Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Kamil   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 5002, adminů: 23, uživatelů: 2912
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 678 563

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 13 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY?
Posted on Pondělí, 13. leden 2020 @ 09:15:51 CET Vložil: Mainstream

Teologie poslal BohemianAnonymus

Tento článek je určen pro nás nekatolíky, kteří jsme v rámci ekumenického procesu vtahováni do Římskokatolické církve. Nekatolické církve již dnes přejímají římskokatolickou liturgii. V tom snad nejdále pokročila ČCE. Ale u toho rozhodně nezůstane a dříve či později, bude otevřena otázka vyznání víry. Zřejmě bude vytvořen tlak směřující k opuštění apoštolského vyznání víry, které bude nahrazeno vyznáním nicejsko-cařihradským.

Z čistě biblického hlediska jsou v tomto vyznání obsaženy některé omyly, které je nutno uvésti na pravou míru. Jde zejména o toto:

I. Bezhříšnost a přisouzení titulu Bohorodičky matce Páně 
II. Problém Spasitelova zrození


I. Bezhříšnost a přisouzení titulu Bohorodičky matce Páně


Na adrese  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1694 [revue.theofil.cz]  se lze dočíst toto:

"Sv. Efrém [revue.theofil.cz] nazývá Marii nejkrásnější a neposkvrněnou a soudí, že jen ona a Kristus byli zcela bez poskvrny hříchu. Sv. Ambrož se vyjadřuje o blahoslavené Panně Marii, že je ušetřena každé poskvrny hříchu (ab omni integra labe peccati)."

Zde je Marii, tedy člověku, přisuzována bezhříšnost, stejně jako Kristu - což je rouhání, neboť platí (Ř. 3:23). I Marie, matka Pána, potřebuje Spasitele, což i sama vyznává (Lk. 1:47). Zde jde jasně o zbožštění člověka - tedy o modlu!!! Stvoření ani nemůže disponovat kvalitou, kterou má jen Bůh, Stvořitel!!! 

Podobně je to s titulem Bohorodičky, přisouzený Marii koncilem v Efesu.

Římští katolíci tvrdí:
Významově je to jedno a to samé.."
Pravil jeden římský katolík na sousedním GS. 

První část výroku je biblická, tedy platná (Lk. 1:43). Naproti tomu druhá, nijak nelimitovaná část tohoto výroku je nejen nebiblická - ale i rouhavá. Tento výrok by NUTNĚ znamenal to, že by  Marie NUTNĚ existovala dříve nežli Bůh, což je nejen rouhání, ale i nesmysl. 

Kol. 1:15,16 "On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, (16) neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho." (EP)

Kol. 2:3 "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání." (EP)

Protože v Kristu bylo vše stvořeno, pak Marie, tedy stvoření, nemohla existovat před Kristem!!!
 
J.  2:4 "A Ježíš jí řekl: Co mi chceš ženo? Ještě nepřišla má hodina." (Studijní překlad)
J.  19:26 "Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn." (Studijní překlad)

Písmo nás nevyzývá k jalovým úvahám o povaze Boží a lidské přirozenosti v osobě Spasitelově, která je a zůstane pro nás lidi tajemstvím - ale k tomu, abychom Krista následovali (Mt. 10:38; Mt. 16:24; Lk. 9:23). POUHÉ POZNÁNÍ NÁS NESPASÍ! Je zřejmé, že církev v této době už sešla na scestí - poznání nadřadila následování Krista. Církev nepochopila skutečnost, že následujeme-li Krista, pak se poznání dostaví automaticky v míře, kterou určí Pán.

Kol. 2:3 "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání." (EP)

K čemu byly zákoníkům, farizeům a veleradě skvělé znalosti Zákona, když neztotožnili Pána Ježíše Krista se Synem Božím? K ODSOUZENÍ!!! Zůstali pouhými bezduchými teoretiky a to je zoufale málo! Duch Písem SZ jim naprosto unikal. Proto nerozuměli proroctvím o Spasiteli!!!

2Kor. 3:6 "který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu: Litera zabíjí, ale Duch dává život." (EP)

PŘIJÍMEJME TEDY PÍSMO S POKOROU TAK, JAK JE NÁM PŘEDKLÁDÁNO!!!
Marie, matka Páně, tedy není "Bohorodička" (Cyril), či "Kristorodička" (Nestorios) - ale matka mého Pána (Lk. 1:43), jak praví Písmo. 


