Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Barbora   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4997, adminů: 23, uživatelů: 2442
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 109 240

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 26 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Fundamentalisti: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů
Posted on Neděle, 04. listopad 2018 @ 00:04:38 CET Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Oficiální prohlášení pěti sborů a jejich stanovisko k situaci v BJB

Pro baptisty, byla historicky vždy Písma Svatá závaznou autoritou pro osobní i sborový život. Protože si to doba postupně žádala, byla formulována nejrůznější baptistická vyznání víry, která obsahovala biblické pravdy a která jednotlivé sbory zastávaly. Ne jinak tomu bylo i v případě prvního baptistického sboru v Praze. Jeho kazatel Jindřich Novotný st. vydal Vyznání víry u víře pokřtěných křesťanů, obyčejně baptistů zvaných v roce 1886, rok po založení sboru. O naprosto zásadním významu Bible pro baptisty pak svědčí skutečnost, že první článek tohoto Vyznání je O Slovu Božím a výslovně se v něm připomíná, že Písma Svatá "pravdivě Duchem Svatým vdechnuta jsou". Na tuto bohabojnou službu svých předků chceme i my vědomě navazovat a s pomocí Boží se stejně držet těch základních pravd, které v naší zemi právě v minulosti vedly k založení baptistických sborů.

Žel tyto základní pravdy, na kterých byla naše Jednota založena, se v poslední době vytrácí. V průběhu posledních sedmi let jsme se pokoušeli upozorňovat na nejrůznější skutečnosti, které se v BJB objevují a jsou v rozporu s biblickým učením. Činili jsme tak na sjezdech delegátů skrze řady návrhů, které však byly vždy zamítnuty a k jejich obsahu se ani nerozvinula námi očekávaná biblická diskuze.

I v tzv. Prohlášení 5 sborů a Výzva všem členům Jednoty šlo především o snahu oslovit a varovat každého jednotlivého člena BJB na nebezpečí stále více se šířícího vlivu liberální teologie, která naši jednotu zhoubně odklání od původního směru BJB stojícího pevně na Božím slově. Je nám upřímně líto, že naše Jednota o čistotu učení založeného na Písmu nejeví takový zájem jako naši předkové. Mrzí nás, že nadsborová jednání se nesou spíše v duchu politiky, osobních preferencí a postrádají hledání pravdy založené na Boží vůli zjevené nám v Písmu. Jednotě chybí duchovní ostražitost a důsledkem toho se postupně odbourává a prolamuje jedna biblická doktrína po druhé. Naše největší námitky se dlouhodobě týkají následujícího:

1. Odklon od autority Písma svatého

V BJB již řadu let dochází k podceňování klíčového významu Písma Svatého, jakožto nejvyšší autority a dostatečnosti pro službu a život církve. Z toho zákonitě vyplývá neschopnost zaujmout jednoznačná biblická stanoviska v otázkách církevní praxe i v životech věřících, či dokonce rouhající snahy oddělit autoritu Písma od autority Pána Ježíše. Mnozí prohlašují, že nejvyšší autoritou je Kristus, ale není jasně zodpovězeno, jak Kristus svou autoritu uplatňuje. Stejně jako ti, kteří stáli na počátku dějin naší jednoty a kladli její základ, věříme, že Kristus svou autoritu uplatňuje skrze Bohem vdechnuté, neomylné, a proto dostatečné Písmo.

Je nám upřímně líto, že mnozí v dnešní Jednotě tomu takto již nevěří. Ačkoliv se v Základním dokumentu BJB v odstavci s názvem Poslání církve a základní články víry píše, že „věroučným základem a závaznou normou baptistů jsou Písma svatá Starého a Nového zákona,“ praxe jasně ukazuje, že to již dávno neplatí. Opak je pravdou. Jsme přesvědčení, že současný vývoj svědčí o tom, že Svatá Písma jsou v podání  mnohých naprosto nezávaznou normou, kde si každý může věřit a vykládat Písmo jak potřebuje, a neexistuje žádný adekvátní systém, který by všechny nové pochybné tendence mohl korigovat. 

