Preambule a principy Společenství baptistických sborů
Datum: Neděle, 13. květen 2018 @ 14:19:11 CEST
Téma: Ze světa baptistů


ZŘÍZENÍ SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ

( I ) PREAMBULE

Považujeme se za křesťany a křesťanky vyznávající na základě biblického svědectví víru v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Pána. Věříme, že v něm k nám prostřednictvím Ducha svatého promlouvá a jedná s námi sám Bůh, náš Stvořitel a Vykupitel. Cítíme se být součástí Kristovy církve jako putujícího Božího lidu svědčícího o Božím osvobodivém díle pravdy a lásky. Z Kristova pověření poskytujeme křest na vyznání víry a vysluhujeme večeři Páně.

( II ) PRINCIPY SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ
  • Společenství baptistických sborů (dále „SBS“) tvoří dobrovolně sdružené sbory, které se hlásí k baptistickému hnutí a organizují se na základě kongregačního modelu.

  • K základním sdíleným hodnotám patří dále svoboda svědomí, náboženská svoboda a také všeobecné kněžství věřících.

  • SBS se hlásí k praxi úplné – a tedy i finanční – odluky církve a státu.

  • SBS si je vědomé úskalí, která přináší fakt, že česká zákonná úprava s kongregačním uspořádáním církví výslovně nepočítá, a potvrzuje všestrannou nezávislost i vzájemnou spřízněnost jednotlivých sborů.

  • Při jednání Konferencí SBS se rozhodování děje v zásadě konsenzuálně, neboť SBS se hlásí k zásadě shody pomocí diskuse a nechce jít cestou přehlasování menšiny.
Zdroj: http://www.topolka.estranky.cz/clanky/aktuality/preambule-a-principy-sbs.html

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4712