Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Monika   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2950
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 731 128

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 10 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB
Posted on Čtvrtek, 20. prosinec 2018 @ 20:48:18 CET Vložil: Mainstream

Ohlasy ekumeny poslal Nepřihlášený

...

Celé téma se nás dotýká rovněž velmi osobně, a to s ohledem na současné dění v Bratrské jednotě baptistů, ze které pocházíme, a od které jsme se museli v poslušnosti Pánu oddělit. V současné době z BJB vystupuje 5 z jejich nejkonzervativnějších sborů, a to pro její veliký úpadek, plynoucí z dlouhodobého kompromisu. To se projevuje v odklonu od plného přesvědčení v neomylnost Písma, ve spolupráci s jednoznačně odpadlými církvemi v ekumenickém hnutí, včetně církve papeženecké, v toleranci jasné neposlušností příkazů Božího slova např. ohledně žen kazatelek nebo sodomie u některých sborů – protože ochota zůstávat ve svazku se sbory, které v těchto věcech instrukce Písma popírají, ať už v praxi či v teorii, je jejich tolerancí – a v mnoha dalších věcech.

Na tento krok reagoval Výkonný výbor BJB svým prohlášením, ve kterém odmítl důvody 5 sborů jako údajně nepodložené a nepravdivé. Na něj vlastně tento článek reaguje především. Ta slova jsou však marná, protože skutky a spolky, se kterými se BJB sdružuje, hovoří samy za sebe. BJB neopouští učení o ospravedlnění z pouhé víry, i když odmítá označit jako falešnou církev Řím, který ospravedlnění z pouhé víry odmítá? Nesmysl. Cožpak bychom, jak uvádíme výše, neopouštěli učení o Trojici, kdybychom odmítali označit coby falešnou církev jehovisty či mormony? Jistě opouštěli. A pokud jde o Řím, nenechme se zmást tím, že papeženci uznávají ospravedlnění z víry – rozdíl, na kterém vše závisí, je to slovíčko pouhé. O něm byla celá reformace.

Nakonec, velmi výstižným dokladem bídného stavu BJB je už sama skutečnost, že pro mé naprosté odmítnutí jakéhokoliv spolčení s římskokatolickou církvi – což je mimochodem historický protestantský postoj, společný všem jeho proudům – byla hned na počátku ze strany BJB uťata jakákoliv spolupráce s námi, která byla zpočátku z naší strany zvažována coby naplnění té zodpovědnosti, kterou jsme měli vůči lidu, ze kterého jsme pocházeli. To bylo to jasné povolání Boží, které mi Pán Bůh dal ze třetí kapitoly Ezechiele, že mne neposílá k lidu cizímu, ale k domu Izraelskému a to, abych strážný byl jemu a slyše slov z úst Hospodinových, napomenutí dal jemu, aby se i navrátili na stezky staré.

Když jsem ale byl již v roce 2007 osloven volební komisí Vinohradského sboru BJB ohledně kandidatury na kazatele, celý pohovor ztroskotal právě na mém odmítnutí jakéhokoliv spolku s Římem. A tak byl zapečetěn náš rozchod s BJB – naší rodnou denominací, s níž nás pojí vztah už od 30. let minulého století – a i Vinohradským sborem, kde jak můj otec, tak dědeček byli kazateli a vůdci. Nutno dodat, že ti, co teď vystupují, se v tomto nečistém spolku „patlali“ dalších 11 let, i když vše bylo jasné již tenkrát a i mnohem dříve.

Co se týče vystoupení 5 sborů sice hodnotíme jako krok správným směrem, ale zároveň smutně vnímáme, že jejich návrat ke stezkám starým je stále neúplný, zejména pro svazky s novokalvinistickými skupinami, které se sice odkazují na vzácné předky ve víře, ale v praxi popírají a pošlapávají mnohé, za čím tito muži Boží minulosti stáli, jak výstižně popisuje Dr. Peter Masters, současný kazatel Spurgeonova sboru Metropolitan Tabernacle.

