Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Otýlie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4999, adminů: 23, uživatelů: 2466
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 182 499

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 47 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Názory: Trojí desátky
Posted on Pondělí, 21. září 2009 @ 16:58:07 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Nedávno ve sboru proběhla biblická hodina, kterou vedl Igor Semjatič na téma desátky. V duchu jsem si říkala, že to nebude pro mě nic nového. Ale přeci to bylo velice poutavé a zajímavé. Když jsem uvěřila v Pána Ježíše Krista, moc mi toto téma nebylo jasné, proč a komu bych měla dávat desátky. "Proč se dělit s církví o desetinu svého výdělku?" Ve chvíli, kdy moje srdce bylo nastaveno na Ducha svatého, se začaly dít věci. Pán mi ukázal, že je dobré dávat desetinu že svého příjmu. Slyšela jsem jako by říkal: vyzkoušej mě, důvěřuj mi a potom uvidíš. Začala jsem o tom přemýšlet mnohem pozitivněji. Ale na co mě nynější manžel ( v té době přítel) upozornil: Ale nedávej z donucení nebo s nechutí, to Bůh nepožehná.

Zde je odkaz, který potvrzuje tu dobrou řadu, která byla potvrzena písmem: Lukáš 11 verš 39 - 42. Ale Pán mu řekl: "Vy farizeové očišťujete cíše a mísy zvenčí, ale Vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také co je uvnitř? Rozdejte chudým co je v mísách, a hle všechno Vám bude čisté. Ale běda Vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a že všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto je třeba činit a to ostatní neopomíjet.

On nechce jen Tvoje peníze, ale je důležitý postoj Tvého srdce. Odkaz: 1. Mojžíšova 28 verš 20- 22. Jákob se zavázal slibem "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu, šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domů mého otce, bude mi Hospodin Bohem".

Tak to je úžasné zaslíbení, kde se tvoří důvěra mezi člověkem a Pánem. A ono vše začalo velice dobře fungovat. Odvádět Pánu desátky v první řadě znamená důvěřuju Ti. Za druhé je to uctívání a vzdávání velkého díky Pánu. Moje překvapení při biblické hodině nastalo, když Igor začal rozebírat, že existují tři druhy desátků. Říkala jsem si v duchu "Jak to? Vždyť když dávám desátky církvi, tak je snad všechno v pořádku." Kolik peněz utratíme do světa? Když budu brát v úvahu, že desátý díl svého příjmu darují církvi, dalších 90% se rozkutálí do světa. Opravdu je dost peněz na všechny dobročinné akce, na ty, kteří nám slouží slovem, evangelizace, misionáře nebo sirotky či vdovy? Igorova odpověď zněla: "Ne".

První desátky jsou jasné – desetina z mého příjmu náleží do sboru. Tyto peníze se používají na chod církve, duchovní stav. Druhé desátky se počítají jako 10% z toho, co zbylo po odevzdání prvních desátku. Například: budu mít výplatu 15 tis. Kč. 1500,- Kč jsou první desátky a druhé desátky vypočítám následovně: po odečtení z prvních desátek mi zbyde 13 500,- Kč a deset procent z této částky činí 1350,- Kč, které použiju v příkladu těchto veršů 5 Mojžíšova 14 kapitola, verš 22-29. Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste. Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno a budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, desátky že svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů, svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tvůj Bůh Ti požehná, směníš je za stříbro, stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo které si Hospodin vyvolí. Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít a budeš před Hospodinem, svým Bohem a radovat se i se svým domem. Ani lévijce, který žije v tvých branách nenecháš opuštěného, protože nemá s tebou podíl ani dědictví.A dále verše ještě pokračují.

Při přečtení tohoto oddílu se Igor zeptal všech přítomných na biblické hodině, o co se vlastně jedná. Mě opravdu napadlo jediné: "dovolená" tak s nejistým hlasem jsem odpověděla, ale v srdci jsem měla radost, protože jsem pochopila, že Bůh myslel i na náš odpočinek a načerpání. Které je velice potřebné a užitečné. Samozřejmě se všichni rozesmáli a můj manžel prohodil provokativní poznámku: "Ty bys pořád jezdila na dovolenou". To bylo opravdu haló, protože po svatbě jsme společně nebyli na žádné dovolené. A Igor přitakal pokývnutím a řekl: Ano, třeba dovolená nebo co bychom chtěli. Z následujících počtu na tyto "dovolenkové" desátky vychází 1350,- Kč za měsíc, za rok to činí 16 200,- Kč. To by nemusela být špatná dovolená nebo cokoli, co člověk má touhu si splnit. A když přichází léto, tak člověk dumá, kde by vzal ještě na dovolenou. To je přesně příklad z mého života. Myslím si, že Bůh má opravdu lepší matematiku než my.

