Volby do rady Odboru mládeže BJB 2019
Datum: Čtvrtek, 15. srpen 2019 @ 09:30:17 CEST
Téma: Mládež


V sobotu 14. 9. proběhnou volby do rady ODM. Řádně přihlášeno je 8 kandidátů:

Denis Smužanica - Praha 3
Pavol Andraško - Brno
Petr Ilgner - Brno
Lucie Růžičková - Cheb I.
Eva Moravcová - Vikýřovice
Matouš Pechman - Litoměřice
Petr Kučera - Aš
Kristián Zajíc - Teplice

Všechny přítomné sbory zastoupené alespoň jedním členem z daného sboru se mohou účastnit voleb do rady ODM. Korespondenční volba v tomto případě není umožněna. Do rady ODM se volí 6 členů nadpolovičním počtem z přítomných. Každý zastoupený sbor má jeden hlas.

Přihlášení kandidáti: 

Ahoj, jmenuji se Matouš Pechman. Jak začít? Jsem křesťan, to je obvykle první, co říkám, když se představuji, protože poznat Pána Ježíše Krista bylo v mém životě to nejlepší, co mě potkalo! Od chvíle, kdy jsem uvěřil, se snažím poznávat svého Krále, denně studovat Jeho Slovo a budovat s ním vztah. Přestože stále vidím, kolik práce na mně ještě Bůh má, toužím Bohu radostně sloužit a učit se nechat se vždy vést Jeho Slovem. Nyní mi je 23 let, povolání ke službě mladým lidem jsem prožil již před několika lety. V současné době sloužím na evangelizacích, jsem jedním z vedoucích dorostu i mládeže, a také jeden z organizátorů víkendových akcí a táborů pro sborové děti a jejich kamarády. V současnosti studuji na MFF učitelství matematiky a fyziky, které už i na částečný úvazek učím. Po dokončení studia bych rád dálkově studoval jednu z Biblických škol. Zároveň mám vizi u nás od září založit sportovní tým Frisbee, kde budeme moci budovat vztahy s nevěřícími mladými lidmi a osobním svědectvím a sdílením jim být světlem.  Mou velkou touhou je pomáhat mladým lidem hledat a rozvíjet svá obdarování, především však poznávat Boha, budovat a rozvíjet vztah s ním.

Ahojte bratia a sestry. Volám sa Pavol Andraško a už z prvých slov ide rozpoznať, že som zo Slovenska. Božie cesty sú nevyspytateľné a zaviedli ma do Českej republiky. V Brne som už skoro 6 rokov a niekoľko mesiacov aj člen BJB v Brne. Do Brna som prišiel za štúdiom a neskôr som začal popri štúdiu aj pracovať. Popri štúdiu som slúžil v Univerzitním křesťanském hnutí, posledný rok aj ako jeden z vedúcich mládeže v Brne. Dôvod prečo som sa rozhodol kandidovať do ODM je prostý. Boh mi dal na srdce službu v ČR, službu v mládeži a túžbu, aby ak je to možné, tak skrze ODM prišla pomoc mládežiam sa priblížiť k blízkemu poznaniu Krista. Mnoho v našom živote stojí na blízkom vzťahu s Pánom Ježišom, je to niečo o čo sa sám snažím usilovať každý deň. Modlite sa prosím za ľudí čo kandidujú aj za všetky mládeže, nech je Pán Ježiš Kristus oslávený v našich životoch.

