Volby do Rady Odboru mládeže
Datum: Čtvrtek, 23. říjen 2014 @ 17:27:42 CEST
Téma: Mládež


Dne 25. října 2014 proběhne v rámci Konference mládeže v Brně také setkání Odboru mládeže, na kterém se uskuteční volby Rady tohoto odboru.  Posílám vám v tomto dopise seznam těch, kteří jsou ochotní se zapojit do práce na další volební období (volba probíhá každé dva roky) a prosím vás o výběr kandidátů.  

Rada Odboru mládeže má maximálně 7 členů, vedoucí ODM je automaticky členem této rady. Kromě něj se tedy volí dalších 6 členů. Zvoleni jsou ti kandidáty, kteří získají v hlasování nejvyšší počet hlasů a zároveň obdrží nadpoloviční počet z celkového počtu odevzdaných hlasů.

Za každý sbor máte možnost jednoho hlasování, volby se samozřejmě mohou zúčastnit i sbory, ve kterých se pravidelně neschází mládež, ale na setkání Odboru mládeže vyšlou svého zástupce (hlasování se musí zúčastnit každý zástupce sboru osobně, písemně ani jinou formou není možné hlasovat).   Zástupci sborů nehlasují sami za sebe, ale nejpozději do setkání Odboru mládeže by měly zorganizovat volby ve vlastní mládeži. Jejich výsledek pak vyjádří hlasováním na setkání Odboru mládeže. 

Jan Jackanič vedoucí Odboru mládeže BJB  

V Praze dne 25. 9. 2014
___________________________________________________________________________________  

Zaškrtněte maximálně 6 kandidátů
 

Viktor Jelínek (Cheb 2)
Zuzka Vačkářová (Vysoké Mýto)
Martin Stepanenko (Cheb 2)
Miroslav Klepáček (Blansko)
Mojmír Adámek (Kroměříž)
Marek Macák (Praha 3)
Jordán Haller (Praha 3)
Vašek Chumchal (Lovosice)  

Kandidáti pro volby do Rady Odboru mládeže BJB
 

Viktor Jelinek (Cheb 2)


Před 12 lety jsem se poprvé objevil na letní akci, které se říká English camp. Tato zkušenost pak byla určujícím prvkem pro dalších 12 let mého života. Byla to pro mě zkušenost, kdy jsem na vlastní kůži zažil, co to znamená milovat druhé, jako miloval Pán Ježíš Kristus. Postupně jsem se zapojil do vedení mládeže a English campů. Což vedlo k tomu, že od svých 18 let jsem převzal jejich vedení. Letos jsme úspěšně dokončili již 13 campů.  

Po prvním roce na fakultě architektury jsem se rozhodl přerušit studium a absolvoval jsem devíti měsíční stáž, kterou pořádala Křesťanská akademie mladých. Během tohoto roku jsem měl možnost rozhodovat se o svých dalších životních krocích. Ukončil jsem tehdy studium na fakultě architektury a přihlásil se na Evangelickou teologickou fakultu na Karlově univerzitě, na které jsem dodnes. Jsem opravdu rád, že jsem se tehdy rozhodl změnit studium. Vedlo mě to totiž k hlubšímu studiu Bible, křesťanských tradic, bližšího poznání Pána Boha a řady dalších důležitých oborů s tím spojených. Vzdělanost v oblasti teologie považuji za nutnou součást života každého křesťana. Bible je totiž jakousi nejlepší detektivkou, která byla kdy sepsána, k jejímu rozluštění však potřebujeme kromě samozřejmé přítomnosti Ducha svatého, znát spoustu věcí. A tak věřím, že jedním z přínosů, který můžu do ODM přidat, je právě oblast teologie.
  Ve svém domovském chebském sboru káži pravidelně jednou za měsíc. Mívám též programy na mládežích a jiných křesťanských akcích. Rád bych i nadále působil v radě ODM.  

V neposlední řadě bych rád zmínil zkušenost s prací v neziskovém sektoru. Minulý rok jsem spolu s dalšími dvěma lidmi založil neziskovou organizaci s názvem Help, So We Can Help. (Pomozte, abychom mohli pomoci i my), která podporuje sirotčinec Fonelisco. Konkrétní pomoc spočívá v tom, že sbíráme finanční prostředky, které jsou využity na zaplacení školného dětí ze zmiňovaného sirotčince.  

Je mi 25 let, živím se jako fotograf a grafický designer.  

Zuzka Vačkářová (Vysoké Mýto)


Jak začít? Narodila jsem se jak se říká "již před nějakým tím pátkem", avšak Ježíše Krista jsem pozvala do svého života až ve 24 letech. Trvalo mi ale ještě 2,5 roku, abych se rozhodla Ho následovat a odevzdala mu celý svůj život.

Vzdělání:  Vyšší odborná škola pedagogicko-sociální Kroměříž, Evangelická teologická fakulta obor pastorační a sociální obor, Stáž KAM, History makers, International Leadership Conference Europian Leadership Forum - counselling network.  

Před povolání do služby jsem 9 let pracovala jako vychovatelka v přímé péči o mládež s mentálním postižením (mnozí měli též psychiatrickou diagnózu). Má služba se mi stala povoláním (záměrně nepíšu zaměstnáním), za což jsem Bohu velmi vděčná. Ve sboru ve Vysokém Mýtě působím jako misijně- pastorační pracovník, kde se věnuji hlavně týmu mládeže a služebníkům sloužícím v mládeži, zakládání sboru v Hradci Králové a anglickým kempům. Zapojuji se též do různých poradenských týmů a též se věnuji osobnímu poradenství mladým.

Moje působení v radě ODM mi v mnohém otevřelo oči a v mnohých věcech posunulo a právě proto bych velice ráda pokračovala. Stále vnímám povolání sloužit mládeži, avšak za minulé tři roky se uskutečnil velký posun od služby mládežníkům ke službě vedoucím mládeží, týmům a služebníkům, což ovlivnilo i moji službu celkově. Stále věřím, že potřebujeme vytvářet zdravá diverzní společenství, která nabízí hluboká, čistá a tento svět překonávající přátelství. Mojí touhou je vidět takováto společenství / mládeže, která nabízejí Boží přátelství, lásku a pravdu v jednom a tím naplňují dvojí - "jděte" a "milujte". Vždyť̌ Boží láska se naplnila v tom, že poslal svého jediného Syna, který nejdřív opustil Boží slávu, aby se stal jedním z nás ("šel") a "miloval" až na smrt a ve zmrtvýchvstání nám z lásky nabízí věčnost.   

Martin Stepanenko (Cheb 2)

Pocházím z nekřesťanské rodiny. Ve čtrnácti letech jsem se procházel městem a „náhodou“ jsem potkal naši mládež. Přestože jsem křesťanství považoval za hloupost, na některých křesťanech mě něco uchvátilo a tak začal jsem chodit na mládež. Po několikaletém hádání s křesťany (i se sebou samým) jsem jednou v noci Krista vyznal jako Pána.  

Po uvěření jsem si chtěl doplnit „základní vzdělání“ a začal jsem číst Bibli, biblistiku a teologii, abych lépe porozuměl tomu, co jsem začal vyznávat. Po gymnáziu jsem se rozhodl pro studium na Evangelické teologické fakultě UK, kde studuji dodnes.  

Podílím se na vedení chebské mládeže a přibližně jednou měsíčně mám program. Pro sbor vedu biblické vyučování, kde společně čteme a vykládáme Písmo. Podobnou skupinu vedu i v Praze, kde trávím většinu času. Jednou měsíčně mám kázání u nás ve sboru.
 

Miroslav Klepáček (Blansko)


Jsem ženatý a máme s manželkou dvě děti. Uvěřil jsem, když mi bylo 12 let.  2 roky  jsem byl vedoucí mládeže v Lovosicích. Od roku 2004 jsem misionář Word of Life Česká republika a  zároveň členem BJB Blansko. 

Věnuji se službě mládeži, jak v místních sborech tak skrze letní i zimní tábory, fotbalové turnaje apod.  Ve své službě beru jako absolutní základ Písmo, jako jediný zdroj pro víru a život. Toužím, aby v dnešní velice rychle se proměňující době, byly pravdy Písma, které se nemění, tím co proměňuje životy mladých lidí k Jeho slávě. Do odboru mládeže kandidují, abych pomohl v této důležité službě mládeži, tím pochopením a zkušenostmi, které my Pán Ježíš dal porozumět a prožít.
 

Mojmír Adámek (Kroměříž)


Ahoj, jmenuji se Mojmír Adámek a je mi 22 let. Po absolvování dvouletého biblického studia v zahraničí nyní dodělávám bakaláře v teologii. Dále bych chtěl studovat teologii v magisterském programu a tím usilovat o náležitou přípravu pro plno-časovou službu v církvi. Jsem čerstvě ženatý (součást přípravy na službuJ). V nynější době sloužím jako vedoucí mládeže v BJB Kroměříži.  

Mojí touhou je vidět mladé lidi přicházet k Pánu Ježíši Kristu. Mým snem je vidět českou mládež, jak svými životy oslavuje a vyvyšuje našeho Spasitele. Věřím, že ze stejného důvodu existuje i ODM. Proto bych rád byl jeho součástí.
 

Marek Macák (Praha 3)


Původně pocházím ze slovenského Lučence, kde jsem v 11 letech řekl své "ano" Ježíši, kterého se od té doby učím následovat. V Lučenci jsem začal brzy sloužit jako "chválič" a postupně jsem začal objevovat Boží povolání ke studiu psychologie. Studium mě přivedlo do Prahy, kde od té doby žiju a působím.  

V letech 2001/2002 jsem absolvoval Stáž Křesťanské akademie mladých, která pro mě byla významnou zkušeností a naučila mě zejména vážit si a čerpat z bohatosti a různorodosti Kristovy církvi. Po Stáži jsem se Boha ptal, zda mám jít na plný úvazek do duchovní služby anebo zda je mojí cestou specializace v psychologii. Hospodin mě utvrdil v mých odborných studiích, kde mi otevřel hodně nečekaných možností a zároveň mě povolal do služby jako jednoho z vedoucích mládeže ve vinohradském sboru. 

