Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Matěj   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5000, adminů: 23, uživatelů: 2910
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 675 322

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 7 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?
Posted on Pátek, 10. srpen 2018 @ 10:07:56 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

1) Spasení ve starém Izraeli

3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."

Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


2) Zničením jeruzalémského chrámu v r. 70 vzal systém obětí za své

Nicméně: Kde není obětí za hříchy lidu, není také odpuštění.

Žd. 9:22 "A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve, není odpuštění."


3) Od dokonané Spasitelovy oběti je spása v judaismu realizovatelná jen dosažením absolutní bezhříšnosti, která však není v lidských silách

Od Adama je lidstvo zatíženo hříchem.

Ř. 5:18 "A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu."

Za těchto nových okolností každý, kdo chce být spasen, musí v judaismu dodržet dokonale ustanovení Zákona, jinak podléhá prokletí:

Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech."

Nicméně, i kdyby člověk od jistého okamžiku dokonale dodržel Zákon, tak to v žádném případě neřeší problém jeho minulých hříchů, které zůstávají . . . 


4) Z Písma víme, že jen Kristus dokázal Zákon naplnit

Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."


5) Izrael a chrám

V babylónském zajetí chyběl Izraeli chrám a s ním i možnost, vstoupit do vztahu s Hospodinem prostřednictvím obětí. V této době měl Izrael proroky Ezdráše a Nehemiáše, kteří lid povzbuzovali a tlumočili mu Hospodinovu vůli. Pozdější Izrael sice chrám již měl, ale chyběli mu proroci (tzv. intertestamentální doba), protože všichni proroci a zvláště prorok poslední, Malacháš (Mal. 3) již splnili svůj úkol: předpovědění Spasitele!!!

Náhrada chrámových obětí po zničení jeruzalémského chrámu v r. 70 pouhou recitací biblických pasáží vztahujících se k oběti a modlitbou, což prosazují talmudští učenci, je za těchto nových okolností protibiblické, a tudíž nepřípustné! Nutno v této souvislosti též upozornit na fakt, že Talmud je mimobiblický pramen, který je jako každé dílo lidské NUTNĚ!!! zatížen chybami a tudíž veškeré závěry z něj vyvozené se NUTNĚ!!! nacházejí na mimobiblické půdě!!! Judaisté se tedy nemohou opřít o pevné prorocké slovo (kral. "přepevnou řeč prorockou") - 2Pt. 1:19!!!

Vyloučení oběti z Božího plánu spásy je navíc rouhavé, protože institut velekněze i oběti musí být zachován - naprosto nezávisle na tom, zda jeruzalémský chrám stojí, či nikoli!!!

Žd. 4:14,15 "Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. (15) Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu."


6) Tento velekněz navždy ukončil starozákonní systém obětí, když za všechny obětoval sám sebe

Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

1J. 5:20 " . . . On je ten pravý Bůh a věčný život."


7. ZHODNOCENÍ JUDAISMU A KŘESŤANSTVÍ

Judaismus je torzem; nemá chrám, velekněze, ani oběti. Nemá nikoho, kdo by prosil Boha  za hříchy lidu. Došlo ke kardinálnímu přelomu: Výše uvedené entity Bůh nahradil novými, vyššími formami existence, dosavadnímu judaismu nekonečně vzdálenými a nepochopitelnými.  

CHRÁM

Bůh na zemi již nebydlí v chrámech udělaných lidskýma rukama (Sk. 7:48; 17:24). Sám Spasitel je chrámem (J. 2:19-21), ve kterém přebývá plnost Božství (Kol. 2:9). Též i následovníci Kristovi jsou chrámem (1Kor. 3:16; 2Kor. 6:16). 

VELEKNĚZ

Máme velekněze, Krista, který soucítí s našimi slabostmi (Žd. 4:14,15) a v Jeho Osobě i Přímluvce (1J. 2:1; Ř. 8:34), který se za nás neustále u Boha přimlouvá. 

OBĚŤ

Spasitel, Boží Syn, učinil konec starozákonním obětem, když obětoval sebe sama za hříchy celého světa (Ž. 7:27; 1J. 2:2). 