Eva Moravcová. Je mi skoro 23 let, studuji ve čtvrtém ročníku práva (momentálně na Erasmu v Soluni, a proto chybím na jarní konferenci). Jsem z malé vesnice jménem Vikýřovice, kde chodím do sboru a mládeže BJB. Vedoucí mládeže jsem už celkem pět let a mimoto jsem byla i pár let vedoucí dorostu. Jsem výřečná, organizující a někdy trochu vznětlivá osoba se zájmem o dění v mých společenstvích (ať už ve škole, obci nebo církvi). Jsem prostě docela normální mladá žena, která se začíná pouštět do svého vlastního života, a to se vší zodpovědností, krásou, odvahou a chybami, které k tomu náleží. Už dávno jsem poznala, že se do svého života chci pustit s Bohem v srdci. To pro mě znamená především snažit se zachytit Boha ve všech jeho odrazech. Tedy nejen porozumět odkazu Bible, ale také naslouchat světu, který Pán Bůh stvořil a nám ho svěřil do rukou, nechat se udivovat bližním, který je odrazem Božím a snažit se vnímat otázky, které formují moji víru. Věřím totiž, že základy autentické a pravé víry každého z nás stojí na otázkách, které jsme si položili a s Boží pomocí i uzavřeli. Vždyť i odpověď na ten první dotaz: „věříš v Ježíše Krista jako svého Spasitele?“ přinesla tolik dalších otazníků! Proto bych chtěla, aby naše mládeže byly místem kladení otázek bez tlaku na naučené odpovědi a aby se ti z nás, kteří jsou jejich vedoucími učili naslouchání těmto otázkám. V Radě Odboru mládeže bych chtěla hledat způsob větší spolupráce mezi mládežemi a zamyslet se nad reálným přínosem Odboru mládeže do života mládeží. Na závěr bych chtěla dodat, že každý z nás může být součástí diskuze probíhající v Odboru mládeže a já vím, že jsem rozhodnutá se této diskuze i nadále aktivně účastnit. P.s.: Kdyby se mě chtěl kdokoliv z vás na cokoliv zeptat, napište mi, prosím, na fb. Děkuji.

Jmenuji se Denis Smužanica. Je mi 20 let a jsem členem sboru BJB Praha 3 – Vinohrady. V našem sboru se snažím sloužit a zapojovat se do dění kolem. Proto bych se chtěl zapojit i do rady ODM, abych mohl sloužit mládežníkům z celé jednoty a připravovat pro ně různé akce. Ve sboru jsem vedoucím chválicí skupinky, jsem součástí vedení naší mládeže, kde mám občas na starosti i hlavní program. Od středoškolského věku jsem každý rok sloužil na několika táborech přes léto a službu s mladými lidmi jsem si velice oblíbil a cítím do ní povolání. Mým snem je, aby se mladí lidé obraceli k Bohu a cítili jeho nekonečnou lásku a hlavně, aby si uvědomovali a zjišťovali, jakou nesmírnou milost máme v jeho Synu, Ježíši Kristu. Chtěl bych se podílet na dění v naší jednotě, i když si uvědomuji, že v současné situaci, to nemusí být úplně jednoduché. V naší mládeži se dále snažím klást důraz na přivádění víry do praktického života v skutcích, i když v tom sám často zápasím. Dále povzbuzuji, aby lidé žili v společenství, a nemuseli se nikdy bát přiznat, s čím zrovna zápasí. Sám jsem v životě měl hodně pádů a těžkých situací, ale o to víc si uvědomuji, jak si nezasloužím to odpuštění, které máme. Ale Pánova láska a milost je tak velká, že přikryje každou těžkost, dokáže zachránit ze všeho, i ze situací, kde se už zdá, že není východisko. Právě tam se projevuje o to více. A na to bych chtěl dávat důraz a tam vést dnešní mládež BJB. Znovu k základům a tomu nejdůležitějšímu, Kristovu evangeliu. 

Ahoj, jmenuji se Petr Ilgner, mám 25 roků a jsem z Brna. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině a cestu Pánu Bohu cestu jsem našel skrze tábory Word of Life a ostatní mladé křesťany, kteří mě vedli k Bohu. Později jsem se dostal i do mládeže brněnského sboru, kde jsem asi šest let jedním z vedoucích. Kromě toho s radostí sloužím také v technické oblasti, například pro posledních pár konferencích jsem připravoval registraci nebo jsem pomáhal organizačnímu týmu slovenské mládežnické konference. Do ODM kandiduji s upřímnou touhou pomoci této službě. Jsem přesvědčený, že služba mladým lidem klíčová pro růst církve a je mým snem vidět, jak skrze ně bude Bůh oslaven, nejenom teď, ale i v dalších generacích. Věřím, že služba ODM může mládežím účinně pomoct budovat biblická společenství, která budou stát věrně na Kristu a kde jeden bude požehnáním a skutečnou oporou pro druhého. Byl bych rád, aby mohlo být takové společenství i napříč mládežemi a rád se budu angažovat ve vytváření aktivit pro mládežníky z celé republiky. Jsem docela prakticky založený a budu rád, pokud budu moci i těmito dary ODM posloužit.

