny citáty pokud není uvedeno jinak, jsou ze SP)

Není zde řečeno, že Syn člověka bude tři dna a tři noci v hrobě - nýbrž "v srdci země", v nitru země, což je široký pojem zahrnující i hrob. 

A pokud jde o den, tak "den", tj. jedno otočení země kolem své osy (siderický den) dělili Židé na den i noc po 12 hodinách, (Mt. 20:1-12; J. 11:9). Hodiny se počítaly od jitra, tedy přibližně od šesté hodiny. Poledne tedy bylo hodinou šestou, a naše třetí hodina odpoledne hodinou devátou. Židovský den začínal východem první hvězdy, tedy večerem (Mt. 28:1), což znamená, že od pátečního večera již začínal den sobotní, tj. sváteční. Z textů Písma vyplývá, že se popisované události udály v čase kratším než 3x24 hodin, tzn. že "den" i "noc" mohly znamenat jak její plnou délku (12 hodin), tak i její časově blíže neurčenou část. To potvrzuje i Dr. Col, který se ve svém překladu NZ v poznámkách vztahujících se k Mt. 12:38-40 praví: "Výraz tři dny a tři noci" je třeba brát ve smyslu židovského počítání. Židé počítali konec nebo začátek dne za celý den."


Pokusme si zrekapitulovat ony 3 nejdůležitější dny v dějinách lidstva:

DNY

1 den-Pátek: Od odpoledních hodin přibližně do večerní 18 hodiny byl Spasitel již v hrobě. Večerem, tedy asi od 18 hodin, začínala židovská sobota, svátky Pesach, kdy bylo zakázáno pohřbívat, proto musel být pohřeb vykonán rychle.

Lk. 23:44-46 "Bylo již okolo šesté hodiny; tu nastala tma až do deváté hodiny, (45) protože se zatmělo slunce. Opona svatyně se uprostřed roztrhla. (46) A Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A když to řekl, vydechl naposled."

Josef, člen rady z židovského města Arimatie, udělal toto:

Lk. 23:52-54 "Ten přišel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. (53) Sňal je, zavinul do plátna a položil do hrobky vytesané ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. (54) Byl den přípravy a nastávala sobota."


2 den-Sobota: po celý den, tedy přibližně od 6 do 18 hodin byl Spasitel v hrobě.


3 den-Neděle: v hrobě byl Spasitel pouze část nedělního jitra, po dobu časově blíže neurčenou. Pak byl vzkříšen, setkal se s Marií Magdalskou a učedníky:

Mt. 28:1,2,5,6 "Po sobotě, když už svítalo na první den týdne přišla Marie Magdalská a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob. (2) A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil s nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něm. (5) Anděl promluvil k ženám: Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. (6) Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. "

J. 20:17 "Ježíš jí řekl: Nedrž se mne (BK: "nedotýkejž se"), neboť jsem ještě nevystoupil ke svému  Otci."

J. 20:19 "Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu a učedníci byli ze strachu před Židy [shromážděni] za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: Pokoj vám."

Ale po svém vystoupení k Otci v obživeném Duchu (viz níže), se situace ohledně dotýkání se Spasitele radikálně mění: Spasitel který po osmi dnech učedníky navštívil, sám Tomáše vyzývá, aby se přesvědčil o Jeho zraněních (J. 20:26-29).

NOCI

1 noc z Pátku na Sobotu: celou noc, přibližně od večerní 18 hodiny do 6 hodiny ranní sobotního dne byl Spasitel v hrobě. 

2 noc ze Soboty na Neděli: celou noc byl Spasitel stále v hrobě.

3 noc z Neděle na Pondělí: od večerních hodin neděle do časově neurčených hodin dne pondělního, byl již vzkříšený Spasitel svým obživeným Duchem (1Pt. 3:18,19) v "srdci země". (též Mt. 12:39,40).

Víme, že Spasitel od nedělního rána již nebyl v hrobě, protože byl vzkříšen. Setkal se s Marií Magdalskou a učedníky. Teď mu ještě zbýval poslední úkol: sestoupit se svým Duchem do "srdce země" - do podsvětí. Řada vykladačů vidí mezi hrobem a podsvětím kontinuitu.