Z tohoto pohledu je jasně vidět, že judaismus je již dávno překonán.

Z těchto uvedených důvodů není odpuštění hříchů a tudíž i spasení v judaismu možné. 

Blíže k tématu: 
BA 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bask v Sobota, 11. srpen 2018 @ 18:57:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli to chápu správně, tak podle vás jsou dvě cesty spasení - jedna je skrze dokonalé skrze zachovávání zákona a druhá skrze víru v Ježíše Krista. Vlastně s ohledem na to, co jste napsal jinde vlastně tři cesty - ta třetí je spasení skrze (tajnou) víru v (neznámého) Krista, o kterém nikdy neslyšeli.

Akorát nerozumím bodu 3 - proč až od dokonané oběti Ježíše je požadovaná absolutní bezhříšnost. V zákoně i v prorocích čtu, že Izraelci mají plnit všechna slova, která jim Hospodin přikázal a když je nebudou zachovávat, dopadnou na ně všechna slova prokletí ze smlouvy, kterou s nimi Hospodin uzavřel. A Bůh jim přikazuje (Lv 11,44), že mají být svatí, jako on je svatý - a jestli je Bůh dokonale svatý, potom požaduje dokonalou svatost, nebo ne?

Ale podle toho, co píšete, se zdá, že to platí až od Ježíšovy dokonané oběti. Proč si to myslíte?

A kromě toho čtu, že Ábel byl spasen skrze víru, Noe byl spasen skrze víru, Abraham byl spasen skrze víru, Mojžíš byl spasen skrze víru, atd. "Spravedlivý z víry bude živ" a ne z dokonalého zachovávání zákona. Písmo přece říká, že skrze zákon nelze získat spravedlnost. 

Takže se mi zdá, že mícháte jablka a hrušky ;). Měl byste si ujasnit, co říká Písmo a nesnažit se ho vysvětlit lidskou moudrostí. 
Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 15. srpen 2018 @ 09:38:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na sousedním GS   je článek hojněji navštěvován i komentován. Je možné se do zajímavé diskuse i zapojit.
BA

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 15. září 2018 @ 12:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověku, který na sousedním GS oznámil svoji konverzi k judaismu, jsem odpověděl komentářem, v celkovém pořadí diskuse šestistým sedmdesátým pátým, překopíruji:

"Nyni uz pujdu cestou konverze k zidovstvi."

Vážený pane Avot,
nic proti tomu. Je to jen a jen Vaše rozhodnutí. Nicméně, dovolím si Vás zdvořile upozornit na skutečnost, že jako judaisté nemáte chrám, velekněze, ani oběť - a tudíž jste bez spojení s Bohem!!!

A to je otázka kardinální - jde o Váš věčný život!!!

Na Boha si stěžovat rozhodně nemůžete - vždyť On vám (i celému světu) ve své nekonečné milosti daroval Chrám, Velekněze i Oběť, kterými je On sám!!! Jestliže Bůh ukončil židovskou bohoslužbu tak razantním způsobem, pak jen proto, aby ji nahradil bohoslužbou vyššího typu! Nebylo tedy Božím záměrem, aby byl Hospodin uctíván nedokonale, aby bohoslužba byla jen torzem, Boha urážejícím.

BA

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 03. říjen 2018 @ 18:00:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z diskuse na sousedním GS posílám můj upravený komentář:

SPASENÍ IZRAELE

Problém judaistů je ten, že Hospodin (2M. 24:10) přestal být jejich Bohem (Oz. 1:9) v okamžiku, kdy Mesiáše zavrhli (Ž. 118:22; Mt. 21:42; Mar. 12:10, aj.), a následně i zabili (1Tes. 2:15).  Od této doby už Židé nemají k Bohu přístup, protože uctívání Hospodina je nerozlučně spjato s uctíváním Syna (J. 5:23). Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal . . . Tímto činem se stali Židé prokletím mezi národy, což dosvědčuje prorok Zachariáš (Zach. 8:13). A ten, kdo neuctívá Hospodina je nutně modlářem!!!