I.A Velikost Marie

Mt. 11:11 "Amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on." (EP)

Vzdor tomu, že Jan byl větší, než Panna Marie, nenacházíme v Písmu zmínky o tom, že by měl být námi blahoslaven. Předivné jsou cesty Páně!I.B. Míra milosti, kterou byla obdařena Panna Marie

Lk. 1:28 "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." (Ekumenický překlad)
Lk. 1:28 "Buď zdráva, přízní obdařená, Pán s tebou." (Pavlík)
Lk. 1:28 "Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou . . ." (Bible kralická)
Lk. 1:28 "Buď zdráva, milostí obdařená, Pán s tebou . . . (Studijní překlad)

Pouze katolické překlady užívají termín, či titul "milostiplná". 


I.C Milosti plný je pouze Kristus! 

J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (EP)

Lk. 4:1"Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti" (EP)

Kol. 1:19 "Plnost sama se rozhodla v něm přebývat," (EP)

Kol. 2:9 "V něm je přece vtělena všechna plnost božství;" (EP)

J. 1:16,17 "Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí(17) Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista." (EP)

Z uvedených textů je zřejmé, že Spasitel byl ztělesněnou Boží milostí, a protože Spasitel byl a je jedinečný, znamená to, že ztělesněnou milostí nemohl být nikdo jiný, nežli On. Spasitel byl dále ztělesněnou Cestou, Pravdou i Životem (J. 14:6), neboť Slovo se stalo tělem (J. 1:14).

Nelze tedy plnost Boží milosti přisoudit jakémukoli člověku, protože by se člověk stavěl na úroveň Boha. Stvoření by pak byly přisouzeny kvality, jimž disponuje pouze Stvořitel. 

Spasitel byl též naplněn Duchem svatým.

Lk. 4:1"Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti" (EP)

Pokud jde o lidi, tak plný víry a Ducha Svatého byl např. prvomučedník Štěpán (Sk. 6:5; Sk. 7:55), který byl obdařen Boží milostí a mocí (Sk. 6:8). Plný Ducha svatého byl i Barnabáš (Sk. 11:24) i další muži (Sk. 6:3,5).

Z katolické strany se ozývá argument, že též prvomučedník Štěpán, byl plný Boží milosti.

Argumentují tímto textem Písma svatého:

Sk. 6:8 "Štěpán, plný milosti a moci . . ." (Studijní překlad)

Římským katolíkům samozřejmě nejde o Štěpána; snaží se využít tohoto verše k obhajobě mariánského kultu. Jestliže byl Štěpán plný milosti, proč by nemohla být i Panna Marie?
Sk. 6:8 "Štěpán, plný milosti a síly  . . ." (Jeruzalémská bible) Pro srovnání uvedu pátý a osmý verš z šesté kapitoly Skutků v kralickém a ekumenickém překladu.

Bible kralická

Sk. 6:5 "I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého . . ."
Sk. 6:8 "Štěpán pak, jsa plný víry a moci . . ."

Ekumenický překlad

Sk. 6:5  "Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, . ."
Sk. 6:8  "Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí . . ."


Jestliže přisoudíme prvomučedníku Štěpánovi plnost Boží milosti, musíme ji pak přisoudit i katolické Panně Marii. To by však ve svém důsledku znamenalo, že bychom člověku přisoudili tutéž kvalitu (plnost milosti), jakou disponuje jen Kristus. Tím by byl člověk povýšen na Kristovu úroveň, což je nejen nemožné, ale i rouhavé. Zdá se, že si toto nebezpečí překladatelé výše uvedených textů uvědomovali. V této tak citlivé oblasti se musíme mít velmi na pozoru, vědomi si toho, že naše poznání je jen částečné (1Kor. 13:12).

I.D Kdo může ze Spasitelova pohledu nabýt kvalit Marie, matky Páně?

Mt. 12:49,50
 "Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. (50) Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."