Celá otázka oddělení je pro většinu dnešních křesťanů přinejlepším okrajová, jestli nad ní vůbec přemýšlí jinak než v negativním kontextu. Přitom je ale v mnoha ohledech zásadní, protože ukazuje na sílu, nebo častěji spíše absenci, přesvědčení ohledně podstaty a důležitosti věcí, ohledně kterých se (ne)oddělujeme od těch, kdo nestojí na stejné pozici. Nepopíráme, že někdy neoddělení vyjadřuje správné rozpoznání relativní (ne)důležitosti předmětné otázky – již jsme zmínili třeba eschatologické pozice. Ano, jsou zde zásadní body, u kterých nelze uhnout, především realita viditelného druhého příchodu Pána Ježíše, ale vedle toho jsou zde legitimní různé názory na spoustu s tím spojených detailů, jak přesně má vše probíhat – a skutečnost, že se kvůli tomu od bratří neoddělujeme, ukazuje na to, že to (správně) nepovažujeme za tu nejzásadnější otázku, byť jsme třeba jinak o své pozici silně přesvědčeni.

Stejně tak ale neoddělení ukazuje na to, jak nepohnutelní ve skutečnosti jsme v otázkách, které sami ústy označujeme za ty nejdůležitější, totiž ty, které rozhodují o tom, zda je někdo pravý křesťan či nikoliv. Máme za to, že s pravým, biblickým křesťanstvím je neslučitelná sodomie či její obhajování? Popírání ospravedlnění z pouhé víry bez skutků Zákona? Uctívání kohokoliv jiného než Trojjediného Boha? Popírání pravdivosti některých částí Písma? Či ještě jiných věcí? A jsme zároveň v oficiálních spolcích s denominacemi, kde vše uvedené buď odmítají výslovně, nebo to aspoň v jejich praxi nehraje velkou – či spíše žádnou – roli? Pak zajisté toto vše opouštíme, jakkoliv bychom se k uvedenému i otevřeně hlásili. Protože samotná slova nepodpořená činy nakonec neznamenají nic. Tím nezbytným činem je právě – oddělení.

A ještě jedno slovo, co se týče závěru otevřeného dopisu výkonného výboru BJB o ponechání těch, kteří zůstávají v BJB, na pokoji. Naše slovo jim zní takto: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran (Zj.18:4)!

Kazatel Miloš Šolc III.
autor je kazatelem Svobodné presbyterní církve

Komentáře pod článkem:

Jiří Aron:

U těch odcházejících pěti sborů se nejedná ani tak svazky s více novokalvinistickými skupinami, jako se skupinou jednou jedinou. Její sídlo se nachází v Los Angeles, hlavním vedoucím a mozkem (know-how) hierarchie je John MacArthur. Oba vedoucí této skupiny, působící v ČR, jsou na MacArthura napojení, finančně i teologicky, přes The Masters Seminary a jeho tuzemskou pobočku, tzv. Český biblický institut. Vystupují navenek jako ochránci pravého biblického učení. Ale jedním ze znaků, že se jedná o učení, které není v souladu s s Písmem, je opakovaný důraz jejich vyučování na jednání člověka, místo na osobu Pána Ježíše Krista a vztah s nim. On není jen morálním vzorem pro člověka. Je jediným možným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, bez Něj nemůžeme činit nic. Nechci tvrdit, že oni tyto pravdy o Kristu neznají, ale to, že podle nich neučí. Dá se uvést více konkrétních příkladů, protože tato vyučování jsou veřejně dostupná na webu. Pokoušel jsem se spojit s autory kázání, jestli jsou ochotni nechat své učení společně porovnat s Písmem, ale neměli žádný zájem se zapojit do diskuse, bohužel.

Proto nemohu plně souhlasit se závěrem článku bratra Šolce. Jak jsem věc z dálky sledoval tak mám zato, že rozumím důvodům toho letošního oddělení z BJB a chápu je. Na druhou stranu jde o to, nedostat se, příklonem k macarthurismu, z bláta do louže. Potřebujeme se my všichni obrátit k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. A ne k člověku.

