Modlitební řetěz BJB - červen 2018
Datum: Neděle, 03. červen 2018 @ 20:20:25 CEST
Téma: Modlitební život


23. týden / 4. - 10. června / Lovosice

Chválíme Boha:
> za duchovní obrodu v našem obecenství
> za mnohé členy, kteří se v minulém roce rozhodli aktivně sloužit ve sboru (praktická činnost, duchovní vedení, hudební doprovod)
> za duchovní zápas s bezbožníky a falešnými učiteli v naší "jednotě", který nás nutí se více spoléhat na Pána, Jeho Slovo a milost
> za Boží Svrchovanost, která je nade vším

Prosíme Boha:
> o bázeň před Bohem a lásku ke svým bližním
> o spasení těch, kteří chodí mezi nás, ale Pánu nepatří
> o posílení ve věrném hlásání evangelia
> o zmocnění k dobrému zápasu s hříchem i falešným učením
> o brzký příchod Pána Ježíše Krista na tuto zem

24. týden / 11. - 17. června / Olomouc

Vděčnost:
> Jsme Pánu vděčni za vzájemnou lásku ve sboru, probuzení k modlitbám a nové služebníky v několika službách.
> Chválíme Boha za 6 nových křtěnců z letošního jara, a další dva, kteří se připravují na vyznání víry v Ježíše Krista.
> Za týmy dobrovolníků pro dětský tábor, English Camp (ČR i USA) a Fusion Camp v létě.
> Děkujeme Bohu za pokračující rekonstrukci sborového domu Lípa (bývalé kino) a za to, že jsme zatím vždy měli dostatek prostředků na právě probíhající práce.

Prosby:
> Za Boží ochranu a požehnání pro letní akce a pokračování dobrých vztahů s nevěřícími přáteli, za naši odvahu a srozumitelnost při sdílením evangelia.
> Pěvecký sbor Fusion čeká závěrečný koncert 10.6., v létě týdenní tábor. Pán Bůh požehnal asi padesátkou mladých lidí, kterým můžeme sloužit každý týden. Prosíme o posilu pro vedoucí tým ze sboru, je to náročná služba. Také za to, ať umí dávat duchovní výzvy pro studenty, a Pán připraví jejich srdce na slyšení dobré zprávy.
> Prosíme za ochotné dárce na dokončení rekonstrukce Lípy a požehnání pro ně, stále nám schází asi 2 miliony korun k úplnému dokončení.
> Přimlouváme se za moudrost pro stavební tým, ochranu pracovníků konající odborné práce, výběr osvětlení, podlah a vybavení.

25. týden / 18. - 24. června / Ostrava

> za okolí sboru, nové volnočasové středisko (spolupráce s KřSb a Pavučinou)
> za mladé lidi ze sboru, aby setrvali v cestě za Pánem
> za starší, nemocné a osamělé

26. týden / 25. června - 1. července / Misijní odbor

> Toužíme po tom, aby Pán Bůh povolával nové misijní pracovníky, zakladatele sborů i misionáře vysílané BJB do zahraničí a to zvláště z řad mladé generace v našich sborech.
> Modleme se za moudrost při rozvoji práce misijního odboru a Boží vedení pro bratry, kteří přijali zodpovědnost za konkrétní oblasti rozvoje misijní služby v BJB (zahraniční misie, zakládání nových stanic a sborů a revitalizace misijních stanic a sborů).
> Modleme se za chuť a odvahu pro sbory i jednotlivce dělat misii novými i netradičními způsoby. Nenechme se také odradit minulými "neúspěchy" našich misijních snah.
> Buďme vděční za bratry a sestry ze zahraničí, kteří podporují misijní snahy BJB v Česku. Jde zejména o Československou Baptistickou Konvenci v USA a Kanadě a misionáře IMB působící v Česku.


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4734