A třetí desátky, které bychom měli dávat (jsou opravdu dobrovolné) jsou vlastně z příjmu odečtených 1 a 2 desátek: 15 000 - 1500,- = 12 150 ,- Kč a z toho desátek činí: 1215,- Kč. Tyto desátky jsou pro potřebné např. pro sirotky, vdovy, adopce na dálku nebo sponzorovat nějakého misionáře či jiný projekt. Zde bych chtěla doplnit, že je třeba hodně moudrosti a modliteb, aby si to opravdu Bůh použil tam, kam chce. Vždyť jsme Božími nástroji. Odkaz: 5. Mojžíšova, kapitola 26, verš 12-15. Když pak třetího roku, v roce desátku, odvedeš všechny desátky že své úrody a dáš je lévijci, sirotků, vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, svým Bohem: " Vynesl jsem z domů, co bylo svaté a dál jsem lévijci a bezdomovci, sirotků a vdově zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dál. Nepřestoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých přikázání. Nejedl jsem z toho když jsem měl zármutek, neodstranil jsem z toho nic pro mrtvého. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha a učinil jsem vše jak jsi mi přikázal. Shlédni že svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu i půdě, kterou jsi nám dál, jak jsi přísežně slíbil naším otcům, tu zemí oplývající mlékem a medem.

Dále by církev měla z vybraných desátku dávat desátý díl, na čem se staršovstvo sboru dohodne. Odkaz: 4 Mojžíšova, kapitola 18, verš 25 - 29. (Oběť pozdvihování)

A poslední odkaz je opravdu s nádherným zaslíbením: Malachiáš 3 kapitola, verš 10-12. Přinášejte do mých skladu úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na Vás požehnání? A bude po nedostatku. Kvůli Vám se obořím na škůdce, aby Vám nekazil plodinu země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu praví Hospodin zástupu. Všechny národy Vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupu. Bůh nás opravdu nechce jenom v neděli na shromáždění, ale celé se vším všudy i se správcovstvím jeho peněz. Celý svět se honí za penězi, kariérou a úspěchem. Kdo má zachraňovat člověka pro spásu fyzicky a duchovně? To můžou jediné ti, kdo jsou v Kristu a konají, jak píše Písmo Boží. Bůh nám dál všechno zadarmo a touží po plném vztahů s námi. Toužíte i vy? Mám pocit, že i přesto když v neděli probíhá sbírka, se mi trhá ruka a říkám si mám dát nějakou sumu nebo tu vetší? Je to skutečně jen na nás, kam peníze poputují, jestli se budu dívat jen na svoje věci a touhy nebo se o ten krajíc rozdělím s někým, kdo to opravdu potřebuje.

Tak a teď trochu praxe. Začali jsme prakticky dávat desátky. Můžu Vám říct, to nebyl lehký úkol. Na druhé a třetí desátky máme speciální účet, aby se částky dohromady nemíchaly a byl stále přehled. A někdy člověk je i ve velkém pokušení, ale pokud tyto věci mají být svaté, tak hned mě naplňuje bázeň před Hospodinem. Při dávání desátek opravdu postupně umírá naše " JÁ".

Přeju Vám z celého srdce ať Vaše rozhodnutí k dávání je opravdové a svobodné.

Okénko pro podnikatele! Vím, že ve sboru jsou i mezi námi živnostníci a podnikatelé, tak jsem se vyptávala Igora, jak si mají počítat příjem. Odpověď zněla jednoduše a logicky. Od příjmu odečíst firemní náklady, (půjčky, úvěry to platí pro všechny, protože to nejsou naše peníze, jsou banky) a z toho dávat desátek.

Zpravodaj BJB Brniště – září 2009

Zdroj: www.bjb-brniste.cz 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Trojí desátky" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Trojí desátky (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dagg v Sobota, 26. září 2009 @ 23:32:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dlouho jsem tu nebyl, ale tohle mě tak trochu "hejblo osrdím". Milá sestra
Lucie Dvoráková (osobně ji teda neznám, čehož lituji) tu poodhrnula roušku tajemství, jak "to chodí" v evangelikálním společenství. Jak se vyučuje na biblických hodinách, jak evangelikálové smýšlejí o sborové ekonomice a o individuální ekonomice každého člena takového sboru. A také - patrně nechtě  - ukázala, jak se staví ke "skutkům zákona". neboť co jiného, než "skutky zákona" je vyžadování placení desátků (a zvláště takovéto vyučování!) věřícími protestantského sboru - sboru, který se chlubí milostí Kristovou, milostí podle novozákonního vzoru a učení.

diskuse na GS k tomuto článku (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Neděle, 27. září 2009 @ 14:50:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článek byl zveřejněn i na GS. Pokud máte zájem, můžete si přečíst diskusi k tomuto článku
upozornění na článek &quot;Zhoubné účinky desátků&quot; (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Neděle, 27. září 2009 @ 14:53:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tématu zde byl před časem zveřejněn článek "Zhoubné účinky desátků"Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.08 Seconds