Konference mládeží SCEAV a BJB v Třanovicích ´´Nepromarni svůj život´´
Datum: Neděle, 16. září 2018 @ 19:15:56 CEST
Téma: Mládež


Tuto konferenci pořádají křesťanské mládeže Třanovice (Slezská církev evangelická augsburského vyznání) a Kroměříž (Bratrská jednota baptistů) ve spolupráci s Křesťanským Společenstvím z.s.

Na co všechno se můžete těšit:
- na přednášky a semináře
- na koncerty nebo chvály
- na skvěle strávený volný čas jak u čaje nebo kávy, deskových her, sportů, procházek, atd..
- na zajímavou večerní panelovou diskuzi
- na spoustu dalších skvělých chvil strávených s mladými lidmi, kteří směřují za Kristem<
- a na mnohé další...

Celý program bude probíhat v areálu kostela v Třanovicích kromě nedělních bohoslužeb, které budou v kostele v Komorní Lhotce. 

Pátek 28. září 

13:30 Registrace

16:00 Zahájení

16:30 Chvíle zpěvu- chválící kapela z Niw

Biblické slovo - Alois Klepáček (BJB) - Úvod do konference

18:00 Večeře

20:00 Koncert - kapela Adonai

21:30 Mercy Café

Sobota 29. září 2018

8:00 Snídaně

9:00 Chvíle zpěvu- chválící kapela z Písku

Biblické slovo - Lance Roberts (BJB) - Nepromarni své mládí

10:30 Semináře:

Martin Tomala (SCEAV) - Ježíš přináší rozdělení

Pavel Kaczmarczyk (SCEAV) - Pravá a falešná bohoslužba

Roman Klusák (BJB) - Rozhodnutí: Důležitost duchovního smýšlení

12:00 Oběd

14:30 Sporty

17:00 Chvíle zpěvu- chválící kapela z Bystřice

Biblické slovo - Štěpán Rucki (SCEAV) - Biblické pojetí člověka a jeho deformace duchem času

18:15 Večeře

19:30 Panelová diskuze - Duchovní dary, evangelizace a Boží svrchovanost, chvály a uctívání

Daniel Spratek (SCEAV), Radek Kolařík (BJB), Štěpán Rucki (SCEAV), Vašek Andrš (CB)

21:30 Mercy Café

Neděle 30. září 2018

7:30 Snídaně

8:30 Bohoslužby - kázání- Jiří Kaleta (SCEAV)

11:00 Oběd

14:00 Biblická hodina 

Anotace přednášek a seminářů

Alois Klepáček (BJB) - Úvod do konference (28.9.)
(Vysvětlení slova Resolved a příklad Jonathana Edwardse)

Jonathan Edwards patří k nejvýznamnějším teologům, kazatelům, evangelistům a spisovatelům. K tomu se v závěru svého života také stal prezidentem univerzity v Prinstonu. Ve svém životě patřil snad k nejefektivnějším a nejpracovitějším křesťanským služebníkům, o kterém jsem měl možnost číst. Někdo kdysi poznamenal, že bylo ovšem období, kdy Jonathan Edwards nebyl Jonathan Edwards. To znamená, že existovalo období v životě Edwardse, kdy nebyl velkým teologem, myslitelem a prezidentem významné instituce. V roce 1722 a 1723 byl jenom Edwardsem. Ale devatenáctiletý Jonathan v té době prožíval zásadní období svého života, které jej navždy ovlivnilo. V tomto období sepsal svých 70 resolucí, osobních závazků a odhodlání. Nikdy se jimi nepřestal řídit. Jeho resoluce ovšem nebyli prostředkem k tomu, aby dosáhl významu před lidmi, ale aby nepromarnil svůj život a oslavil Krista. Úvod k jeho resolucím to dokazuje: "Jsem si vědom toho, že nemohu učinit nic bez Boží pomoci a proto pokorně naléhám a prosím o jeho milost, abych byl schopen dostát svým závazkům do té míry, do které jsou v souladu s jeho s jeho vůlí a pro Kristovu oslavu." 

Lance Roberts (BJB) - Nepromarni své mládí (29.9.)
(na základě knihy Kazatel)  

Kniha Kazatel je pro nás studnicí moudrosti. Společně s Lancem jí bleskově proletíme, abychom odhalil proč a jak moudře žít a zároveň, abychom se vyhnuli pokušení promarnit svůj život na pomíjivé věci.

Štěpán Rucki (SCEAV) - Biblické pojetí člověka a jeho deformace duchem času (29.9.)

Bible nám zjevuje, že člověk byl stvořen Bohem k obrazu Stvořitele a to ve dvou podobách, jako muž a žena. Evoluční teorie zpochybnila stvoření člověka a poskytla zdánlivou alternativu k vysvětlení jeho vzniku. Přijetí evolučního původu člověka má však hluboké dopady např. pro chápání chování člověka nebo v oblasti morálky. Navíc akceptace evolučních myšlenek popř. pokusy o jejich syntézu v podobě teistické evoluce v některých církevních kruzích také kriticky ovlivňuje chápání základních otázek týkajících se spasení člověka. Např. zpochybnění existence historického Adama vede k zpochybnění Kristova díla spasení. V přednášce zazní některé nejaktuálnější vědecké objevy z posledních let, které významně zpochybňují neodarwinistické chápání vzniku člověka.

Další oblastí, která deformuje biblické pojetí člověka, jsou některé sekulární psychologické koncepce, rovněž široce přijímané v některých církevních kruzích. Krátce se věnujeme zejména otázce tzv. viktimizace (vzniku oběti), kdy za všechny psychické problémy má být odpovědno okolí člověka, zejména rodiče. Jak tento přístup koresponduje s biblickým pojetím člověka a kam může jeho přijímání vést?

Semináře

Roman Klusák (BJB) - Rozhodnutí: Důležitost duchovního smýšlení (29.9.)

Naše uctívání i náš praktický křesťanský život závisí na našem duchovním smýšlení. Bez správného uvažování nemůžeme Boha správně uctívat. 

Martin Tomala (SCEAV) - Ježíš přináší rozdělení  (29.9.)

"Proč Ježíš říká, že přišel dát zemi rozdělení (Lk 12,51), když se zároveň modlí o jednotu (J 17,11.21)? Koho Ježíš spojuje, a koho rozděluje? A co my, máme usilovat o jednotu nebo rozdělení? S kým můžeme a máme budovat jednotu, od koho se naopak máme oddělit? Jak je to s ekumenou? S pomocí Božího slova se pokusíme společně na tyto a další otázky najít odpovědi." 

Pavel Kaczmarczyk (SCEAV) - Pravá a falešná bohoslužba (29.9.)

V ČR máme zaregistrováno 38 církví. Nabízí se otázka, jak je to se "správnosti" té či oné církve. Kde se praktikuje ta "pravá" bohoslužba? Možná právě novodobé ekumenické hnutí přinese "úlevu" proti nastolení této antagonistické otázky. Je zde ale jedna znepokojující problematická otázka: Můžeme mít vůbec nějakou jistotu, že naše služba Pánu Bohu tak jak ji praktikujeme a vnímáme je opravdu správná? Nejsme na omylu jako společenství nebo jako jednotlivci?

Jiří Kaleta (SCEAV) - Rozhodnost vycházející z odevzdání se Bohu

Naše rozhodnutí jsou jen rozhodnutí, nad kterými máme kontrolu. Naše závazky a předsevzetí, že budeme žít křesťanským životem, že budeme pravidelně číst Bibli, stojí jen na našem rozhodnutí a naší vůli. Oproti tomu odevzdat se, vydat se plně Bohu a zcela kapitulovat je úplně odlišná věc. Pro křesťany je mnohem jednodušší se pro něco rozhodnout, k něčemu se zavázat, než se plně vydat, ale jedině tak se staneme služebníky a otroky Pána Ježíše Krista.

Zdroj: https://km-tranovice.webnode.cz


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4785