Toto prokletí z nich sejme Mesiáš při svém druhém příchodu v moci. Tím získají Židé znovu přístup k Bohu. Židé, které Spasitel-Mesiáš zachrání, pak s údivem zjistí, že tu Mesiáš už byl - a že ho probodli (kolektivní vina přecházející z pokolení na pokolení!!!) a budou nad Ním naříkat jako nad prvorozeným (Zach. 12:10). To bude slavná doba, kdy bude spasen celý (přítomný) Izrael (Iz. 59:20; Ř. 11:26), kdy Vysvoboditel - Mesiáš odvrátí od Jákoba bezbožnosti - což ovšem znamená, že až do této chvíle bude Izrael jako národ BEZBOŽNÝ!!! 

Bude to slavný okamžik přetvoření židovského národa; mnozí lidé a mnohé národy budou hledat Hospodina zástupů v Jeruzalémě aby si Ho naklonily (Zach. 8:22) a Židé se stanou Kristovými misionáři takových kvalit, že se deset mužů z národů všech jazyků chytí roucha jednoho Žida a půjdou s nimi, protože s Židy bude Bůh (Zach. 8:23). Nicméně pro ty, kteří se tohoto slavného okamžiku nedožijí, platí, že i kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen ostatek bude zachráněn (Iz. 10:22; Ř. 9:27). Ten ostatek, jsou Židé věřící ve Spasitele, ta většina národa jsou modláři, kteří ve svém modlářství také zahynou.


JUDAISMUS BYL DEFINITIVNĚ PŘEKONÁN V KRISTU, KTERÝ JE CHRÁMEM, VELEKNĚZEM I OBĚTÍ!!!BA

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 28. říjen 2020 @ 15:29:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jiný pohled na judaismus, který je ve své podstatě antikristovským náboženstvím: 
BA
Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 07. říjen 2022 @ 13:22:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

(1)  Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? 
[www.notabene.granosalis.cz]
[www.notabene.granosalis.cz]
[www.notabene.granosalis.cz] 
[www.notabene.granosalis.cz]

Problém pojednávají výše uvedené prameny. Spasitelovou smrtí na kříži skončila starozákonní bohoslužba, neboť Kristus se tak stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Židovští náboženští vůdci nepochopili, k čemu vůbec došlo. Po čase se situace uklidnila, takže nabyli dojmu, že se nic zvláštního nestalo. Židovská bohoslužba existovala formálně (tedy bez vlivu na spasení) až do zničení chrámu v r. 70. Aby Bůh Židy vyvedl z omylu, poslal římskou armádu, která dobytím Jeruzaléma a zničením Zerubábelova chrámu Židům DŮRAZNĚ připomněla, že jejich bohoslužba už definitivně skončila.    

Židé byli v naprosto zvláštní situaci: Chrám byl zničen, oběti za hříchy lidu tudíž nemohly být vykonávány. Nicméně, bylo tu bylo Hospodinovo slovo, že bohoslužba je věčná (3M. 16; resp. 3M. 16,34)! Musela tedy existovat vzdor tomu, že chrám byl již zničen!   

Kdyby Židé měli ducha Božího, pak by se Boha ptali, kde je nyní chrám, velekněz i oběť, když to všechno nevidíme, ale z Písma víme, že to všechno musí nutně existovat???   

Kontinuita služby Bohu a odpouštění hříchů přece musela být zachována!    

Anebo jinak: V co NOVÉHO, se velekněz, chrám i oběť modifikovali a kde to lze nalézt???  

