Zpráva EBF: Jenni Entrican se stala novou předsedkyní Evropské federace baptistů
Datum: Sobota, 30. září 2017 @ 22:50:58 CEST
Téma: Ze světa baptistů


Kazatelka Jenni Entrican se stala novou předsedkyní Evropské federace baptistů (EBF). Jenni, bývalá předsedkyně Baptistického svazu Velké Británie, se stala druhou ženou, která převzala tuto roli od jejího zavedení, a to na výročním koncilu EBF v arménském Jerevanu.

V roce 2015 byla Jenni zvolena místopředsedkyní EBF.

"Za poslední dva roky jsem jako místopředsedkyně jsem mohla cestovat do řady zemí v Evropě a na Středním východě a poznat, jak baptisté žijí svou víru za různých okolností," řekla Jenni.

"Cítím se velice poctěna, že jsem se mohla z Boží milosti ujmout tohoto předsednictví. Doufám, že budu moci povzbuzovat a podporovat naše sestry a bratry v EBF."

"Velmi prosím o vaše modlitby za mě, abych mohla naplnit tuto roli."

Generální tajemník EBF Tony Peck řekl, že byl potěšen, že se Jenni stala novou předsedkyní. „Když byla v 90. letech zvolena Birgit Karlsson (Švédsko), která tehdy byla první ženskou představitelkou EBF, bylo o tom více debat,“ řekl. „Tentokrát to bylo mnohem více přijatelnější.“

Ohledně úvodní volby Jenni do role místopředsedkyně, Tony Peck uvedl: "EBF má různé náhledy na službu žen. Dohodli jsme se, že jsme svobodní k vyjádření svých názorů, ale budeme se vzájemně respektovat a nebude to něco, co by mělo nějakým způsobem rozbít naše společenství.

"V závěru byla nominace Jenni schválena naprosto přesvědčivě, pouze několik delegátů hlasovalo proti nebo se zdrželo. Byli to zástupci, kteří docela pochopitelně cítili, že musí prezentovat pohledy svých svazů v této věci. Vidím tento výsledek jako znamení skutečného pokroku v šíři a hloubce našeho společenství EBF, které dokáže takové rozdíly a rozmanitost přijmout."

Tony řekl, že Jenni přináší do této role své celoživotní zkušenosti, v neposlední řadě svoji zkušenost s průkopnickou misií (po několik let základala sbor Jacob's Well) a své duchovní vůdcovství.

Jenni doufá, že osloví širší baptistickou rodinu. 

Jenni řekla: "Naučila jsem se velké úctě ke svým evropským bratrům a sestrám, protože jsem se dozvěděla o výzvách, kterým mnozí čelí, a o tom, jak jsou oddaní Kristu a baptistické rodině. Prezentace přítomných při zahajovacím večeru Koncilu EBF byla pro mě nejvýznamnější událostí, která mi připomněla šíři této Federace - která zahrnuje nejen Evropu, ale i Blízký východ."

"Při četbě historie EBF od jejího založení v roce 1950 je snadné si uvědomit, jak baptisté čelili se statečností a nezdolností výzvám v poválečné Evropě. Hledali způsoby, jak spolu žít a podporovat se v pozoruhodně rozmanitých podmínkách."

"Byla jsem potěšena, že jsem druhou ženou povolanou do této pozice a mou modlitbou a mým odhodláním bude sloužit, podporovat a povzbuzovat širokou baptistickou rodinu v jejích snahách prožívat jako Kristovi následovníci v tomto rámci a v těchto podnětných dnech Boží království."

Metego Remmel z Estonska byl zvolen místopředsedou EBF. Za dva roky vystřídá Jenni.

Výroční setkání EBF se tentokrát konalo v Jerevanu, v domovině  dosavadního předsedy EBF Asatura Nahapetyana, který vede Arménský baptistickž svaz.

Asatur, jehož mentorem byl David Coffey, bývalý generální tajemník Britského baptistického svazu, studoval na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři v Praze a prošel stejným programem Baptistické světové aliance (BWA) pro mladé vůdce, který pomohl připravit Elijah Browna, nového generálního tajemníka BWA.

"Asatur je dobrým příkladem toho, co se stane, když povzbuzujete potenciální mladé vůdce," řekl Tony Peck.

"Kvůli náhlé smrti svého předchůdce se stal v mladém věku předsedou arménských baptistů a prokázal vynikající vedení Pomáhal rozvíjet baptistickou cestu, která by byla zřetelně arménská, a došlo k nárůstu počtu sborů. Když se Arménie stala nezávislou v roce 1991, měla jen 350 členů baptistických sborů. Nyní je zde více než 100 sborů a 6000 členů."

Na Koncilu EBF byly přijaty čtyři rezoluce: O protiteroristické legislativě a náboženské svobodě, O křesťanském manželství, O Iráku a O náboženské svobodě v Rusku. Najdete je zde: http://ebf.org/council-resolutions.

Tato zpráva byla nejprve zveřejněna na webu The Baptist Times

Zdroj: www.ebf.org/jenni-entrican-becomes-ebf-president

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4510