Reakce kazatele Lovosického sboru na článek Ampela ze dne 23.4.2017
Datum: Středa, 26. duben 2017 @ 11:37:31 CEST
Téma: Principy


Pro ty, kteří na sjezdu delegátů nebyli, bych chtěl já Václav Chumchal osobně danou situaci uvést na pravou míru. Článek, který zde byl uveřejněn se nezakládá na pravdě. 

Nikdo z přítomných kazatelů na SD se nemohl na výše zmíněnou "neuvěřitelnou fundamentalistickou tezi" ozvat, protože tam žádná takováto teze v tomto znění nezazněla. 

Což není jediná nepravda celého Ampelova neupřímného příspěvku: 

- pokud vůbec Lydie Kucová MTh, PhD četla v diskusi k návrhu č.9 první větu ze základního dokumentu BJB Zásady a stanoviska (což nechci rozporovat), nečinila tak jako členka teologické komise, ale pouze jako zástupce sboru Na Topolce, protože z teologické komise byla již v té chvíli odvolána

Důvodem k tomuto odvolání zajisté přispěl hříšný postoj celého pankráckého sboru k praktikované homosexualitě, ze kterého byl tento sbor přítomnými delegáty (pod hrozbou jednání o vyloučení ze svazku BJB) vybídnut k pokání. 
Pro některé sehrál důležitou roli k jejímu odvolání mj. také fakt, že se MTh, PhD Lydie Kucová zpronevěřila své práci podpisem pod zavádějící, spekulativní, a nepravdivý článek otištěný ve sjezdových materiálech, přiložený ke zprávě teologické komise, respektive dehonestující dopisy rozesílané z její adresy jiným sborům a členům BJB v období před SD. Některé zajisté také zarazilo i odcizené a topolkou zveřejněné "zamlčené prohlášení 5 sborů" v nedokončené podobě. 


- není pravda, že můj (na SD jediný) příspěvek k návrhu č. 9 byl reakcí na četbu zásad a stanovisek doktorky Kucové, ani výše zmíněná forma projevu 

Má reakce byla namířena výhradně na pochybné výroky člena Topolského sboru, jenž zpochybňoval vlastní heretický podtext, respektive další výroky "žateckého obhájce", že autoritou sboru BJB Prahy 4, (jenž je jeho srdcovou záležitostí) je Kristus.

- mnou zmíněný výraz, jenž byl Ampelem modifikován na výše "neuvěřitelnou fundamentalistickou tezi" zněl ve skutečnosti následovně: Kristus a Písmo od sebe nelze oddělit. Kristus nemůže jít proti Božímu slovu.

- věta typu: Pokoušel se obhájit svéráznou fundamentalistickou interpretaci Bible a jejich argumentaci biblickými verši, vytrženými z biblického, kulturního i historického kontextu... jenom dokazuje, že ani Ampel, ani mnozí, kteří mě a mé přátele kritizují se dostatečně neseznámili s tím, co vlastně ohledně interpretace Bible jako "fundamentalisté" učíme.  


-----

Jestli je něco smutné, tak to není ani tak povzdech Ampela nad nereakci kazatelů na můj nevýrok, jako spíše to, kam až jsou někteří lidé schopní zajít, aby vytlačili a křivě zdiskreditovali svého nepohodlného oponenta. Hold hřích plodí další hřích. (2 Petr 2:1-3)

Vzhledem k tomu, že tento portál funguje na naprosto neduchovním principu anonymity, chtěl bych všechny opravdově zbožné následovníky Krista povzbudit, aby s ním neztráceli čas a věnovali se něčemu užitečnějšímu na díle Kristově. Je až zarážející, kolik zobrazení tento článek za dva dny svého života má. 

Domnívám se, že kdyby se všichni přezdívkáři tohoto portálu odhalili, v Jednotě bychom neměli takový rozkol, protože by mnozí z nich v BJB už dávno nefigurovali, neboť by na myšlenku hromadného vylučování (bez učiněného pokání) došlo mnohem dříve. A evidentně bychom ve zprávě předsedy ve sjezdových materiálech četli, že nedostatek kazatelů a starších na sborech vzrostl. 

Nestydím se za to a budu to ve svých kázáních (jen je poslouchejte) opakovat a zdůrazňovat dál, že je potřeba být opatrný a dát si pozor na ty jenž zaměnili Boží slovo za svou tradici, řády a neřády. Budu nadále varovat před těmi, kteří před Písmo nadřazují cokoliv ze svého alibismu a je mi jedno v jaké pozici se v BJB nebo jinde nacházejí. Pokud mě chce někdo tupit a lživě proti mně mluvit, rád to pro Krista snesu a budu se z toho radovat, protože je to výsada těch kteří Krista v tomto světě věrně následují. 

Tímto končím svůj první a poslední příspěvek mé osoby na těchto webových stránkách a všechny vás zvu do Kroměříže na konferenci s Dr.James White na téma Římský katolicismus ve světle Písma ve dnech 23.-26.5.2017 a na téma Nový Zákon - obhajoba jeho naprosté spolehlivosti dne 27.5.2017. Popřípadě na Biblickou konferenci s názvem 500 let reformace ve dnech 16.-18.6.2017. Více info na biblickyinstitut.cz respektive na biblickakonference.cz

Nebráním se žádné diskusi nad Písmem při osobním setkání. Pokud se vám Písmo zdá jako mocná zbraň, ze které potom bolí hlava, tak je mi líto. V případě dalších špinavých reakcí k mojí osobě, mému sboru, nebo mým přátelům mě/nás prosím kontaktujte a ověřte si pohled z druhé strany. Mám totiž pocit, že se o "džihádistických fundamentalistech táhnoucích do apokalyptické bitvy" jen tak mluvit nepřestane.


PS.: Otázka k zamyšlení mým liberální přátelům v BJB: Je celkem pokrytecké tvrdit, že jako BJB nejsme církví ("fundamentalistům" přitom zazlívat, že k církvi BJB táhne) a přitom sami dobrovolně setrvávat v Ekumenické radě církví (hrdě se k ní hlásit a nic neudělat pro vystoupení)! 
Podobně je více než zarážející prosazovat kongregacionalismus a přitom nechat zástupce BJB zastupovat a hlasovat na řídícím výboru ERC respektive valné hromadě ERC (už sem si v tom udělal pořádek, děkuji za upozornění) bez souhlasu sborů. Bylo by řešením a zároveň zodpovědné se vždycky zdržet? Nemůže to někdy podpořit stanovisko, které by BJB nikdy nechtěl připustit? Buď by při každém hlasování ERC musel předcházet SD (což není reálné), nebo je pro BJB být součástí ERC nekongregacionální, nebaptistické. Možná by stálo za to o tom pouvažovat a na příští rok by některý z liberálně laděných sborů mohl podat návrh na vystoupení z ERC. My vás podpoříme! :)

Soli Deo Gloria

Václav Chumchal
(nedokonalý omilostněný hříšník, který si neklade nárok na veškerou pravdu)


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4392