Pojem "srdce země" zahrnuje i peklo, tedy něco, co je "uvnitř" - z Písma víme, že Dátan a Abíram sestoupili zaživa do pekla - podsvětí (4M. 16:30n), které bylo "bipolární", tedy mělo své [+] i [-]. Jsem přesvědčen o tom, že až do Spasitelova  vítězství na kříži existovala vedle sebe dvě části: Jedno pro spravedlivé a druhé pro bezbožné, tedy Peklo, obě navzájem oddělené nepřekročitelnou propastí. 

Lazar tedy nebyl po smrti přenesen k Bohu, ale do nižších světů - klína Abrahamova (Lk. 16:19n), odkud si ho spolu s ostatními zástupy spravedlivých všech věků vzal náš Spasitel po svém vzkříšení k sobě do nebe.

Dokonce i David, předobraz mesiášského Krále nebyl přenesen k Bohu (1Kr. 2:10), ale byl připojen ke svým otcům. Výjimkou byl Eliáš (2Kr. 2:11) a Enoch (1M. 5:24) kteří byli k Bohu přeneseni v těle. 

Je vidět, že ani  starozákonní svatí nemohli předstoupit před Hospodinovu tvář, Který je třikrát svatý (Iz. 6:3). Od pádu člověka do hříchu (1M. 3) je celé lidstvo v zajetí hříchu a čekalo/čeká na vysvobození, které může přinést jen Kristus. 

Prof. Erich Sauer vidí problém takto:

Erich Sauer: SVÍTÁNÍ SPÁSY SVĚTA  7 kapitola: Životní cesta Zákona 
A. Starozákonní společenství s Bohem (str. 114)

"Základem mozaické obětní služby tudíž není jenom shlazení, nýbrž smíření, nikoliv pouhá odplata v rámci soudcovské spravedlnosti, nýbrž relativní obnovení společenství vykupující láskou. To usmíření však umožňuje mozaická oběť "přikrytím" hříchu. Odejmout hřích sice nemůže, "neboť nemožné jest, aby krev býků a kozlů shladila hříchy(Žd. 10,4.11) - to může jen a jen oběť Kristova (Žd. 9,26) ale z hlediska Golgoty může přikrýt hříchy spáchané v důsledku lidské slabosti tak, aby je Bůh neměl na očích. To byl její úkol - ve vztahu ke kříži - i její síla." 

Poznámka autora pod čarou: 

Všude tam, kde se ve Starém Zákonu našich Biblí vyskytují slova "shladit, odpustit", je v hebrejské verzi použito slovesa "kaphar", tj. "přikrýt přetřením", "zakrýt" (totéž slovo jako v 1M. 6,14). Z téhož kmene je odvozeno i slovo "kapporeth", vlastně něco (hříchy) k "přikrytí", tj. slitovnice. Str. 114.

Pro hříchy spáchané úmyslně a po zralé úvaze, tedy pro hříchy vědomé a chtěné, hříchy spáchané "se zdviženou paží", měla Stará smlouva jen ukamenování (4M. 15,30 doslovně; 3M. 24,10-23). Str. 114,115.

Mozaická oběť -  str. 118

Poznámka redakce pod čarou:

Mozaická oběť - Mozaika představuje nějaký obraz, složený např. z různobarevných kaménků. Různé starozákonní oběti byly obrazem té jedinečné oběti Pána Ježíše Krista.

Konec citátu.

TRIUMFÁLNÍ PRŮVOD KRISTŮV:

Ef. 4:9 "Co jiného znamená vystoupil, než že nejdříve sestoupil do nejnižších částí země?"
Ef. 4:8 "Proto praví: Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem."
Lk. 4:18,19 "Pánův Duch je na mně . . . abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění . . . propustit zlomené na svobodu, (19) vyhlásit vítaný Pánův rok." (Iz. 61:1,2).

