Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Květoslava   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5000, adminů: 23, uživatelů: 2859
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 630 335

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 15 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Fundamentalisti: Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v BJB
Posted on Středa, 17. květen 2017 @ 17:31:25 CEST Vložil: Benjamin

Principy poslal Nepřihlášený

Milí bratři, milé sestry ve sborech BJB,  


již delší období probíhají v našich sborech, na RZS a SD diskuse na některá opakující se témata. 

Chceme Vás stručně seznámit s našimi pohledy. Proto Vám v příloze posíláme naše vyjádření, pro lepší vzájemnou informovanost.   

Pavel Coufal, 
kazatel 

Staršovstvo Sboru BJB v Brně


  Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v Bratrské jednotě baptistů


Protože v posledních letech probíhají v BJB nekončící diskuse o některých tématech, chceme se za nás vyjádřit k některým bodům, které jsou příčinou kontroverzí.

Věříme, že Písmo svaté je Božím slovem, inspirovaným Duchem svatým, a je nám autoritou v otázkách víry a života. Věříme, že každé slovo Písma je inspirované Duchem, a také, že Duch svatý používal osobnosti a vzdělání jednotlivých lidských pisatelů a hovořil do jejich kontextu. Proto je třeba Písmo vykládat ve správném kontextu (literárním, historickém, kulturním) a vždy s prosbou o světlo Ducha svatého.

  • Máme za to, že častým problémem sporů mezi námi v těchto otázkách nebývá to, že jedni či druzí nerespektujeme Písmo, ale že máme rozdílné pochopení a přístupy k jeho výkladu a aplikaci. Stále věříme, že v základních otázkách (např. ohledně zjevení trojjediného Boha, nebo ohledně naší spásy v Kristu apod.) musíme mít stejný výklad. Přesto mezi námi jsou a mohou být rozdíly v porozumění některým částem Písma (např. eschatologie).


Věříme, že jsme součástí Kristovy církve, která přesahuje hranice různých denominací. Jako baptisté máme určité důrazy, kterými můžeme obohatit křesťany v jiných církvích, a naopak můžeme být jinými křesťany sami obohacováni. Naše vztahy bychom měli vytvářet v milosti a pravdě. Souhlasíme s usneseními Sjezdů delegátů BJB z posledních let, které potvrdily, že jako BJB setrváváme v Ekumenické radě církví. ERC nevnímáme jako nástroj vytvoření jedné formální církve, ale primárně jako organizaci, která umožňuje spolupráci mezi jednotlivými církvemi a službu občanům naší země (vděčně přijímáme např. možnost rozhlasových přenosů našich bohoslužeb do veřejnoprávního rozhlasu, službu nemocničních, vězeňských, vojenských kaplanů, účast na Noci kostelů apod.). Jako sbor jsme také členem České evangelikální aliance, která je nám teologicky bližší.

  • Chceme mít nadále svobodu k tomu, abychom sami zvažovali, do jakých společných akcí nebo setkání s jinými církvemi se budeme či nebudeme zapojovat. Přejeme si, aby některé sbory přestaly zatěžovat naše sjezdy či naše vzájemné vztahy svým odmítáním ekumenických vztahů, zvláště tedy odmítáním ERC. Přejeme si, aby naše mládež vyrůstala ve zdravém chápání našich (baptistických) důrazů, ale také v atmosféře bratrské lásky vůči křesťanům z jiných církví. Toto se týká i regionálních či celostátních konferencí mládeže a dalších programů, které naši mládež formují.


Věříme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu, a že muž i žena mají v Božích očích stejnou hodnotu a důstojnost. Věříme, že se muži a ženy jedinečně doplňují jak v manželství, tak i ve službě v církvi. Muži i ženy mají stejný přístup k Bohu skrze Krista. Věříme, že muži i ženy slouží v církvi podle svého obdarování a podle povolání od Pána. Společně jsou zapojeni do evangelizace, misie, diakonie, výchovy, nebo pastorace. V novozákonní církvi vidíme ženy při modlitbě a proroctví (přinášení aktuálního Božího poselství), ženy při zvěstování zprávy o vzkříšeném Pánu, ženy v diakonii, vyučování apod. Zároveň věříme, že muž a žena mají v manželství jinou roli a poslání. Muž je volán k zodpovědnosti před Bohem (muž je hlavou ženy, tak jako Kristus je hlavou církve). Také věříme, že v novozákonní církvi Pán svěřil službu duchovní správy sboru mužům, na jejichž výběr klade Písmo stanovené požadavky.Co se týče služby žen ve staršovstvu, která je v posledních letech také předmětem častých diskusí: věříme, že zodpovědnost za duchovní vedení a správu sboru mají povolaní a potvrzení presbyteři (starší). Kromě dalších úkolů dohlíží na duchovní směřování sboru i na obsah vyučování ve sboru. Ve své službě pastýřů se zodpovídají Pánu, jako nejvyššímu Pastýři, a zároveň i sboru, který je do této služby ustanovil. Máme za to, že staršími mají být povolaní a připravení muži, pokud je sbor má.

