Řečníci na Konferenci mládeže BJB 2013 v Kroměříži
Datum: Pátek, 18. říjen 2013 @ 10:08:44 CEST
Téma: Mládež


Hlavním řečníkem je Mike Abendroth

Mike Abendroth je 16 let kazatelem sboru Bethlehem Bible Church. Je držitelem několika univerzitních titulů, známým autorem knih a také má vlastní křesťanské internetové rádio s názvem Bez kompromisu (www.nocompromiseradio.com). Především je však pastorem pro mládež v těle již trochu staršího muže. Mikův slogan zní "vždy biblický, vždy provokativní a to vždy ve stejném pořadí".

Mike je ženatý 24 let s manželkou Kim, se kterou vychovává čtyři děti - Hayley (21), Luka (16), Maddie (14) a Gracie (12), které stále dokáže porazit v basketballu a surfingu, které jsou stále jeho velkým koníčkem.

Evangelizační workshop "Rybaření bez kompromisu" - Mojmír Adámek, Travis Prichard, Kristýna Vaňková
Mojmír a Travis jsou absolventi Biblickém Institutu Word of Life v Maďarsku. Během svého dvouletého studia na této škole vyjížděli každý týden s evangelizačním týmem do ulic Budapeště, kde s lidmi sdíleli evangelium Ježíše Krista. Kristýna je v současné době studentkou druhého ročníku na stejné škole. I přes své mládí mají všichni tři dost zkušeností i z pouličních evangelizací v ČR a formou přednášky, workshopu či svědectví by se s vámi o nich rádi podělili.

Seminář "Milost" - Marek Titěra
Marek Titěra je od roku 2004 kazatelem sboru BJB ve Zlíně.

Seminář "Bez kompromisu v oblasti módy, životního stylu a image" - Jirka Král
Jirka Král pracuje pro Univerzitní křesťanské hnutí jako koordinátor pro Moravu. Částečně vypomáhá jako učitel na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Má ženu a čtyři děti. Uvěřil ve Velké Británii, kde také prošel několikaletou přípravou pro misijní službu v České republice.

Seminář "Chození s nevěřícími" - Tomáš Kolman
Tomáš pracuje v Křesťanské akademii mladých jako vedoucí vzdělávacích programů, má za sebou deset let práce v mládeži a více než sedm let vede dorost v BJB Vikýřovice.

Seminář "Modlitební život" - Pavel Novosad
Pavel Novosad je kazatelem ve sboru BJB v Uherském Hradišti. Mám čtyři děti a krásnou manželku Andreu, která se za mě často modlí.

Seminář "Stvorenie bez kompromisov" - Ján Šichula
Ing. Ján Šichula, vyštudoval Fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v odbore informačné a riadiace systémy. Práve počas štúdií na tejto škole sa v prvom ročníku aj stal kresťanom a našiel Božiu milosť a záchranu v Ježišovi Kristovi. Už od prvých mesiacov svojho nového kresťanského života čelil rôznym útokom od spolužiakov po línií, že evolúcia predsa vyvrátila kresťanskú vieru. K tomu neskôr pribudlo aj zarmucujúce zistenie, že niektorí kresťania prijali evolúciu ako spôsob, cez ktorý mal údajne všemohúci Boh stvoriť vesmír i s našou planétou a životom. To všetko ho pohlo dôsledne sa s touto problematikou oboznámiť. Postupom času začal viac a viac v tejto téme slúžiť vo forme prednášok a diskusií pri rôznych príležitostiach. Angažuje sa tiež vo vydávaní kresťanských kníh a videofilmov vo vydavateľstve ORDO SALUTIS (http://www.ordo.sk/) a prispieva článkami do kresťanského časopisu Solas (http://www.solas.sk/). Svoj duchovný domov našiel v zbore Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava, kde je zapojený do pastoračnej a kazateľskej služby (http://nkz.reformace.cz/). Je šťastne ženatý s manželkou Vandou a spolu vychovávajú s Božou pomocou tri deti.

Seminář "Ježíš a kompromisy" - Lojza Klepáček
Lojza je kazatelem sboru BJB v Kroměříži, kde slouží šestým rokem. Angažuje se také v projektu Český biblický institut, kde pravidelně učí Základy praktické teologie a přehled biblických knih. Je devět let ženatý a se svou manželkou Maruškou mají dvě dcery.

Seminář "Démoni, duchovní bitva a ty!" - Alex Konya
Alex Konya se stal křesťanem v roce 1970. V roce 1974 absolvoval Cedarville College. Ve své postgraduální činnosti obdržel tituly M.Div. (1977) a Th.M. (1985) na Grace Theological Seminary, Wiona Lake, Indiana a na Institute of Holy Land v Jeruzalémě (1984). Alex Konya sloužil 16 let jako pastor různých sborů. V současné době slouží Pánu na mezinárodní půdě. V roce 1992 se s manželkou Pam a svými třemi dětmi přestěhovali jako misionáři do Maďarska. V roce 1994 se v Maďarsku podílel na založení biblické školy Word of Life Bible School, kde také sloužil jako hlavní lektor. V roce 2005 se stal ředitelem organizace Word of Life v Maďarsku a od roku 2011 převzal roli ředitele Word of Life pro celou Evropu. V roce 2012 vydalo v České republice nakladatelství Didasko jeho knihu Démoni-teologická perspektiva.

Seminář "Láska bez kompromisu" - Lance Roberts
Lance Roberts slouží jako pomocný pastor ve sboru BJB v Kroměříži a ředitel Českého biblického institutu. Se svou manželkou mají čtyři děti.

Seminář "Úcta k životu" - Štěpán Rucki
MUDr. Štěpán Rucki, CSc. (*1962) je dětským lékařem se specializací v dětské kardiologii. Dlouhodobě pracuje jako primář dětského oddělení a v posledních letech také jako náměstek ředitele pro léčebnou péči v Nemocnici Třinec. Byl jedním ze zakladatelů Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR a tuto organizaci vedl po dobu 18 let. V křesťanských kruzích je rovněž znám jako autor knih, např. Alternativní medicína – pomoc nebo nebezpečí?, Je někdo z vás nemocen?, Mezi Biblí a medicínou, Poznáváme biblické pravdy. Spolu s manželkou Lydií je otcem dvou dospělých synů, Lucjana a Stanisława. Všichni jsou členy sboru SCEAV v Třinci Oldřichovicích.

Seminář "Proč čekat se sexem do manželství" - Petr Coufal
Petr je kazatel sboru BJB Olomouc, bývalý vedoucí odboru mládeže, s manželkou Janou mají tři krásné děti. Rodina je pro něj nezasloužený Boží dar. Jeho koníčkem je hudba, tenis a IT technologie

"Seminář "Duchovní formování - je možné, aby se měnilo naše srdce" Pavel Coufal
Pavel Coufal slouží jako kazatel osm let v brněnském baptistickém sboru. Před tím sloužil ve sboru v Olomouci. Spolu se svou ženou Jitkou mají dva kluky. Vystudoval Institut TCMI v Heiligenkreuz (Rakousko), pro který pracuje jako národní ředitel pro ČR (stará se o české studenty, organizuje vzdělávací kurzy Institutu u nás).

Seminář "Soli Deo Gloria - Jen Bohu patří sláva" - Marcus Denny
Marcus Denny, M.Div. je manžel vzácné ženy Amie a otec tří krásných holčiček. Pět let byl jedním z pastorů v Cornerstone Bible Church v Los Angeles. Své teologické vzdělání získal především ve svém domácím sboru ve Spokane, USA, ale také na Masters Seminary v Los Angeles. V roce 2009 byl vyslán do Čech. Je dočasným pastorem v Biblickém sboru křesťanů Kladno, kde se střídá v kázání s Danielem Adamovským. Jeho touhou je pokračovat v kázání Ježíše Krista a založit další zdravé a biblické sbory v Čechách.

Seminář "Biblický pohled na nemoci a uzdravení" - Štěpán Rucki

Seminář "Biblické poradenství" - Wesley Robinson
Wes Robinson je ženatý, má tři děti a do České Republiky se přestěhoval v roce 2006. Stále se učí česky, a jelikož čestina není jednoduchá, tak se bude učit ještě celý zbytek života. Wes dokončuje své magisterské studium v Biblickém poradenství na Master’s College. Slouží v malém Brněnském sboru v Líšni a nejen zde aktivně pomáhá skrze biblické poradenství zápasícím lidem. Ve volném čase hraje hokej a rád se učí o české kultuře.

Seminář "Starozakonní proroci a Novozákonní křesťané - Prorocká zpráva a její význam dnes" - Alex Konya

Seminář "Bez kompromisu v práci" - Petr Jelen
Petr Jelen je věrným manželem, otcem 3 dětí a starším Kuřimského sboru. Vystudoval informatiku na VUT FEI v Brně a pracuje jako vedoucí vývoje software v oboru telekomunikací.

Zdroj: www.bez-kompromisu.cz/program

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=3231