Bouřlivý Sjezd delegátů
Datum: Pátek, 01. červen 2018 @ 17:17:59 CEST
Téma: Zprávy


Výroční Sjezd delegátů sborů BJB, nejvyšší orgán církve, se sešel 21. 4. v Praze. Baptisté procházejí náročným obdobím, kdy se v církvi potkávají sbory čtyř protichůdných proudů.

Podle předsedy Výkonného výboru BJB Pavla Coufala, nejvyššího představitele denominace, jsou zde sbory reformované, charismatické, liberální i fundamentalistické (jak uvedl pro internetový server Křesťan dnes). Baptisté jsou přitom kongregační církví, kde ústřední orgány mají jen minimální pravomoc zasahovat do života sborů i v případě, že by se na něčem shodly na nadsborové rovině.

Sjezd projednal zprávy předsedy a tajemníka Výkonného výboru i zprávy z jednotlivých odborů a schválil rozpočet na letošní rok. Pro nedostatek studentů ukončil také vzdělávací program baptistické Vyšší odborné školy sociálně-teologické Dorkas v Olomouci. Zrušení školy, která 26 let připravovala baptistické církevní pracovníky, bylo jistě rozhodnutím bolestným, nejen technickým.

Významná část sjezdu byla věnována otázkám manželství a sexuality. Kromě toho, že křesťané hájící biblické postoje se čím dál silněji dostávají do rozporu s postoji sekulární společnosti, bylo podnětem k jednání stanovisko sboru BJB v Praze 4 (Na Topolce), potvrzené zástupci sboru i přímo na sjezdu. Ti odmítli jasně prohlásit, že praktikování homosexuality je hříchem. Problém se na sjezdu řešil už před rokem, pro letošní sjezd několik sborů podalo návrhy na vyloučení sboru Na Topolce z BJB. Rozhodnutí v této záležitosti bylo nakonec „šalamounské“: Bylo přijato prohlášení, že Bůh vede v oblasti sexuality k věrnosti v rámci manželství nebo k životu v sexuální zdrženlivosti, sbor Na Topolce však vyloučen nebyl.

Nelehké rozhodování přiblížil Pavel Coufal v dopise členům BJB, který je k dispozici na internetu: „V oblasti postojů k manželství a sexualitě jsme se drtivou většinou přihlásili k prohlášení o výlučnosti manželství mezi mužem a ženou a sexuálních vztahů v manželství (82 %) a k prohlášení o citlivém pastoračnímu přístupu našich sborů k lidem, kteří v této oblasti vedou nějaký zápas (81 %). Jen je otázkou, proč tak jasná prohlášení nebyla podpořena 100 %. Zároveň se ukázalo, že není dostatečná vůle k tomu, dávat tyto postoje do přílohy Ústavy BJB (k tomu chybělo 6 hlasů). ... V kontextu doby a zmatené společnosti, ve které žijeme, možná ani nedoceňujeme závažnost tohoto tématu a našich postojů k němu. V takových závažných bodech bych se nebál ,otevřít‘ přílohu Ústavy BJB ,Zásady a stanoviska‘ pro další bod.“

Jednání o tom, zda sbor Na Topolce vyloučit, se podle Pavla Coufala „protáhlo nad plánovaný časový rámec, někteří signalizovali, že již musí na vlak, a navíc docházelo k dalším odchodům delegátů ze sálu. Někteří odcházeli proto, že chtěli, aby sjezd přestal být usnášení schopný (tak vyjadřovali svůj nesouhlas). Jiní se možná přidávali proto, že viděli odcházet další a připadlo jim, že za dané situace není důstojné dále jednat a hlasovat v tak závažné věci, jako je vyloučení sboru z BJB. Opět převládly lidské emoce...“

Pro ukončení členství uvedeného sboru v BJB se vyjádřilo 63 % delegátů, což znamenalo, že návrh nebyl přijat o tři hlasy. Coufal uvedl, že hlasování by se mělo zopakovat, aby nemohlo být zpochybňováno. Na podzim proto možná bude svolán mimořádný sjezd.

Zdroj: časopis Život víry, červen 2018


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4732