Chabý pohled na Písmo Svaté v BJB je zřejmý také z toho, že se jej málokdo odváží používat při společných jednáních.

Takováto ztráta autority Písma má za následek, že jako denominace již nemáme společný pevný základ, což s sebou přináší kompromisy, které již nemůžeme a nechceme více přehlížet. Jsou v rozporu s vírou, kterou chceme uchovávat v dobrém svědomí před naším Spasitelem. 

2. Ztráta jednoznačnosti v učení o ospravedlnění pouze z víry.

Tato klíčová teze reformace je v Jednotě velmi zlehčena již samotným aktivním členstvím v ERC. Protože BJB nadále zůstává členem v této organizaci, nemůže se jasně vymezit vůči těm církvím, které nekáží, anebo dokonce překrucují biblické evangelium. Spoluprací a účastí na společných „bohoslužbách“ s těmito církvemi a jejich představiteli zároveň demonstrujeme falešnou jednotu nejenom vůči nim, ale i sekulární společnosti. Tím se dopouštíme hříšných kompromisů na úkor poznané Pravdy, čímž odsouváme nauku o ospravedlnění pouze z víry.

3. Ztráta jednoty

Dalším důsledkem popření dostatečnosti a klíčové směrodatnosti Písma pro život je ztráta skutečné jednoty a hlubokého společenství. Pán Ježíš v tzv. „velekněžské modlitbě“ prosí nebeského Otce o jednotu svých následovníků a dodává: „Posvěť je v pravdě, tvé Slovo je pravda.“ (Jan 17 kap.) Proto skutečná jednota v církvi je možná pouze za předpokladu sjednocení se v pravdě Slova!

Protože se však BJB neshodne ani na těch nejpodstatnějších základech jako je autorita Písma, či evangelium, je přirozené, že neshoda panuje i v dalších klíčových doktrinálních otázkách. Důsledkem toho v BJB žádná skutečná jednota není a ani být nemůže. Jablonecký sbor usiloval o přidání několika doplnění do Stanov BJB, aby byla jednota a čistota naší nauky v zásadních a jasných biblických otázkách chráněna, ovšem byla rezolutně odmítnuta, čímž BJB prokázala, že jí záleží více na nebiblické rozmanitosti než na biblické jednotě.

4. Neschopnost zachovat čistotu církve

Odklon od autority Písma Svatého k nezávaznému nakládání s Božím slovem podle lidské svévole má za následek další úpadek naší církve. BJB má již instalovanou kazatelku a drtivá většina sborů tento fakt akceptovala. Jak tedy potom můžeme obstát před naším Pánem, který tuto skutečnost v Písmu jasně zapověděl (1. Tim 2,12)? Místo abychom vzali vážně slova apoštola Pavla, který jako argument udává řád stvoření, někteří vedoucí v BJB, popřou radši i stvoření. Sami tak k vlastní škodě na sobě potvrzujeme učení Písma, kdy opomíjení jedné pravdy způsobuje pokřivený pohled v dalších oblastech.

Navzdory jasným textům (Ř 1,26-27; 1. Kor 6,9-10 aj.) nebyl poslední SD na jaře 2018 schopen zaujmout jednoznačné stanovisko v otázce popírání hříšnosti praktikované homosexuality. Tímto jednáním se jen plně prokázal naprostý úpadek BJB, který byl však logickým vyústěním neřešení dlouhodobých podstatných problémů. Nejednota v otázkách, co je a co není hřích, a jeho následná tolerance, neobezřetnost k falešným učitelům a jejich učení, nebiblický postoj k pastýřskému úřadu a řada dalších věcí z naší Jednoty jako celku činí konfederaci vlažných učedníků (Mat 7,21; Luk 6,46).

Závěr

Vzhledem k tomu, že Cíle BJB, tak jak jsou definovány v Základním dokumentu, tedy sdružovat sbory stejného teologického zaměření nejsou dlouhodobě naplňovány a není funkční mechanismus a hlavně ochota se k těmto cílům navrátit, rozhodli jsme se po dlouhých letech vzájemných neshod o tento společný základ již nadále neusilovat. Současný stav BJB vnímáme jako neřešitelný. A proto jsme se rozhodli ve svých sborech uskutečnit kroky vedoucí k vystoupení ze svazku sborů sdružených do Bratrské jednoty baptistů. Činíme tak s krajní lítostí, ale v podstatě nemáme na výběr. Naše svědomí je zajatcem Božího slova, a proto nám již nadále nedovoluje v tomto vztahu pokračovat. Rozumíme tomu, že v BJB jsou stále zbožní křesťané, kteří by chtěli za obnovu Jednoty bojovat. I my jsme měli totéž nadšení.

Došli jsme ale již k závěru podobně jako Charles Spurgeon, že „Svatá povinnost skutečného věřícího vůči lidem, kteří tvrdí, že jsou křesťany, ale popírají Pánovo Slovo a odmítají základy evangelia, je vyjít z jejich středu. Pokud někdo říká, že je třeba vyvíjet snahy o změnu, souhlasíme; ale když je zjevné, že tyto snahy k ničemu nebudou, k čemu to? Pokud společenství dovoluje blud, pokud ho vítá a podporuje, svědčí to o odhodlání základ neměnit, a pak není možná jakákoliv vnitřní změna, která by nějak zásadně pomohla. Přítomnost evangelikální strany může jen potlačit a možná na čas zakrýt zlo; tento kompromis je však sám o sobě hříchem, a tak není možné dosáhnout nějakého trvalého dobrého výsledku. Zůstávat v komunitě, která se snaží vyhovět všem přesvědčením v naději, že se věci vyřeší, je stejné, jako kdyby Abraham zůstal v Uru nebo v Cháranu a doufal, že se obrátí domácnost, z níž byl povolán.“

Neuzavíráme se, ale jsme otevření a máme touhu spolupracovat se všemi, kteří drží autoritu, inspiraci a neomylnost Písma a Boží slovo považují za jediné vodítko pro víru i praktický život. Nadále vnímáme jednotu s každým, kdo žije a káže spasení jedině milostí, jedině skrze víru a jedině v Kristu.

Se zármutkem, ale i s vědomím plné podřízenosti Pánu Církve

Sbory BJB v Jablonci n.N, Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích, a stanice Jílové u Děčína

03.11.2018

Zdroj: www.bjblovosice.cz

Na webu jabloneckého sboru též ke stažení


Zveřejněno i na webu kroměřížského sboru

Zveřejněno i na facebookové stránce kuřimského sboru 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 2.33
Hlasů: 9


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 26 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bask v Sobota, 10. listopad 2018 @ 10:19:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak nerozumím tomu, že denominace, která trvá na samostatnosti a nezávislosti jednotlivých sborů (což podle mého nejde úplně dohromady se slovem denominace) má takový problém s tím, že některé sbory chtějí tuto samostatnost a nezávislost aplikovat do svých životů. Proč je kolem toho tolik povyku?

Nebo že by šlo ještě o něco jiného? Zdá se, že Menonitova otázka jde konečně k jádru věci - o prachy (a majetek) půjde až na prvním místě. 
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bezkompromisu v Neděle, 04. listopad 2018 @ 22:31:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nenechte se vysmát: tady nejde o problém jen Bratrské jednoty baptistů, tady jde o tragický stav evropského baptismu, respektive Evropské baptistické federace, jíž je BJB součástí.

EBF funguje na ekumenickém principu "smířené rozdílnosti". Na základě tohoto principu se neřeší zásadní otázky, a proto tam mohou vedle sebe fungovat jak liberální Angličané, Skandinávci či Němci, tak konzervativní Rusové, Rumuni či Ukrajinci.

A tak má EBF za prezidentku ženu, kazatelku. A tak jsou na webu EBF blasfemické texty o homosexualitě.

