Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Emanuel   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 4856, komentáře < 7 dní: 14, komentářů celkem: 4589, adminů: 23, uživatelů: 2371
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 842 773

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 22 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Zprávy: Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 13. září 2017
Posted on Sobota, 28. říjen 2017 @ 16:24:03 CEST Vložil: Mainstream

Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Výkonný výbor sešel v září na svém druhém pravidelném jednání.  Pro lepší přehlednost i vedení našich rozhovorů jsme se rozhodli ho rozdělit na jednotlivé oblasti. Vždy se tak chceme věnovat budoucím vizím a plánům, oblasti odborů, komisí a účelových zařízení BJB, mezisborovým vztahům, přípravám společných setkání, ekumeně a situacím na sborech. V rámci těchto oblastí vám přinášíme stručný přehled, o čem jsme společně jednali.

Vize a plány

VV hovořil o potřebě většího společného modlitebního zápasu za jednotlivé sbory a celou BJB a proto navrhuje od ledna 2018 začít společný modlitební řetěz po jednotlivých týdnech za konkrétní sbory a společnou práci BJB. Bližší informace o těchto společných modlitbách připraví kancelář VV pro RZS v Brně, sborům i odborům bude dán prostor informovat o aktuálních modlitebních tématech vždy v daném měsíci, podněty budou také 1 x za měsíc rozesílány na sbory emailem.

Dále hovořil o 100. výročí založení BJB, které připadne na rok 2019. VV navrhuje v tomto roce udělat společnou konferenci s názvem „Sto let spolu“, na jejímž programu by se podílely i jednotlivé odbory BJB (sestry, mládež, misijní odbor a odbor pro manželství a rodinu). Uvažujeme o spojení s podzimní konferencí mládeže, o místu a dalších podrobnostech budeme ještě jednat do RZS, kdy bychom rádi tento záměr představili sborům.

V rámci budoucích plánů nového VV jsme hovořili o obnovení Zpravodaje BJB, jehož vydávání bylo přerušeno a to od ledna 2018. Zpravodaj by vycházel 4 x ročně a to jak v tištěné, tak v elektronické podobně a obsahoval by kromě informací ze sborů a pro sbory také aktuality ze společné práce BJB i v zahraničí (práce odborů, komisí, EBF, BWA, atd.). O konkrétní podobě budeme jednat ještě na příštím setkání VV.

V rámci rozhovoru jsme také jednali o novém Zpravodaji Sítě víry, který byl rozeslán na sbory a VV pověřil tajemníka, aby požádal vydavatele o změně názvu tohoto časopisu, aby nedocházelo k záměně těchto dvou periodik.

VV dále jednal o termínu a programu kurzu kazatelů, který se uskuteční opět v centru Immanuel a to v termínu 29. – 31. – 5. 2018. Hostem setkání by měl být bratr Dietrich Schindler z Německa s tématy ohledně růstu sboru a výchovy nových vedoucích. Na upřesnění programu bude VV dále pracovat.

Odbory, komise, účelová zařízení

VV jednal o přípravách konference mládeže v Asi, zabýval se dopisem br. Boháčka ohledně navržených řečníků i praxe Odboru mládeže v předchozích letech. VV připomíná sboru i Odboru mládeže Organizační řád BJB (část C, odstavec II.) a považuje za potřebné na toto téma vést diskuzi se sbory i s radou Odboru mládeže, aby došlo k vyjasnění kompetencí v přípravách společných akcí.

VV projednal nominace do teologické komise a navrhuje bratry Marka Titěru, Jiřího Marka, Miroslava Čížka, Davida Slámu, Michala Petratura a Jana Bistranina. Tajemník bude tyto bratry kontaktovat a do RZS zjistí jejich odpověď. Sbory mohou tuto kandidátku rozšířit, volba by probíhala pak na příštím SD v Praze v roce 2018.

Bratr Pavel Coufal  informoval o rezignaci bratra kazatele Aloise Boháčka na práci v Komisi duchovní služby. Důvodem je nejasný postoj baptistických sborů v otázce potřebnosti ordinace svých kazatelů, kdy stejnou službu vykonávají ordinovaní i neordinovaní kazatelé. Do budoucna se tomuto podnětu musí  VV věnovat a upozorňuje také na potřebu doplnit obsazení komise. V současné době nejsou známy žádné požadavky sborů na ordinaci jejich kazatele.

