Křesťanství podezírané a vyslýchané
Datum: Středa, 30. květen 2018 @ 20:12:33 CEST
Téma: Teologie


Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?“ Druzí říkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání. Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: „Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš.“ Sk 17,18-19

Pavel navštívil v Athénách místní židovskou synagogu a na centrálním tržišti, středisku athénského společenského života a dění, každodenně rozmlouval s obyvateli města. Tím všem trochu zasvěceným připomíná slavného filosofa Sokrata, který tu byl na veřejných místech vždy k dispozici pro debaty. Zdá se, že je to z Lukášovy strany dokonce záměrné. Sokratův příběh nebyl ještě zapomenut a nyní se pro navození atmosféry hodí. I Pavel se tu bude muset hájit. Rozdíl je v tom, že Pavel nebude veden na soud, který je navíc už předem rozhodnut v jeho neprospěch.

Místní filosofové na něj zřejmě pohlíželi jako na dalšího „dealera“ s podružnou filosofií, jakých bylo v Athénách habaděj. Je přímo označen za „vyzobávače“ drobtů moudrosti, za myslitelskou „muší váhu“, slepující různé ideje či principy bez jakékoli metody. Současně tu ovšem čelil i obvinění z „jinobožství“. Pokud byl vnímán jako hlasatel cizího náboženství či morálky, mohl čelit stejnému obvinění jako v minulosti právě Sokrates a mnozí další. Filosofové odvedli Pavla do Areopagu, což je zde označení jakéhosi tribunálu či rady starších, odvozené od kopce nesoucího jméno boha Area, na kterém se toto aristokratické těleso, dohlížející na náboženství a morálku ve městě, kdysi scházelo. Na onom kopci je dodnes bronzová plaketa obsahující starořecký text Pavlova projevu. Je možné, že šlo jen o neformální veřejnou přednášku, Lukáš to však chce podle všeho vnímat jako svého druhu výslech, na němž Pavel zastupuje křesťanství jako takové. Obstojí?

Takto jsou na tom před zraky veřejnosti všichni křesťané. Mají vydat počet z naděje, kterou mají v Bohu (1Pt 3,15). Obstojí?

Petr Macek (Praha 4 – Na Topolce)

Zdroj: https://www.bjb.cz/slova-zivota/2000-krestanstvi-podezirane-a-vyslychane
<

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4728