"Špatná společnost kazí mravy" - dokud bude BJB kooperovat s EBF, nic se k lepšímu nezmění.
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Pondělí, 05. listopad 2018 @ 13:06:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zakopaný pes pompézních prohlášení bývá skryt v detailu. Několik slovíček zde prozrazuje, co obnášela nenaplněná vize tohoto bloku sborů pro BJB.

SYSTÉM a MECHANISMUS

"neexistuje žádný adekvátní systém, který by všechny nové pochybné tendence mohl korigovat"

"není funkční mechanismus ... se k těmto cílům navrátit"

Ano - ztroskotal pokus o vytvoření systémového mechanismu kontrol, sankcí a exkomunikací pro dosažení očistné kúry "naší církve".

A tady jsme u pozoruhodného sousloví "naše církev". Jednak prozrazuje naprosté nepochopení čí spíše vědomé odmítnutí baptistického pojetí církve - kongregacionalistického principu, jednak to přivlastňovací zájmeno "naše"
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rakato v Pondělí, 05. listopad 2018 @ 18:06:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smutné, že to k tomu dospělo. Jednota za každou cenu samozřejmě není přijatelná. Snad tento rozkol povede stávající BJB k dalším vážným rozhovorům o tom, co vlastně BJB je, čemu věří a jak chce jako církevní denominace dále prezentovat Pána Ježíše Krista a evangelium.
Zároveň však bude jistě zajímavé pozorovat, jak půjde dál těch 5 společenství, která se oddělila. Budou se snažit o vytvoření jiné "denominace" ?  To by byla chyba, podle mého názoru. Tato společenství by měla zůstat tím, čím jsou, tedy nezávislými místními společenstvími věřících. To je biblický "model". 
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Úterý, 06. listopad 2018 @ 16:13:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pikantní na celé záležitosti je, že sborové shromáždění lovosického sboru toto rozhodnutí neschválilo, respektive nebylo při hlasování dosaženo 2/3 většiny. Ale staršovstvo prý je v tom sjednoceno, takže hodlají působit na členstvo, aby této většiny dosaženo bylo....
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Středa, 07. listopad 2018 @ 18:28:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na facebooku Lance Robertse, staršího sboru BJB v Kroměříži, vložil komentář jakýsi Tom Prohaska:

Rightly did the Apostle say; 
I když věděli Bohu, neuznali ho za Boha ani za to, že jim poděkovali, ale ve svých spekulacích se ztratili a jejich bláznivé srdce bylo ztemněno." Romans 1:21.

I'm am so flabbergasted that there weren't more churches that did not leave the Union. We did extensive evangelism campaigns in Cheb, As, Cesky Budejovice, Vinohrady, Cvikov, Decin, Olomouc and Zlin. We spoke the Truth and the True Gospel to hundreds in those communities. I just cannot believe these churches are now suppressing the truth and ashamed to stand up for God and His inerrant WORD!
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: idealista v Čtvrtek, 08. listopad 2018 @ 19:56:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tři krátké komentáře na webu Biblická apologetika k aktuálnímu dění v BJB:

Kalvinisté následují Charlese Spurgeona a opouštějí BJB. Vznikne denominace "Biblických společenství"?

Doporučuji srovnat roli Života víry, KMS, zahraničních misionářů a letních křesťanských konferencí v 90. letech s rolí Zápasu o duši, ČBI, zahraničních misionářů a zimních křesťanských konferencí v českém evangelikalismu. Myslím, že i budoucí vývoj bude velmi podobný.

Ten "Majdan" v BJB mi  trochu připomíná situaci v JB před dvaceti lety. Tehdy Velká stránka také tvrdila, že jde o obranu Božího slova, ale v pozadí byl neo-charismatismus. Zde se v pozadí rýsuje neo-kalvinismus a zřejmě i vliv jeho západních emisarů.
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: idealista v Čtvrtek, 08. listopad 2018 @ 19:58:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Misionáři, dealeři, donátoři a kogregacionalismus
Re: Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Menonita v Pátek, 09. listopad 2018 @ 20:44:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Komu budou patřit modlitebny?Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.16 Seconds