Co by mohl vzít křesťan v potaz při volbě prezidenta?
Datum: Sobota, 16. prosinec 2017 @ 15:13:58 CET
Téma: Společnost


1 Timoteovi 2:1–4 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Úvodní Pavlův verš nám ukazuje, že cílem modliteb za v moci postavené, tedy i za prezidenta, má být pokoj. Nemyslím si, že by přicházející doba dávala v této věci důvod k optimismu. Věci, které se na nás ze Západu, zejména z EU, ale i z USA tlačí, jsou ve své podstatě negací křesťanství. Jde o nemilosrdný islám s krutým Alláhem a potažmo terorismem, agresivní feminismus, iracionální genderismus, protěžování sexuálních deviací, diskriminace rodin s více dětmi, stejně jako útok proti bílým heterosexuálním mužům. A aby toho nebylo málo, pak každý, kdo by tyto věci biblicky pojmenoval pravým jménem, bude umlčován a zřejmě je vyvíjena snaha, aby mohl být v budoucnu i kriminalizován.

Zatím je sice stále svoboda, ale ve vzduchu je již cítit tlak k novotám. Východní země, včetně Ruska, tomu zatím vzdorují. Snad proto jsou Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko v EU ostrakizovány. Naopak velké západní země jako Německo a Francie, jejichž vůdci se automaticky stali mluvčími EU a tyto věci propagují, jsou nám naopak dávány za vzor uvědomělých zemí, které stojí na stráži demokracie. A stejně jako v dobách reálného socialismu bylo vše organizováno prezidentem Reaganem a agenty CIA, i dnes platí v obráceném gardu „za vším hledej Putina a jeho agenty“. 

Pokud si v pudu sebezáchovy dnes lidé v daných zemích nevolí pro-islamizační a pro-unijní intelektuály, je na vině samozřejmě antikrist jménem Vladimír Putin. Utlačuje homosexuály, není pro potraty, nefandí neziskovkám ani globalizaci a určuje kdo v které zemi vyhraje volby, včetně USA. Ne, nikdy jsem nebyl stoupencem Sovětského svazu, ale tyto antiruské konspirační teorie jsou až příliš průhledné. Vedle Ruska je to pak Izrael, proti němuž se vydávají prohlášení, upírá se mu právo na jeho historické území, a proti němuž cítí islám stejnou nenávist, jako vůči křesťanství. Vztah k Židům, ačkoliv nevěřím, že pro duchovně mrtvý národ platí „kdo žehná tobě, bude požehnán“, je pro mne indikátorem svobody a vyspělosti národa.

Dnes rovněž někteří mluví o ohrožení demokracie. Myslí tím ovšem to, že pokud volby nedopadnou podle jejich preferencí a přání, je demokracie ohrožena. Preference a privilegování menšin totiž vede k tomu, že tyto menšiny nedokáží unést, když se ostatní rozhodují svobodně a cítí se ohroženy, když se i ve volbách vše neřídí jejich názorem resp. nátlakem. Proto základní demokratický princip, kde se menšina podřizuje většině, považují za krutou a nespravedlivou diskriminaci.

A úplně naposled, dnes, v době stále se snižující potravinové soběstačnosti a dovozu dotovaných potravin, spousta zemědělské půdy připadla římskokatolické církvi. Ostatní církve dostaly restituční roubík a tak dodnes nikdo přesně neví, co vše si tato církev nárokuje. Pokud nebude uzavřen „vhodně nastavený“ konkordát, bude zde stále hypotetická možnost (ostatně jako u každého subjektu) zákonné úpravy. Tomu jistě bude snaha zabránit. Proto očekávám v budoucnu další tlak tzv. „Demokratického bloku“ katolických stran v dolní sněmovně tímto směrem. Ačkoliv je to politicky nekorektní, i zde si dovoluji poučit se z historie v tom, jak to vypadalo, když tato církev měla v rukou ekonomickou a politickou moc. Podobným poučením je mi i historie islámu a komunismu zejména v Evropě.

Jak s tím vším souvisí prezidentská volba? Inu, prezident je veřejná osoba a má určité, i když ne velké pravomoci. Pakliže řekne něco veřejně, je těžké za stejnou věc trestat prostého občana. Proto považuji za důležité, aby se našel takový představitel, který by říkal nahlas pravdivé věci, které by mohly dodat odvahu nám, slabým a často i zbabělým. Samozřejmě musí za to unést křik levicových intelektuálů a jejich médií, kterým je svoboda projevu trnem v oku. Co pro mne tedy bude při volbě budoucího prezidenta podstatné? 

1. Jaký bude jeho vztah k islamizaci a snahám EU a českých intelektuálů privilegovat islám a přijímat nepřizpůsobivé islámské imigranty? 
 2. Jaký bude jeho vztah k feminismu, genderismu, případně jejich výdobytkům, jako jsou potraty a smyšlená pohlaví? 
 3. Jaký bude jeho vztah k vlastní zemi? Bude upřednostňovat zájmy globalistů, zejm. nevolených vůdců EU nebo vlastní země, pokud dojde ke střetu? 
 4. Bude mít rovný vztah k USA, Německu a Francii, stejně jako k Rusku a Izraeli? 
 5. Bude prohlašovat, že se stydí za demokraticky zvolené politiky nebo bude respektovat vůli svého národa? 
 6. Bude naslouchat „obyčejným lidem“ nebo bude toužit po podpoře vlivných jedinců? 
 7. Bude schopen říci nahlas svůj názor i za cenu kritiky médií? 
 8. Bude stejně tak ochoten kritiku slyšet a unese své oponenty? 
 9. Jaký bude jeho názor na mocenské a ekonomické snahy římskokatolické církve?Ačkoliv si nemyslím, že by nějaký kandidát bezezbytku splnil všechna kritéria a jsem přesvědčen, že budoucnost ČR je spíše temná, domnívám se, že daným sítem někteří kandidáti neprojdou.

apologet.cz

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4548