VV dále jednal o návrhu misijního odboru na vydání knihy „Proč křesťanství?“  se zaměřením na apologetiku a mohla by se využít v rámci evangelizačních akcí sborů. Členové VV se k této otázce po prostudování elektronické verze knihy vrátí na příštím setkání.

VV projednal situaci na škole Dorkas, o které informoval tajemník. Do prvního ročníku zatím nastoupilo 8 studentů, čeká se ještě na dodatečné přihlášky. Škola je nyní v situaci, kdy není hospodaření vyrovnané a je potřeba čerpat rezervní prostředky. Další vývoj bude záležet na otázce dodatečně přijatých studentů v prvním ročníku i počtu těch současných, kteří budou pokračovat ve studiu.  VV bude očekávat na zprávy z podzimního jednání Rady školy a navrhne pak další postup a řešení pro BJB. Prosíme o vaše modlitby za nové studenty i celkovou situace na škole.

Br. Jackanič informoval o přehledu řádů jednotlivých odborů BJB, které neřeší otázku doporučení kandidátů ze strany jejich sboru. VV navrhuje doplnit formulaci do volebního řádu BJB, který by se tak vztahoval na všechny odbory společně, konkrétní formulace bude předložena sborům na RZS v Brně.

Příprava RZS, SD a mezisborové vztahy

VV jednal o vývoji ohledně usnesení SD 2017 týkajícího se sboru Na Topolce a dopisu, který byl adresován sborům v tomto měsíci. Staršovstvo sboru požádalo o společné setkání s VV, které by se mělo uskutečnit 5. října. VV z tohoto setkání připraví zprávu pro RZS.

VV dále pokračoval v přípravě Rady zástupců sborů v Brně, kde se v rámci programu budeme věnovat Konferenci k výročí BJB v roce 2019, pravidlům pro přípravy mládežnických konferencí, plnění Usnesení SD ve vztahu ke sboru Praha 4, přesunutým návrhům ze SD, obnovení vydávání Zpravodaje BJB, aktualizace pravidel pro přidělování dotací  a dalším aktuálním tématům.

Sbory

VV hovořil o situaci sborů, které hledají kazatele. Aktuálně se jedná o sbor v Brništi. Dále byl VV informován sborem v Žatci o nástupu nového kazatele br. Stanislava Baláže ze Slovenska. Tajemník také informoval o odchodu bratra kazatele Lva Schulze z plzeňského sboru do ECM a ukončení jeho služby v BJB.

VV jednal o zájmu dvou korejských skupin požádat o členství v BJB. VV pověřil tajemníka k tomu, aby pro složitost v komunikaci požádal nejdříve obě skupiny o písemné odpovědi ohledně jejich důvodů pro žádost o členství v BJB.

Bratr Pavel Coufal informoval o podnětech ze strany staršovstva a diákonů karlovarského sboru, se kterými se sešel. Sbor vyjadřuje touhu se více scházet s ostatními, touhu po změně duchovního ovzduší v Jednotě a navrhuje, aby i jednotliví členové VV více navštěvovali jednotlivé sbory.

Finance a organizace

VV hovořil o budoucím financování BJB na základě materiálů, které předložil tajemník. Podle hrubého odhadu by při zachování současné výše nákladů a klesajících dotací v rámci přechodného období mělo dojít k zápornému hospodaření zhruba kolem roku 2022. VV proto doporučuje, aby se od roku 2018 začalo s diskuzí ohledně budoucí podoby VV a jeho financování. BJB by měla udělat rozhodnutí do roku 2021 (do nových voleb) tak, aby vyhlášení voleb v předchozím roce probíhalo již podle tohoto rozhodnutí (ve smyslu výše úvazků a výše členských příspěvků).

VV v rámci diskuze o hospodaření také hovořil o návrhu bratra Radka Pospíšila na odmítnutí přijímání dotací na chod kanceláře od roku 2019 a tento návrh zamítl.

Bratr tajemník informoval o revizi účetnictví, kterou provedla revizní komise dle volebního řádu k 30. 6. 2017. Revizní komise kontrolovala kromě jiného také naplnění volebního řádu, kdy došlo podle pravidel k překrytí úvazků odcházejících a nových pracovníků o jeden měsíc za účelem předání agendy. Předseda vděčně vyzdvihl perfektní zpracování archivu, na kterém pracoval bývalý předseda br. Milan Kern. Původní pracovní úvazky tajemníka a předsedy tak byly ukončeny včetně čerpání dovolené k 30. 6. 2017. VV byl také tajemníkem informován, že současná podoba volebního řádu je dostatečná a je možné podle pravidel předávání i v budoucnosti pokračovat.