Po několika letech práce s místní mládeží jsem nastoupil jako člen rady Odboru mládeže a v posledních letech se mládežnické službě věnuji zejména formou osobních kontaktů s některými vedoucími a přednáškovou činností zaměřenou na různá teologická, pastorační a psychologická témata. Přednášková činnost mi dává kromě jiného možnost bohatého kontaktu s různými společenstvími, snad i proto si hodně cením ekumenického dialogu a zároveň si velmi intenzivně uvědomuji důležitost pečování o vlastní důrazy a tradici radikální reformace, ke které jako baptista hlásím. Od r. 2008 působím též jako učitel na katedře psychologie a pastorace na Evangelikálním teologickém semináři v Praze (www.etspraha.cz).  

V r. 2009 jsem konečně uzavřel magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a nastoupil jako psycholog na Psychiatrickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty, kde od té doby působím a vedle práce se pokouším pracovat na svém doktorátu. Odborně se zabývám zejména psychologickou diagnostikou, psychoterapií a vztahem křesťanské teologie a psychologie. Většinu mé terapeutické klientely tvoří věřící křesťané z evangelikálního prostředí. V rámci těchto zájmů jsem v r. 2011 spolu s dalšími věřícími kolegy zahájil činnost Asociace pro dialog křesťanství a psychologie (www.adkp.cz).


Z hlediska působení v radě OdM mi Bůh klade na srdce zejména péči o teologicky zralé, praktické a aktuální zakotvení nabízených aktivit. Myslím, že si jednotlivé sbory a jejich mladí členové mají v Kristu hodně co nabídnout, a že je důležité, abychom měli prostor pro vzájemné obohacení, vzdělávání, vyvažování i konfrontaci. Potřebujeme se učit navzájem mluvit pravdivě, k věci, a s láskou. Rada OdM pro to může vytvořit prostor a podnítit mládeže k jejich vlastní aktivitě a zapojení se jak ve svých sborech, tak v kontaktu s jinými sbory a s jejich mládežemi.  

Co se týče osobního života (pakliže to někoho zajímá), narodil jsem se v r. 1981, jsem šťastně svobodný, svůj čas a jiné zdroje, které mi umožňuje "single" život se snažím věnovat službě Bohu nasměrované do velké části právě mezi mladé věřící. Hraju na klavír, docela dobře vařím a od jara 2012 se pokouším jezdit na longboardu.
 

Jordan Haller (Praha 3)


Ahoj, jmenuji se Jordan Haller je mi 20 let. Vyrostl jsem v Praze a s rodiči jsem od mala chodil do Vinohradského sboru. Uvěřil jsem, když mi bylo 12 let a myslím, že tím začal ten nádherný Boží proces, kdy mění člověka ke svojí slávě. Bůh se mnou má hodně práce, často mi přišlo, že to jen kazím, ale Bůh je věrný a já jsem mohl brzo poznat i něco z ovoce téhle jeho práce. Později jsem se zapojil do služby ve Vinohradské mládeži a dorostu. Na to přišlo dokončení střední školy a začalo moje studium v Maďarsku na biblické škole, kde se právě nacházím v závěrečném roce dvouletého programu (2014-2015). Intenzivní studium tady na škole mě přivedlo k mnoha změnám praktickým změnám v každodenním životě a věřím k hlubšímu životu ve zbožnosti, nespolkl jsem všechnu moudrost a těším se, že se budu ještě hodně učit nejen o sobě, ale hlavně o Bohu. Rád bych i pokračoval ve studiu teologie na nějakém akreditovaném institutu. Jedna z největších věcí, co jsem se naučil za poslední dobu, je jak Bůh jedná a všechno směřuje ke slávě svého jména. Napříč celým písmem se můžeme dozvědět, jak oslavuje sám sebe, což nás jako lidi odvádí od služby nám samým, mocnému velikému Bohu, který zjevil sám sebe v jeho Slově (Bibli). Mým cílem pro život je studovat toho Slovo, umenšovat sám sebe a přinést slávu jemu, protože On jediný je toho hodný.   Pro ODM jsem se rozhodl právě pro to, abych pomohl mládeži v ČR opravdově a s pokorou přinášet sami sebe jako oběť pro Boží slávu. Je to tak super nežít pro sebe, ale pro Boha. A i když jsem třeba mladý a nezkušený, snažím se to žít hlavně ve svém životě.  

Vašek Chumchal (Lovosice)


Je to 14 let, co se učím chodit s Bohem. Za tu dobu jsem poznal, že nikdo a nic nenaplní a nedá smysl mému životu, tak jako On. Jsem vděčný za zástupnou oběť Pána Ježíše Krista a chci Ho za to chválit a velebit. Zamiloval sem si Jeho slovo a dílo v Jeho službách. Práci s mládeží se věnuji víc než 10 let a v současné době jsem kazatelem v Lovosickém sboru.

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=3541