Martin Hýsek:

Dobrý den, pokud jde o ty novokalvinistické skupiny, míněny nebyly na prvním místě svazky formální, ale jakási duchovní spřízněnost s nimi, totiž to, že bez ohledu na formální navázanost či nenavázanost kráčí ve stejné linii, zcela ve smyslu varování Dr. Masterse, viz odkaz. Je to linie, která nedává skutečnou odpověď na světskost v církvi a absenci pravé bázně Boží, což je jeden ze zásadních problémů moderního (nového) evangelikalismu, nad kterým si stýskal už před desítkami let Dr. Martyn Lloyd-Jones. O to zde běží.

Jiří Aron:

Ano, je to jen jiná forma neoevangelikalismu a proto v článku postrádám jasné varování, že ani tato forma není s biblickým křesťanstvím slučitelná, takže oddělení se tímto směrem je marné. V této souvislosti podporuji přání VV BJB, aby se macarthuristé soustředili ve své práci na své sbory.

Zdroj: www.izachar.cz/presvedceni-nehemiasovo-eliasibovo/#more-1945 
Příbuzné odkazy
· Více o Ohlasy ekumeny
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Ohlasy ekumeny:
Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bezkompromisu v Pátek, 21. prosinec 2018 @ 07:28:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co má znamenat ten majestátní plurál a to šlechtické označení za jménem? Že by křesťanská aristokracie?

Je zajímavé, že si mladý pan Šolc pod "návratem ke stezkám starým" představuje znovuoživení puritanismu 16. a 17. století - viz odkazovaný článek Dr. Masterse a sebepochopení Svobodné presbysterní církve na zasadovacirkev.org 
Re: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Neděle, 23. prosinec 2018 @ 22:07:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
22.12.2018
5 sborů nijak hájit jistě nechceme – já sám jsem se ostatně oddělil od sboru jabloneckého. VV BJB si nicméně nezaslouží podpořit v ničem, protože přes všechny problémy novokalvinistického směru (na které poukazujeme skrze článek Dr. Masterse, protože o tom článek primárně nebyl) je stav BJB mnohem horší, a proto za nás – ne za 5 sborů – zní naše varování tamnímu lidu, aby vyšli z toho Babylona. To, že novokalvinismus není dobrá alternativa, neznamená, že by se jejich členové měli nechat na pokoji obecně.
Re: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Pátek, 28. prosinec 2018 @ 11:50:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka, která by si zasloužila širší diskuzi: Co si vlastně představujeme pod tak základními křesťanskými pojmy jako "Milost" nebo "Víra." Nevyprázdnili jsme je my, evengalikálové, tak trochu? Opravdu je chápeme stejně, jako jej chápali první účedníci Pána Krista a Jeho apoštolů? A není tato vyprázdněnost kořenem našich vzájemných sporů a bolestných odchodů a rozchodů?
Re: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Pátek, 28. prosinec 2018 @ 12:09:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Osobně mám pocit, že postoje popsané autorem totoho čllánku odmítl již apoštol Jakub ve svém listě. Apoštol Jakub neni v rozporu s apoštolem Pavlem, avšak ti, co jsou v rozporu s Jakubem, jsou v rozporu i s Pavlem. Proto by to chtělo se zamyslet nad tim, jestli ciste nahodou zakladnim krestanskym pojmum davame stejny obsah jako apsotol Pavel a Jakub.
Re: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Pátek, 28. prosinec 2018 @ 12:37:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný. Ga 6,7n
Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ga 5,18n

14Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná? Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou.  24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry. Jakub 2K.

Re: Miloš Šolc III. komentuje odchod pěti sborů z BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Pátek, 28. prosinec 2018 @ 12:54:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co učil Kristus o spáse z "pouhé" Milosti?

Proto je království Nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. 24Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. 25Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. 26Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: ‚ Měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím!‘ 27I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: ‚Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. 33Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou?‘ 34A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Mt 18k
Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil:  Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám.‘ 13Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚ Bože, projev milost mně hříšnému.‘ Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Luk 18k
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?“ 11Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ Jan 8k.
Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.25 Seconds