Otevřená úvaha pro Pankrácký sbor a ostatní sbory BJB
Datum: Středa, 06. září 2017 @ 21:32:59 CEST
Téma: Spolupráce mezi sbory


Otevřené úvahy pro sbor na Pankráci a všechny sbory BJB

Lydie Kucová a Jan Koukal jakožto duchovní vedoucí, pastoři a starší Pankráckého sboru „nejsou ochotni urážet diskriminované menšiny“, takto je uveden článek v časopise Protestant. Spor mezi BJB a Pankráckým sborem prý tkví v neochotě sboru v křesťanském kontextu urážlivě označovat jakékoli dříve jasně diskriminované menšiny. V tomto případě jde o LGBT lidi. Sbor na Pankráci dlouhodobě patří k progresivnímu proudu v BJB. S výzvami, které přináší svět a měnící se společnost, si progresivní křesťané dovedou vždy poradit rychleji. Tradicionalistickému proudu (tedy ostatním sborům v BJB) to obvykle trvá déle. V minulosti to byla například otázka otroctví, postavení žen, dnes je to postoj k LGBT lidem. Pankrácký sbor věří, že i s touto výzvou se postupně ostatní tradicionalistické sbory v BJB srovnají.

Bratr kazatel Jan Koukal a někteří další členové sboru na Pankráci nejsou přesvědčeni o tom, že homosexuální vztahy lze paušálně označit za „hřích“ a tak beze zbytku ztotožnit s tím, co je odsuzováno v Písmu. Homosexuální orientace ve smyslu trvalé přitažlivosti je méně častou variantou lidské sexuality … ani homosexuální vztahy už nelze šmahem označit za nepřirozené chování nebo za svévolné porušování Božího řádu. Za „nepřirozené“ (Božímu stvoření odporující) je třeba na základě biblického svědectví pokládat naopak všechny mezilidské vztahy i vztahy k ostatnímu tvorstvu, které jsou sobecké či násilné, kde jedni zneužívají druhé k vlastnímu uspokojení. Tolik svědectví kazatelů Pankráckého sboru.


Sbory BJB na svém sjezdu v roce 2017 přijali toto prohlášení:

Manželství, jako svazek muže a ženy považujeme za Bohem ustanovený řád, potvrzený mnoha výroky Písma. Jakékoliv jiné formy mimomanželských a partnerských sexuálních vztahů považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů.


Chápu-li to správně, Pankrácký sbor na základě výroků svých pastýřů nepovažuje praktikovanou homosexualitu a sexuální mimomanželské vztahy za hřích!

Kladu si otázku. Proč chce být sbor na Pankráci v asociaci (ve sdružení) a v obecenství s ostatními baptistickými sbory? Kdy účelem tohoto sdružení má být vzájemné povzbuzení a sdílení zkušeností ze života s Kristem, když jejich starší – kazatelé svými postoji a názory pohoršují ostatní sbory BJB?

Jeden z cílů BJB je poskytovat základnu pro všestrannou součinnost a spolupráci baptistických sborů stejného teologického zaměření v rámci ČR i s baptistickými sbory a jejich asociacemi v zahraničí, zejména v oblasti misie, vzdělávání a diakonie. Může Pankrácký sbor využívat výsady uskupení BJB, když nepovažuje svazek muže a ženy za Bohem ustanovený řád a považuje nemanželské svazky a homosexuální sexuální svazky za normální?

Postrádám smysl pro Pankrácký sbor za této situace dále zůstávat ve sdružení s ostatními  sbory, když si nejsme povzbuzením a naše zkušenosti ze života sboru jsou nám k pohoršení.

Tyto řádky, píši se smutkem v očích, jelikož jsme si s Pankráckým sborem jako rodina velmi blízcí. Nemohu se však nevyjádřit k dění a debatě, které už nejméně rok probíhají jak na osobní rovině, tak mezi sbory. Na sjezdu bylo špatně vyloženo zdržení se našeho sboru BJB v Brništi při hlasování u tohoto prohlášení, kdy s tímto prohlášení plně souhlasíme, ale nezdá se nám způsob kázně (kde částečně souhlasím s dopisem od sboru Cheb II). Stále při rozhovorech slyšíme nejvíce názory dvou pastýřů Pankráckého sboru. Je to skutečně tak, jak nám stále předkládají tito kazatelé, že se neztotožňují s prohlášením, jež přijal sjezd delegátů BJB v ČR v roce 2017 (viz výše)?

Pokud sboru na Pankráci jde o to být ve svazku s ostatními sbory BJB, bylo by možné na sborovém shromáždění hlasovat o tomto prohlášení (viz výše), abychom mohli zřetelněji pochopit, co si myslí ostatní členové Pankráckého společenství, ne jen kazatelé a dát pak všem sborům vědět jak toto hlasování dopadlo? Z mlčení při sjezdu delegátů nám nebylo nikomu zřejmé, co si Pankrácký sbor myslí. Gesto němého obětního beránka, kde se přišla podívat na první popravu v BJB velká část pankráckého sboru, nám ostatním sborům sdružených v BJB nedalo odpověď na tuto palčivou otázku, která nás ostatní sbory trápí a je nám pohoršením. Myslím, že vyjádření k tomuto prohlášení prospěje víc, než různé polemiky o zásadách baptistů, proudech v BJB, o fundamentalistických tlacích a jiných církevních radostech a problémech.

Bůh s vámi a vy s Ním.

Lukáš Kuc, starší sboru BJB v Brništi 

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4483