Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Radoslav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 5285, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4981, adminů: 23, uživatelů: 2408
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 558 312

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 7 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Zprávy: ForMission College – Kampus v Malenovicích
Posted on Pátek, 12. červen 2020 @ 17:41:50 CEST Vložil: Mainstream

Teologie poslal Nepřihlášený

Nová příležitost získat teologické vzdělání zaměřené na misii a přitom zůstat ve službě

Posláním vysoké školy „ForMission College“ je připravit generaci vedoucích k obnově církve a zasažení druhých evangeliem Ježíše Krista. ForMission připravuje a vybavuje křesťanské vedoucí k proměně jejich místní komunity prostřednictvím akreditovaného vzdělávání, odborného dohledu a misijní podpory.

Snahou ForMission je vykročit směrem ke studentům. Naše hlavní sídlo se nachází v Birminghamu (VB), nicméně máme několik dalších kampusů umístněných na různých lokacích ve Velké Británii a Evropě, což usnadňuje zpřístupnění našich programů studentům. Naše tituly jsou validovány Univerzitou Newman v Birminghamu.

Nabízíme následující vzdělávací programy:

 • Bakalářské obory: Teologie, misie a služba (se specializací v oblasti misijního vedení či mládežnické služby)
 • Magisterské obory: Misijní vedení, Vedení a spiritualita, Misijní vedení v evropském kontextu
Více informací o ForMission College naleznete zde: http://college.formission.org.uk/

Partnerství s Josiah Venture – Nový kampus v Malenovicích


Je nám ctí oznámit, že v září 2019 oficiálně otevřeme nový kampus v Konferenčním centru Malenovice, abychom ve spolupráci s Josiah Venture a Křesťanskou akademií mladých podpořili rozvoj vedoucích ve střední a východní Evropě.

Spolupráce ForMission a Josiah Venture vznikla se záměrem poskytnutí bakalářského programu zájemcům ze střední Evropy. Toto partnerství započalo na základě vnímání rostoucí potřeby efektivního teologického vzdělávání v oblasti střední a východní Evropy.

Přijatí adepti budou registrováni jako studenti ForMission College bakalářského oboru „Teologie, misie a služba“, který je plně akreditován v rámci britského vysokoškolského studia, uznávaného jak v Evropě, tak mezinárodně. Studium probíhá v anglickém jazyce.

Studijní přístup

K tomu, aby studenti získali nový pohled na misii a evangelizaci, používáme v našem studijním programu kombinaci osobních studijních balíčků, studijních skupin, písemných i praktických úkolů. Vše probíhá s podporou osobního kouče.
 • Studijní balíčky: Studenti mají přístup k veškerým potřebným studijním materiálům prostřednictvím serveru Moodle. Tyto materiály slouží k přípravě na společná vyučování, která proběhnou na půdě kampusu.

 • Studijní skupiny: Jednotlivé skupiny se schází jednou týdně a společně probírají dané studijní materiály.

 • Úkoly: Každý modul zahrnuje písemnou práci, která tvoří zhruba 70 % výsledné známky. Někdy je při udělení známky z modulu brána v potaz také ústní prezentace před třídou či esej.

 • Praktická část: Každý modul také vyžaduje od studentů praktické úkoly v rámci jejich místní služby.

 • Pravidelný koučink: Studentům se dostává podpory od svého kouče během setkání jednou týdně. Třikrát za semestr student se svým koučem probírá a hodnotí osobní rozvoj a působení v místní službě. Toto hodnocení, včetně evidence studentova osobního elektronického deníku, se započítává do finální známky jednotlivých modulů.

  Všechny naše kurzy jsou založeny na pěti pilířích osobního rozvoje:
 • Duchovní formace: napomáháme studentům, aby rozvíjeli ty duchovní návyky, které jim pomohou rozpoznat Boží povolání

 • Misijní formace: učíme studenty základním konceptům a schopnostem, které církev potřebuje k evangelizaci

 • Formace ke službě: snažíme se u studentů rozvíjet charakter Kristova učedníka činícího další učedníky a pomáhat utvářet ze studentů kompetentní evangelizační vedoucí

 • Formace osobnosti: podněcujeme u studentů rozvoj mezilidských komunikačních dovedností, které jim dopomůžou stát se lepšími vedoucími a zvyšují tak šanci pozitivních reakcí okolí na jejich styl vedení

 • Intelektuální formace: opíráme se o nejmodernější teorie, které lze ihned aplikovat v praxi
Bakalářský studijní program – Teologie a misie

O tomto vzdělávacím programu

Tento program je ve Velké Británii plně akreditován jako vysokoškolské studium. Náš bakalářský titul z oboru „Teologie, misie a služba“ je udělován univerzitou Newman University v Birminghamu.

Bakalářský studijní program je kombinací teologických a biblických studií s důrazem na misii a praktické dovednosti ve službě. Studenti v něm porozumí teologii misie a prostudují základy křesťanské víry, praktické a evangelizační služby v rámci zvoleného kontextu.

Úspěšné zakončení tohoto programu vyžaduje tři roky studia a absolvování veškeré výuky v angličtině.

