Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Emanuel   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 4856, komentáře < 7 dní: 14, komentářů celkem: 4589, adminů: 23, uživatelů: 2371
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 842 770

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 22 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Baptisté v Evropě o homosexualitě
Posted on Pátek, 03. listopad 2017 @ 10:20:34 CET Vložil: Mainstream

Etika poslal Nepřihlášený

Výňatky z dokumentů baptistických jednot Německa, Dánska, Velké Británie a Komise EBF pro teologii a vzdělávání nabídnutých ostatním baptistickým jednotám v Evropě

Otevřený dopis prezidia německých baptistů (2013)


Téma homosexuality není tématem, s nímž stojí a padá Ježíšova církev

Téma homosexuality nepatří k jádru křesťanské víry. Dnes ale dochází k posuzování sborů a církví podle jejich postoje k tomuto tématu, což ztěžuje cestu k odlišenému přístupu. Kromě toho je toto téma integrální součástí mnoha etických témat, která pro nás nejsou snadná. Jde přitom vždy o otázku odpovídajícího přístupu k Písmu; a toto téma se dále dotýká mnoha důležitých oblastí křesťanské víry (například učení o stvoření). Jenže – je to snad téma, které rozhoduje o tom, zda je člověk křesťanem, a o existenci církve? Pozorujeme, že se toto téma příliš zdůrazňuje, a to vede k znehodnocování ústředních otázek. Je omylem dělat z postoje k tématu homosexuality měřítko křesťanskosti, případně tvrdit, že tento postoj je rozhodující pro spásu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření teologického fóra dánských baptistů pro sbory v baptistické jednotě Dánska (2012)

Náležíme společenství (sborů) s kvalifikovanými etickými rozdíly


Apoštol Pavel ve svém dopisu církvi v Římě popisuje svár, který je ve světle jeho napomínání možné považovat za adiaforon (viz Ř 14,1-15,7). V Pavlově případě to byla etická otázka o tom, zda-li křesťané v Římě mohou jíst vepřové maso a pít víno. Pavlův názor byl ten, že zde se jedná o adiaforon (druhotnou věc), která by měla být ponechána na rozhodnutí jednotlivce. Zároveň však napomíná obě strany – „slabé“ i „silné“ – aby se vzdali nedůvěry jeden vůči druhému. Místo toho by měli spolu hledat království Boží. To znamená spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. „Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu“ (Ř 14,17-19).

Jedna z otázek, se kterou se apoštol Pavel vypořádával, se týkala přístupu křesťanů k Mojžíšovu zákonu a možného závazného charakteru Mojžíšova zákona pro křesťany z pohanů. Pavel, jak víme, odmítnul, aby křesťané z pohanů podstupovali obřízku nebo aby dodržovali celý zákon Mojžíšův. Právě v této souvislosti apoštol Pavel říká, že „v Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou“ (Ga 5,6). Bezpochyby princip, kterému je vše podřízeno, je pro Pavla ten, že jsme „v Kristu“ a že víra „se projevuje láskou“. Rozhodující není náš lidský stav, zda-li jsme židé či pohané, muži nebo ženy, otroci či svobodní (Ga 3,28). Je možné, abychom pak na homosexualitu nazírali stejným způsobem? – Tedy, že podstatný není náš lidský stav – včetně naší sexuality – ale to, zda-li jsme „v Kristu“ a zda-li se naše víra „projevuje láskou“? Jinými slovy, zda-li je sexualita adiaforon?

Co se týče homosexuality, problém je často zcela opačný. Totiž ten, že křesťané nahlížejí na homosexualitu jako na něco, s čím stojí a padá víra (status confessionis) – což snadno vede ke štěpení církve. Pokud se toto stane, jednáme špatně. Nejednáme v souladu s Pavlovými pokyny církvi v Římě. Ani nedbáme Pavlova napomenutí církvi v Korintu, kde byla jedna skupina již připravena k vyloučení Pavla – totiž k vyloučení od křesťanské víry. Právě v této situaci apoštol Pavel říká: „Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha“ (1K 4,5). Vyřknout příliš rychlé a drastické soudy o víře a životě druhých je léčka, do které často padáme.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření britských baptistických kazatelů a teologů (2016)

Výzva baptistickým sborům

"Co, tedy, budeme dělat?"

Nemůžeme volat po pokoji, když žádného pokoje není. Nemůžeme předstírat, že konkrétní otázka týkající registrace sborů za účelem sňatků stejnopohlavních párů vymizí. Nevymizí ani širší okruhy otázek týkající se naší odpovědi na měnící se společenské chápání lidské sexuality. Tato otázka je celonárodně i v některých místních oblastech nevyhnutelná. Jinde se stane nevyhnutelnou v příštích několika málo letech. V našich sborech se nadále budou objevovat gay a lesbičtí křesťané, kteří potřebují být milováni a vedeni v praxi způsobem směřujícím ke svatosti tak jako je tomu u heterosexuálních křesťanů. Z Boží milosti budou i nadále přicházet k víře páry stejného pohlaví a budou muset být dobře vedeni k učednictví.

Mohli bychom usilovat o dosažení jednoty zavedením uniformity tím, že přivážeme Kristovo tělo k Záhořovu loži, abychom mu změnili tvar a rozmělnili jej tak, aby se vměstnalo do našeho současného (a samozřejmě nedostačujícího) chápání, jak má tělo Kristovo vypadat. Autoři tohoto prohlášení se domnívají, že každý takový pokus by byl nevěrou, zrozený ze strachu. Byl by popřením našeho společného baptistického vyznání o tom, že náš Bůh nás povolává žít pospolu.

