Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Izabela   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5271, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4980, adminů: 23, uživatelů: 2406
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 507 204

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 257 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: Církev ve virtuálním prostoru V.
Posted on Středa, 17. únor 2021 @ 10:54:40 CET Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Po kapitole věnované hlavním okruhům námitek, rizik i očekávání a možností, spojených s „provozováním“ bohoslužeb a dalších společných církevních činností na internetu videu (časopis Protestant 10/2020), se autor v závěrečné kapitolce věnuje otázce: Znamená virtuální nutně deficitní?

Virtuální = deficitní?

Tento cyklus byl nazván „církev ve virtuálním prostoru“. Na závěr se ještě vraťme právě k pojmu virtuální/virtualita. V našem kontextu je toto slovo užívané častěji (virtuální církev, virtuální víra, virtuální bohoslužby) než např. slovo „digitální“, které se jako spojení „digitální církev“ často užívá v Německu.

Pojem virtuální má obvykle tři významy. Jednak je pojem virtualita spojen s novým médiem počítačů, digitálních technologií a internetu. „Dnes označujeme jako virtuální všechno, co zažíváme, nebo s čím se setkáváme v ,kyberprostoru‘, imaginární oblasti, do níž se dostáváme pomocí počítačů, když se přihlásíme na internet.“ (RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativ jako virtuální realita. Imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích. Přel. Eva Krásová. Academia: Praha, 2015, S. 42.)

V církvi se pojem virtuální užívá právě ve smyslu prostředkovaný skrze internet, na dálku, a – jak už bylo vícekrát řečeno – s negativním, technopesimistickým předznamenáním. Virtuální je potom protikladem komunikace prostředkované primárními a sekundárními médii, na blízko, „analogově“ (jak se někdy, dle mého soudu poněkud komicky, objevuje v německých debatách), tedy za fyzické přítomnosti. A právě ona fyzická distance, která mj. znemožňuje rozdílet svátosti, které jsou na fyzické přítomnosti závislé, představuje pro mnohé zásadní argument, proč komunikaci v církvi skrze nová média v době koronakrize považují za deficitní. Tuto nedostatečnost nedokáže pro mnohé vyvážit ani interaktivita, kterou internet oproti jiným elektronickým médiím umožňuje.

Jen nereálná fikce?

S tímto deficitem se potom pojí druhý význam, který pojem virtuální v běžném úzu má: totiž to, co neexistuje, to, čím se označuje něco nereálného. To, co je vymyšlené, vy- či z-konstruované, fiktivní, podvržené, fantazijní, zdánlivé, materiálně či fyzicky neexistující, domnělé, nepravdivé, simulované, umělé, „jako by“, nepřítomné. A jehož protějškem – je skutečný, reálný, aktuální, pravý, ryzí, ve skutečnosti existující, faktický, blízký, originální, objektivní. I tohle užívání pojmu virtuálna souvisí s počítačovou technologií, kde se zrodil fenomén virtuální reality (definice viz minulý díl). Reálný a virtuální odpovídá tedy v obecném povědomí také protikladu pravdivý a lživý.

Jako příklad tohoto „metaforického“ užití pojmu virtuální popř. virtuální reality zmiňme Pavla Hoška: „Když někomu řeknu: ,Ty žiješ ve virtuální realitě,‘ myslím tím, že ten člověk žije v iluzi, ve fikci, že podléhá klamu, že se ocitl v nějaké bublině, která mu filtruje skutečnost zkresleně. ,Virtuální‘ je pak ta jeho realita v tom smyslu, že neodpovídá skutečnosti.“ (HOŠEK, Pavel. Co je vlastně virtuální realita, in Slovo & život, s. 5.) A Hošek kriticky pokračuje, virtuální vztahy nejsou skutečné vztahy, neboť fasáda profilu na nějaké sociální síti může být „virtuální, fiktivní, falešná, což vede k tomu, že od virtuální reality většinou nedostanu nasycení těch nejhlubších potřeb své duše. To totiž bytostně souvisí se skutečnými vztahy a skutečnými lidmi. (…) Potřebujeme skutečné lidi a opravdovou skutečnost. Proto virtuální realita nenahradí skutečnou realitu, byť ji může nějakou dobu simulovat.“ (HOŠEK, s. 7)

Plodný modus bytí

Pojem virtuální však může mít i jiný význam, ne tak úzce technický, resp. ne tak negativně zabarvený. Pojem virtuální pochází z latinského virtus – mužnost, mužská ctnost, zmužilost. Toto latinské slovo má zase souvislost s řeckým dynamis, které má jednak význam moc, jednak schopnost či možnost. V Aristotelově opozici je tento pojem v komplementárním vztahu s pojmem energeia (skutečnost). Jako stavební kameny skutečnosti však u Aristotela nestojí tyto pojmy proti sobě, nýbrž jsou myšleny ve své souvislosti. „Aristoteles zdůrazňuje, že energeia může označovat vícero významů: jako pohyb (…) popř. činnost, ale i podstatu (…). V souladu s tím má dynamis vícerý význam a může potom označovat potenci nějakého subjektu jednání, jeho schopnost jednat, ale i zcela obecně možnost.“ (KÖRTNER, Ulrich. Dogmatik, Leipzig, 2018, s. 216.)

