Sčítání 2021: Zbytečná otázka – náboženství?
Datum: Čtvrtek, 31. květen 2018 @ 20:49:30 CEST
Téma: Zamyšlení


V roce 2021 plánuje stát nové sčítání lidu. Kromě jiných otázek z něj vypadne také otázka na náboženské vyznání. Bude to poprvé od roku 1921. Můžete mě podezírat ze zaujatosti nebo paranoii, ale tak nějak za tím cítím ruku římskokatolické církve (řkc). Pokud zmizení otázky přímo neiniciovala, tak jí přinejmenším velmi hraje do karet. Pokusím se vysvětlit proč a možná vám to nakonec nepřijde ani tak absurdní.

Když se bavíme o sčítání věřících, nikdy bychom neměli zapomínat na jinou událost a to církevnírekvizice (nelze nazývat restitucemi akci, při které jsou obdarovávány subjekty, které nemohly být poškozeny, protože v dané době neexistovaly, nebo vydávání věcí, které údajnému majiteli nikdy nepatřily), které vstoupily v platnost Zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi roku 2013. Kromě různých jiných problémů, jako je drastické podhodnocení pozemků „vracených“ církvím, je tu ještě jedna okolnost, která stojí za pozornost.

V roce 1948 bylo u nás přibližně 94% věřících. To odvozuji na základě sčítání z roku 1950. V poměru k celkovému počtu obyvatel bylo římských katolíků 76,35%. V roce 2011 se k tomuto vyznání ale přihlásilo už pouze 10.37%. Vzhledem k tomu, že křivka úbytku věřících postupovala dosud bez výkyvů šikmo dolů, dá se předpokládat, že ještě nedosáhla reálného minima.

Pokud bychom měli vycházet z počtu lidí navštěvujících bohoslužby, dostali bychom se k nějakým čtyřem stům tisícům věřících. I tohle tvrzení má ale háček. Je to totiž příliš starý údaj. V roce 2009 nebyly výsledky z rozhodnutí České biskupské konference zveřejněny a následující sčítání je poněkud pochybné protože bylo uvedeno, že v roce 2014 došlo ke změně metodiky: sčítání proběhlo v říjnu a započteni byli i ti, kteří z různých důvodů nebyli návštěvy bohoslužeb fyzicky schopni, tedy takoví, kteří sledovali bohoslužby přes televizi nebo rozhlas.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme usoudit, jestli by se tito lidé vůbec mše zúčastnili, pokud by toho byli fyzicky schopni, a nemáme ani žádný doklad o tom, jak byli tito lidé zjišťováni, můžeme celkem odůvodněně prohlásit, že jde o údaj zcela vycucaný z prstu.

Z průzkumů provedených Eurobarometrem Univerzitou St. Mary z londýnského Twickenhamu a Katolickým institutem v Paříži můžeme odhadovat, že počet věřících opravdu v nejbližší době neporoste. Věková struktura řkc pak napovídá, že počet jejích věřících je závislý spíše na rychlosti vymírání.

Chci tím říci, že zatímco počet věřících (a u nás především katolíků) stále klesá, převádění majetku teprve začalo. To, co se nám tady vytváří, je tedy velmi malá, ale finančně nesmírně silná skupina.

Zajímavé je, že se v oficiálním censu České republiky s touto otázkou nově nepočítá, přestože právě srovnání náboženského vyznání, jeho proměn, a věkové skladby věřících obyvatel naší země a jeho zasazení do evropského kontextu patří mezi „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací„, které byly schválené usnesením vlády ČR č. 552 ze dne 19. července 2012.  Konkrétně jde o sekci Sociální a kulturní výzvy, bod 3.4.1 Reflexe role náboženství v současné české společnosti a v globálním kontextu, volněji ovšem souvisí s celým bodem 3. Kultura, hodnoty, identita a tradice. Počínaje letošním rokem musel každý ze standardních projektů podávaných v rámci soutěže Grantové agentury České republiky obsahovat přihlášení se k prioritám, k nimž se vztahuje.

Pro oficiální sčítání lidu, které může právě v této otázce přinést z hlediska sociologické metodologie nejzásadnější výsledky, však zřejmě tyto priority zas tak moc prioritní nejsou. Samozřejmě, tato otázka je z metodologického hlediska zapeklitá, nikoli ovšem neřešitelná – průzkumy náboženského smýšlení obyvatel totiž rozhodně provádět lze, a právě celostátní census je patrně nejmocnějším nástrojem, jaký si na to lze vůbec představit.

A co na to Jan Tleskač? Vlastně ne. Co na to kardinál Duka? „Církev má vlastní statistiky.“

Ano, víme…

Ještěže to mohou alespoň všichni nakonec hodit na rytíře Jedi.

iDnes: Stát plánuje další sčítání lidu v roce 2021. Tentokrát bez rytířů Jedi

Petr Tomek

Zdroj: www.osacr.cz


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4730