Mohli bychom rezignovat na kongregační strukturu naší Jednoty a stát se nezávislými, ve víře že to, co nás rozděluje je větší než to, co nás spojuje. Ale co nás spojuje je společná víra a závazek k aktivnímu panství Ježíše Krista. Jsou naše spory v oblasti sexuální etiky, jakkoliv závažné mohou být, ve skutečnosti větší než je tato společná víra a závazek k panství Ježíše Krista? Stát se nezávislými a rezignovat na naši denominační strukturu by bylo opět nevěrou, strachem a popřením našeho sdíleného baptistického vyznání o Božím povolání žít spolu. Pisatelé tohoto prohlášení se domnívají, že odvážná a skutečně věrná odpověď je důvěřovat, že cesty, jakými nás Bůh povolal ke společnému životu, jsou správnými cestami v odpovědi na tuto současnou krizi.

• Vyzýváme místní sbory, aby se společně zapojily mnohem hlouběji a čestněji než kdykoliv předtím k poznávání druhých a nechaly se druhými poznávat.

• Vyzýváme k vážnému, otevřenému a ohleduplnému rozhovoru, který bude směřovat k obohacení naší společné misie: takový „rozhovor je teprve před námi“.

• Vyzýváme ke společné důvěře, k závazku věřit, že ty sbory, s nimiž nesouhlasíme, zaujaly svůj postoj z touhy formovat svůj život podle evangelia a z touhy následovat věrně zákonů Kristových zjevených v Písmu.

• Vyzýváme k ochotě umožnit, aby každý sbor mohl následovat své vlastní rozpoznání Kristova povolání v jeho životě, a k ochotě ze strany každého sboru umožnit, aby jeho rozpoznání bylo zkoumáno a přezkušováno druhými.

• Vyzýváme jednoduše baptistické sbory, aby měli odvahu být baptisty.

----------------------------------------------------------------------------------


Usnesení konzultační skupiny komise Evropské baptistické federace pro teologii a vzdělávání (2016)

1. Věříme, že přítomnost mužů a žen s homosexuální orientací v naší společnosti a našich sborech je skutečností, která nás všechny jako Boží lid nějakým způsobem ovlivňuje. Proto podporujeme členské jednoty EBF a místní sbory, aby nacházeli dobré, vhodné a nekonfrontační způsoby, jak o těchto věcech za společného hledání mysle Kristovy a vedení Písmem diskutovat.

2. Jsme znepokojeni násilným a nestřídmým jazykem, který někdy křesťané používají, když spolu mluví o všech aspektech homosexuality. Ať jsou naše názory jakkoliv rozdílné, chceme hledat způsob, jakým vést mezi sebou navzájem laskavý a uctivý dialog při rozpoznání, že celistvá Boží pravda je mimo pochopení kohokoliv z nás.

3. Věříme, že baptisté, kteří mají v této otázce různé názory, chtějí být věrnými Kristu. I když na základě četby Písma nemusíme dojít ke shodným závěrům, v naší touze věrně následovat Krista bychom se měli navzájem respektovat. To je možné jen tehdy, když na základě našich odlišných pohledů budeme chtít spolu diskutovat jak Písmo vykládat, aby jeho význam a poselství bylo pro naší dnešní dobu relevantní.

4. Jako sbory chceme být vstřícní ke všem lidem, kteří potřebují Boží milost a spásu vydobytou Ježíšem Kristem na kříži a v jeho zmrtvýchvstání. Chceme druhé milovat, tak jak je miluje Kristus. Věříme, že musíme nadále usilovně hledat, jak do evangelizace a misie našich sborů zahrnout podle Matouše 28, 16-20 „všechny lidi“, tedy i muže a ženy s homosexuální orientací. Položili jsme si otázku: „Jak zní zvěst evangelia člověku s homosexuální orientací, jak ji zakouší u křesťanů a/nebo církví, s kterými se potkává?“

5. V pastoraci církve jsme inspirováni příkladem Ježíše, jenž přijímal muže a ženy, kteří k němu přicházeli, každý ve své nouzi a potřebě uzdravení, smíření a naději pro svůj život. Sdílíme vědomí, že jsme všichni zlomenými lidmi a potřebujeme zakoušet uzdravení a změnu v našich vztazích. Toto uzdravení a změna pochází od Krista a často se děje prostřednictvím společenství církve.


 
Příbuzné odkazy
· Více o Etika
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Etika:
Ivan Štampach: Hlavně ta morálka


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Baptisté v Evropě o homosexualitě" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Baptisté v Evropě o homosexualitě (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Neděle, 05. listopad 2017 @ 21:17:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
teologické texty různých evropských baptistických jednot k problematice homosexuality ke stažení na webu Evropské baptistické federace
Re: Baptisté v Evropě o homosexualitě (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martyria v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 22:59:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprosto umělý problém. Kdo praktikuje homosexuální styky není křesťanem, protože setrvává ve zjevném hříchu.
Není tedy potřebné a hlavně ani žádoucí se nějaké "nové situaci" přizpůsobovat.
Nejde o žádnou novou situaci. Jde o totéž, o co šlo od počátku světa. Souboj s hříchem.
Re: Baptisté v Evropě o homosexualitě (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Mainstream v Úterý, 14. listopad 2017 @ 22:19:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Připomínáme, že jsme pro čtenáře Notabene jsme připravili novou anketu (v pravé části úvodní stránky): Jste pro vyloučení sboru na Topolce z Bratrské jednoty baptistů?

Reagujeme tím na mezisborové rozpravy, zda by měl sbor na Topolce zůstat v rámci Bratrské jednoty baptistů.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.35 Seconds