Jmenuji se Kristián Zajíc a jsem ze sboru BJB Teplice. Je mi 23 let a pracuji jako hasič. Pocházím z věřící rodiny, přesto a možná i proto vnímám, jaká to je milost, že jsem našel Pána Ježíše a mohl mu vydat svůj život. Jak duchovně rostu, tak mě Pán Ježíš vede ke službě mládeži. Toužím vidět v mladších generacích touhu po živém vztahu s Pánem Ježíšem, toužím jim ukazovat na to, jak je důležité nejen chápat Boha, ale především ho milovat. U nás ve sboru vedu již třetím rokem naší malou mládež a nově jsem se ujal i vedení dorostu. Mám rád sport a dobrodružství a rád skrze ně navazuji bližší přátelství a skrze to se snažím ukazovat na Krista. Proto od září plánujeme v Teplicích rozjet misijní službu skrze sport - ultimate frisbee a zapojit se do nově vzniklé křesťanské frisbee ligy. Co se týče rady ODM tak jsem na tom jako Nehemjáš, který nevěděl jak přesně může pomoct, ale čím si byl jistý, byla touha v srdci. To je taky jediné co zatím mám, ale věřím, že Pán Ježíš to ostatní v našich životech připravuje. 

Ahoj, jmenuji se Petr Kučera. Je mi 19 let a od základní školy mám velkou touhu sloužit dětem a mladým lidem. Jsem opravdu vděčný Bohu za milost, kterou mi dal v tomto směru a umožnil mi, abych teď mohl studovat od nového školního roku na UK Dějepis a ZSV se zaměřením na vzdělávání. Už několik let se zapojuji do fungování ašského tábora. Jsem vedoucí mládeže v ašském sboru, kde jsem uvěřil a zamiloval si službu pro Boha. Také se delší dobu zapojuji do chodu našeho internetového vysílání, za které jsem vděčný. Vím, že naše víra se neobejde bez skutků, a proto se snažím přijímat službu, kterou přede mě Bůh předloží. Jsem nesmírně vděčný za službu vedoucího mládeže, protože sám cítím, že Bůh mi tak dal příležitost, jak dál růst. Opravdu se každý den snažím mít před očima to, že v den, kdy jsem vyznal Krista, jsem se dobrovolně a s upřímným srdcem odevzdal tomu, že Kristův život se stane mým novým životním stylem. V životě mladých lidí mi přijde důležité, aby jejich modlitební život byl upřímný, překonali svůj strach a aby radost ze života s Kristem projevovali navenek. Proto mám touhu jim při cestě za Kristem pomáhat.

Ahoj! Jmenuji se Lucie Růžičková, jsem členkou BJB Cheb 1. Je mi 23 let a studuji sociální práce. V našem sboru jsem sloužila 5 let jako vedoucí mládeže a vedoucí misijního dětského klubu pro romské děti. Hospodin mě obdaroval velkým srdcem a energií, kterou věnuji mládežím v ČR.  Během služby v mládeži jsem začala vnímat potřebu péče o sebe navzájem napříč generacemi a jednotlivými složkami. Bůh mě vede k povzbuzování mladých lidí a mladých vedoucích - aby se zapojovali do svých společenství, vedli další lidi ke Kristu a nesli břemena jedni druhých. S Boží pomocí chci pokorně sloužit a naslouchat potřebám jednotlivých mládeží a skrze ODM jim pomoci k duchovnímu růstu. V případě otázek mě prosím kontaktujte osobně, nebo na e-mailu ruzickovalucie95(zavináč)gmail.com

Více o radě ODM na: https://mladej.net/rad-odm/

Zdroj: https://mladej.net

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5019