Nemůžeme to zde více rozebírat, ale snad lze říci: virtuální může odkazovat k tomu, že to, čemu říkáme skutečnost, „to, co působí,“ je něco vícevrstevnatého, že skutečnost má více rovin, není to jen pozitivistická „objektivní realita“. Jak třeba upozorňuje i přední teoretik kyberkultury Pierre Lévy: „Striktně pojaté virtuálno má málo společného s nepravdivostí, iluzí či imaginárnem. Virtualita je bezpochyby protikladem reality. Na druhé straně je to ale mocný a plodný modus bytí, který rozšiřuje tvůrčí proces, otevírá budoucnost a do prázdnoty bezprostřední fyzické přítomnosti vkládá jádro smyslu.“ (LÉVY, Pierre. Becoming Virtual: Reality in the Digital Age. Ney York, 1998, s. 16. Citováno in: RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativ jako virtuální realita. Imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích, s. 54.)

Snad je možné z teologického hlediska navázat a říci, že právě Boží skutečnost je takovým mocným a plodným, byť ve své plnosti nezřetelným „modem bytí“, který otevírá budoucnost a do prázdnoty bezprostřední fyzické přítomnosti vkládá/vložilo/vloží „jádro smyslu“.

Není i Boží přítomnost „virtuální“?

Snad můžeme tento cyklus uzavřít úvahou, nemá-li i církev své zakotvení, svou účast na „virtuálním prostoru“ Božího království, na Boží skutečnosti, která je jiného řádu než skutečnost stvořená. Boží skutečnost je s tou naší skutečností (stvořením) sice ve vzájemném vztahu, jak v řádu stvoření, tak v řádu spasení. Neviditelná Boží skutečnost v našem světě působí, zachovává ho, chce ho. A také se do světa vtěluje a posvěcuje ho. V Kristu a v Duchu svatém. Zde je oprávněné vymezit se vůči spiritualismu a „gnosticismu“, které mají tendenci hodnotu stvoření podceňovat. Zároveň je však ta Boží skutečnost stále „totaliter aliter“, jiná, neviditelná, skrytá, ještě neprojevená: duchovní. Zkušenost s touto duchovní realitou, která, jak věříme, v našem světě působí a do něj se vtěluje, však nemá povahu běžné empirické zkušenosti s předměty, ději a osobami našeho světa. Nemá povahu faktu všeobecně ověřitelného.

Jakkoliv je přítomnost Krista ve svátosti prohlašovaná za reálnou a v některých variantách i za tělesnou, vždy se jedná nejen z čistě pozitivisticky empirického, ale i z hlediska víry o přítomnost sice působivou, ale neviditelnou, resp. zakusitelnou ve specifickém a paradoxním modu víry. Řečeno provokativně a v intencích úvah nastíněných výše – jedná se o přítomnost virtuální.

Jakkoliv vyznáváme, že Bůh je nám blízko a je přítomen, nemůžeme zároveň jinak než vyznat, že Bůh je nám přítomen jako nepřítomný, „virtuální“ (symbol pro tuto dialektickou přítomnou virtualitu Boží je Kristovo nanebevstoupení). A jako ten, jehož možnosti se uskuteční v eschatologickém horizontu.

To se týká, jak bylo upozorněno v minulém díle, právě i prostředků, médií spásy: „Kde se tato dialektika popírá, objevují se blouznivecké pozice – počínaje u tzv. entuziastů v Korintu až ke spiritualistům doby reformace a k jejich charismatickým potomkům – anebo masivní sakramentalismus a přeceňování církve jakožto svátosti spásy v římsko-katolické teologii“. (KÖRTNER, Dogmatik, s. 525.)

Toto byly však jen velmi kusé, tápavé a zčásti laické úvahy. Mám naději, že naše praktická i systematická evangelická teologie dodá brzy hlubší analýzy aktuálního tématu křesťanské víry v digitální éře.

Jiří Šamšula

Zdroj: časopis Protestant 1/2021 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Církev ve virtuálním prostoru V." | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds