Novokalvinisté z prostředí BJB zakládají novou církev
Datum: Neděle, 04. srpen 2019 @ 00:23:04 CEST
Téma: Ekumenismus


Církevní rada Slezské církve evangelické augsburského vyznání vydala prohlášení ohledně štěpných aktivit novokalvinistů v rámci jejich církve.

Prohlášení Církevní rady SCEAV k teologickému směřování a vzniklé situaci na letošním ročníku XcamPu

pátek, 02 srpen 2019

Církevní rada na svém zasedání dne 1. 8. 2019 diskutovala o situaci, která kulminovala na křesťanském festivalu XcamP 2019 ve Smilovicích a s politováním konstatuje, že XcamP již několik let otevírá dveře tomu, aby členové naší církve byli indoktrinováni neokalvinistickou teologií, díky čemu dochází k odklonu mnohých od naší luterské teologie. To se děje především skrze dávání prostoru kazatelům či členům sborů, které v minulém roce vystoupily z Bratrské jednoty baptistů (BJB). Jako církev se principiálně nebráníme ekumenické spolupráci, tato skupina však při spolupráci nectí ekumenickou rozdílnost a vědomě vytváří nesoulad a chaos mezi členy naší církve a přetahuje je ke své teologické doktríně.

Vyvrcholením těchto aktivit bylo nedělní svědectví na XcamPu a především pokoutné „sbírání podpisů“ ze strany bývalých členů (kazatelů) BJB mezi účastníky a členy naší církve pro podporu nově vznikajícího uskupení (církve), která pro registraci na Ministerstvu kultury ČR potřebuje splnit podmínku získání aspoň 300 podpisů členů.

Církevní rada vyjadřuje obavy, že mnozí ti, kdo dokument podepsali, byli podvedeni. Dle stávajících zákonů mají tyto listiny podepsat sympatizanti, kteří se touží stát členy této nově vzniklé církve. Ti, kteří dokument podepsali vědomi si této skutečnosti, tak dávají najevo, že chtějí opustit řady SCEAV. To nám je velice líto. Ti, kdo dokument podepsali s dobrým, leč záměrně zkresleným úmyslem, by to měli revokovat. Pokud s tím chcete pomoct, kontaktujte své pastory, případně informujte přímo Ministerstvo kultury ČR, že jste byli mateni pojmy. Domníváme se, že v mnoha případech došlo ke zneužití a záměrnému zamlčení skutečnosti. Toto jednání považujeme za nepřípustné.

CR dále se smutkem konstatuje, že opakované a naléhavé ústní prosby a požadavky některých členů z vedení naší církve směrem k vedení XcamPu, aby nedocházelo k záměrnému vnášení neluterských prvků učení mezi naše členy skrze řečníky či hosty, nebyly zásadním způsobem zohledněny. CR je tímto postojem vedení XcamPu vůči vedení církve silně zarmoucena a znepokojena, jakožto i obecně tím faktem, že dochází k jednosměrnému vzdalování XcamPu od církve, což se projevilo i při letošních prezentacích archivních materiálů z XcamPu, respektive z Tošanovic, ze kterých bylo jasné, že v dřívějších letech byla vstřícnost vedení XcamPu/Tošanovic mnohem intenzivnější.

Vedení církve mělo vždy zájem o podporu tohoto křesťanského festivalu, což se projevuje také každoročním vyhlašováním povinných sbírek ve sborech SCEAV na tento konkrétní účel, přestože tato podpora ze strany naší církve nebyla v minulých letech zmíněna na žádném reklamním materiálu, programu či zpěvníku XcamPu. Důkazem podpory církve může být také veliký prostor, který je XcamPu věnován v časopise Přítel, především v jeho červencovém čísle 2019.

Církevní rada vyjadřuje tímto hlubokou bolest a zároveň nesouhlas s výše uvedeným směřováním XcamPu a se zmíněnými skutečnostmi, které se udály na XcamPu. Z tohoto důvodu církevní rada iniciovala setkání s radou Křesťanského společenství, které je organizátorem XcamPu ve snaze diskutovat o této situaci a hledat východiska. Věříme, že k setkání dojde a že najdeme společná východiska z této situace. Církevní rada věří a má naději, že vedení XcamPu si uvědomí závažnost současné situace, vyvodí patřičné závěry a učiní rozhodnutí a potřebné změny nejen při organizaci a průběhu samotného XcamPu, ale i ve vztahu ke SCEAV a jejímu vedení.

Církevní rada prosí své členy k modlitebnímu zápasu za naši církev a za to, aby současná situace nepřinesla rozdělení či jiné škody Božímu království. Modleme se za ty, kteří jsou díky vnášení cizího učení zmateni, ale i o ty, kteří se vzdálili luterskému výkladu Božího slova. Modleme se za vedení církve, Křesťanského společenství a XcamPu, aby zde Pán Bůh daroval moudrost k nalézání dobrého řešení.

XcamP (Tošanovice) v minulosti byl táborem, který přinesl mnoho požehnání nejen mladým lidem naší církve. Je naší modlitbou, aby tomu tak mohlo být i v dalších letech.

Zdroj: www.sceav.cz/cs/sceav/aktuality/item/1518-prohlášení-církevní-rady-sceav-k-teologickému-směřování-a-vzniklé-situaci-na-letošním-ročníku-xcampu

Řečníci pocházející  z prostředí BJB na letošním Xcampu:

Alois Boháček - kazatel sboru BJB v Aši

Mojmír Adámek - asistent starších Biblického sboru Kroměříž (zároveň však jde v Kroměříži podle církevního rejstříku stále o sbor BJB)

Radek Kolařík - kazatel sboru Křesťané Kuřim (bývalý sbor BJB)

Jiří Král - učitel na Českém biblickém institutu v Kroměříži

Ludvík Tvrdý - starší (z BJB odcházejícího?) sboru BJB v Jablonci nad Nisou

Viz:

Přehled řečníku na letošním ročníku Xcampu

Video a audiotéka z letošního Xcampu

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5017