Světová evangelikální aliance čelí kritice kvůli úzkému spojení s ŘKC
Datum: Čtvrtek, 14. prosinec 2017 @ 15:47:39 CET
Téma: Ekumenismus


Členské organizace z tradičně katolických zemí obviňují Světovou evangelikální alianci z toho, že opustila svůj opoziční postoj vůči římskokatolické církvi.

Světová evangelikální aliance (WEA) je mezinárodní organizace, která zahrnuje více než 100 evangelikálních uskupení ze 129 zemí světa.

Nyní národní aliance z Itálie, Španělska a Malty v otevřeném dopise varují před jejím sbližováním s římskokatolickou církví a Světovou radou církví. Tvrdí, že WEA uplatňuje „ekumenickou agendu“, která je v rozporu s přesvědčením členů. Podle kritiků došlo k postupnému zavedení agendy bez řádné diskuze na nejnižší úrovni organizace a bez zapojení různých částí Aliance do rozhodovacího procesu.

Čtrnáctistránkový dopis podpořený také generálním tajemníkem albánské aliance uznává ochotu evangelikálů spolupracovat s římskými katolíky i liberálními protestanty na sociálních a etických otázkách. Odmítá ale jednotu, která není založena na společném chápání evangelia. Kritizuje také luteránsko-katolickou dohodu o ospravedlnění z roku 1999, která představovala teologickou konvergenci mezi katolíky a protestanty. Nelíbí se jí ani evangelikální obdiv k papeži Františkovi.

S odkazem na „externí zdroje“ autoři dopisu uvádí, že se Aliance chystá podepsat prohlášení o jednotě se Světovou radou církví a římskokatolickou církví. „Jsme zmateni tím, co se děje. Vidíme radikální změnu, která probíhá bez jakékoliv komunikace, diskuze komunikace, dalších informací, nebo hlasování,“ píše se v dokumentu. Dopis také varuje, že tento posun může být „začátkem konce“ WEA jako tradiční evangelikální sítě.

Světová evangelikální aliance na svých internetových stránkách na dopis zareagovala prohlášením tajemníka Ephraima Tendero. Ten uvedl, že vyjádřené obavy byly přijaty velmi vážně. Zároveň ale zcela popřel tvrzení, že by se se chystal podpis společného prohlášení s římskými katolíky a Světovou radou církví. „Oceňujeme horlivost pro teologickou integritu těchto evangelikálních aliancí a doufáme, že nás budou přímo kontaktovat, aby se dozvěděli více informací o našich plánech a aktivitách. V duchu Matouše 18 je nadějí Aliance, že se budeme mít možnost brzy se zástupci z Itálie, Španělska a Malty setkat a přímo si s nimi o těchto záležitostech promluvil pro dobro Božího království a s vidinou křesťanského usmíření,“ napsal Tendero.

Na vzniklou situaci zareagovali i zástupci jiných zemí. „Víme o obavách, které některé národní aliance vznesly v souvislosti se s propojením Evangelikální aliance se Světovou radou církví a římskokatolickou církví. Tyto obavy nejsou nové a konverzace na toto téma už nějakou dobu probíhají,“ uvedl generální ředitel Evangelikální aliance Spojeného království Steve Clifford. „Rozumíme tomu, že pro země s katolickou většinou je vztah mezi katolíky a evangelikály obzvlášť citlivý a vyžaduje si velkou péči. Jsme povzbuzeni odpovědí Aliance a jejím odhodláním zůstat s národními aliancemi zapojenými do této záležitosti v kontaktu,“ dodal Clifford.

Otevřený dopis odráží pokračující napětí a vyjadřuje obavy evangelikálů, podle kterých pokusy o dosažení společného chápání sporných otázek prostřednictvím teologického dialogu buď obsahují nepřijatelné kompromisy, nebo jsou odsouzeny k neúspěchu.

 Zdroj: Christian Today

Převzato z www.krestandnes.cz

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4544