Nová kniha o Nové apoštolské reformaci
Datum: Neděle, 27. květen 2018 @ 18:36:42 CEST
Téma: Knihovna


Tento týden byla vytištěna kniha „Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace“, kterou vydalo nakladatelství L. Marek v Brně. Jedná se o moji [Aleše France] aktualizovanou a mírně rozšířenou dizertační práci, obhájenou na HTF UK v Praze v roce 2014.

Práce byla doplněna na základě oponentských posudků dvou evangelikálních teologů, a to prof. ThDr. Jána Liguše, Ph.D. a prof. ThDr. Pavla Procházky, Ph.D. Jazykovou korekci provedli češtináři Mgr. Lydie Makovičková a Mgr. Luděk Šnorek. Předmluvu ke knize napsal Michael Buban, M. A., učitel VOŠMT v Kolíně.

Práce se zabývá popisem v současné době rozšířeného hnutí NAR a popisuje jeho historické i teologické kořeny, vycházející zejména z nezávislého charismatického hnutí. Poté se zabývá komplexnějším popisem teologie NAR a srovnává ji s klasickým letničním učením. V této knize jsem se pokusil komplexněji zužitkovat své poznatky z více než dvacetiletého studia charismatického hnutí a srovnat je s klasickou letniční teologií, jejímž představitelem jsou církve Assemblies of God (AoG), zejména v USA. Je zde i kapitola popisující vliv hnutí na české církve a paracírkevní organizace, jako jsou KMS, ČEA, KAM a další.

Protože jsem se v minulosti opakovaně setkával s tím, že představitelé charismatického hnutí nebyli ochotni své hnutí teologicky definovat, natož je kriticky reflektovat, podrobil jsem řadu hlavních charismatických proudů systematicko-teologickému rozboru, kde jsem shledal zcela zásadní věroučné shody a průniky. Tyto výsledky jsem poté srovnal s tím, co oficiálně učí letniční hnutí prostřednictvím církví soustředěných v AoG. Dospěl jsem k závěru, že mezi letničními a charismatiky, ačkoliv někomu mohou tyto pojmy splývat, jsou zásadní a nepřeklenutelné teologické rozdíly. Týkají se zejména christologie a soteriologie.

Věřím, že by tato kniha mohla pomoci zejména letničním a charismatickým teologům, duchovním i členům církví k tomu, aby se mohli nad danou tématikou komplexněji zamyslet, případně blíže reflektovat, čemu jejich hnutí a církve věří.

Kniha má celkem 543 stran (45 stran tvoří seznam literatury).

Zdroj: www.apologet.cz

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4720