Kvalit Marie matky Páně dosahuje tedy ten, kdo činí vůli nebeského Otce. I když se na své následovníky dívá Spasitel stejně jako na Pannu Marii, tak jen jí náleží biblické blahoslavení uvedené v (Lk. 1:48)

Dále viz link výše.


II. Problém Spasitelova zrození

Předmětný článek Nicejsko - konstantinopolského vyznání víry

"Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista
jednorozeného Syna Božího, 
který se ZRODIL z Otce přede všemi věky:"

Pramen: 

Ž. 2:7 "Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes ZPLODIL "(EP)

Biblický text vypovídá o tom, že Boží Syn byl zplozen a nikoli zrozen přede všemi věky, jak tvrdí Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry. 

Písmo tedy praví, že Boží Syn byl přede všemi věky zplozen (Ž. 2:7; Sk. 13:33) a až poté zrozen z Panny Marie, která počala z Ducha svatého - tedy mimo působnost prvotního hříchu (Mt. 1:18; Lk. 11:27). 

Tedy tvrzení Nicejsko - konstantinopolského vyznání víry, že se Spasitel zrodil přede všemi věky, je mylné.

Z uvedeného je zřejmé, že pokud přistupujeme k Písmu bez patřičného respektu a snažíme se ho svými termíny "vylepšit", dochází pak k rouhání a nesmyslům.

Z toho všeho jsem odvodil tento princip: 
Příbuzné odkazy
· Více o Teologie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Teologie:
Chudoba baptistické teologie (J. McClendon)


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martyria v Úterý, 14. leden 2020 @ 21:10:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec plodí, matka rodí...
Pokud Bible mluví o jediném zplozeném Synovi, chápu to tak, že jde o Jeho příchod v těle a je zdůrazněno, že nemá pozemského otce. Současně také sděluje, že je jediný a žádný další Boží syn nebude.

Právě o zmínky o zplození se totiž opírají ariáni, když zdůvodňují svou herezi, že Ježíš má počátek a není roven Otci.

Bible přitom jasně říká, že nemá počátek ani konec a nazývá jej Otcem věčnosti.
Tedy jeho zplození nemůže popisovat Jeho počátek, ale jen jeho příchod v těle na Zemi.

[CEP2001] Izajáš 9:5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

[CEP2001] Židům 7:3 Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu zůstává knězem navždy.
Re: MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rakato v Čtvrtek, 16. leden 2020 @ 22:23:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musíme se zabývat těmito tzv. "vyznáními víry" ?
Re: MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 22. leden 2020 @ 21:19:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím bratra administrátora, zda by odstavec 

I.D Kdo může ze Spasitelova pohledu nabýt kvalit Marie, matky Páně?Mt. 12:49,50 "Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. (50) Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."

nemohl upravit z důvodu přehlednosti takto:

I.D Kdo může ze Spasitelova pohledu nabýt kvalit Marie, matky Páně?

Mt. 12:49,50 "Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. (50) Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."

Mnohokrát děkuji a přeji požehnaný den
BA
Re: MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 22. leden 2020 @ 22:07:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se bratře, chtěl bych Vás požádat ještě o jednu změnu. V části IC, kde porovnávám překlady je uvedeno: 

Sk. 6:8 "Štěpán, plný milosti a síly  . . ." (Jeruzalémská bible) Pro srovnání uvedu pátý a osmý verš z šesté kapitoly Skutků v kralickém a ekumenickém překladu.Bible kralická
Sk. 6:5 "I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého . . ."
Sk. 6:8 "Štěpán pak, jsa plný víry a moci . . ."

Prosím o provedení této změny:

Sk. 6:8 "Štěpán, plný milosti a síly  . . ." (Jeruzalémská bible) Pro srovnání uvedu pátý a osmý verš z šesté kapitoly Skutků v kralickém a ekumenickém překladu.

Bible kralická

Sk. 6:5 "I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého . . ."
Sk. 6:8 "Štěpán pak, jsa plný víry a moci . . ."

Jde jen o řádkování beze změn textu. 
Ještě jednou se omlouvám, že jsem si toho nevšiml dříve.
Srdečně zdraví BARe: MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Úterý, 25. únor 2020 @ 15:03:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K Bohorodicce:
Otec je Otec a Syn je Syn taky to nutne neznamena, ze Otec je starsi nez Syn.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.20 Seconds