Prohlášení a výzva sborům BJB
Datum: Úterý, 02. listopad 2004 @ 11:39:45 CET
Téma: Spolupráce mezi sbory


Prohlášení a výzva sborům BJB je výsledkem vzájemných rozhovorů zástupců sborů Liberec, Lovosice, Praha 4 a Praha 6, které ze zásadních důvodů odmítají přijetí státních dotací na platy kazatelů. Od dubna tohoto roku se zástupci těchto sborů sešli třikrát k celé záležitosti a dospěli jednoznačně v souladu s postoji svých sborových společenství k níže uvedenému společnému vyjádření.


Dne 9. října 2004 se sešli zástupci sborů BJB z Liberce, Lovosic, Prahy 4 a Prahy 6, aby reagovali na usnesení Sjezdu delegátů ze 6.3.2004 v Litoměřicích, kterým se BJB rozhodla přijímat státní dotace na platy kazatelů a dalších pracovníků. Konstatovali, že sbory, které reprezentují, nemohou přijmout toto rozhodnutí.

V diskusi nad různými důvody (teologickými i praktickými), které tyto sbory vedly k odmítnutí zmíněného usnesení SD, se shodli na tom, že v souladu s předválečnou tradicí českého baptismu a obecnou praxí baptistických svazů ve světě, k níž se naše Jednota po pádu komunistické totality opět přihlásila přijetím nových základních dokumentů, rozumějí odluce církve od státu mimo jiné také jako finanční nezávislosti sborů.

Někteří účastníci schůzky vyslovili i obavy, zda přijetím státních finančních prostředků na platy svých pracovníků neporuší sbory BJB jednu ze základních baptistických zásad a nemohou i ohrozit duchovní tradice, na nichž byla baptistická služba v naší zemi vybudována.

Usnesení litoměřického Sjezdu delegátů BJB znevýhodňuje ty sbory, které je nemohou přijmout. Vkládá na jejich bedra větší břemeno než na sbory, které finanční prostředky od státu přijmou. Toto břemeno se má dokonce ještě zvětšit navýšením sborových příspěvků na činnost ústředí. Tím se situace sborů, které nepřijaly státní dotace, stává neúnosnou.

Zástupci shora uvedených sborů se proto rozhodli vyzvat své sbory, aby vytvořily uvnitř BJB zájmovou platformu, která bude usilovat o naplňování baptistických zásad a základních principů zakotvených v dokumentech BJB. Mezi hlavní úkoly této platformy bude patřit mimo jiné rozvíjení komunikace mezi takto sdruženými sbory, pěstování informovanosti o dění v baptistickém světě, organizování různých vzdělávacích a jiných akcí, zveřejňování dohodnutých stanovisek, zejména v klíčových otázkách, jako je odluka církve od státu, svoboda svědomí, aj.

Takto sdružené sbory budou společné aktivity zajišťovat dobrovolnicky, t.j. bez potřeby vytvářet struktury náročné na finanční krytí. Nezbytné prostředky poskytnou ze svých zdrojů podle eventuální dohody. Každý z těchto sborů bude vážně a zodpovědně zvažovat výši příspěvků na chod ústředí ve světle tohoto vývoje a může dospět k zredukování výše příspěvků na symbolické minimum na zastupování sborů před státem prostřednictvím ústředí.

Zástupci shora uvedených sborů BJB adresují tuto výzvu zároveň všem sborům BJB a zejména těm, které cítí k tomuto prohlášení názorovou blízkost, a vyzývají je k připojení se k vznikajícímu zájmovému sdružení sborů uvnitř BJB.Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=182