1Pt. 3:18-20 "Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen (19) V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, (20) kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, . . .""
Sk. 2:27 "neboť nezanecháš moji duši v podsvětí, aniž dáš Svatému svému uvidět zkázu." (Sk. 13:35).
1Kor. 15:45 "Tak je i napsáno: první člověk, Adam se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím."

Spasitel svým Duchem přivedl zástupy spravedlivých všech věků kteří žili před Ním, a tudíž nemohli Jeho oběť přijmout, z části podsvětí jim vyhrazeného na nebesa, tzn., že Spasitel svou oběť velkoryse vztáhl i na ně. 

Spasitel tedy vystoupil k Otci (Ef. 4:8,9) v obživeném Duchu (1Pt. 3:18,19), někdy v noci na Pondělí, či v Pondělí, v čele triumfálního průvodu duší obdařených Duchem (Kaz. 12:7; J. 3:6,7) starozákonních svatých a spravedlivých ze všech národů (Ř. 2:14-16), s výjimkou Eliáše a Enocha, kteří byli k v těle k Bohu přivedeni přímo (2Kr. 2:11; 1M. 5:24). A tito svatí, sice ještě ne tělesně (1Tes. 4:15-17) pak vešli k Bohu skrze Krista, jako jediné Dveře vedoucí k Otci (J. 10:7,9). 

Část pro podsvětí určená pro spravedlivé po odchodu spravedlivých na nebesa ztratila svůj smysl a zanikla - podobně jako zanikl i pozemský ráj v zemi Eden (1M. 2:15). TO JE DŮLEŽITÁ PARALELA!  A protože část [+] zanikla, tak se rozhodně nemohla stát jakýmsi "očistcem", protože předrahá krev Kristova nás (žijící) očišťuje od všelikého hříchu. Po zániku této části se podsvětí stalo jednoznačně "unipolárním" [-], Peklem.

Písmo praví:
1J. 1:7 " . . . a krev Ježíše [Krista], jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu."

"Očišťuje nás" - "právě teď!!!" - nikoli "očistí nás" - někdy v budoucnu!

Spasitel praví:

J. 10:9 "Já jsem DVEŘE. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; . ."
J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."

Od této chvíle!  Tedy od chvíle, kdy byl výrok pronesen - jde tedy o začátek a průběh procesu, který bude ukončen uplynutím doby milosti. Eliáš i Enoch byli tedy přivedeni k Bohu před platností tohoto Spasitelova výroku. Žasnu nad přesností Písma!

Text (Ef. 4:8) praví, že Spasitel vystoupil do výše, odvedl zajatce a dal jim dary. Jak jsem již napsal, od pádu člověka do hříchu (1M. 3) je celé lidstvo v zajetí hříchu a čekalo/čeká na vysvobození, které může přinést jen Kristus.  A tím velikým darem je spasení (Ef. 2:8,9). 

Aby se naplnila Písma, tak tito starozákonní spravedliví společně se spravedlivými ze všech národů vešli k Otci do nebe jedinými Dveřmi, jimiž je Kristus sám (J. 10,7,9)!!!

KOLOSÁLNÍ!!!

A pro nás pak platí:

J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal." 
J. 10:9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; . ."

KRISTUS JE SPOLEČNÝM JMENOVATELEM VŠEHO - VYJMA OTCE!!!

Tedy pro toho kdo nectí Syna, je Bůh naprosto NEPŘÍSTUPNÝ.


BA


 
Příbuzné odkazy
· Více o Teologie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Teologie:
Chudoba baptistické teologie (J. McClendon)


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 11. červen 2017 @ 23:47:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve svém článku jsem zmínil Eliáše a Enocha, kteří byli k Bohu přeneseni v těle (2Kr. 2:11; 1M. 5:24). Existuje však i třetí člověk, který byl k Bohu přenesen přímo, byť nikoli v těle, ještě před Kristovým triumfálním průvodem: Byl to kající se zločinec, kterému Spasitel řekl:

Lk. 23:43 "I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, DNES budeš se mnou v ráji."

Je zvláštní, že i zde se setkáváme s číslem tři. 
BA

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds