Výsledek voleb jako ovoce Církevních restitucí
Datum: Neděle, 12. listopad 2017 @ 14:51:34 CET
Téma: Církevní restituce


Letošní volby vyhrál protest. Hněv. Nehlasovalo se pro někoho, ale proti něčemu, přičemž to "něco" bylo tak fádně formulováno, že se za tím může skrývat cokoliv. Vyhrál morální úpadek země. Do čela státu byl vybrán muž, který sám z pozice oligarchy pomáhal vybudovat systém, proti kterému tak halasně brojí, ba dokonce z tohoto systému pohádkově zbohatnul. Muž, který má problémy s vlastní minulostí, který velice snadno podléhá pokušení moci. Na summitech EU nás má reprezentovat obviněný ze zpronevěry EU peněz. Voličům to nevadilo. Voličům nevadilo ani zneužívání médií, ani vyhýbání se placení daní ve velkém, ani zneužívání finanční správy v boji proti nepohodlným konkurentům.

Co k tomu vedlo? Osobně si myslím, že jedním ze startovacích momentů tohoto procesu bylo přijetí církevních restitucí (dále jen CR) proti vůli většiny obyvatel v roce 2013. Neříkám, že církevní restituce jsou jediným zdrojem naší dnešní situace. Přijetím peněz z CR církve rezignovaly na úkol být Morálním majákem, svědomím  společnosti. Do zpráv se církve dostávali pouze s požadavkem na vrácení toho či onoho movitého či nemovitého majetku, při čemž nereprezentovaly Krista a Jeho Evangelium, ale falešnou zvěst "co bylo ukradeno, musí být vráceno", zvěst, která nikoho nespasí, která pouze vyživuje pocit vlastní svatosti a bezúhonnosti a sebejistotu před Posledním soudem. Protože kdyby Bůh křesťanům řekl onu památnou větu, že co bylo ukradeno, musí být vráceno, tak křesťané by prostě nemohli být spaseni. Církev prezentovala "evangelium" neodpuštění, evangelium hájící vlastní zájmy, evangelium stojící na pocitu sebespravedlnosti a z toho vyplývajících právních nárocích.

Hněv obyvatel z tohoto aktu se obrátil proti demokratickému režimu a právnímu státu jako takovému. Tehdejší parlament nejenže nerespektoval vůli většiny, ale proto, aby zákon mohl projít, přepsal výsledek voleb (v závěrečném hlasování proti návrhu hlasovaly strany, které podle výsledků voleb měly mít v parlamentu většinu). Zůstala pachuť převaha jednoho poslance, který skončil ve vězení, pachuť legendárních "kabelek" paní Nagyové, politických trafik a zneužívání tajných služeb k soukromým účelům. Lidé ztratily důvěru v demokracii a jejich demokratické pojistky. Církve otevřely dveře populistům a ti s radostí vešli, aby se ujali politické moci.

Až tedy zase církevní představitelé budou zase žehrat na komunistický režim, nechť si vzpomenou na vlastní chyby a vlastní viny a zametou si před vlastním prahem. Tím, že se církve v podstatě nechaly uplatit Nečasovou vládou, ztratili morální kredit, který získaly v listopadu roku 1989. A s morálním pádem církve přišel i morální pád společnosti. Morální pád církve jde tak hluboko, že určité církevní kruhy dokonce dokonce veřejně podporovaly jako populisty, tak i nacionalisty šířící nenávist proti víře jako takové. Teď je na řadě právní stát a demokratický režim, pak přijdou muslimové a jiné nepohodlné, tzv "nepřízpůsoblivé" menšiny ("pijavice") a nakonec se hněv společnosti obrátí i proti křesťanům.

Čekají nás bouřlivé časy. Bůh nás jimi provázej...

Zdroj: http://bohu-a.svetu.cz/1453-vysledek-voleb-jako-ovoce-cirkevnich-restituci.html

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4534