K rozhodnutí USA uznat Jeruzalém hlavním městem Izraele
Datum: Neděle, 10. prosinec 2017 @ 18:34:15 CET
Téma: Glosy


Jeruzalém byl kdysi hlavním městem Izraele, který byl teokratickým kmenovým, později státním útvarem, ve kterém soudci, později proroci tlumočili králům i lidu Hospodinovu vůli. 

Nynější sekulární Izrael nemá s původním izraelským královstvím jakoukoli duchovní kontinuitu. Nynější Izrael je dílem lidským, viz např. tento článek: DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL

Duchovní návaznost na původní izraelské království obnoví až při svém druhém příchodu náš Spasitel. Pak Židé uvidí Toho, kterého probodli a budou nad Ním naříkat jako nad smrtí jedináčka (Zach. 12:10). Je zajímavé, že Spasitele probodl římský voják (J. 19:34) - nicméně Písmo tento čin přičítá Židům (Zach. 12:10).

Protože tedy mezi původním izraelským královstvím a dnešním sekulárním Izraelem duchovní kontinuita neexistuje, neměl by být Jeruzalém hlavním městem Izraele. 

Další relevantní důvod:

Jeruzalém je městem velikého Krále (Mt. 5:35), Krále kralujících a Pána panujících (1Tm. 6:15) - tedy Toho, jehož Židé odvrhli a Který byl učiněn Kamenem úhelným (Mt. 21:42; Mk. 12:10; Lk. 20:17; 1Pt. 2:7). 

Z toho plyne, že ani Židé nemohou o Jeruzalémě svobodně rozhodovat, protože jim nepatří - město je vlastnictvím velikého Krále!!!

A pokud jde o zemi izraelskou:

3M. 25:23 "Země se nebude prodávat natrvalo. PROTOŽE ZEMĚ PATŘÍ MNĚ; vy jste u mě jen hosté a příchozí."  (SP)

Z toho plyne, že ani země izraelská Židům nepatří - protože na zemi nepatří nikomu - patří jen Hospodinu!!! Židům (a nikomu jinému) je země izraelská pouze PROPŮJČENA.

Z čistě duchovního hlediska je uznání Jeruzaléma jako hlavního města dnešního Izraele velkou opovážlivostí, kterou Bůh zajisté nenechá bez trestu. 

Prosme Pána, aby se naše ČR nepodílela na tomto Bohu odporném aktu.

BA

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4542