Finanční odškodnění církví - porušení principu rovnosti před zákonem
Datum: Úterý, 24. leden 2012 @ 20:15:08 CET
Téma: Církevní restituce


Návrh zákona o majetkovém vyrovnání porušil v části "Finační náhrady" princip rovnosti před zákonem.

Do seznamu odškodňovaných církví a náboženských společností nebyly zařazeny Náboženská společnost Svědkové Jehovovi a denominace Křesťanské sbory.

Zato byla do seznamu zahrnuta Luterská evangelická církev a. v. v ČR, která vznikla až v roce 1995.


Rekapitulace problematiky:

"Finanční náhrada" dle návrhu zákona o majetkovém vyrovnání se má týkat sedmnácti v zákoně vyjmenovaných církví a náboženských společností:

Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v České republice
Jednota bratrská
Luterská evangelická církev a. v. v ČR
Náboženská společnost českých unitářů
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v České republice

Restituční nároky v roce 2004 vzneslo 10 náboženských společností (v pořadí podle velikosti nároků):

Církev římskokatolická
Federace židovských obcí          
Církev československá husitská
Starokatolická církev
Českobratrská církev evangelická
Církev bratrská
Svědkové Jehovovi
Církev adventistů sedmého dne
Jednota bratrská
Bratrská jednota baptistů

Do finačního odškodnění však nebyla zařazena Náboženská společnost Svědků Jehovových, ač se v návrhu zákona nikde nepíše, že by se finanční náhrada měla týkat pouze těch náboženských společností, které pobíraly státní dotace na platy svých duchovních.

Majetkové vyrovnání se podle návrhu zákona má týkat majetkových křivd vzniklých v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. V tomto období právně existovalo 18 církví:

Apoštolská církev                                            
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne                               
Církev bratrská                                              
Církev československá husitská  
Církev řeckokatolická                                        
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev a. v. v ČR
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v ČR
Jednota bratrská
Křesťanské sbory
Náboženská společnost českých unitářů
Novoapoštolská církev
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická a. v.
Starokatolická církev v ČR

Luterská evangelická církev a. v. v ČR, která byla zařazena do majetkového vyrovnání, vznikla až v roce 1995. Na základě čeho?

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi byla registrována až v roce 1993 - po celou dobu komunismu existovala v ilegalitě.  Svědkové Jehovovi patřili mezi nejpronásledovanější náboženskou skupinu v naší zemi a přesto nebyli zařazeni do systému finačních náhrad!

Do systému finačních náhrad nebyly zařazeni ani Křesťanské sbory, které také prošly obdobím komunistické perzekuce (tato denominace existovala v ilegalitě až do roku 1956.


Závěr:

a) do majetkového narovnání nebyla zařazena Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, která v době komunismu utrpěla majetkové křivdy, a je tak "potrestána" za to, že nepobírala státní dotace na platy duchovních

b) do majetkové narovnání nebyla zařazena náboženská společnost Křesťanské sbory, ačkoliv existovala před rokem 1989 a patřila mezi perekuované církve.

c) do majetkového narovnání byla zařazena Luterská evangelická církev a. v. v ČR, která vznikla až v roce 1995 a žádné restituční nároky nevznesla.


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=2619