  • Tímto nechceme říct, že ženy musí ve shromáždění mlčet. I ženy mají přinášet povzbuzení či napomenutí z Písma, měly by však přijímat zodpovědnost kazatele a staršovstva za vedení sboru. Také si uvědomujeme, že jsou sbory, které mají tradičně ženy ve staršovstvech. Výše uvedený postoj nás nevede k tomu, abychom tyto sbory z tohoto důvodu odmítali. Věříme, že se máme přijímat v lásce a vzájemném respektu.


Věříme, že službu kazatelů, tj. těch, kteří duchovně spravují sbory, formují je a vedou je skrze kázání a vyučování Božího slova, mají podle Písma zastávat povolaní muži.

Přáli bychom si, aby tato praxe povolávání mužů do služby kazatelů v našich baptistických sborech zůstávala. Co se týče jiných církví, přestože nejsme zastánci služby žen jako kazatelek (farářek), chceme nést tuto rozdílnost pohledů ve vzájemné úctě.
Věříme, že podle Božího stvořitelského řádu, tak jak o něm svědčí Bible, je manželstvím svazek muže a ženy, do kterého se vstupuje sňatkem. Jakékoli mimomanželské sexuální vztahy mezi osobami opačného nebo stejného pohlaví jsou porušením tohoto Božího řádu a jsou tedy dle Božího slova jednoznačně hříchem. Pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, Boží slovo ukazuje cestu života v celibátu. Věříme, že Boží vůlí je, abychom milovali naše bližní, a tedy i homosexuálně orientované bližní, ale to neznamená, že smíme schvalovat homosexuální chování.

  • Není pro nás představitelné, že by mezi baptistickým sbory v naší BJB mohly být sbory, které odmítají, že homosexuální pohlavní styk je podle Písma hřích. Takový postoj je znevážením Božího slova. S takovými postoji nechceme být spojováni.

Závěrem chceme říct: v podstatných věcech hledejme jednotu, v nepodstatných věcech mějme svobodu a ve všech věcech mějme lásku. Soustřeďme se na Pána Ježíše Krista. Psané Boží slovo a živé Slovo, Kristus, byli, jsou a zůstanou ve vzájemné jednotě.


Přejeme si, aby mezi baptistickými sbory ustal nesoulad a vyřešily se vzájemné spory. Přejeme si, abychom se mohli plně soustředit na poslání, které na této zemi máme: zvěstovat Pána Ježíše Krista a činit z lidí jemu oddané učedníky. Žádný dům vnitřně rozdělený nebude moci obstát (Mk 3,25). Neustálé rozdmýchávání sporů povede k rozpadu BJB. My chceme obstát před naším Pánem, chceme obstát uprostřed tlaků dnešní doby jako Kristovi svědkové a chceme nést srozumitelné svědectví lidem o Boží lásce, milosti i svatosti. Chceme věnovat svoji energii a čas, který nám byl svěřen, službě Pánu Bohu i lidem, ne neustálým sporům. Čas se krátí. Modlíme se za záchranu lidí pro věčnost. Toužíme zakládat nová společenství na nových místech. Modlíme se, aby mezi námi a v nás skutečně mohl přebývat Duch svatý ve své plnosti.

Staršovstvo Sboru BJB v Brně

V Brně dne 3. 5. 2017


 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Benjamin


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Associated Topics

Principy


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v BJB" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Duke v Pondělí, 26. červen 2017 @ 22:15:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přáli bychom si, aby tato praxe povolávání mužů do služby kazatelů v našich baptistických sborech zůstávala. Co se týče jiných církví, přestože nejsme zastánci služby žen jako kazatelek (farářek), chceme nést tuto rozdílnost pohledů ve vzájemné úctě.

Podivná schizofrenie - co unesou v mezidenominační ekumeně, neunesou v BJB ekumeně? A co celosvětová baptistická ekumena?


Re: Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v BJB (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: baptista v Středa, 17. květen 2017 @ 18:04:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přes některé ryze fundamentalistické postoje je to první vlaštovka s náznakem baptistického vnímání různosti baptistických sborů a váhavým odmítnutím rozkolu v BJB, které připravují fundamentalisté.

Každý sbor se bude muset rozhodnout, jestli půjde cestou primitivního fanatismu fundamentalistů a zapojí se do nelítostné křižácké výpravy za očistu BJB od různosti a za vytvoření jedíné samospasitelné pravé fundamentalistické církve kalvínského typu v čele s "baptistou" Lancem Robertsem a jeho pohůnky, br. Chumchalem počínaje. 

Chápu, že se nebaptistům hodí logo BJB, i když s baptismem nemají nic společného. Vlastní denominaci by si asi nedokázali sami zaregistrovat. Kde by sehnali potřebný počet podpisů? Tak proč nevyužít poddajné ovečky ve sborech, které dávno přestali kriticky promýšlet to, co jim fundamentalisti sypou. A také majetek baptistických sborů je pro novou fundamentalistickou církev neodolatelným lákadlem.

Překonají i další sbory strach z fundamentalistů a najdou odvahu, obětovat své pohodlí pro Krista a svobodu zvěstování Jeho Evangelia? Uvidíme. Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.09 Seconds