VV schválil návrh tajemníka na aktualizaci pravidel pro rozdělování dotací na sbory se zachováním stejných principů rozdělování dotací na úvazky. Znění bude předloženo k diskuzi na RZS.

Tajemník informoval o čerpání podpory pro kazatelské rodiny na letní tábory dětí. VV schválil, aby od roku 2018 byla poskytována všem stejná částka ve výši 1000 Kč na dítě a rok na základě zaslané žádosti.<

VV schválil žádosti sborů o prodloužení dotací pro sbory Ostrava a Praha XXI. století.


Bratr Erik Poloha informoval o jednáních o spolupráci s maďarským misionářem pro neslyšící v ČR, který by byl ochotný pomoct s touto službou. VV požádal letos o finanční pomoc Čsl. konvence a podle výsledku bude možné tuto službu podpořit.

VV rozhodl o vydání Slov života na rok 2018 ve stejném počtu kusů jako v předchozím roce (610 ks menší verze, 100 ks větší verze). Cena byla stanovena opět na 110 Kč a 130 Kč.

VV schválil cestu bratra Erika Polohy jako místopředsedy VV na koncil EBF. Jedná se o zastoupení za bratra Pavla Coufala, který se ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit. Na koncilu v Arménii tak zastoupí BJB br. Jackanič a Poloha.

Ekumena

Br. Jackanič a Coufal informovali VV o odeslání nesouhlasných vyjádření ze stavbou Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí dle usnesení SD 2017 a to na Magistrát HMP, starostovi Prahy 1, kardinálu Dukovi a Ekumenické radě církví. Bratská jednota tuto snahu nepodporuje, protože dle našeho názoru povede k otevření starých křivd a nedorozumění. (viz. Usnesení SD 2017/20 ze dne 22. dubna 2017, ve kterém se píše, že Bratrská jednota baptistů odmítá snahu o obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Vnímáme ho jako symbol rozdělení našeho národa a jeho obnovení nepovede dle našeho názoru k vyrovnání se s naší historií, ale otevření starých křivd a nedorozumění v církvi i ve společnosti)

Br. Jackanič informoval o hledání zástupců BJB do mediální komise ERC. Případná zájemci o práci v této oblasti mohou kontaktovat tajemníka.

Ostatní

Br. Coufal informoval o své účasti na jednání redakční rady Rozsévače, o zaměření časopisu a nových spolupracovnících. Tlumočil prosbu redakční rady o větší propagaci ve sborech a nabídku volných čísel pro zájemce. Bratr také informoval o postoji redakční rady, že Rozsévač chce sloužit pro povzbuzení široké veřejnosti církevní i necírkevní a to svědectvími, zamyšleními, zprávami ze sborů, z celocírkevních akcí apod. a není určen pro vedení teologických diskusí a řešení vnitřních sporů.

Příští setkání VV se uskuteční ve středu 18. října 2017

Informace z kanceláře VV BJB

Připomínáme sborům termín kontroly informací v Adresáři BJB (do 30. září 2017) a objednávky Slov života pro další rok (do 9. října 2017). Slova života budou rozdávána sborům v rámci RZS v Brně.

Zasíláme také program akcí BJB na příští kalendářní rok. Termíny setkání Vzdělávání na cestě a termíny setkání Odboru manželství a rodinu najdete na webových stránkách BJB  na adrese https://www.bjb.cz/kalendar

Program akcí na rok 2018
  1. – 11. února – Kompas (Setkání Odboru mládeže)
  2. – 18. března – Československá konference mládeže (Bratislava)
  3. dubna – Sjezd delegátů (Praha)
  4. – 6. května – Konference sester (Košice)
  5. – 31. května – Kurz kazatelů (centrum Immanuel)
  6. listopadu – Rada zástupců sborů (Brno)

Jan Jackanič
tajemník VV BJB

Zdroj: www.bjb.cz


 
Příbuzné odkazy
· Více o Spolupráce mezi sbory
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Spolupráce mezi sbory:
Platforma vznikla jako reakce na to, že se BJB stává církví financovanou státem


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 13. září 2017" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.13 Seconds