Zákoníci a farizeové nenalezli řešení této situace, protože jejich myšlení bylo zatíženo NEVĚROU NENÁVISTÍ ke Spasiteli, o čemž svědčí Písmo:   

Jan 5, 46 [biblenet.cz] Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 
Jan 15, 25 [biblenet.cz] To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘ 
Matouš 10, 25 [biblenet.cz] Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!   
Marek 3, 22 [biblenet.cz] Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“   
Marek 15, 9 [biblenet.cz] Pilát jim nato řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“
Marek 15, 10 [biblenet.cz] Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti.
Marek 15, 11 [biblenet.cz]  Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše.   
Jan 19, 6 [biblenet.cz] Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“   

Je zvláštní, že pohané, Pilát a Herodes, na rozdíl od Židů, nenalezli na Spasiteli vinu:   

Lukáš 23, 14 [biblenet.cz] a řekl jim: „Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.   
Lukáš 23, 15 [biblenet.cz]  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.

O nenávisti Židů ke Spasiteli až za hrob, svědčí tyto biblické texty:   

Židé se po Spasitelově ukřižování domáhali na římské moci změny nápisu na tabulce na kříži  

Jan 19, 22 Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“

Dále se domáhali přidělení stráže ke Spasitelovu hrobu 

Matouš 27, 65 Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“

 A Pilát, už otrávený židovskými nároky, jim ji dal. 

A tato nenávist ke Spasiteli se pak promítla do obou Talmudů, palestinského (tiberiadského) a babylónského.   

PRÁVOPLATNÁ židovská bohoslužba je jen ta, která je uvedena ve Starém Zákoně. Tato bohoslužba nemá alternativu - nelze z ní ubírat, ani nic k ní přidávat, protože by taková bohoslužba byla směsí božského a lidského, což je nepřípustné.  Jakákoli bohoslužba upravená člověkem, je deformací bohoslužby stanovené Hospodinem; taková deformovaná bohoslužba je pak projevem svévole, která popuzuje Hospodina. A dnešní židovská bohoslužba projevem svévole určitě je. Bůh rozhodně nestrpí, aby mu do jeho bohoslužby kdokoli zasahoval. Proto stíhá Židy svými tresty. 

Znovu připomínám, že právoplatná židovská bohoslužba popsaná ve Starém Zákoně, formálně vzala za své zničením jeruzalémského chrámu v r. 70, i když ve skutečnosti zanikla již Spasitelovou smrtí na kříži asi o 40 let dříve, kdy bylo nastoleno náboženství vyššího typu, ve kterém se  Kristus stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9),  dále NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Malá úvaha:
 
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA KOMPLETNÍ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NADBYTEČNÁ. 

Anebo jinak:
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA SPRÁVNÁ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NESPRÁVNÁ.    

To, že si judaisté dělají ze Starého Zákona trhací kalendář, nerespektujíce ustanovení Hospodinova věčná, zakotvená v (3M. 16, resp. 3M. 16,34) je jejich věcí.
 
Jenže to má ten následek, že od té doby se nenacházejí na linii Boží - ale na linii lidské, na linii svévole!!!   

Podstatou problému je to, že pokud někdo nedodrží ustanovení Hospodinova týkající se bohoslužby, nejde pak o bohoslužbu, ale jen o pouhý RITUÁL, jakých jsou ve světě tisíce. A pokud si někdo myslí, že Panovníka Hospodina osloví pouhým rituálem, je skutečně velmi, velmi zpozdilým člověkem - nehledě už k faktu, že takový rituál Hospodina popouzí, nejen proto, že je MODLOSLUŽBOU, ale i protože je v ní navíc Hospodinovo jméno ZNEUŽÍVÁNO!!!   A to je pod Božím trestem!   

Na otázku, kterou jsem položil v úvodu, totiž, zda je judaismus biblicky oprávněný, odpovídám, že ROZHODNĚ NIKOLI.  

Z výše uvedených pramenů i textů možno říci, že judaismus je náboženstvím svévole a nenávisti a je tudíž MODLOSLUŽBOU.   

A pokud se kdokoliv snaží svést křesťany s pravé cesty a deformovat biblické poselství, přivádí na sebe prokletí, protože se stává hlasatelem jiného evangelia. Písmo takovou činnost posuzuje velmi vážně!!! Křesťané jsou pod Boží ochranou!  

1. Korintským 16, 22 [biblenet.cz] Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!  
Galatským 1, 9 [biblenet.cz] Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!   

rdf
Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds