Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Olívie / Oliver   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2426
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 054 082

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 7 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Prohlášení: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC
Posted on Čtvrtek, 14. duben 2016 @ 22:09:28 CEST Vložil: Mainstream

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Vážený bratře Kerne,
velice vám děkujeme za vaši odpověď. Vážíme si toho, že jste se k této problematice postavil čelem a nebál se veřejně prohlásit evangelium ŘKC za nebiblické. Musíme, ale poznamenat, že důvody k setrvání ve spolupráci s ŘKC, které uvádíte, se nám nezdají dostatečné a především biblicky podložené. Některé důvody proč nepokračovat v určitých specifických formách spolupráce, jako jsou třeba ekumenické slavnosti a shromáždění, už v minulosti zazněly z různých stran. Znovu bychom rádi připomenuli alespoň tři důvody, které my považujeme za důležité.  

Základem je pochopení, že ŘKC hlásá nebiblické, tedy falešné evangelium.

ŘKC mísí pravdivé Boží slovo a lidské či ďábelské lži takovým způsobem, že to celé dohromady tvoří falešnou zprávu, která se klamavě vydává za Kristovo evangelium. Nedrží se tedy zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista. Šíří jiné/falešné evangelium, tím lidi klame a svádí je do záhuby.

1. Jde o poslušnost Kristu (Jan 14:15)

Společenství s těmi, kdo se nedrží zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista a jeho apoštolů, Písmo zakazuje. Jde o Boží příkazy, které musíme plnit, pokud chceme být poslušní Bohu.  

Římanům 16:7 Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim!
 
1. list Timoteovi 6:3-5 Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista, a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potyčky. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. (ČSP - zvýraznění doplněno) 

ŘKC učí vedle některých biblických pravd i lidské či ďábelské lži, a tak se nedrží zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista. Tady nejde o nějakou chybičku, která se může stát i zbožnému člověku. Tady jde o to, že výsledkem toho, co aktivně hlásá světu ŘKC je zcela jiná evangelijní zpráva než ta, která je v souladu s učením Pána Ježíše Krista a jeho apoštolů. A to je velmi vážné! Texty o vyhýbání se takovým lidem tedy musí být aplikovatelné na učitelské autority z řad ŘKC, kteří se aktivně angažují na setkáních pořádaných v rámci ekumeny s BJB.

Nemůžeme ignorovat texty, které nás vybízí k tomu s nimi nespolupracovat, a na úkor nich vyzdvihovat takové biblické pasáže, které nejsou pro tuto situaci aplikovatelné.

Odmítáme, že jde o nějaký druh nepatřičné osobní zaujatosti vůči ŘKC, jak se to snaží někteří podsouvat. Jde o poslušnost toho, k čemu nás vybízí Písmo, nehledě na to, jestli se to lidem líbí nebo ne.

Někdo možná namítne „to se máme tedy vyhýbat téměř všem lidem?“ Naprosto ne! Nejde tady o katolíka, kterého potkám na ulici, jenž sám možná ani přesně nezná obsah katolického učení a který nechodí a neučí to lidi okolo sebe. Je to člověk, kterého bychom (tak jako všechny lidi) měli milovat a měli bychom mu (tak jako komukoli jinému) zvěstovat Kristovo evangelium. Máme se ale vyhýbat těm, kteří se prohlašují za křesťany ale „učí jinak…“. A takoví lidé jsou právě na ekumenických setkáních zejm. z řad ŘKC.  

2. Jde o dobré svědomí

Židům 13:18 Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně. (ČSP)

Vyvarujme se toho, abychom touto aktivitou nepřímo a doufejme, že nechtěně, lidem okolo nás říkali něco jako: „My baptisté s tím a tím učením nemáme zásadní problém. To, co vám zvěstuje třeba ŘKC v tak zásadních otázkách jako je odpuštění, uzdravení a očištění z hříchu (viz katolický leták, který jsme uvedli v dřívějším dopise) je vlastně v pořádku.“

Kvůli čistému svědomí bychom měli předcházet tomu, aby BJB svým nejasným postojem, byť nechtěně, nesvedla některé lidi okolo nás k přesvědčení, že tomu, co učí ŘKC, je možné věřit a vejít díky tomu do Božího království.

K tomu abychom naplnili Kristovo poslání, není nutné se sdružovat s takovými organizacemi, které působí pohoršení proti učení, kterému jsme se naučili z Písma. Odhoďme raději tuto zátěž, která může poskvrnit naše svědomí, a jednoduše dál zvěstujme lidem pravdivé biblické evangelium.

Přijměme zodpovědnost za to, že není možné lidem (byť nechtěně) vysílat klamný signál ohledně učení ŘKC. Potažmo že bychom svým nejasným postojem mohli přivést někoho na scestí. Nebo pokud těm falešným naukám ŘKC již někdo věří, tak ho v tom ještě utvrdili, že je to vlastně v pořádku.  

3. Jde o agendu ŘKC


V katolickém dekretu o ekumenismu. Ve čl. 3 s nadpisem „VZTAH ODLOUČENÝCH BRATŘÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI“ totiž čteme: 
„Přece však bratři od nás odloučení, jak jednotlivci, tak jejich společnosti a církve, nemají tu jednotu, jíž chtěl Ježíš Kristus obdařit všechny, které znovuzrodil a oživil v jedno tělo a k novému životu, jednotu, kterou vyznává Písmo svaté a úctyhodná církevní tradice. Neboť jedině prostřednictvím katolické církve, která je všeobecným nástrojem spásy, je dosažitelná plnost všech prostředků spásy.“  

A ve stejném dekretu ve čl. 4 pod hlavičkou „EKUMENISMUS“ čteme:
„Když toto všechno věřící katolické církve konají rozumně a trpělivě pod dohledem svých pastýřů, přispívají k uskutečňování spravedlnosti a pravdy, svornosti a spolupráce, bratrské lásky a jednoty, aby touto cestou byly ponenáhlu překonány překážky bránící dokonalému církevnímu sjednocení a aby se všichni křesťané shromáždili v jednom slavení eucharistie a sdružili v jednotu jedné a jediné církve, v jednotu, kterou své církvi Kristus od počátku daroval a o níž věříme, že subsistuje neztratitelně v katolické církvi, a o níž doufáme, že bude stá le více vzrůstat až do konce věků.“  

Neúčastí na ekumenických slavnostech a shromážděních společně s ŘKC musíme vyjádřit nesouhlas s touto agendou. Musí být pro nás otevřeně nepřijatelná agenda ŘKC, která se snaží nás sjednotit pod autoritu své instituce, o které tvrdí, že je ta jediná, která je všeobecným nástrojem spásy, a kde jedině je dosažitelná plnost všech prostředků spásy. Musíme otevřeně a aktivně odmítat falešný koncept, který prohlašuje, že dokonalé církevní sjednocení pro všechny křesťany se uskutečňuje v jednom slavení eucharistie a sdružením v jedné a jediné církvi tj. římskokatolické.  

Vzhledem k tomu, že ŘKC se svým falešným evangeliem je připojenou církví k ERC, jejímž cílem je Prohlubovat vědomí závazku jednoty Kristovy církve a umožňovat uskutečňování jednoty ve společném svědectví, praktické spolupráci a vzájemném porozumění.“ skutečně nerozumíme, jak je možné tyto cíle uvádět do praxe v souladu s baptistickými zásadami, kde se píše, že Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu, když Písmo zřetelně vybízí k nespolupráci. Pokud by někoho opět napadlo argumentovat, že přidružený/připojený neznamená „být spojený s“ můžeme se společně podívat na učení Pravoslavné církve, nebo církve Starokatolické, kde narazíme v otázce evangelia na podobné ne-li stejné problémy.  

Uvědomujeme si, že pro mnohé z našich řad BJB může být tato problematika nesrozumitelná, nebo vzdálená, zdlouhavá a pro některé nejspíše i nežádoucí, ale nenechme ji prosím přejít bez poctivého prozkoumání, biblického hloubání, individuálního, ale i společného studia. Vždyť tady nejde o nepodstatné záležitosti, ale o samotné jádro velkého poslání. O samotné jádro křesťanského života.  

Za sbor BJB v Lovosicích  
Václav Chumchal 
Příbuzné odkazy
· Více o Katolicismus
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Katolicismus:
Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.83
Hlasů: 6


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC" | Přihlásit/Vytvořit účet | 28 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Pátek, 15. duben 2016 @ 15:17:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je začínající kazatel chytřejší než 17 špičkových baptistických teologů, kteří 5 let vedli jménem Světové baptistické federace důkladné teologické rozhovory s představiteli římskokatolické církve.

Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Pátek, 15. duben 2016 @ 15:17:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tipuji, že pokud bude letos schválen návrh na vystoupení z Ekumenické rady církví, tak na přes rok budeme mít na stole návrh na vystoupení ze Světového svazu baptistů a Evropské baptistické federace.


]


Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Pátek, 15. duben 2016 @ 23:15:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je fikaně vybraný odkaz. Jakoby nějací diskutující teologové měli nadřazenou autoritu nad Písmem. To jako když se na něčem dohodne parta nějakých lidí, tak je to prostě pravda? Podívejme se, ale co se v té práci píše. Cílem této diskuse bylo: 1. Increase our mutual understanding, appreciation of each other and Christian charity towards each other; 2. Foster a shared life of discipleship within the communion of the triune God; 3. Develop and extend a common witness to Jesus Christ as the Saviour of the world and the Lord of all life; 4. Encourage further action together on ethical issues, including justice, peace and the sanctity of life, in accord with God’s purpose and to the praise of God’s glory. A teď co nebylo cílem této konverzace: The ‘differences’ that remain are identified in the earlier report… To znamená, že tato diskuse se nezabývala rozdíly. Ale více méně tím, co máme s řkc společného. Pokud chci najít jen to, co nás spojuje, tak toho najdu spoustu. Ale najděme odvahu a podívejme se na to, co nás odlišuje! Tedy v případě, že baptisté ještě věří pravdě Kristova evangelia, tak jak ho učí Písmo.Ti bratři z Lovosic to vystihli v tom prvním dopise dobře. Poukázali sice jen na jednu věc, což je podle mně málo. Ale chápu je, protože je nemyslitelné se to snažit vecpat do jednoho dopisu. Protože těch zásadních rozdílů by se našlo strašně moc. Ale poukázali na jednu z těch velmi důležitých. A tím je Kristova jedinečnost ve věcech spásy. I ten příklad, jak ŘKC učí další prostředky spásy kde Kristus je jen jeden z nich, by sám o sobě vlastně úplně stačil k tomu, aby se ukázalo, že ŘKC hlásá světu opravdu falešné evangelium. Pokud je někdo ochotný číst ten odkaz zhora, tak ať si také přečte třeba tohle:    http://www.amazon.com/Catholicism-East-Eden-Richard-Bennett/dp/1848710836 http://www.amazon.com/Together-Protestant-Analyzes-Roman-Catholicism/dp/1567692826


]


Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Sobota, 16. duben 2016 @ 09:33:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je výstižná odpověď. Dle mého v celé nynější vnitroBJB kontroverzi jde o to, zda se větší důraz položí na to, co lidi, sbory, denominace spojuje nebo na to, co lidi, sbory odlišuje.

Někteří z těch, kteří kladou důraz na odlišnosti, z těchto odlišností vyvozují požadavek striktního oddělení. Domnívají se, že akcentování toho společného vede ke sjednocení.

Pokud mám pochyby o vlastní identitě, tak se nejúčinněji posiluje na sebevymezování se k odlišnému.


]


Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Sobota, 16. duben 2016 @ 11:19:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde o to se vymezit za každou cenu bez ohledu na principy, které jsou v Písmu. Třeba kvůli pochybnostem o vlastní identitě. To neustále někdo někomu podsouvá, že ten a ten má nějaký osobní problém, je zaujatý atd atd. To jsou jen manipulativní diskusní taktiky.
Ve skutečnosti jde o to, že ŘKC zvěstuje nebiblickou, falešnou zprávu, která je v rozporu s učením Pána Ježíše Krista a jeho apoštolů. Učí jiné evangelium. A takovým se podle Písma máme vyhýbat. Takže to není otázka názoru toho či onoho kazatele, nebo člena BJB. Je to otázka poslušnosti Kristu. Když náš stvořitel a Pán řekl, že se máme takovým lidem vyhýbat, tak to asi bude vědět lépe, než kdokoli jiný. Takže jde o to, jestli se ten který baptista rozhodne k poslušnosti, nebo svévoli. 
Dále jestli chce lidem okolo dělat ještě větší guláš v tom, co je vlastně Kristovo evangelium a jestli se chce podílet na ekumenické agendě ŘKC, o které ŘKC otevřeně mluví. Jde jim o to, i baptisty přivést pod autoritu jejich instituce, která jediná podle nich může zprostředkovat plnost všech prostředků spásy a prohlašuje, že dokonalé církevní sjednocení pro všechny křesťany se uskutečňuje v jednom slavení eucharistie a sdružením v jedné a jediné církvi tj. římskokatolické (viz katolický dekret o ekumenismu).
I ten první důvod - poslušnost Bohu je ale sám o sobě dostatečný.]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘK (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Sobota, 16. duben 2016 @ 13:03:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podstata sporu je o tom, že  je tu skupina kazatelů a dalších duchovních pracovníků finančně a metodicky podporovaná zahraničními fundamentalistickými agenturami - např. Philippian Fellowship podporující Radka Kolaříka, Lojzu Klepáčka, Mirka Klepáčka a Vláďu Donáta či lidé kolem kroměřížského Českého biblického institutu podporovaní z amerických nebaptistických fudamentalistických kruhů. A ti všichni v souladu s propozicemi svých sponzorů roztrubují kde se dá, že katolická církev šíří "falešné evangelium a tím lidi klame a svádí je do záhuby".

Na druhou stranu je tu denominace Bratrská jednota baptistů jako jedna z 232 členských jednot Světového svazu baptistů, který vede z katolickou církví seriozní teologické rozhovory, z čehož vyplývá, že Světový svaz baptistů nepokladá katolickou církev za spolek zatracení, kde miliarda lidí směřují do pekla.

Aktuální kontroverze uvnitř BJB je ve svém podstatě spor o to, zda bude BJB i nadále součástí celosvětového baptistického společenství seskupeného kolem Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistu nebo se stane exkluzivní fundamentalistickou sektou závislou na zahraničních chlebodárcích nesnášenlivé provenience.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledn (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Sobota, 16. duben 2016 @ 20:26:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V BJB se nyní rozhoduje o tom, jestli si každý bude dělat co je správné v lidských očích, nebo to co je správné v Božích očích. 

Pokud většina kazatelů a starších v BJB věří tomu, že ŘKC nešíří falešné evangelium, ale Kristovo evangelium, tak máme na krku mnohem větší problém, než je otázka ekumeny. Potom měli Lovosičtí pravdu, když psali něco v tom smyslu, že ekumena je potom jen symptomem mnohem hlubšího problému.


Hrát to na to kdo s kým je v té které partě a kdesi cosi, to jsou všechno jen zastiňovací manévry, které mají odvést pozornost od tohoto vážného problému, který tímto sporem okolo ekumeny vyplaval na povrch.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB oh (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Sobota, 16. duben 2016 @ 22:00:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naopak: ta partička je klíčová - jde o organizovanou skupinu, která má společnou motivaci. Plní zadání zahraničních vlivových agentur, které je platí. Cílem je změnit baptistickou denominaci BJB v misijní základnu amerických fundamentalistů. Jak bude ubývat peněz ze státních dotací a začne být problém s platy kazatelů, tak se otevře zahraniční finanční podpora pro ty, co budou ochotni plnit úkoly zahraničních emisarů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Sobota, 16. duben 2016 @ 22:44:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se zrodilo ve vaší hlavě? Netrpíte trochu paranoiou? Já jsem kupř. normální člen BJB, žádné zdroje z USA nemám ani náhodou. A naprosto se ztotožňuji s tím, co v obou dopisech napsali Lovosičtí, i když z toho sboru skoro nikoho neznám. Žádné politikaření, okolnosti, partičky, podsouvání, očerňování, odvádění pozornosti, pomluvy ani nic podobného nemění nic na tom, že ŘKC hlásá světu jak správně napsali bratři "nebiblické, tedy falešné evangelium". 

Neustále se při těchto diskusích a to bohužel ne jen na internetu odvádí pozornost od jádra problému. Že ŘKC neučí biblické evangelium. Pokud neučí biblické evangelium, tak tedy jaké "evangelium" učí? Existuje snad nějaké jiné, Bohu přijatelné evangelium, které není biblické? Samozřejmě že z toho logicky plyne, že ŘKC tím pádem hlásá světu falešné evangelium. Otevřete oči baptisté! Přestaňte být dvojací a zaujměte k tomu pevný postoj. Není možné se spolčovat s církví, která hlásá světu falešné evangelium a tvářit se, jako že vlastně o nic nejde. Přečtěte si znovu tu Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC a zamyslete se nad tím!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy V (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: gordon v Sobota, 16. duben 2016 @ 23:04:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se, že si tady někdo spletl denominaci. Po sjezdu delegátů se ukáže kdo.


]


Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Neděle, 17. duben 2016 @ 09:21:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je tedy fakt drzost! Ještě že nebyl až tak drzý, jako Jan Hus, ten si dokonce troufnul být chytřejší než stovky špičkových teologů (nejenom) jeho doby..


]


Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bezkompromisu v Neděle, 17. duben 2016 @ 14:06:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co říkáte jako člen Církve bratrské na skutečnost, že předseda Rady CB, Daniel Fajfr, zastává funkci předsedy Ekumenické rady církví?


]


Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: demagog v Úterý, 19. duben 2016 @ 17:42:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratři,
omlouvám se, že jsem vstoupil do Vaši vnitřní debaty, ale argument proti lovosickému kazateli pokládám za nespravedlivý. BJB si vážím, mám k ní rodinné vazby, můj prastrýc byl dlouhá léta Vaším kazatelem a proto mi Vaše Jednota není lhostejná.

V současné době již nejsem (plnoprávným) členem Církve bratrské. Osobně pokládám Ekumenickou radu církví za dobrou platformu společné komunikace (nejenom) se státem, v oblastech spolupráce, jako je kaplanská služba ve vězeňství, zdravotnictví  a v armádě. Na druhé straně však mám pocit, že současná ekumena tuto platformu přerůstá. To by nebylo samo o sobě problémem, kdyby současná ekumena nebyla založena na katolickém pojetí evangelia a katolickém pojetí historie. Avšak tomuto pokušení Vaše jednota úspěšně odolávala a stále odolává.

Tedy osobně vnímám argumenty z obou stran. Bratři, chtěl bych Vás povzbudit: Když se rozhodnete v Pánově jménu odejít, bude dobře, když se rozhodnete zůstat, bude také dobře. Jen bych Vás chtěl požádat, abyste udrželi Vaši jednotu jednotnou.

Dar vnitrocírkevního společenství je příliš vzácným darem od Boha. Je důležitější než členství či nečlenství v jakékoliv pozemské organizaci. Osobně mám pocit, že satan si Vaši jednotu vyžádal (Lk 22,31), aby mohl Vaši Jednotu podrobit zkouškám, právě proto, že odoláváte jiným pokušením plynoucí ze současného (nezdravého) ekumenismu. Stali jste se určitým symbolem, ovocem, a to se satanu nelíbí.

Proto Vás chci, bratři, vyzvat a povzbudit: Budujte vzájemnou jednotu. Nechť se menšina podřídí většině, ale nechť většina neumlčuje menšinu. Nechť diskuze v bratrském duchu volně probíhá (Jak 3,13-18). Byl Vám svěřen velký dar - dar církevní Jednoty, Zacházejte s ním, jako s ostatními vzácnými dary, které plynou od Milující Osoby. Jednota je jako vzácný rodinný klenot, který se z generace na generaci předává, z matky na dceru, z otce na syna. S takovýmto klenotem se nezacházívá lehkomyslně, ale opatruje se jako oko v hlavě. 

Modlím se za Vás.
Václav Müller,
člen společenství při sboru CB Havířov. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘK (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: PH (reditel@dorkas.cz) v Úterý, 19. duben 2016 @ 19:01:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji bratru Müllerovi, že se za nás modlí, že má o nás obavy a že má pro nás slova povzbuzení.

I já považuji Ekumenickou radu církví za dobrou platformu mezidenominační komunikace a spolupráce v oblastech, které shledáme za užitečné - diskutujme o těch oblastech. Svůj význam má ERC též jako platforma pro společnou komunikaci minoritních nekatolických denominací se státem v již zmíněných oblastech působení těchto církví ve veřejném prostoru jako jsou vězeňská, nemocniční a vojenská duchovní služba, bohoslužby a jiné křesťanské pořady ve veřejnoprávních médiích, hájení zájmu církevních škol, možnost připomínkovat návrhy některých zákonů apod.

Faktem je, že žijeme v zemi, kde 90% lidí, kteří chodí do kostela, jsou katolíci. Katolická církev má nepoměrně větší finanční a personální možnosti než všechny nekatolické církve dohromady. Proto se není čemu divit, že zástupci ŘKC může být u všeho možného. Vezměme na vědomí, že díky velkorysému přístupu římskokatolické církve, mají církve sdružené v ERC ve veřejném prostoru daleko větší prostor než odpovídá jejich celkovým počtům.

Samozřejmě je možné se těchto výhod platformy ERC vzdát a stáhnout se jako Jednota z mezidenominační spolupráce a z působení ve veřejném prostoru. Osobně bych to vnímal jako újmu a jako latentní riziko sektářství.

Zároveň si uvědomuji, že BJB nepůsobí v ERC přiliš aktivně a v řadě oblastí se spíše jenom dívá. ERC jako instituce je podle mého mínění zralá na reformu svého fungování. Měla by být více transparentní ohledně svého rozhodování (např. zveřejňovat zápisy z jednání Řídícího výboru a dalších grémií ERC, vedle oficiálních prohlášení zveřejňovat i disentní názory jednotlivých členských církví apod.). Každopádně by to chtělo v této oblasti aktivnější přístup zástupců BJB v grémiích ERC.

Transparentnost rozhodovacích procesů ERC by přispěla také k tomu, že bychom skutečně věděli, jak je to s vlivem ŘKC na jednání ERC. Takto se pohybujeme pouze na rovině dohadů a spekulací. Škoda, že nebyl na některé z jednání BJB (RZS nebo SD) pozván předseda ERC bratr kazatel Daniel Fajfr. Věřím tomu, že by pak některé názory na propojení ERC s ŘKC musely být korigovány.

Než okopávat ŘKC do kotníků bych považoval za důležitější seznamovat se s její skutečnou podobou v celé její pluralitě, která je daleko větší než např. v BJB. Jak už jsem napsal, žijeme v zemi, kde většina lidí, kteří se hlásí ke křesťanské víře, jsou katolíci. Nevím, čím nám pomůže ostentativní odpor vůči ŘKC. To tady bylo už při vzniku Československé republiky po roce 1918 - viz hnutí "Pryč od Říma!" K čemu dobrému to přispělo?

