Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Olívie / Oliver   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2426
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 054 049

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 8 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?
Posted on Pátek, 10. srpen 2018 @ 09:07:56 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

1) Spasení ve starém Izraeli

3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."

Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


2) Zničením jeruzalémského chrámu v r. 70 vzal systém obětí za své

Nicméně: Kde není obětí za hříchy lidu, není také odpuštění.

Žd. 9:22 "A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve, není odpuštění."


3) Od dokonané Spasitelovy oběti je spása v judaismu realizovatelná jen dosažením absolutní bezhříšnosti, která však není v lidských silách

Od Adama je lidstvo zatíženo hříchem.

Ř. 5:18 "A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu."

Za těchto nových okolností každý, kdo chce být spasen, musí v judaismu dodržet dokonale ustanovení Zákona, jinak podléhá prokletí:

Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech."

Nicméně, i kdyby člověk od jistého okamžiku dokonale dodržel Zákon, tak to v žádném případě neřeší problém jeho minulých hříchů, které zůstávají . . . 


4) Z Písma víme, že jen Kristus dokázal Zákon naplnit

Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."


5) Izrael a chrám

V babylónském zajetí chyběl Izraeli chrám a s ním i možnost, vstoupit do vztahu s Hospodinem prostřednictvím obětí. V této době měl Izrael proroky Ezdráše a Nehemiáše, kteří lid povzbuzovali a tlumočili mu Hospodinovu vůli. Pozdější Izrael sice chrám již měl, ale chyběli mu proroci (tzv. intertestamentální doba), protože všichni proroci a zvláště prorok poslední, Malacháš (Mal. 3) již splnili svůj úkol: předpovědění Spasitele!!!

Náhrada chrámových obětí po zničení jeruzalémského chrámu v r. 70 pouhou recitací biblických pasáží vztahujících se k oběti a modlitbou, což prosazují talmudští učenci, je za těchto nových okolností protibiblické, a tudíž nepřípustné! Nutno v této souvislosti též upozornit na fakt, že Talmud je mimobiblický pramen, který je jako každé dílo lidské NUTNĚ!!! zatížen chybami a tudíž veškeré závěry z něj vyvozené se NUTNĚ!!! nacházejí na mimobiblické půdě!!! Judaisté se tedy nemohou opřít o pevné prorocké slovo (kral. "přepevnou řeč prorockou") - 2Pt. 1:19!!!

Vyloučení oběti z Božího plánu spásy je navíc rouhavé, protože institut velekněze i oběti musí být zachován - naprosto nezávisle na tom, zda jeruzalémský chrám stojí, či nikoli!!!

Žd. 4:14,15 "Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. (15) Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu."


6) Tento velekněz navždy ukončil starozákonní systém obětí, když za všechny obětoval sám sebe

Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

1J. 5:20 " . . . On je ten pravý Bůh a věčný život."


7. ZHODNOCENÍ JUDAISMU A KŘESŤANSTVÍ

Judaismus je torzem; nemá chrám, velekněze, ani oběti. Nemá nikoho, kdo by prosil Boha  za hříchy lidu. Došlo ke kardinálnímu přelomu: Výše uvedené entity Bůh nahradil novými, vyššími formami existence, dosavadnímu judaismu nekonečně vzdálenými a nepochopitelnými.  

CHRÁM

Bůh na zemi již nebydlí v chrámech udělaných lidskýma rukama (Sk. 7:48; 17:24). Sám Spasitel je chrámem (J. 2:19-21), ve kterém přebývá plnost Božství (Kol. 2:9). Též i následovníci Kristovi jsou chrámem (1Kor. 3:16; 2Kor. 6:16). 

VELEKNĚZ

Máme velekněze, Krista, který soucítí s našimi slabostmi (Žd. 4:14,15) a v Jeho Osobě i Přímluvce (1J. 2:1; Ř. 8:34), který se za nás neustále u Boha přimlouvá. 

OBĚŤ

Spasitel, Boží Syn, učinil konec starozákonním obětem, když obětoval sebe sama za hříchy celého světa (Ž. 7:27; 1J. 2:2). 

Z tohoto pohledu je jasně vidět, že judaismus je již dávno překonán.

Z těchto uvedených důvodů není odpuštění hříchů a tudíž i spasení v judaismu možné. 

Blíže k tématu: 
BA 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bask v Sobota, 11. srpen 2018 @ 17:57:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli to chápu správně, tak podle vás jsou dvě cesty spasení - jedna je skrze dokonalé skrze zachovávání zákona a druhá skrze víru v Ježíše Krista. Vlastně s ohledem na to, co jste napsal jinde vlastně tři cesty - ta třetí je spasení skrze (tajnou) víru v (neznámého) Krista, o kterém nikdy neslyšeli.

Akorát nerozumím bodu 3 - proč až od dokonané oběti Ježíše je požadovaná absolutní bezhříšnost. V zákoně i v prorocích čtu, že Izraelci mají plnit všechna slova, která jim Hospodin přikázal a když je nebudou zachovávat, dopadnou na ně všechna slova prokletí ze smlouvy, kterou s nimi Hospodin uzavřel. A Bůh jim přikazuje (Lv 11,44), že mají být svatí, jako on je svatý - a jestli je Bůh dokonale svatý, potom požaduje dokonalou svatost, nebo ne?

Ale podle toho, co píšete, se zdá, že to platí až od Ježíšovy dokonané oběti. Proč si to myslíte?

A kromě toho čtu, že Ábel byl spasen skrze víru, Noe byl spasen skrze víru, Abraham byl spasen skrze víru, Mojžíš byl spasen skrze víru, atd. "Spravedlivý z víry bude živ" a ne z dokonalého zachovávání zákona. Písmo přece říká, že skrze zákon nelze získat spravedlnost. 

Takže se mi zdá, že mícháte jablka a hrušky ;). Měl byste si ujasnit, co říká Písmo a nesnažit se ho vysvětlit lidskou moudrostí. 
Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 15. srpen 2018 @ 08:38:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na sousedním GS   je článek hojněji navštěvován i komentován. Je možné se do zajímavé diskuse i zapojit.
BA

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 15. září 2018 @ 11:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověku, který na sousedním GS oznámil svoji konverzi k judaismu, jsem odpověděl komentářem, v celkovém pořadí diskuse šestistým sedmdesátým pátým, překopíruji:

"Nyni uz pujdu cestou konverze k zidovstvi."

Vážený pane Avot,
nic proti tomu. Je to jen a jen Vaše rozhodnutí. Nicméně, dovolím si Vás zdvořile upozornit na skutečnost, že jako judaisté nemáte chrám, velekněze, ani oběť - a tudíž jste bez spojení s Bohem!!!

A to je otázka kardinální - jde o Váš věčný život!!!

Na Boha si stěžovat rozhodně nemůžete - vždyť On vám (i celému světu) ve své nekonečné milosti daroval Chrám, Velekněze i Oběť, kterými je On sám!!! Jestliže Bůh ukončil židovskou bohoslužbu tak razantním způsobem, pak jen proto, aby ji nahradil bohoslužbou vyššího typu! Nebylo tedy Božím záměrem, aby byl Hospodin uctíván nedokonale, aby bohoslužba byla jen torzem, Boha urážejícím.

BA

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 03. říjen 2018 @ 17:00:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z diskuse na sousedním GS posílám můj upravený komentář:

SPASENÍ IZRAELE

Problém judaistů je ten, že Hospodin (2M. 24:10) přestal být jejich Bohem (Oz. 1:9) v okamžiku, kdy Mesiáše zavrhli (Ž. 118:22; Mt. 21:42; Mar. 12:10, aj.), a následně i zabili (1Tes. 2:15).  Od této doby už Židé nemají k Bohu přístup, protože uctívání Hospodina je nerozlučně spjato s uctíváním Syna (J. 5:23). Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal . . . Tímto činem se stali Židé prokletím mezi národy, což dosvědčuje prorok Zachariáš (Zach. 8:13). A ten, kdo neuctívá Hospodina je nutně modlářem!!!

Toto prokletí z nich sejme Mesiáš při svém druhém příchodu v moci. Tím získají Židé znovu přístup k Bohu. Židé, které Spasitel-Mesiáš zachrání, pak s údivem zjistí, že tu Mesiáš už byl - a že ho probodli (kolektivní vina přecházející z pokolení na pokolení!!!) a budou nad Ním naříkat jako nad prvorozeným (Zach. 12:10). To bude slavná doba, kdy bude spasen celý (přítomný) Izrael (Iz. 59:20; Ř. 11:26), kdy Vysvoboditel - Mesiáš odvrátí od Jákoba bezbožnosti - což ovšem znamená, že až do této chvíle bude Izrael jako národ BEZBOŽNÝ!!! 

Bude to slavný okamžik přetvoření židovského národa; mnozí lidé a mnohé národy budou hledat Hospodina zástupů v Jeruzalémě aby si Ho naklonily (Zach. 8:22) a Židé se stanou Kristovými misionáři takových kvalit, že se deset mužů z národů všech jazyků chytí roucha jednoho Žida a půjdou s nimi, protože s Židy bude Bůh (Zach. 8:23). Nicméně pro ty, kteří se tohoto slavného okamžiku nedožijí, platí, že i kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen ostatek bude zachráněn (Iz. 10:22; Ř. 9:27). Ten ostatek, jsou Židé věřící ve Spasitele, ta většina národa jsou modláři, kteří ve svém modlářství také zahynou.


JUDAISMUS BYL DEFINITIVNĚ PŘEKONÁN V KRISTU, KTERÝ JE CHRÁMEM, VELEKNĚZEM I OBĚTÍ!!!BA

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 28. říjen 2020 @ 14:29:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jiný pohled na judaismus, který je ve své podstatě antikristovským náboženstvím: 
BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.08 Seconds