Kdo stojí za Trumpovým rozhodnutím uznat Jeruzalém za hlavní město?
Datum: Pondělí, 18. prosinec 2017 @ 14:17:27 CET
Téma: Zajímavosti


Navzdory značné mezinárodní kritice a množství hlasů varujících před unáhleným krokem, který by ještě posílil násilí v rozdělené zemi, americký prezident Donald Trump se rozhodl uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Jeho rozhodnutí vzbudilo nadšení zvláště u jedné skupiny – amerických křesťanských sionistů. Jejich prominentní lídr Trumpa exaltovaně označil Trumpa za „nového Kýra Velikého".

Kýros Veliký byl zakladatel Perské říše a dobyvatel Babylónské říše. Židé jej oslavovali jako osvoboditele, jenž jim umožnil vrátit se z babylónského zajetí do své země. Z Judska se stala samostatná provincie a byl obnoven Jeruzalémský chrám. Ačkoliv byl nepochybně pohanem, Bible jej popisuje jako služebníka Božího. Dokonce jej nazývá „pomazaným“ – hebrejsky „mašiach“, tj. mesiáš. Tento čestný titul byl vyhrazen pouze hebrejskému králi, který byl pomazán na znamení toho, že Bůh si jej vyvolil. Mesiáš později byl spojován s představou apokalyptického spasitele. Podle křesťanů tímto spasitelem je Ježíš.

Mike Evans, prominentní postava křesťanských sionistů a člen Trumpova evangelikálního poradního výboru, je Trumpovi připraven říct, až jej v pondělí uvidí, že je novým Kýrem, „tak jako Truman.“ Odkazoval tím na prezidenta Harryho Trumana, který v roce 1948 uznal stát Izrael hned poté, co byl vyhlášen.

Evans nechal Jeruzalém během Trumpovi návštěvy Izraele v květnu pokrýt billboardy, ve kterých připomínal Trumpovi jeho slib, že nechá přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma. Ambasáda sídlí v Tel Avivu jakožto mezinárodně uznávaném hlavním městě Izraele. Trump už požádal ministerstvo zahraničí, aby začalo s přesunem ambasády.

Prezidentští kandidáti z obou stran od roku 1990 v kampaních činili sliby, že přesunou ambasádu, nakonec vždy z toho sešlo. I George Bush mladší, který měl velké sympatie ke křesťanským sionistům, se rozhodl od přesunu nakonec opustit. Důvodem byla jak otázka bezpečnosti a obav z toho, že rozhodnutí znásobí násilnosti v Izraeli, tak i poměrně malá podpora k tomuto rozhodnutí mezi americkými Židy, kteří jsou převážně levicového zaměření.

Trumpovo rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele je vnímáno jako pokus stvrdit podporu, kterou má mezi křesťanskými evangelikály. Bílý evangelíci tvoří asi čtvrtinu jeho voličů – 81% z nich jej volilo. Tato skupina Trumpova voličstva silně prosazuje stát Izrael. Zatímco podle výzkumu společnosti Pew Research Center v roce 2014 jen 40% Židů si myslí, že Izrael byl židovskému lidu dán Bohem, v případě bílých tuto myšlenku zastává 82% evangelikálů.

Proč křesťanští sionisté tolik podporují stát Izrael?

Ačkoliv se dělí do mnoha proudů, židovský sionismus – jehož cílem je vybudování a udržení národního státu Židů, tj. státu Izrael – byl primárně hnán sekulárními, nikoliv náboženskými idejemi. Naopak, někteří ultraortodoxní náboženští Židé odmítali celou myšlenku návratu do Izraele a vytvoření židovského státu s tím, že takový úkon přísluší jen Bohu a je tedy – zvláště v kontextu sekularismu raného sionismu – svatokrádeží. Někteří z těchto Židů dodnes stát Izrael neuznávají.

Křesťanští sionisté vnímají naopak vytvoření státu Izrael jako jednu nejdůležitější náboženských událostí v dějinách. Věří, že tím dochází k naplnění biblických proroctví o návratu vyhnaných Židů do jejich rodné země. Snaží se co nejvíce podporovat Izrael neboť očekávají, že tím uspíší druhý příchod Kristův. Existence státu Izrael je pro ně zázrakem a důkazem, že Bůh drží své slovo.

Toto specifické čtení Izraele jako země, kde právě nyní probíhají dějiny spásy, se promítá i do jejich turistických návštěv země. Křesťanští sionisté jsou třetí největší skupinou Američanů cestujících do Izraele. Na rozdíl od katolíků či ortodoxních křesťanů nicméně se jen málo zajímají o místa, která jsou zmíněna v Bibli a uskutečňují pouť kopírující kroky Krista. Mnohem více se zajímají o místa, které jsou spojena s historií státu Izrael jako je např. izraelský Parlament.

Ostatní křesťanské proudy jsou vůči Izrael mnohem rezervovanější. Papež František řekl, že je potřeba „uznání práv všech lidí ve Svaté zemi.“ Jeruzalémští křesťané vyzvali Trumpa, aby svůj postoj přehodnotil. Otázka Izraele a práv Palestinců do určité míry rozděluje křesťany podle jiných politických linií – pravice/levice či liberalismus/konzervatismus.

Kritici vyčítají křesťanským sionistům, že jsou ve skutečnosti antisemitští. Jejich učení totiž předpokládá, že Židé v Izraeli masivně přijmou Krista, ti, kteří tak neučiní, budou patřit ďáblu. Myšlenka apokalyptické masivní konverze cizího náboženství k jinému není neobvyklá – objevuje se i v určitých proudech lidového islámu, kde se totéž očekává od křesťanů

Zdroj: http://zahranicni.eurozpravy.cz

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4551