Informace ze setkání Výkonného výboru BJB se zástupci sboru Na Topolce 5.10.2017
Datum: Středa, 01. listopad 2017 @ 08:56:13 CET
Téma: Spolupráce mezi sbory


Na žádost sboru BJB Praha 4 proběhlo dne 5. října 2017 setkání VV BJB se staršovstvem tohoto sboru.

V rámci setkání jsme společně hovořili o následujících otázkách. Zástupci sboru vyjádřili vůli sboru zůstat v BJB a společně hledat řešení současné situace.

Sbor Praha 4 žádá VV, aby mu byl v rámci RZS v Brně poskytnut dostatečný prostor pro vysvětlení svých postojů spojených s otázkami, které se týkají homosexuality. VV BJB s tímto návrhem souhlasí, kromě příspěvku sboru by na RZS měl také zaznít další referát a následovat společná diskuze.

Sbor žádá VV, aby do řešení současné situace byla zapojena nová smírčí komise, VV tuto žádost bere na vědomí, rozhodne se však podle dalšího vývoje.

Sbor vyjadřuje svoji omluvu bratru předsedovi VV BJB Pavlu Coufalovi za to, jakým způsobem se vůči němu vyjádřil ve svém posledním dopise a vysvětluje, že se nejednalo o osobní podezření, ale otázku spojenou s jeho funkcí. Bratr Coufal tuto omluvu přijímá.

Na dotaz sboru, jak by se postupovalo v případě, kdyby došlo k vyloučení sboru Praha 4 z BJB, VV potvrzuje, že bude jednat podle řádů BJB.

Proběhla diskuze ohledně zakládání nové náboženské společnosti, kterou sbor připravuje kvůli obavám o svou právní existenci v případě vyloučení. Sbor zdůrazňuje, že mu jde primárně o řešení vlastní situace a není jeho záměrem odcházet z BJB.

VV se také obrací na sbor ohledně Zpravodaje baptistických sborů v ČR s žádostí o změnu názvu časopisu. V jednání bylo vyjasněno, že se nejedná výlučně o časopis sboru a že je nutné se obrátit na jeho redakční radu.

zapsali: Jan Jackanič, Tomáš Vychopeň
ověřili: Pavel Coufal, Jan Koukal

Zdroj: www.bjb.cz


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4525