Souhlasím s tím, že bychom se ke katolickým představitelům měli vztahovat sebevědomě, ale zároveň dodávám: bez mindráků, kterým snadno podléhá minorita. Vnášejme na ekumenickou půdu nepříjemné otázky týkající se základů křesťanského učení, eklesiologie, reálného fungování ekumenických vztahů, přípravy ekumenických shromáždění atd. Musíme však být připraveni na fundovaný dialog. Zkratkovité soudy a černobílé vidění těch jiných je příznakem vlastní slabosti. Jen ten, kdo je schopen se kriticky podívat sám na sebe, se může stát legitimním kritikem těch jiných.

Petr Hlaváček


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledn (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Úterý, 19. duben 2016 @ 23:24:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V čem já vidím rozdíl je, že ti co jsou pro ekumenu s ŘKC to podporují veskrze pragmatickými důvody. Podporují to svými osobními pohledy na věc. "Já to vidím takto, a tak by to měli vidět i ostatní. Pokud ne, jsou to oni, kdo působí nejednotu a chovají se jako sektáři."

Kdežto bratr Chumchal zakládá celý jeho argument na principech vycházejících z Písma. Nemůžu samozřejmě za něj mluvit, ale předpokládám, že je to proto, že Písma Starého a Nového zákona jsou pro něj primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu.

I ten bod 3. se dotýká autority Písma. Měli bychom se totiž ptát otázky typu: Je z pohledu Písma správné mlčky souhlasit s agendou ŘKC, která oficiálně prohlašuje, že je tou jedinou církví, která je všeobecným nástrojem spásy, a ve které jedině je možné dosáhnout plnosti všech prostředků spásy? Je v souhlasu s Písmem takové učení, které prohlašuje, že dokonalé církevní sjednocení se uskutečňuje v jednom slavení eucharistie a sdružením v jedné a jediné církvi římskokatolické?
Není takové tvrzení náhodou v rozporu s učením Pána Ježíše Krista? 

ŘKC oficiálně prohlašuje, že cíl ekumeny je všechny sjednotit v ŘKC (viz katolický dekret o ekumenismu). BJB pak jde a usiluje o spolupráci s touto církví, která si jde za tímto cílem. 
Uvažujme normálně. Někdo vám řekne "Pojďme spolupracovat. Náším cílem je z tebe udělat mormona. Budeš s námi spolupracovat?" Co asi plyne z toho, když ten dotázaný odpoví "Ano, chci s vámi spolupracovat!"          ???!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB oh (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Úterý, 19. duben 2016 @ 23:52:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opakovaně se tady sugeruje ničím nepodložená myšlenka, že Ekumenická rada církví usiluje o sjednocení svých členských církví s Římskokatolickou církví. Skutečností je, že žádná z členských církví ERC nesměřuje ke sjednocení s ŘKC.

Nebo si snad myslíte, že např. Apoštolská církev, Církev bratrská, Jednota bratrská, Evangelická metodistická církev či Pravoslavná církev mají zájem o sjednocení ŘKC?

Prosím zdokladujte, že některá členská církev ERC usiluje o sjednocení s ŘKC.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Středa, 20. duben 2016 @ 10:37:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stanovy ERC, článek 2
2. článek Východisko a cíl 
Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků (Jan 17,21), navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské, husitské, bratrské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice jako společenství, které chce být základnou a nástrojem spolupráce a sbližování a posléze plného vzájemného uznání.


Co to tak asi je to plné vzájemné uznání? 100% uznání = 100%tolerance =100% jednota ...tzn. v eucharistii, v autoritě biskupa, v evangeliu? Kde asi udělali soudruzi z NDR chybu, když na ekumenických setkáních často dominuje ŘKC?

ŘKC svůj záměr jednoznačně, transparentně a oficiálně vyjádřila. Pokud to ostatní církve nevidí, tak se jen vezou v městské hromadné, ale neví kam jedou.
Řidič katolík, ale ví velmi dobře kde je cílová stanice. On ji definoval, oznámil to ostatním a oni ho ochotně přizvali, aby jako řidič určoval směr. Jedině že by byli stále tak naivní a namlouvali si, že ŘKC to své prohlášení jen tak plácla do větru, ale ve skutečnosti to nechce být ona, která určuje cílovou stanici. Probuďme se. ŘKC nikdy neplácá do větru, ani nevydává oficiální prohlášení jen proto, aby se potom podřídila agendě někoho jiného a svou agendu popřela.


]Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Pondělí, 18. duben 2016 @ 23:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V reakci na dopis Dobroslava Stehlíka kazatel Chumchal napsal:

Z citace vašeho návrhu:  
Proto navrhujeme, aby ty sbory, které

     - prosazují vystoupení BJB z Ekumenické rady církví,
     - žádají, aby se volení představitelé BJB neúčastnili ekumenických akcí,
     - požadují, aby se BJB, sbory BJB a jejich členové distancovali od všech akcí, kde je zastoupena římskokatolická církev,
zvážily své vystoupení z BJB nebo se začaly řídit biblickými principy lásky, spolupráce a tolerance, k čemuž se zavázaly i přijetím Ústavy a řádů BJB.  

Spodní dvě odrážky jsou zcela ať už záměrně anebo slepě zavádějící. Jablonecký ani kroměřížský sbor nic takového nikde v tomto znění nenavrhovaly a ani další sbory, které požadují vystoupení z  ERC, podle našich informací nic takového netvrdí. Je to jenom vaše parafráze, která podsouvá druhým tento blud a očerňuje zmíněné sbory a jejich názory.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A v tomto dalším dopise od téhož kazatele čteme:

Některé důvody proč nepokračovat v určitých specifických formách spolupráce, jako jsou třeba ekumenické slavnosti a shromáždění, už v minulosti zazněly z různých stran.

Máme se ale vyhýbat těm, kteří se prohlašují za křesťany ale „učí jinak…“. A takoví lidé jsou právě na ekumenických setkáních zejm. z řad ŘKC.

Neúčastí na ekumenických slavnostech a shromážděních společně s ŘKC musíme vyjádřit nesouhlas s touto agendou.

-------------------------------------------

Kdo tu tedy podsouvá bludy a očerňuje sbory?


Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Úterý, 19. duben 2016 @ 07:16:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý Pavle, jste mimo. Bratr Chumchal má pravdu. V tom návrhu z Vikýřovic jsou jmenované dva sbory. Kroměřížský a Jablonecký. 
Kroměřížský sbor nikdy nepodal návrh, aby BJB vystoupila z ERC. To jim podsouvají.
Stejně tak nikde nežádali, aby se vyvolení představitelé BJB neúčastnili ekumenických akcí. To jim také podsouvají. Kroměřížští to totiž specifikovali!

Dejte si trochu práce a přečtěte si nejdřív jak přesně zněl jejich návrh z minulého roku. Navíc to byl jejich jediný návrh, takže jim Vikýřovice podsouvají ještě to, že jsou prezentované opakovaně.

Citace z návrhu č. 10 "Jsme znepokojeni návrhy některých sborů, jejich stanovisky, prezentovanými opakovaně na Sjezdech delegátů ..." a pak dole z těch "některých" jmenují Kroměříž a Jablonec. Každý sbor podal návrh s jiným zněním a jiného charakteru. Kroměříž nepodala stejný návrh opakovaně.
Takže je to s tím podsouváním ještě horší.

Koneckonců Vikýřovice mají špatně i to, že "požadují, aby se BJB, sbory BJB a jejich členové distancovali od všech akcí, kde je zastoupena římskokatolická církev,..."
Protože Kroměříž nikde nepožadovala, aby se členové sborů BJB distancovali od všech akcí,..." Když je to takto napsané, tak to zní jako kdyby chtěli zakázat řadovým členům BJB navštěvovat jakoukoli akci, kde je zastoupena řkc. Což je nesmysl! Šlo jim o "oficiální úroveň", protože na této úrovni jsou zastupováni představiteli BJB i oni sami, o což jim zjevně šlo, protože to plyne z jejich formulace návrhu.

Abych vám ulehčil práci, tak tady je to znění návrhu z minulého roku:

"Navrhujeme, aby se BJB v ČR na oficiální úrovni již více neúčastnila žádných ekumenických slavností a shromáždění společně s ŘKC."

Zdá se že Vikýřovice chtějí někoho vykreslit v horším světle. Dobře že na takové praktiky bratr Chumchal upozornil.


]


Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Úterý, 19. duben 2016 @ 12:04:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tímto svým dopisem ovšem Václav Chumchal veřejně sdělil stejná stanoviska, jako čteme de iure v kroměřížském návrhu. Takže tím dává za pravdu Dobroslavu Stehlíkovi, že lovosičtí de facto prosazují i ty "spodní dvě odrážky"


]


Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘKC (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Úterý, 19. duben 2016 @ 12:40:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten dopis je směřovaný předsedovi, tedy zástupci, který se účastní oficiálních setkání s ŘKC. Je to rozhovor mezi kazatelem BJB a zástupcem VV. Tzn. když píše, že neúčastí na ekumenických slavnostech společně s ŘKC máme vyjádřit nesouhlas s agendou s ŘKC, tak je to směřované k předsedovi. On je zástupce na oficiální úrovni. Pokud v tom chce někdo vidět něco jiného, musí si to nějak vytvořit ve své hlavě, protože tam není zmínka o tom, že by se všichni na všech úrovních měli ŘKC stranit.