Obsah studia – Moduly

Základem studijního programu jsou 4 moduly:
 • Biblická studia: Tento modul otevírá studentům pohled na Bibli z misijního pohledu tím způsobem, že je kladen důraz na aplikaci jednotlivých témat do různých životních situací.

 • Teologie: Tento modul umožňuje studentům sjednotit svou víru, jednotlivé aktivity církví či organizací, ve kterých pracují, s křesťanskou teologií. Dále studenty učí, jak aplikovat misijní teologii prakticky ve službě.

 • Misie: Tento modul poskytuje přehled historie misie v západním světě a nastiňuje aktuální problémy, kterým církev v rámci evangelizace čelí. Tento okruh umožňuje studentům prakticky zkoumat cílovou skupinu, se kterou chtějí pracovat, a to takovým způsobem, aby jí byli schopni lépe porozumět a zasáhnout ji způsobem, který bude pro danou skupinu nejrelevantnější.

 • Volitelné okruhy: Studenti si mohou vybrat z celé škály volitelných okruhů („ministry modules“), které se specializují přímo na ty oblasti, kterými se chtějí podrobněji zabývat. Jedná se například o předměty Služba mládeži či Zakládání sborů.
Student si po celou dobu školní docházky vede svůj osobní studijní deník, kam si zapisuje konkrétní poznatky, zážitky a zkušenosti nabyté v průběhu studia (záznamy jsou vedeny v angličtině).

Struktura a délka studia

Studium je rozděleno do čtyř oblastí:
 • Společné vyučování: 6 čtyř-denních pobytů na českém kampusu v Malenovicích vyhrazených na přednášky a semináře

 • Zapojení ve službě (praxe): 12 hodin služby týdně v místní církvi či službě

 • Učednictví: 2 hodiny týdně mentoringu/učednictví v malé skupině („cluster“), a to osobně či přes Skype

 • Osobní studium: 1-2 dny týdně
Na 6 intenzivních pobytů budou studenti obvykle přijíždět v pondělí a odjíždět v pátek. Během těchto týdnů se studenti účastní plnohodnotné výuky a také budou mít prostor k rozvoji svého charakteru a duchovního života. Náklady na ubytování a stravování jsou zahrnuty ve školném.

Studium trvá 3 roky. Každý rok studenti projdou v období dvou semestrů všemi čtyřmi moduly. Každý modul se obvykle skládá ze dvou témat.

Studijní program je vyučován v angličtině. Komunikace v učednických skupinách („clusters“) může probíhat v mateřském jazyce.

Školní rok

Výuka na českém kampusu proběhne během šesti intenzivních týdnů v tréninkovém středisku v Malenovicích. Níže je uveden akademický plán pro školní rok 2020/21:
 • 1. týden: 15.-18. září 2020 (pozn.: možnost jednoho týdne navíc účastí na Josiah Venture tréninkové podzimní konferenci)
 • 2. týden: 27.-30. října 2020
 • 3. týden: 8.-11. prosince 2020
 • 4. týden: 25.-29. ledna 2021 (včetně přezkoušení za 1. semestr)
 • 5. týden: 9.-12. března 2021
 • 6. týden: 11.-14. května 2021 (včetně přezkoušení za 2. semestr)
Studenti budou přijíždět v pondělí večer a odjíždět v pátek odpoledne. Během týdne budou mít dopoledne a odpoledne výuku a během večerů pak příležitost k osobnímu a duchovnímu rozvoji.

Školné

Školné na jeden studijní rok činí £6,300. Na jeho úhradě se obvykle podílí částkou:
 • £1000 student,
 • £1000 církev nebo organizace, kde probíhá praxe,
 • £1300 Springdale Foundation – nadační příspěvek*,
 • £3000 Josiah Venture – fond rozvoje vedoucích*.
* O tyto granty/příspěvky mohou žádat studenti ze střední a východní Evropy.

Požadavky k přijetí a postup do dalšího ročníku

Studenti musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeči o studium musí prokazovat znalost angličtiny na takové úrovni, která jim umožní absolvovat toto vysokoškolské studium (alespoň úroveň B2). Posouzení úrovně angličtiny je předmětem přijímacího řízení.

Student je povinen prospět ve všech předmětech daného školního roku, aby mohl postoupit do dalšího ročníku.

Jak podat přihlášku

Navštivte naše webové stránky formission.org.uk a klikněte na „Apply Now“ na stránce bakalářského studia. Poté, co vyplníte a odešlete online přihlášku, budete kontaktováni naším přijímacím týmem, který si s Vámi naplánuje ústní pohovor.

O podrobnější informace mohou zájemci o studium zažádat na malenovice@formission.org.uk.

ForMission College, říjen 2018*

Tim Reith, akademický děkan ForMission College

Tyler Patty, ředitel kampusu v Malenovicích

*Aktualizováno květen 2020.

Zdroj: www.malenovice.com/formission/formission-cz


 
Příbuzné odkazy
· Více o Teologie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Teologie:
Chudoba baptistické teologie (J. McClendon)


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"ForMission College – Kampus v Malenovicích" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.11 Seconds