Za druhé. Ten dopis jsem si pročetl dobře a neříká nic o ekumeně všeobecně, ten dopis je celý zaměřený na ŘKC (dole je pak vyjádřená ochota se bavit o dalších církvích ale zase specificky, ne plošně). Je jednoduché vytrhnout větu z kontextu a říct, že odrážka dvě platí. Snažíte se generalizovat něco, co on specifikoval a pak ho na základě toho, co jste mu podsunul kritizovat.

Nejste náhodou vůči němu nějaký zaujatý?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledně ŘK (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Úterý, 19. duben 2016 @ 14:46:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pouze konstatuji fakta. Vy jste v tom nějak příliš citově zaangažován.

Bratr kazatel Chumchal zde nepíše sám za sebe bratru předsedovi Kernovi. Nejde o osobní korespendenci, ale o otevřený dopis, který šel na všechny sbory BJB. Bratr kazatel Chumchal nepsal sám za sebe, ale "Za sbor BJB v Lovosicích" - viz podpis.

Co to je podle Vás "o ekumeně všeobecně", pokud to není to, o čem se píše v tomto dopise?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB ohledn (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Úterý, 19. duben 2016 @ 22:38:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z toho co čtu, tak mi neplyne, že by br. Chumchal psal zhruba něco ve smyslu "žádný řadový člen BJB se nesmí účastnit jakékoli akce s někým z Církve bratrské, protože to by smrdělo ekumenou". Tím myslím to, že tam nepíše o ekumeně obecně. Píše o ŘKC a udává tři důvody, kterými to podkládá. Pokud se ho někdo nenápadně snaží vykreslit v takovém extrému, jakože by chtěl zakázat všem členům BJB jakoukoli spolupráci s jakoukoli církví z jiné denominace, tak se mi to nelíbí a v tom případě se zastávám toho, s kým se jedná nespravedlivě. A je mi jedno, kdo to je. Když se bude jednat nespravedlivě s katolíkem, tak se ho zastanu samozřejmě taky. V tom smyslu se cítím "citově zaangažován".
Neznám br. Chumchala zas tak úplně dobře, ale v tomto jsem si velmi jistý, že extrém typu "s žádnou jinou církví nechci mít nic společného" je mu naprosto cizí. A vadí mi, když se ho někdo nenápadně snaží vykreslovat jinak, než ve skutečnosti je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJB oh (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Úterý, 19. duben 2016 @ 23:04:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znova jsem si pročítal tu korespondenci.
Z dopisů bratra Chumchala jsem vyčetl, že z nich nevyplývá, že by lovosický sbor prosazoval "druhou odrážku" - žádají, aby se volení představitelé BJB neúčastnili ekumenických akcí,
Z dopisů ovšem celkem srozumitelně vyplývá, že se ztotožňují s "třetí odrážkou" - požadují, aby se BJB, sbory BJB a jejich členové distancovali od všech akcí, kde je zastoupena římskokatolická církev

Jasněji bude po sjezdu delegátů


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy VV BJ (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Úterý, 19. duben 2016 @ 23:34:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snažíte se říct to, že každý kdo bude hlasovat pro odchod z ERC, tak tím zároveň říká "nechci mít nikdy nic společného s Církví bratrskou, ani s žádnou jinou denominací."? Tak to ale není a nebude.
ERC není jediný způsob, jak spolupracovat s kýmkoli, kdekoli. ERC nebyla, je a zase nebude. Spolupráce mezi křesťany šla bez ERC, jde bez ERC a půjde i dál bez ERC. Nikdo, kdo bude hlasovat pro vystoupení z ERC tím neprohlašuje, že odmítá spolupracovat s ostatními křesťany.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předsedy V (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Středa, 20. duben 2016 @ 00:37:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořádně si přečtěte, co tady píšu. Nepodsouvejte mi něco, co jsem nepsal. V žádném svém příspěvku se nezabývám otázkou Ekumenické rady církví.

Pouze jsem konstatoval, co ve svých dopisech npsal bratr Chumchal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci předse (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: arthur v Středa, 20. duben 2016 @ 10:41:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste "pouze konstatoval, co ve svých dopisech napsal bratr Chumchal"?
A odkud je ta vaše poznámka na konci komentáře na adresu bratra Chumchala:
"Kdo tu tedy podsouvá bludy a očerňuje sbory?"]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď lovosického kazatele na reakci př (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pavel v Středa, 20. duben 2016 @ 13:52:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konstatoval jsem, že bratr Chumchal v druhém dopise potvrdil některá fakta, která v prvním dopise popřel.

Vidím, že se míjíme v pochopení komentovaných textů i našich vzájemných komentářů. Zřejmě je moje vyjadřovaní nesrozumitelné. Takže asi bude nejlepší tuto polemiku ukončit.


]


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.20 Seconds